Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3175
 • prawo i administracja : Korzenie we krwi – książka
  TANIEJ 5 %

  Korzenie we krwi – książka

  Patrick Philips  

  Reportaż Phillipsa o czystkach etnicznych w hrabstwie Forsyth w stanie Georgia to wstrząsający dowód na to, jak głęboko sięgają korzenie przemocy na tle rasowym w Ameryce. Na przełomie XIX i XX wieku w Forsyth mieszkała duża społeczność afroamerykańska, w skład której wchodzili m.in. nauczyciele, rolnicy, kupcy czy służący. Wielu z nich posiadało własne gospodarstwa i ziemie. We wrześniu 1912 r. trzech...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Czas pracy 2021 r. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Czas pracy 2021 r. – książka

  Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, polecana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce. W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: wliczanie różnych aktywności do czasu pracy; czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur; okresy odpoczynku; systemy i rozkłady czasu pracy; godziny nadliczbowe; dni wolne; niepełny etat.

  Cena: 71,16 zł 74,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP – książka

  Pakiet składa się z trzech książek: - Pracownicze plany kapitałowe – kompendium dla skarbników jednostek sektora finansów publicznych, - Pracownicze plany kapitałowe w jednostce sektora finansów publicznych – przewodnik dla samorządowców - Pracownicze plany kapitałowe w jednostce sektora finansów publicznych – poradnik dla kadr. W których autorzy odpowiadają na nurtujące Czytelników pytania oraz podają...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury – książka
  TANIEJ 5 %

  Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Sprawdź wszystkie zmiany wprowadzone w 2020 roku. Dzięki wskazówkom zawartym w książce „Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja” poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2020 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu.

  Cena: 69,26 zł 72,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo konstytucyjne współczesnej Polski – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo konstytucyjne współczesnej Polski – książka

  Marek Zubik  

  W publikacji Prawo konstytucyjne współczesnej Polski w 16 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono: zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej formy stanowienia prawa miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwie organizację życia obywatelskiego. problematykę głosowania powszechnego trójpodział...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Polish Yearbook of International Law Tom XXXIII – książka
  TANIEJ 5 %

  Polish Yearbook of International Law Tom XXXIII – książka

  The article section of the current volume starts with Maurizio Arcari’s text on the constitutionalization and fragmentation of international law. This is followed by the articles of Cezary Mik on the concept of jus cogens in contemporary international law, and Gino Naldi & Konstantinos Magliveras on the denunciation of treaties and withdrawal from international organizations in the field of international...

  Cena: 94,76 zł 99,75 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Studia Regionalne i Lokalne 2(48)/2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2(48)/2012 – książka

  Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy Funkcje metropolitarne w górnośląskim obszarze metropolitarnym Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka

  Maciej Błażewski  

  W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka, który projektuje te urządzenia i systemy, jak również inicjuje oraz organizuje ich współdziałanie. W pracy przyjęto dwie perspektywy: podmiotu wprowadzającego do eksploatacji urządzenie oraz system, jak...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przestępczość finansowa Tom 1 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Przestępczość finansowa Tom 1 – książka

  Rafał Płókarz   Bartłomiej Iwanowicz   Tomasz Iwanowicz   Piotr Majewski   Grażyna Voss   Karol Wojtczak  

  Znaczenie przestępczości finansowej w ostatnich latach niepomiernie wzrosło, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i polskim. Deformuje ona konkurencję rynkową, zagraża relacjom społecznym, podkopuje zaufanie i podmywa fundamenty finansowe uczestników życia gospodarczego, a przez ubytki wpływów podatkowych zwiększa napięcia społeczne. Książka, poświęcona przestępstwom bankowym, ubezpieczeniowym oraz...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kultura prawna państw azjatyckich – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura prawna państw azjatyckich – książka

  Seria wydawnicza Biblioteki Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców poświęcone studiom azjatyckim. O sukcesie serii świadczy liczba książek, które co roku ukazują się pod charakterystycznym szyldem Biblioteki Azji i Pacyfiku. Kolekcja przyciąga doświadczonych i cenionych autorów, lecz również młodych naukowców, dla których...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej – książka

  Jacek Janowski  

  Praca omawia siedem sposobów filozoficznie zakorzenionego pojmowania prawa w warunkach kształtującej się cywilizacji informacyjnej. Dotyka zagadnień kluczowych dla ukazania transformacji od etycznego do technicznego uzasadnienia porządku społeczno-politycznego. Każdy obserwuje i odczuwa wagę i powagę niepokojących zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i w samym prawie. Pomimo doskonalenia narzędzi...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Aktualne zagadnienia prawa handlowego i kwestii społecznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Aktualne zagadnienia prawa handlowego i kwestii społecznych – książka

  Książka stanowi zbiór artykułów powstałych w ramach długoletniej już współpracy między SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym i badaczami z Hiszpanii i Włoch. Wyniki badań naukowych przedstawiane są na dorocznych konferencjach międzynarodowych, w których uczestniczą również studenci. Badania prowadzone w roku 2018 i 2019 dotyczyły aktualnych problemów prawa handlowego zarówno krajowych, jak i europejskich,...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS – książka
  TANIEJ 5 %

  Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS – książka

  Tomasz Brzezicki   Monika Noga   Jacek Wantoch-Rekowski  

  W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot. Książka koncentruje się na instytucji urzędowej interpretacji wydawanej przez ZUS, z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskanie takiej...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe – książka

  Izabela Heropolitańska   Agnieszka Nierodka   Tomasz Zdziarski  

  W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawiają m.in.: - zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu; - zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom; -...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Metodyka sporządzania umów gospodarczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Metodyka sporządzania umów gospodarczych – książka

  Aleksandra Cempura   Anna Kasolik  

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje...

  Cena: 170,05 zł 179,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Odmowa dostępu do informacji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Odmowa dostępu do informacji publicznej – książka

  Piotr Sitniewski  

  W książce omówiono sposoby realizacji prawa do informacji publicznej, a także przesłanki jakie mogą być podstawą odmowy udostępnienia takiej informacji. Szczegółowo przedstawiono strukturę prawną decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej oraz prawne formy załatwienia wniosku. Ponadto analizie poddane zostało również zagadnienie anonimizacji, wyraźnie rozróżniając ograniczenie od odmowy...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Filozofia prawa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Filozofia prawa – książka

  Filozofia prawa. Normy i fakty to wyjątkowa publikacja, której autorami są wybitni polscy naukowcy – zarówno filozofowie, jak i prawnicy. Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wolności...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie – książka

  Anna Kalisz   Adam Zienkiewicz  

  Książka – poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji – stanowi również próbę skłonienia przedsiębiorców do spojrzenia na mediację jako uniwersalne narzędzie wspomagające na różnych płaszczyznach osiągnięcia sukcesu w biznesie. Autorzy zaproponowali Czytelnikom szersze spojrzenie na prowadzenie...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Polski proces karny – książka
  TANIEJ 5 %

  Polski proces karny – książka

  Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne. Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach opracowania. Wszystkie omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, autorzy przedsta­wili jasno i zrozumiale, zwłaszcza dla osób,...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Przemysław Feliga   Marcin Uliasz  

  Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3175

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA