Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3036
 • prawo i administracja : Finanse publiczne i prawo finansowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Finanse publiczne i prawo finansowe – książka

  Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa podatkowego, sprawność...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Czasem trzeba powiedzieć nie – książka
  TANIEJ 5 %

  Czasem trzeba powiedzieć nie – książka

  Małgorzata Gersdorf   Krzysztof Sobczak  

  Kadencja Profesor Małgorzaty Gersdorf na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zbiegła się z dwoma ważnymi dla tej instytucji momentami: jubileuszem stulecia – bo Sąd Najwyższy ma historię nieco dłuższą niż niepodległa Polska – oraz czasem największego ataku na tę instytucję i na wolne sądy, zmierzającego do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Nie był to jej żywioł,...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pomoc publiczna udzielana przez gminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Pomoc publiczna udzielana przez gminy – książka

  Anna Wójtowicz-Dawid  

  W publikacji omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warunki jej udzielania, w tym m.in.: - pomoc publiczna udzielana przez gminy w formie preferencji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ulg w spłacie należności, -...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz – książka

  Komentarz jest dogłębną analizą przepisów dotyczących funkcjonowania powiatów w praktyce. Omówiono w nim takie zagadnienia, jak zakres działania i zadania powiatu, kompetencje władz powiatu, akty prawa miejscowego stanowione przez powiat, mienie i finanse powiatu, nadzór nad działalnością powiatu, tworzenie i funkcjonowanie związków powiatów i związków powiatowo-gminnych oraz stowarzyszeń i porozumień...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka

  Katarzyna Świerszcz  

  Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka

  Mariusz Jabłoński   Justyna Węgrzyn  

  Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Ochrona informacji i jej źródeł Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Pojęcie i klasyfikacja tajemnic Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych Justyna...

  Cena: 95,00 zł 100,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami – książka
  TANIEJ 5 %

  Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami – książka

  Karolina Kurtz   Dariusz Gawin  

  "Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość społeczeństwa i inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii [...] Niezaprzeczalnym atutem podręcznika jest jego przystępna redakcja, która powinna ułatwić studentom architektury szybsze i łatwiejsze zrozumienie...

  Cena: 9,50 zł 10,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 A Komentarz do art. 1-424(12) – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 A Komentarz do art. 1-424(12) – książka

  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–424(12) KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka

  Tom Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku zawiera opracowania dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Globalne wyzwania dla państwa i prawa” scharakteryzowano główne problemy globalne u progu trzeciej dekady XXI w. Podjęto problem społecznej globalistyki oraz państw nieuznawanych. Szczególne znaczenie mają rozważania dotyczące konstytucjonalizmu...

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska – książka
  TANIEJ 5 %

  Leon Petrażycki i współczesna nauka prawa wersja rosujska – książka

  Autorzy analizują w książce najważniejsze aspekty działalności naukowej Leona Petrażyckiego, takie jak: psychologiczna teoria prawa, ekonomiczna analiza prawa, teoria ustawodawstwa i tworzenie prawa czy w końcu pluralizm prawny.

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Minima Iuridica – książka
  TANIEJ 5 %

  Minima Iuridica – książka

  Jerzy Zajadło  

  Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 5 %

  Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – książka

  Kinga Machowicz  

  W demokratycznym państwie wolność prowadzenia działalności gospodarczej może być realizowana tylko równolegle z prawami człowieka - przedsiębiorstwa korzystają zwłaszcza z ochrony swojej własności oraz nawiązują relacje mające wpływ na prywatność stron tych więzi. Praktyka wskazuje też na łączność etyki w biznesie, koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i respektowania praw człowieka....

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce – książka

  Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat realizacji konwencyjnej zasady prawa do rzetelnego procesu, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka

  W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka
  TANIEJ 5 %

  Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka

  Hieronim Stroynowski  

  Autor dzieła Hieronim Stroynowski to wybitny erudyta przełomu XVIII i XIX w. Był profesorem Szkoły Głównej Litewskiej w Wilnie, jej reformatorem, później rektorem, a także biskupem wileńskim. Jego Mowa o Konstytucji to dzieło szczególne. Pomyślane nie jako wykład okolicznościowy, ale jako naukowy traktat omawiający znaczenie Konstytucji 3 Maja i wartości z niej wynikające. Uzasadniał konieczność reform...

  Cena: 21,76 zł 22,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka

  Aneta Michałek  

  Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy MeleziniPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyOpracowanie...

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka

  Krzysztof Chmielarz  

  Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Książka prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuchów procesowych...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Problemy legislacji administracyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Problemy legislacji administracyjnej – książka

  Publikacja zawiera omówienie najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu współczesnej legislacji administracyjnej. Składa się z czterech części: zagadnienia ogólne, akty planowania, kontrola sądowoadministracyjna legislacji administracyjnej oraz szkolnictwo wyższe. Opisane problemy dotyczą m.in.: - zasad: adekwatności, precyzyjności, efektywności, współdziałania w procesie stanowienia...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka
  TANIEJ 5 %

  Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka

  Monika Bartnik   Justyna Jasińska  

  Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia ze skomplikowanymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. Charakter publikacji (...) prezentującej 100 pojęć z wybranych gałęzi prawa, zdeterminował w znaczny sposób...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Postępowanie cywilne – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie cywilne – książka

  Opracowanie stanowi kompleksowe przedstawienie i omówienie regulacji prawnych, służących ochronie prawnoprocesowej w sprawach cywilnych, obejmujące zmiany przepisów, według stanu prawnego na 1.7.2020 r. Uwzględnione zostały nie tylko zmiany wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), ale...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3036

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA