Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3611
 • prawo i administracja : Logistyka w sektorze publicznym – książka
  TANIEJ 5 %

  Logistyka w sektorze publicznym – książka

  Sabina Kauf  

  Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo restrukturyzacyjne – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo restrukturyzacyjne – książka

  Stan prawny 21 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: 11.2.2019 r. – zmiany z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), 4.3.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 60). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy...

  Cena: 14,16 zł 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przestępstwa przeciwko wolności – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Przestępstwa przeciwko wolności – książka

  Opracowanie jest zbiorem artykułów pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Poświęcone jest przestępstwom przeciwko wolności w polskim kodeksie karnym. Nie jest to pierwsze opracowanie tego zespołu, co już daje gwarancję, że będzie – jak poprzednie – na wysokim poziomie. Jego lektura potwierdza to przypuszczenie, gdyż powstało dzieło rzeczywiście zasługujące...

  Cena: 65,83 zł 69,30 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 – książka

  Maciej Bolisęga  

  MONOGRAFIA NAUKOWA Polityka monetarna oraz polityka fiskalna stanowią dwa główne narzędzia, jakie władze publiczne wykorzystują w prowadzeniu polityki ekonomicznej kraju lub obszaru gospodarczego. Autor analizuje uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej prowadzonej w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podejmowanych w trakcie globalnego kryzysu finansowego...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Samozatrudnienie Musisz to wiedzieć! – książka
  TANIEJ 5 %

  Samozatrudnienie Musisz to wiedzieć! – książka

  Samozatrudnienie to jedna z form wykonywania zatrudnienia, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Główną przyczyną atrakcyjności takiego rozwiązania dla aktywnych zawodowo jest korzystniejsze ukształtowanie obciążeń podatkowych, a także możliwość obniżenia wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jaką należy odprowadzać do ZUS. Warto jednak pamiętać o istotnych różnicach...

  Cena: 11,88 zł 12,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian – książka

  Gyöngyvér Takáts  

  Publikacja przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dokonane w 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątkowego jednostki. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie możliwych, dopuszczonych prawem uproszczeń dla poszczególnych jednostek – zarówno pod względem księgowań, jak i sprawozdawczości finansowej. Autorka omawia nowy...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo medyczne dla pielęgniarek – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo medyczne dla pielęgniarek – książka

  Dorota Karkowska  

  Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia: - prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia, kształcenia pielęgniarek, - udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie, - obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia, - obowiązków pielęgniarek...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Upadłość konsumencka – książka
  TANIEJ 5 %

  Upadłość konsumencka – książka

  Aleksandra Machowska  

  Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w dokonanych zmianach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania. W opracowaniu szczegółowo omówiono dwa tryby postępowań wprowadzonych nowelizacją: - uproszczony,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz – książka

  Małgorzata Jaśkowska   Martyna Wilbrandt-Gotowicz   Andrzej Wróbel  

  W komentarzu szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności: - zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz środki zaskarżenia decyzji administracyjnych, w tym nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych, - zagadnienia dotyczące wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania...

  Cena: 254,60 zł 268,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Własność lokali Komentarz – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Własność lokali Komentarz – książka

  Ryszard Strzelczyk   Aleksander Turlej  

  Komentarz do ustawy z 24.6..1994 r. o własności lokali autorstwa wybitnych specjalistów prof. dr hab. Ryszarda Strzelczyka oraz mec. Aleksandra Turleja stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Niniejsza pozycja we wstępie w sposób wyczerpujący wprowadza Czytelnika w zagadnienia dotyczące własności lokali,...

  Cena: 236,55 zł 249,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks Pracy z komentarzem – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kodeks Pracy z komentarzem – książka

  Pozycja zawiera aktualną ustawę kodeks pracy z komentarzem. Stan prawny na 01.04.2015

  Cena: 25,65 zł 27,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo karne – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prawo karne – książka

  Michał Królikowski   Robert Zawłocki  

  Prawo karne jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznk ten jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od inncyh...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks spółek handlowych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kodeks spółek handlowych – książka

  Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Stan prawny na 1 lutego 2015 roku.

  Cena: 13,21 zł 13,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa – książka

  Teresa Dukiet-Nagórska   Stanisław Hoc   Michał Kalitowski  

  Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne – część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego prawa karnego. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo karne procesowe Testy – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prawo karne procesowe Testy – książka

  Michał Błoński   Jacek Izydorvzyk   Michał Kurowski   Radosław Olszewski  

  Podręcznik Prawo karne procesowe. Testy ma być pomocny w poznawaniu postępowania karnego, a także ma służyć weryfikowaniu wiedzy z tej dziedziny. Struktura opracowania została oparta na systematyce podręcznika Tomasza Grzegorczyka i Janusza Tylmana Polskie postępowanie karne (Warszawa 2011), poszczególne jego rozdziały odpowiadają zatem rozdziałom wskazanej książki. Zamierzeniem autorów było takie...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania karnego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania karnego – książka

  Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów wykonujących i zmieniających Kodeks oraz z przepisami wprowadzającymi. Uwzględniono w niej wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany w prawie, a w szczególności obszerną nowelizację z 27 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247), która gruntownie reformuje procedurę karną. Artykuły Kodeksu...

  Cena: 13,21 zł 13,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Finansowanie działalności kulturalnej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Finansowanie działalności kulturalnej – książka

  Robert Barański  

  Jedyna na rynku publikacja pokazująca jak pozyskać pieniądze z środków krajowych (przedstawiamy aktualne programy na 2015 r. ogłaszane corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz europejskich na lata 2014-2020. W książce pokazujemy zasady i procedury obwiązujące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze kultury podczas pozyskiwania dofinansowania...

  Cena: 132,05 zł 139,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Dane osobowe w firmie – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Dane osobowe w firmie – książka

  Przemysław Kral  

  Instruktaż dla wszystkich! Nawet mała firma, jeśli przetwarza dane osobowe, musi w określonych przypadkach prowadzić złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia. Poznaj unikatowy przewodnik po wszystkich meandrach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w firmie. Co to są dane osobowe, jakie dane podlegają ochronie i na czym ona polega? Jak zgodnie z prawem przetwarzać posiadane...

  Cena: 109,73 zł 115,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Dysertacja o prawie kryminalnym – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Dysertacja o prawie kryminalnym – książka

  Sebastian Jan Kanty Czochron  

  W ostatnich latach w Polsce humanitaryzm prawa karnego został oficjalnie zakwestionowany przez kolejnych ministrów sprawiedliwości, a nawet przez premiera. Został przedstawiony jako jakaś liberalna maniera czy moda, społecznie szkodliwa. Bo czymże, jak nie zakwestionowaniem humanitaryzmu w prawie karnym jest ciągłe domaganie się zaostrzania prawa karnego, zaostrzania polityki kryminalnej, zgłaszanie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania karnego ze schematami – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania karnego ze schematami – książka

  Katarzyna Sychta  

  Publikacja została przygotowana z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Zawiera ona tekst ustawy – Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów wykonujących i zmieniających. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień i...

  Cena: 23,65 zł 24,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3611

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA