Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3732
 • prawo i administracja : Polscy seryjni mordercy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Polscy seryjni mordercy – książka

  Jarosław Stukan  

  Zaduma po ciekawej lekturze. Dla mnie obowiązkowej. I wspomnienia. Potok powracających myśli. Przecież poznałem osobiście kilku polskich seryjnych morderców. Uścisnąłem im rękę. Dłoń, którą zabijali. Spojrzałem im w oczy. Była w nich pustka, a spodziewałem się mroczności. O kilku innych dowiedziałem się od prokuratorów, sędziów i ostatniego kata wykonującego wyroki śmierci w PRL-u. Także od księży,...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wiadomość od cesarza – książka
  TANIEJ 7 %

  Wiadomość od cesarza – książka

  Michał Stambulski  

  Autor niezwykle kompetentnie, w formie eseju, omawia filozoficzne założenia analizy prawa. Rekonstruuje filozofię analityczną na dwa sposoby: przedstawiając historię instytucji zaangażowanych w tworzenie dzieł zaliczanych do tego nurtu (podejście historyczno-instytucjonalne), a także poszukując minimum założeń podzielanych przez jego przedstawicieli (podejście epistemiczno-metodologiczne). Analizę...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie – książka
  TANIEJ 7 %

  Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie – książka

  Książka w sposób praktyczny i kompleksowy przedstawia wszystkie aspekty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Autorzy omawiają poruszone w niej zagadnienia prostym językiem oraz wskazują wiele przykładów z praktyki i orzeczeń sądowych. Publikacja analizuje poszczególne etapy funkcjonowania gwarancji: • zawarcie umowy zlecenia wystawienia gwarancji, • wystawienie gwarancji, • zmiany treści gwarancji...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Patrycja Szulin  

  W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, analizowaną z perspektywy monitoringu procesów w niej zachodzących, jak i jej audytu. Autorka przedstawia kontrolę zarządczą jako pojęcie o niezwykle szerokim zasięgu znaczeniowym i dotykającym w praktyce wiele obszarów działalności organizacji. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat poziomów...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Współczesne monitorowanie pracy – książka
  TANIEJ 7 %

  Współczesne monitorowanie pracy – książka

  Jacek Woźniak  

  Publikacja dotyczy monitorowania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Pandemia koronawirusa, w efekcie której na masową skalę wprowadzono pracę zdalną, znacząco zwiększyła potrzeby weryfikowania wykonywania obowiązków przez pracowników. Podstawowym założeniem współczesnego monitorowania jest możliwość nieinwazyjnego zbierania informacji o działaniu pracownika w celu oceny, czy występują...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : E-sport Prawne aspekty – książka
  TANIEJ 7 %

  E-sport Prawne aspekty – książka

  Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe. W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną. Autorzy szczegółowo zaprezentowali...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej – książka

  Jakub Wilk  

  W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym – książka

  Ryszard Markiewicz  

  Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie. W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące: - rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów...

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks spółek handlowych z komentarzem – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kodeks spółek handlowych z komentarzem – książka

  Maciej Szupłat  

  Praktyczne ujęcie przepisów Kodeksu spółek handlowych, dedykowane kadrze zarządzającej: prezesom, wspólnikom, prokurentom i menedżerom. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych wyjaśnia ogólny kierunek zmian ze wskazaniem najnowszych nowelizacji, wprowadzonych w latach 2014 - 2015. W książce omówiony został nowy stan prawny w kontekście już istniejących przepisów kodeksowych. Publikacja ma za zadanie...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 + CD – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 + CD – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości. Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podatki 2015 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Podatki 2015 – książka

  Bogdan Świąder  

  Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2015 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę.

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pracownicy instytucji kultury – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Pracownicy instytucji kultury – książka

  Michał Culepa   Joanna Kaleta  

  Spośród szeregu pracodawców publicznych i prywatnych na szczególną uwagę zasługują instytucje kultury. Ta grupa pracodawców, choć niezaliczana bezpośrednio do instytucji publicznoprawnych, ma jednak wiele charakterystycznych cech, wyróżniających ją na tle do innych pracodawców. Autorzy, odpowiadając na pytania pojawiające się w praktyce, w ramach 5 rozdziałów omawiają konkretne zagadnienia wynikające...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Potrącenia 2015 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Potrącenia 2015 – książka

  Elżbieta Młynarska-Wełpa  

  Najbardziej uprzywilejowanymi należnościami są alimenty i to one są zawsze na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kolejność potrąceń. Pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, powinien mieć na uwadze, że najpierw zaspokaja środki na pokrycie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po ich potrąceniu, gdy jeszcze pozostaną odpowiednie środki, może potrącać kolejne wierzytelności. Uzyskanie...

  Data dostępności:

  Cena: 63,47 zł 68,25 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kadry i płace w jednostkach samorządowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kadry i płace w jednostkach samorządowych – książka

  Michał Culepa  

  Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo-płacowych w samorządach. Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Dokumentacja kadrowa w małej firmie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Dokumentacja kadrowa w małej firmie – książka

  Zatrudnianie pracowników wiąże się z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Pod pewnymi względami dokumentacja ta różni się w zależności od tego, ilu pracowników zatrudnia pracodawca. Inne druki będzie musiał przygotować zakład pracy, który zatrudnia do 20 pracowników, a inne większy pracodawca. Aby pomóc małym pracodawcom w prowadzeniu dokumentacji od zatrudniania pracownika do jego zwolnienia przygotowaliśmy...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo zamówień publicznych 2014 Komentarz do nowelizacji – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo zamówień publicznych 2014 Komentarz do nowelizacji – książka

  Prawo zamówień publicznych 2014. Ustawa z komentarzem to wyjątkowy przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp, dzięki któremu będziesz wiedział dokładnie, jak stosować nowe przepisy i zdobędziesz pewność, że nie popełnisz błędu w procedurze zamówieniowej. Stan prawny 16.04.2014r. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. mające istotne znaczenie ze względu na ułatwienia dla instytucji...

  Data dostępności:

  Cena: 116,20 zł 124,95 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Emeryt aktywny zawodowo – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Emeryt aktywny zawodowo – książka

  Emeryt czy rencista, mimo pobierania świadczenia, może być nadal aktywny zawodowo. Coraz więcej pracodawców rozumie, że pracownik z dużym stażem zawodowym oznacza dla firmy bezcenne doświadczenie i zaangażowanie. Świadczeniobiorca zaś ma z tego tytułu dodatkowe przychody. Niejednokrotnie jednak to "dorabianie" na emeryturze czy rencie wiąże się ze zmniejszeniem a czasem i zawieszeniem prawa do pobierania...

  Data dostępności:

  Cena: 23,44 zł 25,20 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zgromadzenie wspólników pod kontrolą zarządu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zgromadzenie wspólników pod kontrolą zarządu – książka

  W publikacji omówione są dogłębnie wszystkie aspekty związane ze zgromadzeniami wspólników w spółce od zwoływania poprzez odbywanie, aż po postępowanie po jego odbyciu. Wskazane są aspekty, na które należy zwrócić uwagę na każdym z powyższych etapów. Eksperci dogłębnie wyjaśniają m.in.: • Jak przygotować się do zgromadzenia wspólników? • Jak prawidłowo formułować uchwały? • Co powinno się znaleźć...

  Data dostępności:

  Cena: 96,67 zł 103,95 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Polskie prawo konstytucyjne – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Polskie prawo konstytucyjne – książka

  Leszek Garlicki  

  Jest to kolejne wydanie podręcznika, opracowane na tle już blisko piętnastoletnich doświadczeń obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Tak jak poprzednie, pisane było przede wszystkim z myślą o studentach uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji. W obecnej wersji podręcznik uwzględnia stan prawny na 1 września 2012 roku.

  Data dostępności:

  Cena: 65,01 zł 69,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Urlopy dla rodziców 2014 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Urlopy dla rodziców 2014 – książka

  Bożena Lenart   Katarzyna Wrońska-Zblewska   Leszek Skupski   Iwona Jaroszewska-Ignatowska   Tryniszewsk  

  Książka zawiera obszerne informacje na temat urlopów przysługujących pracownikom w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskich. W publikacji omówione zostały zasady udzielania i wykorzystywania urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego. Poruszamy również kwestie łączenia tych urlopów z pracą, ochrony stosunku pracy w trakcie urlopu a także...

  Data dostępności:

  Cena: 95,98 zł 103,20 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3732

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA