Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 2946
 • prawo: Aplikacje prawnicze 2012 Tom 1 Kodeksy aplikanta – książka
  TANIEJ 5 %

  Aplikacje prawnicze 2012 Tom 1 Kodeksy aplikanta – książka

  Przemysław Rawa-Klocek  

  Aplikacje prawnicze 2012. Kodeksy aplikanta to publikacje przeznaczone głównie dla osób, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Mogą także stanowić doskonałą pomoc dla dopiero zdających na aplikacje prawnicze. Kodeksy aplikanta uwzględniają statystyki pytań ministerialnych za lata 2009–2011. Zawierają pytania, które pojawiły się na poszczególnych egzaminach, zarówno wstępnych, jak i końcowych....

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Aplikacje prawnicze 2012 Repetytorium – książka
  TANIEJ 5 %

  Aplikacje prawnicze 2012 Repetytorium – książka

  Aplikacje prawnicze 2012. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to porównawcze przedstawienie regulacji dotyczących procedury cywilnej i procedury karnej. Opracowanie podzielono na rozdziały grupujące poszczególne zagadnienia, nawiązujące...

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • prawo: Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna – książka
  TANIEJ 5 %

  Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna – książka

  Książka powstała w gronie specjalistów podejmujących m.in. problemy resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych i ma na celu przybliżenie sytuacji społecznej osób zmarginalizowanych i wykluczonych, którzy nie mają podstawowych kwalifikacji i umiejętności, ani wiary oraz zwyczajnej zaradności potrzebnych w podejmowaniu codziennych zadań życiowych, co dodatkowo pogłębia się przez stygmatyzujące...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • prawo: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 4/2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 4/2012 – książka

  Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (tzw. "zielone orzecznictwo"), tłoczony z polecenia Prezesa Sądu Najwyższego. Każdy z numerów miesięcznika zawiera: zbiór najważniejszych i najnowszych orzeczeń, skorowidz artykułowy, skorowidz przedmiotowy, wykaz orzeczeń. Od 2009 roku są wydawane cztery zbiory dodatkowe, dołączone do numerów 3,6,9,12 OSNC. „Orzecznictwo...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo i procedura cywilna – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo i procedura cywilna – książka

  Mariusz Stepaniuk  

  Prawo i procedura cywilna to zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, testy ułożone w formie przystępnej tabeli - obok pytania podana podstawa prawna i odpowiedź. Tabela sprawia, że pytania są czytelne, a całość przejrzysta, materiał do nauki przed egzaminem wstępnym...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej – książka

  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszym państwem znaczące wyzwania modernizacyjne. Są one następstwem konieczności przyjęcia dorobku prawnego wspólnoty i wysokich standardów realizacyjnych różnych polityk wspólnotowych. Szczególną strukturą, od której zależy efektywne uczestnictwo Polski w mechanizmach Unii Europejskiej jest administracja publiczna. W procesie tym zaangażowane być...

  Cena: 31,35 zł 33,00 zł

  Więcej

 • prawo: Klasyfikacja budżetowa 2012 z płytą CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Klasyfikacja budżetowa 2012 z płytą CD – książka

  Krystyna Gąsiorek  

  Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień jednostkom sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej, pomoże w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek, a dołączona płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn – książka
  TANIEJ 5 %

  Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn – książka

  Grażyna Firlit-Fesnak  

  Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworzenia i zakresu działania wspólnotowej polityki na rzecz równości płci oraz jej wpływu na formalny i faktyczny status kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich. Autorka stawia sobie również zadanie przedstawienia ewolucji aktywności Wspólnoty w tej dziedzinie w kontekście socjalnego aspektu integracji europejskiej oraz przemian w postrzeganiu...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Warunkowe zwolnienie i jego korelaty socjopedagogiczne – książka

  Krzysztof Linowski  

  Praca wpisuje się w polską dyskusję nad efektywnością procesu resocjalizacji skazanych. Dyskusję pełną emocji, oczekiwań społecznych i diametralnie różnych ocen. Autor - oficer, wychowawca służby penitencjarnej - przedstawia nam autorską ocenę efektywności procesu resocjalizacyjnego i readaptacyjnego, w jego szczególnie ważnej formie - warunkowym zwolnieniu. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej – książka

  Piotr Wawrzyk  

  Celem pracy jest wykazanie, że sądy cywilne w państwach członkowskich Unii Europejskiej stosując dla rozstrzygania spraw prawo ustanowione na szczeblu UE (obok prawa krajowego), zaczynają stawać się w ujęciu funkcjonalnym podstawową instytucją operującą na nowym poziomie (oprócz ponadnarodowego i państwowego), który można określić mianem obywatelskiego, sytuowanego na równi z poziomem regionalnym. Aby...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Skala i charakter zjawiska zażywnia narkotyków przez kierowców – książka
  TANIEJ 5 %

  Skala i charakter zjawiska zażywnia narkotyków przez kierowców – książka

  Wiesław Bożejewicz   Mariusz Jędrzejko  

  Dotychczas ukazały się: • Skala i charakter zjawiska palenia tytoniu przez dzieci i młodzież na Mazowszu • Narkomania jako zagrożenie widziane z perspektywy antropologiczno-etycznej Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora

  Cena: 12,35 zł 13,00 zł

  Więcej

 • prawo: Referendum w procesie integracji europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Referendum w procesie integracji europejskiej – książka

  Elżbieta Kużelewska  

  W pracy podjęto istotny problem znaczenia referendum w procesie integracji europejskiej. O ile w naukowej literaturze polskiej dostępne są opracowania dotyczące instytucji referendum, to tak pełna propozycja łącząca tę formę demokracji bezpośredniej z problemami integracji europejskiej stanowi swoiste novum. Autorka podjęła mało rozpoznany na gruncie polskiej literatury naukowej temat. Dokonała weryfikacji...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik – książka
  TANIEJ 5 %

  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik – książka

  W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również: 1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik 2. Słownik wiedzy o policji 3. Słownik imigracji i ochrony granic 4. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prezydencja w Radzie Unii Eeuropejskiej. Słownik – książka
  TANIEJ 5 %

  Prezydencja w Radzie Unii Eeuropejskiej. Słownik – książka

  W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również: 1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik 2. Słownik wiedzy o policji 3. Słownik imigracji i ochrony granic 4. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych – książka

  Krajowe procedury ratyfikacyjne, przewidziane w poszczególnych porządkach konstytucyjnych są zróżnicowane. Główna linia podziału w przyjmowanych w tym zakresie rozwiązaniach przebiega między parlamentarną formułą ratyfikacji a obligatoryjnym lub fakultatywnym poddaniem tego rozstrzygnięcia woli narodów państw członkowskich w procedurze referendum. Zamieszczone w poniższej publikacji opracowania mają...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Porządek konstytucyjny w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Porządek konstytucyjny w Polsce – książka

  Rok 2007 miał wielkie znaczenie w dyskusji o porządku konstytucyjnym w Polsce. Minęło 10 lat od uchwalenia ustawy zasadniczej III Rzeczypospolitej, jak się okazuje – jednej z najbardziej trwałych, stabilnych i gwarantujących efektywne rządy konstytucji w polskich dziejach ustrojowych. Jej znaczenie można określić przez fakt, że nie stała się ona aktem formalnym, pięknym, lecz nie używanym ornamentem...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Polskie regulaminy parlamentarne 1985-2002 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polskie regulaminy parlamentarne 1985-2002 – książka

  Praca, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera kompleksowe opracowanie regulaminów Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wydanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Okres ten, powszechnie określany mianem transformacji ustrojowej, postawił parlament w samym centrum przemian ustrojowych. Sejm stał się niejako soczewką skupiającą to wszystko, co kojarzymy z demokratyczną rekonstrukcją. Są tu...

  Cena: 40,85 zł 43,00 zł

  Więcej

 • prawo: Od szkoły do Senatu – książka
  TANIEJ 5 %

  Od szkoły do Senatu – książka

  Anna Kamler  

  Publikacja omawia sytuację szkół w Rzeczypospolitej XVI wieku, ukazując możliwości ówczesnego kształcenia i jego dostępność. Szczególnym nacisk położono na zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie w związku z szerzącymi się ideami renesansowymi i reformacją oraz wpływ tych zmian na wykształcenie, pozycję i status urzędników państwowych i senatorów. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Informacji...

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • prawo: Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej – książka

  Książka jest zbiorem sześciu esejów pogrupowanych w dwa moduły. W części pierwszej Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej ukazany został wymiar administracyjny europeizacji, rozumianej za Jackiem Czaputowiczem jako rozszerzanie tematycznych związków między administracjami publicznymi państw członkowskich oraz między państwami a instytucjami unijnymi. Europeizacja kadr urzędniczych następuje...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • prawo: Legitymizacja procesów integracji europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Legitymizacja procesów integracji europejskiej – książka

  Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza "Wizje Europy" jest próbą refleksji nad kontrowersyjnymi problemami fenomenu europejskości. Punktem ciężkości naszych rozważań są koncepty metodologiczne, ale również oceny rozwiązań normatywnych i kontekst...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2946

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA