Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Rocznik Tomistyczny 7 (2018) – książka

TANIEJ 5 %

polski

426

Von Borowiecky

Produkt fizyczny: Książka

Opis

Spis treści

Od Redakcji

Raymond Leo Cardinal Burke, The Crisis regarding Marriage in the Present Day


Wokół myśli Étienne’a Gilsona w rocznicę śmierci

Mieczysław Gogacz, Gilson i filozofia

Richard Fafara, Philosophy and Civilization

Peter Redpath, An American Perspective on the Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas: Midwife to Birth of a New and Improved Global Civilization of Freedom!

Curtis L. Hancock, The Elusiveness of Happiness in the Modern World

Nicolas Moscicki, Gilson - voudrait-il deconstruire la metaphysique?

Michał Zembrzuski, In Defense of Realism. The Metaphysical Thought of Mieczysław Gogacz

Mieczysław Gogacz, Wpływ Étienne’a Gilsona na filozofię w Polsce

Rozprawy i artykuły

Artur Andrzejuk, Własności istnieniowe bytu w interpretacji tomizmu konsekwentnego

Michał Zembrzuski, Problem mind-body w świetle Tomaszowej koncepcji hylemorfizmu

Marcin W. Bukała, Siódme: „Nie kradnij”. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki Paola Prodiego

Artur Andrzejuk, Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu

Magdalena Płotka, From scibile to operabile. Metaphilosophical and Methodological Debate on Practical Character of Artes in 15th Century Cracow

Izabella Andrzejuk, Filozoficzne podłoże mistyki św. Jana od Krzyża

Magdalena Płotka, Action and Happiness. A Reinterpretation of Thomas Aquinas’s Theory of Happiness in Paul’s of Worczyn Ethical Thought

Krzysztof A. Wojcieszek, Cnota trzeźwości: indywidualna czy społeczna?

Ewa Agnieszka Pichola, Ne ite ad Thomam, sed ad von Hildebrand

Jan Pociej, Konsekwencje metafizyczne ujęć materii i ruchu we współczesnej fizyce

Tomasz Pawlikowski, Klasyczne ujęcia problemu prawdy w „post-świecie”

Sprawozdania i recenzje

Natalia Herold, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne

Izabella Andrzejuk, Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” – 18 listopada 2017 roku

Michał Zembrzuski, Sympozjum Tomistyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 28 lutego 2018 roku

Michał Zembrzuski, Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego w Łomży – 7 marca 2018 roku

Artur Andrzejuk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia” – 7 czerwca 2018 roku

Magdalena Płotka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca” – 8 czerwca 2018 roku

Natalia Herold, Kulisy sporu o istotę i istnienie. Recenzja: Tomasz Sutton, De esse et essentia, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, Warszawa 2018

Magdalena Płotka, Świat uczuć i świat rozumu. Recenzja: Justyna Fiołek, Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017

Bożena Listkowska, O nieprostych kwestiach w sposób prosty, jasny i precyzyjny. Recenzja: Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017

Izabella Andrzejuk, Podstawy filozofii wychowania. Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Antropologia edukacji - wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018

Polemiki i dyskusje

Nicolas Moscicki, Structure de l’être dans La Somme contra Gentiles. Essai de reflexion sur l’article de Professeur Artur Andrzejuk Struktura bytu w «Summa contra Gentiles» Tomasza
z Akwinu, Rocznik Tomistyczny / Annuaire Thomiste N° 6 (2017)

Nota o autorach

Rocznik Tomistyczny 7 (2018) - książka

28,40 zł 29,90 zł
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!