Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3114
 • prawo i administracja : Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami – książka

  Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: - od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego; - do bardziej szczegółowych: zobowiązania...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Krwawy bunt Historia powstania w amerykańskim więzieniu Attica – książka
  TANIEJ 5 %

  Krwawy bunt Historia powstania w amerykańskim więzieniu Attica – książka

  Ann Thompson Heather  

  Nagroda Pulitzera w dziedzinie historii (2017) 9 września 1971 roku niemal 1300 osadzonych w zakładzie karnym Attica zdecydowało się głośno zaprotestować przeciwko nieludzkim warunkom odbywania kary i wieloletnim nadużyciom, jakich dopuszczała się administracja więzienia. Zdesperowani skazani wzięli zakładników i rozpoczęli pertraktacje. Negocjowali dzień i noc, jednak władze wykluczyły jakikolwiek...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka

  Andrzej Sławiński: Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation? Bartłomiej Biga: Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries Krzysztof Wąsowicz: The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities Robert Gawłowski, Paweł Modrzyński: Innovation in Public Service Delivery in Terms of Shared Services Centres in...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych – książka

  Łukasz Maryniak  

  W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: - obiektywne, tj. rynkowe, ustalane między innymi z uwzględnieniem tabel organizacji zbiorowego zarządzenia lub opinii biegłego, - subiektywne (indywidualne), jak np. stopień zawinienia naruszyciela. Katalog...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka

  Dariusz Kwiatkowski   Robert Kosmal  

  Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – opisują poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej – książka

  Leszek Jantowski  

  Publikacja stanowi jedyną obecnie pozycję kompleksowo omawiającą zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłowych, szeroko nawiązując do bogatego dorobku doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w tej dziedzinie. Autor przedstawia wskazówki pomocne w rozwiązaniu problemów powstających w praktyce stosowania tytułowej instytucji. Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.: - analizę...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka

  Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka

  Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Neoweberyzm etos służby publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Neoweberyzm etos służby publicznej – książka

  Tomasz Barankiewicz  

  Neoweberyzm (The New-Weberian State) nie stanowi zwykłej rehabilitacji klasycznego modelu biurokratycznego w myśle­niu o modernizacji administracji publicznej. Nie jest również kompilacją rodzajowo różnych składników. To nowa inter­pretacja myśli Maxa Webera polegająca na przezwycięże­niu wielu zastrzeżeń wobec założeń pierwotnych, dokonana z punktu widzenia doświadczeń nowoczesnego zarządzania publicznego....

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nadzorować i karać – książka
  TANIEJ 5 %

  Nadzorować i karać – książka

  Michel Foucault  

  Drastyczne opisy kaźni zasądzanej przez nowożytne prawo czyni tę książkę Michela Foucault (1926–1984) lekturą dla osób o mocnych nerwach. Nagrodą będzie nadzwyczaj wnikliwy obraz przemian prawodawstwa w czasach nowożytnych i współczesnych. Ta, wydana w 1975 roku, najpopularniejsza i najwyżej oceniana spośród publikacji Foucaulta wpisuje się w jego „krytyczną historię nowoczesności”. Od lat sześćdziesiątych...

  Cena: 62,70 zł 66,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Budżet obywatelski w praktyce samorządów – książka
  TANIEJ 5 %

  Budżet obywatelski w praktyce samorządów – książka

  Adrian Misiejko  

  Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: - właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego; - charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego; - wprowadzenie wymogu podania...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zanim zostaniesz sędzią – książka
  TANIEJ 5 %

  Zanim zostaniesz sędzią – książka

  Dariusz Czajkowski  

  Zaskakujące, jak wiele treści może zawierać się w tak niewielkiej książeczce… Dariusz Czajkowski – sędzia z blisko trzydziestoletnim stażem – w sposób maksymalnie skondensowany przedstawia istotę wykonywanego zawodu, obrazując ją przykładami spraw, w których orzekał. Stara się wykazać, że zawód sędziego można wykonywać z pasją i w całkowitym oddaniu uniwersalnym, humanistycznym zasadom. Książka adresowana...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Konstytucja RP Przepisy oraz zestaw pytań na aplikacje prawnicze i egzaminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstytucja RP Przepisy oraz zestaw pytań na aplikacje prawnicze i egzaminy – książka

  Paweł Janus  

  Publikacja zawiera tekst Konstytucji RP oraz zestaw 240 pytań testowych z jej zakresu wraz odpowiedziami. Niniejsze opracowanie jest niezbędne dla osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, a także studentów zdających egzaminy z prawa konstytucyjnego. Ponadto zamieszczone pytania mogą stanowić bazę dla wykładowców prawa konstytucyjnego, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie...

  Cena: 28,49 zł 29,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przegląd Europejski 1/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Europejski 1/2020 – książka

  Przegląd Europejski jest czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w formule open access ukazującym się od 2000 r. W kwartalniku publikowane są głównie oryginalne recenzowane artykuły naukowe. Oprócz nich publikowane są także materiały nierecenzowane, np.: eseje, recenzje monografii, sprawozdania, komentarze. Publikujemy rezultaty...

  Cena: 24,42 zł 25,71 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – książka

  W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności: Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego w świetle orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego w świetle orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych – książka

  Brygida Kuźniak   Milena Ingelevič-Citak  

  Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnienia, dzięki czemu opracowanie odzwierciedla złożoność przedmiotowej problematyki i kierunki badań międzynarodowoprawnych. (…) Autorzy skupili się na aktualnych i węzłowych problemach z obszaru sądownictwa międzynarodowego i jego wpływu na kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego. Podniesione kwestie, takie jak: metody wykładni, wolność...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa – książka

  Bartłomiej Ślemp  

  Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytorialnego, oraz analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. W książce zostały przedstawione ogólne założenia finansowania samorządu terytorialnego...

  Cena: 22,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych – książka

  Michał Koralewski  

  Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach. W publikacji: -sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 3 – książka

  Jacek Gudowski  

  Tom III zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2020 oraz piśmiennictwo z lat 1830–2020, dotyczące art. 316–505[39] Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Liczy ona ok. 15 000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu oraz...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – książka

  Ewelina Kumor-Jezierska  

  W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3114

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA