Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7807
 • wydawnictwa naukowe: Węgierski Syndrom Trianon – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Węgierski Syndrom Trianon – książka

  Bogdan Góralczyk  

  Opisywane tutaj, tak bardzo różniące się między sobą węgierskie władze i reżimy w ostatnim półtora stuleciu odmiennie interpretowały interesy państwa i jego rację stanu. Najczęściej robiły to z konieczności opartej na związku z innymi, silniejszymi graczami, zmuszającymi Węgrów do podporządkowania się. Podejście do Trianon polegające na wyrażaniu protestu przeciwko dyktatowi mocarstw jest tu symboliczne....

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • NowośćTANIEJ 5 %

  Davidson Choroby wewnętrzne. Tom 1 – książka

  S.H. Ralston   M.W.J. Strachan   D. Penman   R.P. Hobson  

  Książka Principles and Practice of Medicine sir Stanleya Davidsona po raz pierwszy ukazała się w 1952 roku. Przez kolejne dziesięciolecia ten napisany przez profesora medycyny Uniwersytetu w Edynburgu podręcznik doczekał się 23 wydań i stał się ikoną wśród podręczników interny na całym świecie. Dzięki przejrzystemu układowi oraz kompleksowemu podejściu do problemu klinicznego uzyskał uznanie studentów...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • NowośćTANIEJ 5 %

  Charyzmatyczni działacze społeczni – książka

  Mirosław Górecki  

  W książce zostały zaprezentowane życiorysy czterech działaczy społecznych: Antoine’a-Frédérica Ozanama (1813-1853), ks. Carla Sonnenscheina (1876-1929), Piera Giorgia Frassatiego (1901-1925) i Alberta Marvellego (1918-1946). Na ich podstawie ukazano specyfikę dzieł dobroczynnych realizowanych pod patronatem Kościoła katolickiego i w ramach jego doktryny miłosierdzia. Dobroczynność bez względu na formę...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego – książka

  Kultura to bezcenne bogactwo każdego narodu, ukazujące jego piękno i mądrość, to skarb, którym naród może dzielić się z Innymi a zarazem wzbogacać siebie, akceptując i szanując dorobek innych społeczeństw. Naród silny, mądry, bez kompleksów i uprzedzeń, otwiera się na Innych, na bliskich sąsiadów oraz przybyszów z daleka, dzieli się swoją kulturą i chce poznawać obce nacje. Z innego jednak punktu...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Procesy edukacyjne w dobie globalizacji społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Procesy edukacyjne w dobie globalizacji społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy – książka

  Wielu dyskusjom o współczesnej i przyszłej edukacji towarzyszą liczne sprzeczności. Jest to dowodem, że na drodze poszukiwań i działań sprawczych człowieka ujawniają się nowe sytuacje i możliwości, ale również utrudnienia natury moralnej i społeczno-kulturowej. Wynikają one z globalizacji, informatyzacji, tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz zmian na rynku pracy. Skłaniają tym samym do aktywnego...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kultura pokoju – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kultura pokoju – książka

  Kształtowanie kultury pokoju, jako wyzwanie współczesności, stanowi jeden z istotnych obszarów namysłu nad bezpieczeństwem, jego podstawami, warunkami utrzymania oraz możliwymi zagrożeniami. Odwołując się do ujęcia bezpieczeństwa w jego najszerszej perspektywie, powiedzieć można, że dotyczy ono całokształtu życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako jego budulca, a zarazem znaczącej...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kultura pokoju – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kultura pokoju – książka

  Słowo dialog jest wieloznaczne i ma odmienny sens w zależności od obszaru, na którym funkcjonuje. W życiu codziennym jest to rozmowa dwojga ludzi. Z kolei w naukach o literaturze określa się nim zarówno wypowiedź dwu lub więcej osób, jak i formę literacką, w której treść przedstawiona jest w postaci dyskusji pary czy też kilku rozmówców. Prowadząc rozważania i wywody o dialogu między-kulturowym, religijnym,...

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacja elit XXI wieku – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Edukacja elit XXI wieku – książka

  „...Nie było i nie ma społeczeństw, w których nie istniałyby elity. Nie oznacza to wcale, że w każdym społeczeństwie istnieją takie same grupy elit. Można więc stwierdzić, że tak jak różne są poszczególne społeczeństwa (stopień rozwoju cywilizacyjnego), tak również różne są istniejące w nich elity. Ilość i jakość elit nie jest więc sprawą przypadku, lecz jest społecznie uwarunkowana...” Krystian C...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bezpieczeństwo i edukacja – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo i edukacja – książka

  W części pierwszej pt. Wyzwania i zagrożenia migracyjne znalazły się artykuły takich autorów jak Sylwia Sławińska, Karina Zawieja-Żurowska, Krzysztof Bojarski i Aleksandra Skrabacz, którzy dokonali analizy wyzwań i zagrożeń migracyjnych w różnych aspektach ich występowania. Poruszona została problematyka dotycząca skutków społecznych i ekonomicznych migracji, ich wpływu na bezpieczeństwo w wymiarze...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Fizjoterapia w onkologii – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Fizjoterapia w onkologii – książka

  W Polsce, wokół wykorzystania metod fizjoterapii, a zwłaszcza fizykoterapii w onkologii, narosły pewne potoczne opinie i mity, z których wynika przeciwwskazanie do ich zastosowania. Nie mają one wiarygodnych podstaw naukowych, które jednoznacznie wskazywałyby na zwiększenie ryzyka nasilenia lub nawrotu choroby nowotworowej. Wręcz przeciwnie, fizjoterapia jest na świecie powszechnie stosowana w przywracaniu...

  Cena: 103,55 zł 109,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wprowadzenie do semantyki językoznawczej – książka

  Renata Grzegorczykowa  

  Podstawowy podręcznik do semantyki wykorzystywany na studiach filologicznych. Autorka omawia zagadnienia teoretyczno-metodologiczne i szczegółowe problemy semantycznego opisu wyrazów i wypowiedzi. Część pierwsza przedstawia podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz główne współczesne teorie semantyczne. Część druga poświęcona jest opisowi semantycznemu wyrazów i zdań. W części trzeciej omówione są...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Gospodarka socjalistyczna w Polsce – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Gospodarka socjalistyczna w Polsce – książka

  Maciej Bałtowski  

  Jedna z pierwszych publikacji naukowych na polskim rynku wydawniczym, która w obiektywny i wolny od ograniczeń ideologicznych sposób przedstawia fenomen, jakim był system gospodarki socjalistycznej w ogóle, a w Polsce w szczególności. Książka składa się z trzech niezależnych bloków tematycznych, z których każdy stanowi odrębną całość: ideologiczne i praktyczne źródła gospodarki socjalistycznej, powstanie,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Naród i regiony – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Naród i regiony – książka

  Literatura współtworzy zarówno narodowe, jak i regionalne „wspólnoty wyobrażone”. Autorzy zebranych w książce studiów ? idąc tym tropem ? pokazują związki twórczości literackiej z istnieniem każdej z tych wspólnot oraz znaczenie literatury dla poczucia tożsamości pisarzy i czytelników, także emigracyjnych. Odwołują się przy tym do realiów: podlaskich, warmińsko-mazurskich, kaszubskich, lubuskich, wielkopolskich,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kultura jako czasownik – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kultura jako czasownik – książka

  Ryszard Nycz  

  Ryszard Nycz − prof. dr hab., teoretyk i historyk literatury i kultury, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, redaktor naczelny „Tekstów Drugich” IBL PAN. Wcześniej opublikował: Sylwy współczesne (1984, 1996), Tekstowy świat (1993, 2000, tłum. bułg. 2005, tłum. ukr. 2007), Język modernizmu (1997, 2002, 2013, tłum. ang. 2017), Literaturę jako trop rzeczywistości (2001,2012),...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zrozumieć Innego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zrozumieć Innego – książka

  Jaromir Brejdak  

  Niniejsza książka jest prezentacją problemu rozumienia Innego w wybranych perspektywach filozofii współczesnej: fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu czy teorii systemu. Z zaprezentowanych tu analiz wyłaniają się trzy zasadnicze paradygmaty rozumienia Innego: paradygmat egologiczny, relacyjny oraz pozaegologiczny. W perspektywie egologicznej Inny jest drugim Ja, alter ego. Max Scheler, przedstawiciel...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Callen. Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii . Tom 3 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Callen. Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii . Tom 3 – książka

  L.M. Scoutt   M.E. Norton   V.A. Feldstein  

  Callena powinien przeczytać każdy zajmujący się ultrasonografią położniczo-ginekologiczną, czyli w praktyce każdy położnik–ginekolog. Kolejne wydania Callena to były książki absolutnie podstawowe dla rozwoju mojej wiedzy, nie tylko ultrasonograficznej, ale i położniczej; uczyłem się z nich patologii ciąży i terapii prenatalnej. Tak naprawdę to nie jest podręcznik ultrasonografii, tylko raczej przewodnik...

  Cena: 170,05 zł 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Od zgonu Ojca Narodów do śmierci Orła Karpat – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Od zgonu Ojca Narodów do śmierci Orła Karpat – książka

  Vom Tod des Vaters der Völker bis zum Ende des Adlers der Karpathen. Festschrift zum 60. Geburtstag von Jerzy Kochanowski Różne są sposoby pisania i rozumienia historii XX wieku. W tej książce dostrzec można dwa punkty ciężkości: miejsce Polski w kontekście środkowoeuropejskim i „odpamiętywanie” naszej przeszłości jako spuścizny po II wojnie światowej i PRL. Kraj między Rosją a Niemcami nie powinien...

  Cena: 47,28 zł 49,77 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Estetyka i uprzedzenia / Aesthetics and Bias – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Estetyka i uprzedzenia / Aesthetics and Bias – książka

  Publikacja podsumowująca program polsko-izraelskich spotkań studentów szkół artystycznych, realizowany w latach 2008–2018, oraz wystawę pod tym samym tytułem, która była prezentowana w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w dniach od 7 kwietnia do 6 maja 2018 roku. Spis treści / Table of Contents: 01 PL 23 Eli Petel Estetyka i uprzedzenia. Wprowadzenie 26 Adina Bar-On Między Edukacją a Sztuką. O Estetyce...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Medialne obrazy wroga – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Medialne obrazy wroga – książka

  Paweł Greń   Karol Morawski  

  Praca podejmuje trudny i bardzo rozległy problem badaczy wymagający długich studiów interdyscyplinarnych oraz dużej dojrzałości naukowej. W dodatku tytułowa i jakże aktualna w naszym życiu publicznym i politycznym kwestia nie doczekała się w naszej literaturze naukowej zbyt wielu ujęć, co zwiększa walory recenzowanej rozprawy, ale też powoduje ubóstwo ugruntowanych punktów odniesienia do oceny monografii....

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Lokalne regionalne czy globalne? – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Lokalne regionalne czy globalne? – książka

  Teresa Sołdra-Gwiżdż  

  Książka o teraźniejszości Śląska Opolskiego jest swoistym podsumowaniem moich doświadczeń badawczych oraz zaangażowania w sferę praktyki społecznej. Zajmuję się w niej ważnymi problemami społecznymi o charakterze globalnym, które odzwierciedlają się w regionie opolskim i w jego społecznościach lokalnych, powodując dotkliwe społeczne skutki. Prowadzę swoje rozważania na tle zróżnicowanych wątków tradycji...

  Cena: 44,65 zł 47,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7807

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA