Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3114
 • prawo i administracja : Ustawa o podatku akcyzowym Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o podatku akcyzowym Komentarz – książka

  Jacek Matarewicz  

  W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alkoholowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np. zajmujących się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją albo produkujących paliwa). Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawodowo...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0 – książka
  TANIEJ 5 %

  Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0 – książka

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0. Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – książka

  Arkadiusz Turczyn  

  Publikacja zawiera syntetyczną prezentację nowelizacji z 4.07.2019 r. oraz kilkunastu innych najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, a także niektórych ostatnich zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastosowany podział tematyczny pozwala na sprawne zapoznanie się ze znowelizowanym zakresem Kodeksu, a przedstawione uwagi z procesu legislacyjnego, spostrzeżenia autora wynikające...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej – książka

  Jan Barcz  

  Na 2020 rok, 70 lat po opublikowaniu Deklaracji Schumana, planowane jest rozpoczęcie dwuletniej, szeroko zakrojonej debaty polityczno-obywatelskiej nazywanej Konferencją w sprawie przyszłości Europy. Na plany te nałożyła się pandemia koronawirusa, co spowodowało modyfikację priorytetów w działalności Unii Europejskiej, a zwłaszcza konieczność przeprowadzenia jej reformy ustrojowej. Książka wpisuje...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy – książka

  Małgorzata Mędrala  

  Książka ukazuje najważniejsze problemy związane z kontrowersyjnym w teorii i praktyce zagadnieniem obciążania pracodawców różnymi świadczeniami o charakterze społecznym na rzecz pracowników i ich rodzin, pomimo nieświadczenia przez nich pracy. Wśród przedstawionych w publikacji świadczeń są m.in.: - wynagrodzenie chorobowe, - wynagrodzenie urlopowe, - odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, -...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne – książka
  TANIEJ 5 %

  MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne – książka

  Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi – wskazujące prawidłowy sposób interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W kolejnych...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych – książka

  Jan Ciszewski  

  Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze względu na całościowe ujęcie tej problematyki. W jedenastym wydaniu książki uwzględniono zmiany, jakie...

  Cena: 246,05 zł 259,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zarys teorii konfliktu w prawie karnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarys teorii konfliktu w prawie karnym – książka

  Paweł Wiliński  

  Publikacja przedstawia analizę prawa karnego jako narzędzia, które powinno służyć społeczeństwu do efektywnego rozstrzygania konfliktów wywołanych popełnionym przestępstwem. Autor szczegółowo omawia: - podstawowe założenia teorii konfliktu w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego materialnego i procesowego; - znaczenie procesowej drogi dochodzenia do rozstrzygnięcia konfliktu, która realizując...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości – książka
  TANIEJ 5 %

  Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości – książka

  Tomasz Tadeusz Koncewicz  

  Gdy prawo i instytucje zaczynają służyć bezwzględnej polityce, zamiast ją cywilizować i krępować, zniszczony zostaje jeden z fundamentów powojennego ładu europejskiego: wiara, że każda władza polityczna musi być władzą ograniczoną i kontrolowaną przez instytucje od niej niezależne, przede wszystkim sądy. Prawo, rule of law, efektywna kontrola sądowa, powaga wyroków, Konstytucja, wspól­nota – to słowa...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego – książka

  Iwona Sierpowska  

  Książka jest pierwszym przekrojowym i kompleksowym opracowaniem ukazującym śmierć człowieka w wymiarze administracyjnoprawnym. Autorka omawia problematykę śmierci z perspektywy organizacji prawnej administracji oraz funkcjonowania zakładów administracyjnych, takich jak szpitale i domy pomocy społecznej. Analizuje także następstwa zgonu przez pryzmat administracyjnoprawnego statusu jednostki w państwie...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Test trójstopniowy w prawie autorskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Test trójstopniowy w prawie autorskim – książka

  Piotr Niezgódka  

  Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i interesu publicznego. Publikacja zawiera szczegółową analizę testu trójstopniowego, który wiąże możliwość korzystania z cudzego utworu chronionego autorskimi prawami majątkowymi bez zgody uprawnionego...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Karuzele VAT – książka
  TANIEJ 5 %

  Karuzele VAT – książka

  Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych. Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak: - schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany), - rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera, - nowe typy przestępstw fakturowych...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo konstytucyjne Testy pytania i odpowiedzi – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo konstytucyjne Testy pytania i odpowiedzi – książka

  Monika Florczak-Wątor  

  Czy chcesz sprawdzić swoją wiedzę z poszczególnych obszarów prawa konstytucyjnego? Ta książka jest dla Ciebie! Znajdziesz tu: - pytania testowe (3 warianty odpowiedzi, test wielokrotnego wyboru), - pytanie otwarte, - przykładowy zestaw egzaminacyjny obejmujący pytania testowe, pytania otwarte oraz kazus. Do testów dołączono odpowiedzi, a podpowiedzi do pytań otwartych pozwalają zweryfikować dotychczasowe...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Mózg psychopaty – książka
  TANIEJ 5 %

  Mózg psychopaty – książka

  James Fallon  

  Czy autor jest praworządnym naukowcem, kochającym mężem i troskliwym ojcem, czy też niebezpiecznym psychopatą? Czy byłby w stanie popełnić niektóre z makabrycznych zbrodni, jakie popełniają seryjni mordercy? Łącząc osobiste doświadczenia z wynikami badań naukowych, Fallon opisuje podróż w głąb umysłu. Starając się zrozumieć, jakie czynniki – genetyczne czy środowiskowe – wpłynęły na kształt jego życia,...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Mrok i mgła nad Auschwitz – książka
  TANIEJ 5 %

  Mrok i mgła nad Auschwitz – książka

  Stanisław Głowa  

  Naoczny świadek wspomina cztery lata spędzone w piekle Auschwitz. Wydaje się, że o tym obozie powiedziano już dość. Jednak wspomnienia Stanisława Głowy dowodzą, iż jest to temat niewyczerpany. Zgłębiany nawet wielokrotnie, nigdy nie przestanie zadziwiać i przerażać. Głowa przeżył w KL Auschwitz blisko cztery lata i zrobił tam swoistą „karierę”. Dzięki umiejętnościom, obrotności, sprzyjającym okolicznościom...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. – książka
  TANIEJ 5 %

  Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. – książka

  Jadwiga Królikowska  

  Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary została oparta na danych uzyskanych w badaniu ankietowym i wywiadach pogłębionych. Pytania dotyczyły między innymi definicji kary, określenia jej funkcji i celów, cech i właściwości,...

  Cena: 44,65 zł 47,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Znęcanie się – książka
  TANIEJ 5 %

  Znęcanie się – książka

  Marek Mozgawa  

  Założeniem prezentowanego opracowania było przedstawienie zjawiska znęcania w wielu aspektach. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247 i 352 k.k.) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi: - aspektów historycznych przestępstwa znęcania się, - kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu znęcania się w świetle standardów konstytucyjnych...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo konstytucyjne Kazusy – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo konstytucyjne Kazusy – książka

  Publikacja jest zbiorem kilkudziesięciu kazusów z zakresu prawa konstytucyjnego. Kazusy mają charakter przekrojowy, nie ograniczają się do problemów dotyczących jednego konkretnego zagadnienia. Ich tematyka oraz sposób uporządkowania w książce powiązane są z tokiem uniwersyteckiego kursu z prawa konstytucyjnego. Czytelnicy znajdą tu: - kazusy, - podpowiedzi do kazusów (wskazane problemy wymagające...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie – książka
  TANIEJ 5 %

  Proces cywilny Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie – książka

  Aleksandra Partyk   Tomasz Partyk  

  W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej. Każda czynność procesowa została zobrazowana stosownym wzorem pisma procesowego, orzeczenia...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Upadłość konsumencka Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Upadłość konsumencka Komentarz – książka

  Łukasz Lipowicz   Patryk Filipiak   Anna Hrycaj  

  Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych. Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3114

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA