Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 3732
 • prawo i administracja : System prawa pracy Tom 11 Pragmatyki pracownicze – książka
  TANIEJ 7 %

  System prawa pracy Tom 11 Pragmatyki pracownicze – książka

  Krzysztof Wojciech Baran   Zbigniew Góral  

  Tom XI Systemu prawa pracy prezentuje problematykę pragmatyk pracowniczych. W płaszczyźnie dogmatycznej stanowi uzupełnienie ogólnoteoretycznych analiz przeprowadzonych w tomie IV. Rozważania w nim zamieszczone odnoszą się do statusu prawnego pracowników zatrudnionych w rozmaitych sektorach, w tym: - administracji publicznej, np. pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych i samorządowych; - wymiaru...

  Data dostępności:

  Cena: 278,07 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wszystko o funduszach powierniczych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Wszystko o funduszach powierniczych – książka

  Alan Lavine  

  Książka jest przystępnym przewodnikiem po świecie funduszy powierniczych. Inwestor znajdzie tu omówienie problematyki funduszy wspólnego inwestowania, będących jedną z najpopularniejszych na świecie metod oszczędzania. Informacje o tym, czym są, co oferują i jakie ryzyko niosą ze sobą fundusze powiernicze, ułatwią podjecie optymalnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki znajomości światowych standardów,...

  Data dostępności:

  Cena: 63,24 zł 68,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wszystko o obligacjach – książka
  TANIEJ 7 %

  Wszystko o obligacjach – książka

  Esme Faerber  

  Jest to praktyczny przewodnik adresowany zarówno do osób już lokujących pieniądze w obligacjach, jak też do potencjalnych inwestorów. Celem tej publikacji jest dostarczenie w najbardziej przystępnej formie wiadomości niezbędnych do kupna pojedynczych obligacji oraz udziałów funduszy powierniczych.

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wprowadzanie spółek na rynek pozagiełdowy – książka
  TANIEJ 7 %

  Wprowadzanie spółek na rynek pozagiełdowy – książka

  Krzysztof Jedlak  

  Funkcjonujący w Polsce od ponad dwóch lat publiczny rynek pozagiełdowy (CeTO) stwarza małym, dynamicznym spółkom możliwość pozyskania kapitału. W książce opisano plusy i minusy obecności na rynku publicznym, procedury, jakie spółka musi przejść, aby zadebiutować na rynku pozagiełdowym oraz mechanizmy działania tego rynku. Jest to pierwsze pełne kompendium wiedzy na temat uwzględniające najnowsze zmiany...

  Data dostępności:

  Cena: 37,20 zł 40,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wstęp do finansów – książka
  TANIEJ 7 %

  Wstęp do finansów – książka

  A.A. Groppelli   Ehsan Nikbakht  

  Książka stanowi wprowadzenie w podstawowe zagadnienia teorii finansów. Dla studentów będzie to obszerny podręcznik; dla praktyków zaś cenne źródło informacji ułatwiających kształtowanie finansów przedsiębiorstwa. Poruszana problematyka obejmuje rachunek pieniądza w czasie, metody budżetowania kapitału i oceny projektów inwestycyjnych oraz elementy teorii przedsiębiorstwa, w tym zagadnienie kosztu kapitału,...

  Data dostępności:

  Cena: 88,35 zł 95,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Giovanni Falcone Samotny bohater – książka
  TANIEJ 7 %

  Giovanni Falcone Samotny bohater – książka

  Maria Falcone   Francesca Barra  

  Uciszyło go dopiero pół tony trotylu. Aby go zabić, Cosa Nostra wysadziła w powietrze autostradę…Historia Giovanniego Falcone najsłynniejszego włoskiego sędziego, pogromcy sycylijskiej mafii opowiedziana przez jego siostrę Marię oraz dziennikarkę Francescę Barra, która od lat zajmuje się dokumentowaniem historii mafii. Znakomita, emocjonująca książka. NIE PRZEOCZ!!!„Kim był sędzia Falcone i dlaczego...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w europejskim systemie ochrony praw człowieka – książka
  TANIEJ 7 %

  Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w europejskim systemie ochrony praw człowieka – książka

  Bartosz Adam Żmuda  

  Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm stały się istotnymi elementami obrazu współczesnego świata, w tym również Europy. Odgrywają one ważną rolę we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wobec nasilania się tych zjawisk istotnego znaczenia nabiera poszukiwanie stanu „sprawiedliwości rasowej” i instrumentów prawnych, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i krajowym, które by ją...

  Data dostępności:

  Cena: 36,46 zł 39,20 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Komentarz do planu kont – książka
  TANIEJ 7 %

  Komentarz do planu kont – książka

  Maria Augustowska   Wojciech Rup  

  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,...

  Data dostępności:

  Cena: 341,78 zł 367,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – książka
  TANIEJ 7 %

  Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – książka

  Wojciech Rup  

  Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Autor, doświadczony praktyk: omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie), szczegółowo charakteryzuje...

  Data dostępności:

  Cena: 185,54 zł 199,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Jak przygotować się do zmian 2021. – książka
  TANIEJ 7 %

  Jak przygotować się do zmian 2021. – książka

  Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw – książka

  Monika Perlińska  

  Handel emisjami gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych, ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, stosowanym w celu przeciwdziałania zmianom klimatu w skali ogólnoświatowej, regionalnej, krajowej lub lokalnej poprzez zmniejszenie poziomu tychże emisji w sposób efektywny kosztowo. Udział w obrocie prawami do emisji gazów cieplarnianych ma znaczenie z punktu widzenia sytuacji majątkowej i...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house – książka
  TANIEJ 7 %

  Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house – książka

  Paweł Nowicki   Ewa Przeszło   Hanna Wolska  

  W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli zamówień in-house, w tym m.in. zagadnienia takie jak: - zakres pojęciowy kontroli i nadzoru w systemie zamówień publicznych, - zamówienia in-house w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - zamówienia in-house w prawie Unii Europejskiej, - zamówienia in-house w polskim prawie zamówień publicznych. Ponadto, w książce...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo papierów wartościowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo papierów wartościowych – książka

  Jan Mojak  

  Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące – książka

  Stan prawny: 4 listopada 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks spółek handlowych 1.03.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). 1.03.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). 1.03.2021...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Spółdzielnie socjalne jako instrument stymulowania zatrudnienia grup defaworyzowanych – książka
  TANIEJ 7 %

  Spółdzielnie socjalne jako instrument stymulowania zatrudnienia grup defaworyzowanych – książka

  Dorota Koptiew  

  Monografia jest próbą oceny funkcjonowania spółdzielni socjalnych, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia jako instrumentu stymulowania zatrudnienia i przeciwdziałania zjawisku bezrobocia w grupach najbardziej oddalonych od rynku pracy. Autorka analizuje kondycję spółdzielni socjalnych w Polsce z uwzględnieniem ich modelu organizacyjnego, stanu, dynamiki i profilu działalności. Demaskuje bariery i zagrożenia...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania cywilnego Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz – książka

  Czwarte wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne odnoszące się do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w tym m.in.: - obszerną nowelizację z 4.07.2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą w znacznej mierze zmieniono model postępowania rozpoznawczego i przywrócono postępowanie odrębne w sprawach...

  Data dostępności:

  Cena: 343,17 zł 369,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz – książka

  Krzysztof Szczucki  

  Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in.: - wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, - postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, - właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, - zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo przedsiębiorców – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo przedsiębiorców – książka

  Stan prawny: 6 listopada 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo przedsiębiorców, Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Przepisy...

  Data dostępności:

  Cena: 13,86 zł 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Metodyka sporządzania pism procesowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Metodyka sporządzania pism procesowych – książka

  Aleksandra Cempura   Anna Kasolik  

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism przedstawiono...

  Data dostępności:

  Cena: 166,47 zł 179,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawy autorskie Komentarze – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawy autorskie Komentarze – książka

  Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego obszernego komentarza z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. O wyjątkowości opracowania stanowi to, że jako jedyne na polskim rynku omawia aż trzy powiązane ze sobą tematycznie ustawy: - o prawie autorskim i prawach pokrewnych, - o ochronie baz danych oraz - o zbiorowym zarządzaniu...

  Data dostępności:

  Cena: 305,97 zł 329,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3732

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA