Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 2989
 • prawo i administracja : Jednostka 731 – książka
  BestsellerTANIEJ 5 %

  Jednostka 731 – książka

  Hal Gold  

  Najokrutniejsze działania podczas wojny prowadzonej w latach 1937-1945 przez Japonię w Azji rozegrały się nie tylko na polu bitwy. Ich miejscem był również tajny ośrodek w Mandżurii. To tam, pod przykrywką uzdatniania wody, miały miejsce niewyobrażalne akty bestialstwa Japończyków. Tam działała Jednostka 731. Wycinanie organów bez znieczulenia, aborcje wcześniej gwałconych kobiet czy celowe zarażanie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zabić głodem – książka
  BestsellerTANIEJ 5 %

  Zabić głodem – książka

  Miron Dolot  

  W roku 1929 Józef Stalin, pragnąc zniszczyć warstwę majętnych chłopów, nakazał skolektywizować wszystkie ukraińskie gospodarstwa rolne. W kolejnych latach przez wsie przetoczyła się brutalna sowiecka kampania konfiskat, terroru i morderstw. Resztki żywności pozostałe po rekwizycjach nie wystarczyły do wyżywienia ludności. W rezultacie doszło do klęski głodu. Zmarło wówczas kilka milionów Ukraińców. Poruszająca...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo karne Pytania Kazusy Tablice. Testy – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prawo karne Pytania Kazusy Tablice. Testy – książka

  Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów i są oparte o aktualny stan prawny. Repetytorium składa się z czterech części: PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego – książka

  Dominika Łukawska-Białogłowska  

  W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego, a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej. O zasadności opublikowania tej monografii przesądza...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Samorząd terytorialny Pionowy podział władzy – książka
  TANIEJ 5 %

  Samorząd terytorialny Pionowy podział władzy – książka

  Hubert Izdebski  

  Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak: - doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej, - przestrzenne ramy działalności samorządu terytorialnego, - zadania samorządu terytorialnego i sposoby ich wykonywania, - unormowanie materialnych podstaw wykonywania zadań i statusu pracowników samorządowych, -...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki – książka
  TANIEJ 5 %

  Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki – książka

  Aleksander Gadkowski  

  Zakreślona w tytule niniejszej pracy problematyka badawcza pozornie tylko odnosi się do jednego, konkretnego zagadnienia, obejmującego kształtowanie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce w konsekwencji prawomocnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W istocie rzeczy jest ona obszerna i wielowątkowa, a jej prezentacja wymaga przeprowadzenia szerokich...

  Cena: 44,65 zł 47,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Bikini Killer Seryjny morderca – książka
  TANIEJ 5 %

  Bikini Killer Seryjny morderca – książka

  Jarosław Molenda  

  Historia jednego z najbardziej przebiegłych i okrutnych seryjnych morderców. Charles Sobhraj – mistrz ucieczki. Był jak kameleon – umiał grać zarówno człowieka Zachodu jak i Wschodu, przedstawiciela różnych profesji. Ze względu na swój modus operandi zyskał przydomki „Wąż” i „Bikini Killer”. Podejrzewany nawet o dwadzieścia zabójstw, mordował przede wszystkim na słynnym w latach 60. i 70. szlaku hipisów...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019 – książka

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to podstawowy akt prawny regulującyzasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, zwany potocznie „Biblią NGO”. Przez kilkanaścielat był wielokrotnie nowelizowany a każda z wprowadzonych zmian zasługuje na uwagę Czytelnika. Niniejsza publikacja stanowi przewodnik po przepisach ustawy, który powinien znaleźć się w każdejorganizacji pozarządowej. Tekst...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zarządzenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji – książka

  Anna Szyszka  

  Publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie poświęcone zarządzeniom sądu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Problematyka zarządzeń sądu jest istotna dla prawidłowego przebiegu postępowania sądowego. Omówione zostały zarządzenia wydawane przez uprawnione w toku postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym od momentu wpływu skargi do prawomocnego zakończenia postępowania. Publikacja...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego – książka

  Janusz Gierszewski   Andrzej Pieczywok   Juliusz Piwowarski  

  Monografia prezentuje wysokie walory epistemologiczne i stanowi spójną całość. Autorzy porządkują wiele zagadnień dotyczących problematyki bezpieczeństwa kulturowego i kultury bezpieczeństwa, nadając im wymiar współczesności. Z recenzji dra hab. inż. Bogdana Michailuka, prof. ASzWoj.

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim – książka

  Sławomir Bartnicki  

  We wcześniej wydanej książce (Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim. Teoria, 2013) autor przedstawił teoretyczne ramy analizy zjawisk korupcyjnych. Wypracowany aparat analityczny, konceptualizacja podstawowych kategorii, zmiennych oraz relacji (historycznych i strukturalnych) między nimi stały się podstawa? do przygotowania badan´ empirycznych,...

  Cena: 37,24 zł 39,20 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Jak dobrze napisać umowę – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak dobrze napisać umowę – książka

  Maciej Koszowski  

  Niniejszy kurs zawiera praktyczne informacje odnośnie do tego, jak należycie zaprojektować umowę, w tym jak oznaczyć jej rodzaj i strony, jak określić to, czego ona dotyczy, jak ją parafować i ostatecznie podpisać. Ponadto zostały w nim zaprezentowane różne sposoby, jakie mają pomóc w wynegocjowaniu korzystnych postanowień umownych, zagwarantować wykonanie umowy przez jej drugą stronę tudzież ułatwić...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego – książka

  Adrian Misiejko   Krystian Ziemski  

  Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym. m.in.: - stanowienia aktów prawotwórczych przez organy samorządowe realizujące zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, - stanowienia prawa...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych – książka

  Filip Pietrzyk  

  Publikacja dotyczy instytucji użytkowania wieczystego po przekształceniu we własność praw związanych z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe. W wyniku wyeliminowania tych nieruchomości z obrotu prawnego użytkowanie wieczyste ma szansę stać się prawem zbliżonym do nowoczesnych praw powierzchniowych, obecnych w systemach prawnych najbardziej rozwiniętych państw świata. Autor przedstawia...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Szkolni strzelcy – książka
  TANIEJ 5 %

  Szkolni strzelcy – książka

  Jarosław Stukan  

  Książka w całości poświęcona jest skrajnej przemocy, dokonywanej przez dzieci i młodzież, najczęściej w szkołach. Jej stale nasilająca się fala każe prowadzić badania i poszukiwać wszelkich środków zapobiegawczych, które mogłyby przyczynić się do jej obniżenia. Dlatego też głównym celem autora stało się opracowanie schematu, dzięki któremu można przewidywać zagrożenie potencjalnego morderstwa.

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Składki 2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Składki 2020 – książka

  Mariusz Pigulski  

  ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni...

  Cena: 75,91 zł 79,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pudło – książka
  TANIEJ 5 %

  Pudło – książka

  Nina Olszewska  

  PRZEJMUJĄCY PORTRET POLSKIEJ ODSIADKI W Polsce jest sto dwadzieścia jednostek penitencjarnych – zakładów karnych i aresztów śledczych. Zwieńczone drutem kolczastym mury pną się do nieba w centrach miast, wyrastają na przedmieściach, górują nad miasteczkami. Statystyczny osadzony w polskim więzieniu jest mężczyzną. Odbywa karę za przestępstwo przeciwko mieniu, najczęściej za kradzież z włamaniem. Wyrok...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne – książka

  Stan prawny na: 04.2020 r. Najnowsze 30. wydanie książki uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw: - ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148), - ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 121; oczekuje na podpis Prezydenta RP), - ustawa...

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin Praktyczny przewodnik – książka
  TANIEJ 5 %

  Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin Praktyczny przewodnik – książka

  Michał Bursztynowicz   Martyna Sługocka  

  W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne prowadzone przez organy gmin. Autorzy skupili się na problemach, z którymi spotykają się pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania z zakresu: - zezwolenia na lokalizację zjazdu, - zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, - nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, -...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Krótki przewodnik po systemie prawa polskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Krótki przewodnik po systemie prawa polskiego – książka

  Rafał Golat  

  …Jednym z podstawowych założeń jest przyjęcie, że opublikowane prze-pisy powinny być wszystkim znane. Jest z tym związana zasada, zgodnie z którą nieświadomość prawa szkodzi. Ten, kto narusza obowiązujące przepisy, działając niezgodnie z nimi, nie może powoływać się na ich nie-znajomość. Brak wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego nie stanowi zatem okoliczności łagodzącej dla nieświadomego swoich...

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2989

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA