Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 3526
 • prawo: Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami – książka

  omentarz uwzględnia najnowsze regulacje dotyczące prawa pracy. Omówiono w nim m.in.: wykonywanie pracy w formie zdalnej, badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii, stosowanie elastycznych form czasu pracy, rozwiązania w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w okresie epidemii, nowe obowiązki pracodawców dotyczące dłużników alimentacyjnych. Pandemia COVID-19 wymusiła istotne...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP – książka

  Grzegorz Szklarski  

  Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie problematykę dopuszczalnych granic ingerencji ustawodawcy zwykłego w gwarantowane przez Konstytucję RP...

  Data dostępności:

  Cena: 79,05 zł 85,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych – książka

  Andrzej Krasuski  

  W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki abonentów, zarówno firm, jak i osób fizycznych, dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Szczegółowo omówiono m.in.: - status prawny abonenta oraz pozostałych stron umowy; - uprawnienia dostawcy usług telekomunikacyjnych do weryfikacji danych klienta; - prawne mechanizmy w zakresie...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Surogacja – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Surogacja – książka

  Paulina Witczak-Bruś  

  Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki. Opracowanie pozwala zrozumieć, na czym polega „usługa urodzeniowa”, odróżnić przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji od handlu ludźmi i wskazać, jak w świetle prawa polskiego i orzecznictwa ETPCZ...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo: PKPiR 2021 – książka
  TANIEJ 7 %

  PKPiR 2021 – książka

  Publikacja jest aktualnym i kompleksowym poradnikiem, w którym wyjaśniono zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na przykładach omówiono w niej m.in.: • prowadzenie PKPiR przez przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, a także przez rolników, • PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, • rozliczanie w PKPiR dofinansowań, • rozliczanie...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka

  Joanna Bodio  

  W publikacji rozpatrzono wiele zagadnień związanych z charakterem prawnym egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, z jej podstawą, przedmiotem i przebiegiem. Instytucję tę przedstawiono zarówno od strony materialnoprawnej, poruszając kwestie związane z przedmiotem i rodzajami współwłasności oraz ze sposobami i trybami jej zniesienia, jak i procesowej,...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sprzeciw w prawie administracyjnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Sprzeciw w prawie administracyjnym – książka

  Jacek Piecha  

  W książce omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu. W rozważaniach autor odkodował treść poszczególnych rodzajów sprzeciwu, a także ustalił warunki ich wniesienia (zgłoszenia) zarówno przez podmioty administrujące, jak i administrowane. Zaproponował również ich typologię. W pracy omówiono także problematykę sprzeciwu jako środka prawnego...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka

  Piotr Przybysz  

  W komentarzu kompleksowo omówiono poszczególne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji: egzekucję należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie zabezpieczające oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Autor, uwzględniając najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz woje­wódzkich sądów administracyjnych, wskazuje także...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne – książka

  Arkadiusz Sadza  

  W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.). W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości – książka
  TANIEJ 7 %

  Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości – książka

  Richard Susskind  

  Świat zmienia się błyskawicznie pod wpływem nowych technologii, a wymiar sprawiedliwości i sądownictwo będą zmieniać się razem z nim. W zglobalizowanej rzeczywistości, gdzie transakcje zawierane są za pośrednictwem internetu, produkcja odbywa się w wielu krajach, a międzynarodowe korporacje prowadzą działalność na obszarze całego świata, sprawny i zrozumiały dostęp do wymiaru sprawiedliwości staje...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa – książka
  TANIEJ 7 %

  Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa – książka

  Bronisław Włodzimierz Sitek  

  Monografia omawia siedem różnych współczesnych systemów ochrony praw i interesów państwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie pierwowzoru dla współczesnych modeli, czyli advocatus fisci. Instytucja ta, powołana do życia przez cesarza Hadriana, pozwoliła na wyodrębnienie ze sfery imperium działań zaliczanych dzisiaj do sfery dominium. W konsekwencji stało się możliwe stworzenie koncepcji odpowiedzialności...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • prawo: Polscy seryjni mordercy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Polscy seryjni mordercy – książka

  Jarosław Stukan  

  Zaduma po ciekawej lekturze. Dla mnie obowiązkowej. I wspomnienia. Potok powracających myśli. Przecież poznałem osobiście kilku polskich seryjnych morderców. Uścisnąłem im rękę. Dłoń, którą zabijali. Spojrzałem im w oczy. Była w nich pustka, a spodziewałem się mroczności. O kilku innych dowiedziałem się od prokuratorów, sędziów i ostatniego kata wykonującego wyroki śmierci w PRL-u. Także od księży,...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Wiadomość od cesarza – książka
  TANIEJ 7 %

  Wiadomość od cesarza – książka

  Michał Stambulski  

  Autor niezwykle kompetentnie, w formie eseju, omawia filozoficzne założenia analizy prawa. Rekonstruuje filozofię analityczną na dwa sposoby: przedstawiając historię instytucji zaangażowanych w tworzenie dzieł zaliczanych do tego nurtu (podejście historyczno-instytucjonalne), a także poszukując minimum założeń podzielanych przez jego przedstawicieli (podejście epistemiczno-metodologiczne). Analizę...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • prawo: Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie – książka
  TANIEJ 7 %

  Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie – książka

  Książka w sposób praktyczny i kompleksowy przedstawia wszystkie aspekty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Autorzy omawiają poruszone w niej zagadnienia prostym językiem oraz wskazują wiele przykładów z praktyki i orzeczeń sądowych. Publikacja analizuje poszczególne etapy funkcjonowania gwarancji: • zawarcie umowy zlecenia wystawienia gwarancji, • wystawienie gwarancji, • zmiany treści gwarancji...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Współczesne monitorowanie pracy – książka
  TANIEJ 7 %

  Współczesne monitorowanie pracy – książka

  Jacek Woźniak  

  Publikacja dotyczy monitorowania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pandemia koronawirusa, w efekcie której na masową skalę wprowadzono pracę zdalną, znacząco zwiększyła potrzeby weryfikowania wykonywania obowiązków przez pracowników. Podstawowym założeniem współczesnego monitorowania jest możliwość nieinwazyjnego zbierania informacji o działaniu pracownika w celu oceny, czy występują...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: E-sport Prawne aspekty – książka
  TANIEJ 7 %

  E-sport Prawne aspekty – książka

  Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe. W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną. Autorzy szczegółowo zaprezentowali...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej – książka

  Jakub Wilk  

  W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym – książka

  Ryszard Markiewicz  

  Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie. W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące: - rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów...

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks spółek handlowych z komentarzem – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kodeks spółek handlowych z komentarzem – książka

  Maciej Szupłat  

  Praktyczne ujęcie przepisów Kodeksu spółek handlowych, dedykowane kadrze zarządzającej: prezesom, wspólnikom, prokurentom i menedżerom. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych wyjaśnia ogólny kierunek zmian ze wskazaniem najnowszych nowelizacji, wprowadzonych w latach 2014 - 2015. W książce omówiony został nowy stan prawny w kontekście już istniejących przepisów kodeksowych. Publikacja ma za zadanie...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 + CD – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 + CD – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości. Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3526

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA