Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 272
 • administracja, samorząd terytorialny: Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi – książka
  TANIEJ 5 %

  Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi – książka

  Andrzej Piasecki   Arkadiusz Ptak  

  Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowania władzy lokalnej. W niniejszej monografii, mającej charakter przede wszystkim politologiczny, podjęto próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze: 1. Jakie społeczność wiejska miała polityczne i prawne...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 2018/2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie Publiczne 2018/2 – książka

  Jacek Raciborski, Wojciech Rafałowski: State identity in Europe today: Some determinants, Joanna M. Salachna, Anna Szafranek, Marcin Tyniewicki: Selected moral values and their influence on financial decision making within the public sector: A case study of Poland Tadeusz Kudłacz, Tadeusz Markowski: The territorial capital of urban functional areas as a challenge for regional development policy: An...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej – książka

  Jarosław Kostrubiec  

  Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990...

  Cena: 71,25 zł 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Katarzyna Wójtowicz  

  Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to z faktu, że problematyka wypłacalności władz publicznych i utrzymywania rozmiarów długu na odpowiednim poziomie ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Odnosi się również do jednostek samorządu...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Między współpracą a przetargiem i rywalizacją – książka
  TANIEJ 5 %

  Między współpracą a przetargiem i rywalizacją – książka

  Robert Gawłowski  

  "W centrum zainteresowania badawczego umiejscowiona została Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest to istotny wybór przedmiotu badania ze strony Autora, który jako jeden z pierwszych podjął tak szeroką próbę analizy funkcjonowania oraz oddziaływania analizowanego podmiotu w wymiarze systemowym. Podkreślony tu przedmiot zainteresowania wskazuje szczególnie na oryginalny, nowatorski charakter...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej – książka

  Katarzyna G. Sobiech-Grabka  

  Odsunięte w czasie skutki podejmowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych - nazywane w pracy obciążeniami międzypokoleniowymi - mogą być dotkliwe dla przyszłych generacji. Obciążenia międzypokoleniowe publicznych projektów inwestycyjnych są faktem bez względu na metodę realizacji projektu, a wyzwaniem dla sektora publicznego staje się to, w jaki sposób zmniejszać ich dotkliwość. Jak wykazano w...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia – książka

  Katarzyna Radzik-Maruszak  

  Książka przedstawia sposób funkcjonowania rad gminnych w Anglii, Finlandii, Polsce i Słowenii. Pokazuje wpływ governance na relacje rad (i radnych) z organami wykonawczymi, gminną administracją oraz obywatelami, jak również transformujące się role gminnych organów przedstawicielskich. Podstawę monografii stanowią badania empiryczne – blisko osiemdziesiąt wywiadów pogłębionych – przeprowadzonych przez...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 – książka
  TANIEJ 5 %

  Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945-1950 – książka

  Robert Syrwid  

  Książka poprzez studia biograficzne ukazuje pełny obraz funkcjonowania wybranej grupy urzędniczej administracji ogólnej I instancji, a mianowicie starostów powiatowych i kierowników urzędów starościńskich, w latach 1945–1950 na przykładzie Warmii i Mazur. Rozprawa składa się z obszernego wstępu oraz trzech części – rozdziału poświęconego zbiorowemu portretowi starostów, 96 szkiców biograficznych oraz...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich – książka
  TANIEJ 5 %

  Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich – książka

  Leszek Buliński  

  Ogląd wybranej formy samorządności miasta Gdańska w latach 2014-2018

  Cena: 50,54 zł 53,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym – książka
  TANIEJ 5 %

  Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym – książka

  Głównym, ale nie jedynym wątkiem podjętych w niniejszej monografii tekstów jest działalność administracji publicznej, która stanowi znaczącą część sektora publicznego w Polsce. Praca zawiera także odniesienia do funkcjonalnych aspektów sądownictwa oraz relacji sektora publicznego z prywatnym na przykładzie Macedonii. Fragment ten może okazać się o tyle ciekawy, że stawiane przez autorów postulaty wobec...

  Cena: 47,66 zł 50,17 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zygmunt Lasocki Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej – książka
  TANIEJ 5 %

  Zygmunt Lasocki Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej – książka

  Polska Komisja Likwidacyjna, która przyjęła następnie nazwę Komisji Rządzącej, sprawowała władzę w Galicji od 28 października 1918 do 27 marca 1919. Krótki ten stosunkowo przeciąg czasu obfituje w ważne wydarzenia dla dziejów Małopolski i nie pozostał bez wpływu na ukształtowanie się w niej późniejszych stosunków. Posiadając dość obfity materiał, składający się z dokumentów, odpisów aktów, listów i...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zmiana kadru – książka
  TANIEJ 5 %

  Zmiana kadru – książka

  Barbara Czarniawska  

  Książka Barbary Czarniawskiej "Zmiana kadru. Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian" jest z jednej strony fascynującą opowieścią o Warszawie – kształtowaniu się i postrzeganiu w niej instytucji społecznych, takich jak metro, bezdomni, ciepłownictwo czy percepcja własności, a z drugiej – dogłębną, rzetelną naukową analizą tych fenomenów. Nieczęsto zdarza się, aby pozycja wyraźnie naukowa miała jednocześnie...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Metody zarządzania wartością publiczną – książka
  TANIEJ 5 %

  Metody zarządzania wartością publiczną – książka

  Marek Ćwiklicki  

  Wartość publiczna jest nową koncepcją, dopiero kształtującą się tak w teorii, jak i w praktyce zarządzania organizacjami publicznymi. Żeby wartość publiczną dostarczać społeczeństwu, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi. Podstawową ich typologię omówiono w książce na konkretnych przykładach. Niniejsza praca adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami zarządzania publicznego,...

  Cena: 27,93 zł 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarka samorządu terytorialnego – książka

  Andrzej Miszczuk   Magdalena Miszczuk   Krzysztof Żuk  

  Kompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE. W podręczniku szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: charakterystykę samorządu terytorialnego traktowanego jako podsystem administracji publicznej i jako formę organizacji społeczeństwa...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Republicyzacja zadań publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Republicyzacja zadań publicznych – książka

  Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: W cieniu statusu – książka
  TANIEJ 5 %

  W cieniu statusu – książka

  Artur Wołek  

  Red. Artur Wołek, W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Zmiany administracyjne dokonywane po wojnie, w ramach obecnych granic Polski, zachodziły w odstępach dwudziestoparoletnich: układ województw wprowadzony w roku 1950 został zmieniony w 1975, a ten z kolei – w 1998. Niniejsza analiza powstała w dziewiętnastym roku obowiązywania nowego...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Smart city Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi – książka
  TANIEJ 5 %

  Smart city Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi – książka

  Wojciech Lutek   Zbigniew Pastuszak   Jarosław Banaś  

  Logistyka, łącząc nauki ekonomiczne, w tym ekonomię i nauki o zarządzaniu, z naukami technicznymi, jest obszarem interdyscyplinarnym, który nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego z jednej strony nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, z drugiej nieustannie wskazują luki zarówno teoretyczne, jak i empiryczne...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polska gmina 2015 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polska gmina 2015 – książka

  Książka jest kopalnią danych o polskich gminach, a jej lektura pozwala na lepsze zrozumienie procesów społecznych, gospodarczych i procesów polityki publicznej, zachodzących na lokalnym poziomie organizacji społeczeństwa. Autorzy koncentrują się na synchronicznym i diachronicznym porównaniu przekształceń gospodarczych i społecznych, obserwowanych w polskich gminach liczących do 50 tys. mieszkańców....

  Cena: 40,90 zł 43,05 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka
  TANIEJ 5 %

  Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka

  Zbigniew Woźniak  

  Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup...

  Cena: 64,60 zł 68,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kontrola publiczna. – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola publiczna. – książka

  Zbysław Dobrowolski   Jacek Kościelniak  

  Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji o stanie państwa i jego instytucji możliwość podejmowania prawidłowych decyzji o alokowaniu zasobów jest ograniczona. Choć rola państwa w życiu społecznym i gospodarczym wzrasta, a w niebyt odchodzi utopijna...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 272

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA