Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 3495
 • prawo: Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ławnicy jako forma udziału czynnika społecznego w polskim procesie karnym – książka

  Jan Kil  

  Autor dokonuje analizy udziału czynnika społecznego w formie ławników w kompozycji składu sądu w polskim procesie karnym. Udział czynnika społecznego w składach orzekających w sprawach karnych został ukazany w szerszej aniżeli tylko karnoprocesowej perspektywie normatywnej. Wywody stricte karnoprocesowe zostały uzupełnione rozważaniami natury historycznoprawnej, ustrojowej oraz aksjologicznej. Analizie...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • prawo: Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym – książka

  Jerzy Konieczny  

  Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych, zdaniem autora, spraw związanych z epistemologicznymi i metodologicznymi aspektami dowodu w sprawach karnych. Praca mieści się więc w nurcie deskryptywnych refleksji o zagadnieniach istotnych dla prawa, ale zasadniczo prowadzonych z pominięciem aspektów normatywnych, jest raczej opracowaniem z zakresu nauki o dowodach niż prawniczym studium normatywno-doktrynalnym...

  Data dostępności:

  Cena: 23,44 zł 25,20 zł

  Więcej

 • prawo: Alimenty Wzory pism z komentarzem – książka
  TANIEJ 7 %

  Alimenty Wzory pism z komentarzem – książka

  Joanna Hetman-Krajewska  

  Publikacja stanowi jedyny na rynku tak obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach o alimenty, zarówno przez osoby dochodzące alimentów, jak i te zobowiązane do alimentacji. Każdy wzór uwzględnia podyktowane praktyką zagadnienia (np. alimenty: na rzecz małoletniego dziecka albo małżonka, w przypadku pieczy naprzemiennej, od dziadków, od dorosłych dzieci na rzecz rodzica, a także zabezpieczenie...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Stanowienie i stosowanie prawa – książka
  TANIEJ 7 %

  Stanowienie i stosowanie prawa – książka

  Andrzej Korybski   Leszek Leszczyński  

  Książka jest jednym z nielicznych na rynku opracowań podręcznikowych dotyczących tematyki stanowienia i stosowania prawa. Autorzy wyróżnili procesy stanowienia prawa spośród podstawowych form tworzenia prawa oraz powiązali te procesy ze stosowaniem prawa, a także ukazali znaczenie tych procesów we współczesnym, demokratycznym państwie prawnym. Wykazanie wzajemnych powiązań oraz równoległa charakterystyka...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo literatura i film w Polsce Ludowej – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo literatura i film w Polsce Ludowej – książka

  Książka zawiera kilka esejów poświęconych: literaturze kryminalnej, wątkom prawnym w literaturze futurystycznej i w kulturze lat siedemdziesiątych oraz językowi propagandy towarzyszącej wprowadzeniu Konstytucji PRL w 1952 r. Celem tego zbioru, którego zawartość może pozornie wyglądać na dość przypadkową, jest pokazanie możliwości, jakie tkwią w ruchu „prawo i literatura”, zwłaszcza w jego historyczno-prawnym...

  Data dostępności:

  Cena: 27,34 zł 29,40 zł

  Więcej

 • prawo: Publiczny transport zbiorowy Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Publiczny transport zbiorowy Komentarz – książka

  Błażej Kwiatek   Andrzej Wach   Karol Wach  

  Stan prawny: 23 sierpnia 2021 r. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regulacji w tym obszarze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich interesariuszy procesu organizowania i wykonywania...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Procedury odwoławcze w europejskim prawie zamówień publicznych – książka

  Aleksandra Sołtysińska  

  Zamówienia publiczne są jedną z dziedzin, w której doszło do wprowadzenia unijnego standardu ochrony prawnej wymaganej od prawa krajowego. W preambułach do dyrektyw odwoławczych znajdziemy deklarację ustawodawcy unijnego o potrzebie zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony prawnej. Dyrektywy odwoławcze ustanawiają kompleksowy system środków ochrony prawnej, które muszą być udostępnione w państwach...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sport zza krat – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Sport zza krat – książka

  Piotr Dobrowolski  

  Sport to nie tylko pełne kibiców hale i stadiony. Medale, chwała i sponsorzy. Taki obraz widzimy i chcemy widzieć. Nie zawsze droga do sukcesu jest prosta. Czasami niektórzy bohaterowie mają problemy z prawem. To właśnie im poświęcony jest reportaż Piotra Dobrowolskiego, który podejmuje kolejny trudny sportowy temat tabu. Ludzie sportu wjeżdżają tu na skrzyżowanie z prawem i z tego skrzyżowania wypadają...

  Data dostępności:

  Cena: 37,19 zł 39,99 zł

  Więcej

 • prawo: Ślepy Maks – książka
  TANIEJ 7 %

  Ślepy Maks – książka

  Remigiusz Piotrowski  

  Ślepy Maks – Łódzki Al Capone, Don Corleone z Bałut, żydowski Janosik… Maks Bornsztajn zwany Ślepym Maksem – jeden z największych polskich gangsterów. Przebiegły, sprytny i silny – król mrocznego półświatka Łodzi lat 20. i 30. dwudziestego wieku. Zaczynał jako kieszonkowiec, ale jego kariera błyskawicznie się rozwinęła. Dzięki korzystnym sojuszom z hersztami znaczących szajek szybko udało mu się zdystansować...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: KPC Kodeks postępowania cywilnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KPC Kodeks postępowania cywilnego – książka

  Stan prawny: 10 września 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 19.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1090), 24.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1655), 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), 11.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666), 30.10.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), 1.12.2021 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.), 1.7.2022 r. (Dz.U. z 2021...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: KPA Kodeks postępowania administracyjnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KPA Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  tan prawny: 15 września 2021 r. Publikacja zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Postępowanie przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawe – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Gangsterskie egzekucje – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Gangsterskie egzekucje – książka

  Janusz Szostak  

  Odkrywamy nowe fakty niewyjaśnionych zbrodni. Kulisy głośnych, niewyjaśnionych egzekucji gangsterskich na terenie Warszawy, do których dochodziło w latach 90. oraz na początku XXI wieku. Współautorem jest uczestnik oraz świadek niektórych opisywanych zdarzeń. Od młodości zajmował się handlem bronią, która trafiała do rąk polskich kilerów i była wykorzystywana później w wielu zbrodniach. Po raz pierwszy...

  Data dostępności:

  Cena: 37,19 zł 39,99 zł

  Więcej

 • prawo: Więzienie ten dom (mało)dobry – książka
  TANIEJ 7 %

  Więzienie ten dom (mało)dobry – książka

  Piotr Stępniak  

  Oryginalność i niezwykłość tej monografii polega na tym, że połączono w niej pogłębioną, interdyscyplinarną analizę naukową z narracją publicystyczną rodem z najlepszych reportaży. Autor proponuje bardzo ciekawą podróż przez cały szereg skomplikowanych problemów, związanych w przeszłości i obecnie z funkcjonowaniem kar opartych na izolacji. Ten swoisty rejs po wzburzonym oceanie współczesnej penitencjarystyki,...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka
  TANIEJ 7 %

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka

  Roman Hauser   Andrzej Skoczylas  

  Podręcznik zawiera kompleksowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz objaśnień dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego książka omawia: • problematykę czynności procesowych, • zależności występujące między wskazanymi...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo karne Wykład akademicki – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo karne Wykład akademicki – książka

  Stan prawny: 2 sierpnia 2021 r. W podręczniku Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa obszernie omówiono podstawowe zagadnienia prawa karnego z uwzględnieniem nie tylko bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też najnowszych zmian ustawodawczych, które w szerokim zakresie objęły prawo karne. W podręczniku oprócz informacji...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych – książka

  Krzysztof Gawroński  

  Stan prawny: 1.09.2021 W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz nadzorującymi. Zaprezentowano analizę prawa oświatowego, planowania budżetowego, zagadnień relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych. Przedstawiono także sposoby wspomagania instytucjonalnego pracy szkół...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zarys prawa cywilnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarys prawa cywilnego – książka

  Podręcznik "Zarys prawa cywilnego" jest dziełem zbiorowym pracowników Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy wykorzystali swoje bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne, by w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawić całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik omawia: część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo cywilne - część ogólna – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo cywilne - część ogólna – książka

  Adam Olejniczak   Zbigniew Radwański  

  W podręczniku ,,Prawo cywilne - część ogólna" zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego. Cała materia części ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów: normy prawnej, która stosunek ten wyznacza; treści stosunku, a więc praw i obowiązków podmiotów — wraz z tzw. przedmiotem stosunku prawnego, służącym do dogodniejszego określenia...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych – książka
  TANIEJ 7 %

  Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych – książka

  Krzysztof W. Baran  

  Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r. Książka prezentuje zagadnienia statusu prawnego przedstawicieli zatrudnionych w stosunkach pracy. Jej tematyka odnosi się do mechanizmów ochronnych, które przysługują: • działaczom związkowym, • członkom rad pracowników, • społecznym inspektorom pracy, • członkom organów przedstawicielskich europejskich struktur partycypacyjnych, np. europejskich rad zakładowych. Książka...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Umowy w obrocie gospodarczym – książka
  TANIEJ 7 %

  Umowy w obrocie gospodarczym – książka

  Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r. Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii „Biblioteka Prawa Handlowego”: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych najczęściej stosowanych w praktyce wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory umów...

  Data dostępności:

  Cena: 231,57 zł 249,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3495

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA