Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 264
 • administracja, samorząd terytorialny: Powiat między zbiorowością a wspólnotą – książka
  TANIEJ 5 %

  Powiat między zbiorowością a wspólnotą – książka

  Anna Tucholska  

  W 1998 roku reaktywowano w Polsce powiaty. Sytuują się one między gminami, o utrwalonych już strukturach, a nowymi województwami, mającymi ambicje przekształcić się w regiony. Powiaty są elementem struktury terytorialnej, częścią administracji publicznej, szczeblem samorządu terytorialnego. Czy mogą zatem sprzyjać budowaniu więzi społecznych i przyczynić się do przekształcenia zbiorowości w społeczność...

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych – książka

  Marcin Jurgilewicz  

  BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZEŃ to najbardziej aktualny przewodnik, uwzględniający zapisy nowej ustawy o zgromadzeniach z 24 lipca 2015 r. Jednym z podstawowych elementów systemu państwa demokratycznego jest prawo obywateli do organizowania i udziału w zgromadzeniach publicznych. Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, którego odbiorcami są przede wszystkim organizatorzy zgromadzeń...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne Public Governance 1(47) / 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne Public Governance 1(47) / 2019 – książka

  In this issue e.g.: Work environment, governance and service quality in Japanese healthcare Behaviour architects: a framework for employing behavioural insights in public policy practice

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce – książka

  Adam Figiel   Magda Ziembińska  

  Publikacja stanowi interesujące uzupełnienie opracowań dotyczących marketingu politycznego na polskim rynku wydawniczym, chociażby ze względu na koncentrację Autorów na kwestii kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta. Walorem opracowania jest próba połączenia teorii kreowania wizerunku politycznego z praktyką marketingową poprzez indentyfikację technik i narzędzi promocyjnych stosowanych w kampaniach...

  Cena: 51,30 zł 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: RODO dla samorządu i administracji – książka
  TANIEJ 5 %

  RODO dla samorządu i administracji – książka

  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk  

  Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r. Zmiany dostosowujące przepisy krajowe do RODO dotyczą bardzo wielu...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kogut-Jaworska   Agnieszka Smalec  

  Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Vademecum ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Najnowsze zmiany w prawie i wzory dokumentów + CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Vademecum ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Najnowsze zmiany w prawie i wzory dokumentów + CD – książka

  Paweł Biały   Piotr Glen   Anna Jaworska-Kłosowicz  

  Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych, obowiązki inspektora danych osobowych oraz administratora danych osobowych w jedsnotkach publicznych, a ponadto przygotowanie analizy ryzyka i postępowanie w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych, kontrole UODO, to wszystko wyjaśniamy w naszej publikacji. W książce znajdują się przykładowe wzory dokumentów. Publikacja uwzględnia najnowsze...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom – książka
  TANIEJ 5 %

  Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom – książka

  Jacek Barcikowski  

  W gruncie rzeczy jest to książka przerażająca. Mówi bowiem o metodach zniewalania jednych przez drugich. Rządzonych przez rządzących. Temat ten znany jest od tysięcy lat. Dawniej zniewalano przemocą fizyczną, a dzisiaj mechanizmy są bardziej subtelne. Mało kto zauważa, że współcześnie do zniewalania społeczeństw służą nie tylko coraz bardziej wyrafinowane techniki manipulacji, podporządkowane politykom...

  Cena: 11,40 zł 12,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego – książka

  Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym – książka

  Jadwiga Plewko  

  Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią – według oficjalnych danych – 1,16% społeczeństwa polskiego. To niewiele, ale za tą liczbą kryje się bogactwo kultury aż 13 narodowości, które od 20 lat, korzystając z przemian demokratycznych w Polsce, budują na nowo swoją pozycję w społeczeństwie....

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Toruń i jego prezydenci 1920-2018 – książka
  TANIEJ 5 %

  Toruń i jego prezydenci 1920-2018 – książka

  Zbigniew Grochowski  

  Książka ta została napisana z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiłem w niej wybrane wątki dziejów Torunia i jego prezydentów od 1920 roku, tj. od ponownego przejęcia polskiej władzy w mieście, utraconej w wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku. W publikacji skupiłem się przede wszystkim na rozwoju miasta w czasach, w których wymienieni w niej prezydenci pełnili...

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego – książka

  Dariusz Paweł Mikołajczyk  

  W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podejmowanie wielokierunkowych, kompleksowych działań może zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom terenów zagrożonych. Przedstawione przez autora wnioski mogą przyczynić się do wprowadzenia w...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi – książka
  TANIEJ 5 %

  Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi – książka

  Andrzej Piasecki   Arkadiusz Ptak  

  Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowania władzy lokalnej. W niniejszej monografii, mającej charakter przede wszystkim politologiczny, podjęto próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze: 1. Jakie społeczność wiejska miała polityczne i prawne...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 2018/2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie Publiczne 2018/2 – książka

  Jacek Raciborski, Wojciech Rafałowski: State identity in Europe today: Some determinants, Joanna M. Salachna, Anna Szafranek, Marcin Tyniewicki: Selected moral values and their influence on financial decision making within the public sector: A case study of Poland Tadeusz Kudłacz, Tadeusz Markowski: The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Katarzyna Wójtowicz  

  Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że problematyka wypłacalności władz publicznych i utrzymywania rozmiarów długu na odpowiednim poziomie ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Odnosi się również do jednostek samorządu...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Legislacja administracyjna – książka
  TANIEJ 5 %

  Legislacja administracyjna – książka

  Mateusz Kaczocha   Marcin Mazuryk  

  W książce opracowano kluczowe zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego – z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych – oraz prawa miejscowego tworzonego przez terenowe organy administracji publicznej. Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili najważniejsze instytucje i pojęcia związane z: - pozycją zawodową legislatora, - zasadami tworzenia...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego – książka

  Grażyna Cern  

  Niniejsza publikacja omawia pojęcie mienia komunalnego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka analizuje tę problematykę w oparciu o trzy podstawowe kryteria: racjonalność, efektywność i legalność, z uwzględnieniem dopuszczalnych form prawnoorganizacyjnych. W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące gospodarki komunalnej mające wpływ...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Między współpracą a przetargiem i rywalizacją – książka
  TANIEJ 5 %

  Między współpracą a przetargiem i rywalizacją – książka

  Robert Gawłowski  

  "W centrum zainteresowania badawczego umiejscowiona została Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest to istotny wybór przedmiotu badania ze strony Autora, który jako jeden z pierwszych podjął tak szeroką próbę analizy funkcjonowania oraz oddziaływania analizowanego podmiotu w wymiarze systemowym. Podkreślony tu przedmiot zainteresowania wskazuje szczególnie na oryginalny, nowatorski charakter...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej – książka

  Katarzyna G. Sobiech-Grabka  

  Odsunięte w czasie skutki podejmowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych - nazywane w pracy obciążeniami międzypokoleniowymi - mogą być dotkliwe dla przyszłych generacji. Obciążenia międzypokoleniowe publicznych projektów inwestycyjnych są faktem bez względu na metodę realizacji projektu, a wyzwaniem dla sektora publicznego staje się to, w jaki sposób zmniejszać ich dotkliwość. Jak wykazano w...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka

  Katarzyna Radzik-Maruszak  

  Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją oraz obywatelami, jak również transformujące się role gminnych organów przedstawicielskich. Podstawę monografii stanowią badania empiryczne – blisko osiemdziesiąt wywiadów pogłębionych – przeprowadzonych przez...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 264

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA