Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 267
 • administracja, samorząd terytorialny: Podstawy prawa i administracji – książka
  TANIEJ 5 %

  Podstawy prawa i administracji – książka

  Wojciech Góralczyk  

  Publikacja została pomyślana jako wykład podstaw prawoznawstwa nauczanych na różnych kierunkach studiów. Autor usystematyzował podstawowe pojęcia prawnicze i instytucje prawne, a także zagadnienia związane z administracją publiczną. Najtrudniejsze problemy zostały przedstawione w postaci schematów graficznych, a rozważania zilustrowano licznymi przykładami. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny – książka
  TANIEJ 5 %

  Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny – książka

  Monografia stanowi pokłosie dyskusji przeprowadzonej w trakcie XII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w dniach 11–12 października 2018 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne Numer 1 (75) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne Numer 1 (75) 2019 – książka

  ARTYKUŁY [Articles] Anna Lewandowska, Robert Pater, Łukasz Cywiński: Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region [Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnego systemu innowacji. Implikacje polityczne dla regionów słabiej rozwiniętych], doi 10.7366/1509499517501, s. 5-27; Paweł Swianiewicz,...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia regionalne i lokalne Numer 3 (73) 2018 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia regionalne i lokalne Numer 3 (73) 2018 – książka

  Studia regionalne i lokalne Numer 3 (73) 2018 ARTYKUŁY [Articles] Paweł Merło, Marcin Bogdański: Spatial disparities in the level of human capital in the European Union in the context of regional competitiveness, doi 10.7366/1509499537301, s. 5–26; Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Jacek Chądzyński: Private and civic organisations as providers of public services in municipalities,...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka

  W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Autorki przybliżyły takie zagadnienia jak: - katalog podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, - zasady udostępniania informacji publicznej, - ograniczenie dostępu do informacji publicznej, - weryfikacja rozstrzygnięć podejmowanych na skutek wniosku o udostępnienie...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Public Governance – książka
  TANIEJ 5 %

  Public Governance – książka

  Stanisław Mazur  

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie. prof. dr hab. Jerzy Wilkin Obszerna, wielowątkowa...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce – książka

  Upodmiotowienie społeczności lokalnych oraz rozwój samorządu terytorialnego są warunkiem zrównoważonego rozwoju wsi. Specjaliści podkreślają rolę aktywności aktorów lokalnych w wykorzystywaniu dostępnych zasobów i potencjałów. Dostrzegają znaczenie tzw. Miękkich czynników rozwoju, jak kapitał społeczny czy zasoby kulturowe.

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście – książka
  TANIEJ 5 %

  Mieszkańcy osiedla w sytuacji konfliktu ekologicznego w mieście – książka

  Robert Bartłomiejski  

  Robert Bartłomiejski – ur. w 1984 r., socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się socjologią miasta, w szczególności problematyką protestów i konfliktów społecznych dotyczących sposobów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Zajmuje się także socjologią morską w kontekście zawodu marynarza i rodzin ludzi morza. Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w...

  Cena: 30,92 zł 32,55 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współpraca międzygminna w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Współpraca międzygminna w Polsce – książka

  Paweł Swianiewicz  

  Na kartach książki, będącej ciekawym raportem z badań słabo reprezentowanego w dotychczasowej polskiej literaturze zagadnienia, Autorzy starali się odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących nie tylko specjalistów, m.in.: Dlaczego samorządy podejmują decyzję o podjęciu współpracy lub jej zaniechaniu? Jakie trudności się pojawiają, kiedy próba kooperacji zostaje podjęta? Dlaczego zdarza się, że podejmowane...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partycypacja w trójmieście – książka
  TANIEJ 5 %

  Partycypacja w trójmieście – książka

  Paulina Glejt-Uziębło   Piotr Uziębło  

  W książce dokonano krytycznej analizy rozwiązań prawnych w obszarze partycypacji mieszkańców. Analiza ta – w ocenie autorów – miała wykazać silne i słabe strony przyjętych rozwiązań prawnych, a także pozwolić na dokonanie oceny ich jakości we wszystkich trzech miastach tworzących Trójmiasto, czyli w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nie sposób tego dokonać bez – przynajmniej syntetycznego – przedstawienia...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia nad wyborami Polska 2005 - 2006 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad wyborami Polska 2005 - 2006 – książka

  Książka poświęcona jest wybranym aspektom wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku oraz wyborów lokalnych w 2006 roku. Składające się na nią studia mają empiryczny i szczegółowy charakter, ale odwołują się także do klasycznych pytań socjologii wyborczej oraz do zjawisk nowych, które ujawniły się w konsekwencji niedawnych zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w sferze prawa wyborczego. Na szczególną...

  Cena: 30,92 zł 32,55 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Powiat między zbiorowością a wspólnotą – książka
  TANIEJ 5 %

  Powiat między zbiorowością a wspólnotą – książka

  Anna Tucholska  

  W 1998 roku reaktywowano w Polsce powiaty. Sytuują się one między gminami, o utrwalonych już strukturach, a nowymi województwami, mającymi ambicje przekształcić się w regiony. Powiaty są elementem struktury terytorialnej, częścią administracji publicznej, szczeblem samorządu terytorialnego. Czy mogą zatem sprzyjać budowaniu więzi społecznych i przyczynić się do przekształcenia zbiorowości w społeczność...

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych – książka

  Marcin Jurgilewicz  

  BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZEŃ to najbardziej aktualny przewodnik, uwzględniający zapisy nowej ustawy o zgromadzeniach z 24 lipca 2015 r. Jednym z podstawowych elementów systemu państwa demokratycznego jest prawo obywateli do organizowania i udziału w zgromadzeniach publicznych. Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, którego odbiorcami są przede wszystkim organizatorzy zgromadzeń...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim – książka

  Monografia stanowi zbiór artykułów dotyczących w części ogólnych zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, ale głównie problematyki zarządzania kryzysowego w skali lokalnej. Dla czytelnika mogą być interesujące zarówno informacje i rozważania o charakterze ogólnym, jak też obserwacje praktyczne pochodzące z wykonanych przez zespół pracowników Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu...

  Cena: 27,93 zł 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne Public Governance 1(47) / 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne Public Governance 1(47) / 2019 – książka

  In this issue e.g.: Work environment, governance and service quality in Japanese healthcare Behaviour architects: a framework for employing behavioural insights in public policy practice

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce – książka

  Adam Figiel   Magda Ziembińska  

  Publikacja stanowi interesujące uzupełnienie opracowań dotyczących marketingu politycznego na polskim rynku wydawniczym, chociażby ze względu na koncentrację Autorów na kwestii kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta. Walorem opracowania jest próba połączenia teorii kreowania wizerunku politycznego z praktyką marketingową poprzez indentyfikację technik i narzędzi promocyjnych stosowanych w kampaniach...

  Cena: 51,30 zł 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: RODO dla samorządu i administracji – książka
  TANIEJ 5 %

  RODO dla samorządu i administracji – książka

  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk  

  Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z życie 4 maja 2019 r. Zmiany dostosowujące przepisy krajowe do RODO dotyczą bardzo wielu...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kogut-Jaworska   Agnieszka Smalec  

  Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Podręcznik do nauki zawodu – książka
  TANIEJ 5 %

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Marcin Deja   Anna Rożej   Justyna Stochaj   Jarosław Stolarski  

  Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych). Prezentuje wiedzę na temat organizowania przepływu informacji i zasobów w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów i systemów transportu miejskiego, obliczania zapotrzebowania jednostki administracyjnej...

  Cena: 35,02 zł 36,86 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Vademecum ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Najnowsze zmiany w prawie i wzory dokumentów + CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Vademecum ochrony danych osobowych w sektorze publicznym Najnowsze zmiany w prawie i wzory dokumentów + CD – książka

  Paweł Biały   Piotr Glen   Anna Jaworska-Kłosowicz  

  Przetwarzanie, powierzanie i udostępnianie danych osobowych, obowiązki inspektora danych osobowych oraz administratora danych osobowych w jedsnotkach publicznych, a ponadto przygotowanie analizy ryzyka i postępowanie w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych, kontrole UODO, to wszystko wyjaśniamy w naszej publikacji. W książce znajdują się przykładowe wzory dokumentów. Publikacja uwzględnia najnowsze...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 267

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA