Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7871
 • wydawnictwa naukowe: Kanał radiowy w sieciach WBAN – książka
  TANIEJ 5 %

  Kanał radiowy w sieciach WBAN – książka

  J. Sławomir Ambroziak  

  Monografia poświęcona modelowaniu kanałów radiowych w sieciach WBAN, czyli sieciach radiokomunikacyjnych krótkiego zasięgu, obejmujących swoim działaniem ciało człowieka (lub zwierzęcia) i jego bezpośrednie otoczenie. Podano definicję sieci WBAN i ich klasyfikację. Opisano podstawowe zagadnienia związane z tymi sieciami z uwzględnieniem problematyki radiokomunikacyjnej, narzędzia statystyczne najczęściej...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oblicza wojny Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Oblicza wojny Tom 1 – książka

  W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności po początki XXI stulecia. Oryginalne refleksje zawarte w publikacji są efektem wykorzystania nowych źródeł lub tych już znanych, do których sformułowano...

  Cena: 43,61 zł 45,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej – książka

  Tadeusz Marszał  

  Książka jest poświęcona mniejszości niemieckiej w Polsce Środkowej. Mieści się w nurcie badawczym geografii historycznej. Autor podejmuje w niej analizę uwarunkowań osadnictwa niemieckiego i omawia pochodzenie terytorialne, rozkład przestrzenny, przemieszczenia oraz struktury demograficzno-społeczne ludności niemieckiej napływającej do regionu łódzkiego. Druga część publikacji dotyczy problematyki...

  Cena: 52,15 zł 54,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: NSZZ „Solidarność” wobec nowych wyzwań od roku 1989 – książka
  TANIEJ 5 %

  NSZZ „Solidarność” wobec nowych wyzwań od roku 1989 – książka

  Wiesława Kozek  

  Książka zainteresuje nie tylko wszystkich zajmujących się związkami zawodowymi, ruchami społecznymi i losami „Solidarności”, lecz także tych, którym nie jest obojętne położenie, postawy, wartości, aspiracje polskiego świata pracy. (…) To bardzo ważne opracowanie losów „Solidarności” i ich szerokiego kontekstu. Autorka zdobyła unikalny materiał, którym, o ile wiem, nie może się poszczycić żaden z badaczy...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności – książka
  TANIEJ 5 %

  Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności – książka

  Małgorzata Górnik-Durose   Agnieszka Pasztak-Opiłka   Łukasz Jach   Teresa Sikora  

  Trudno wyobrazić sobie temat bardziej uniwersalny niż zdrowie i bardziej aktualny niż współczesność. W książce zostały one połączone w perspektywie psychologicznej. Zwykle twierdzimy, że „zdrowie jest najważniejsze”. Czy do pomyślenia jest, że nie zawsze, nie dla wszystkich, nie w każdej sytuacji? Co decyduje o sposobie rozumienia i wartościowania zdrowia? Jak to się dzieje, że coś, co dla jednych...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ułani ułani malowane dzieci – książka
  TANIEJ 5 %

  Ułani ułani malowane dzieci – książka

  Janina Łada-Walicka  

  Książka z serii "Biblioteka akademii Niepodległości", będąca wznowieniem wydanych w 1922 r. we Lwowie wspomnień z obrony Lwowa Janiny Łady-Walickiej, pisarki i publicystki, żołnierki walczącej o polskie granice w latach 1918-1920.

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Na pograniczu chemii i biologii Tom 38 – książka
  TANIEJ 5 %

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 38 – książka

  Kolejny tom tradycyjnie jest skierowany do badaczy, zwłaszcza młodych, którzy prowadzą prace naukowe z pogranicza chemii i biologii. „Pogranicze chemii i biologii” to bardzo pojemna definicja pod względem tematycznym, ale także gwarantująca różnorodność autorów oraz ich zaawansowanie badawcze. Część prac to uwieńczenie wystąpień młodych doktorantów na Ogólnopolskim Seminarium Doktorantów „Na pograniczu...

  Cena: 17,09 zł 17,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Na pograniczu chemii i biologii Tom 39 – książka
  TANIEJ 5 %

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 39 – książka

  Nowy tom serii Na pograniczu chemii i biologii jest zbiorem 13 artykułów. Ich autorami są głównie młodzi badacze, którzy prezentowali swoje wyniki badań na ogólnopolskiej konferencji doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii” w Jastrzębiej Górze w dniach 12–15 maja 2019 roku. Zamieszczone w publikacji prace dotyczą medycyny regeneracyjnej, nowych właściwości wybranych grup związków organicznych...

  Cena: 22,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Employer branding po polsku – książka
  TANIEJ 5 %

  Employer branding po polsku – książka

  Urszula Zając-Pałdyna  

  TO COŚ, co przyciąga do firmy najlepszych ludzi Employer branding - kolejne modne angielskobrzmiące określenie wymyślone przez dział HR po to, by wyciągnąć od zarządu pieniądze na następne niewiele wnoszące szkolenie? Absolutnie nie! Właściwie przeprowadzone działania z zakresu employer brandingu wcale nie muszą być drogie. Ba, przykład wielu rodzimych firm pokazuje wręcz, że koszty mogą być równe...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkowników Internetu – książka
  TANIEJ 5 %

  Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkowników Internetu – książka

  Tomasz Książek  

  Droga do odpowiedzi na nie wiedzie poprzez pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów zaburzających zaspokajanie potrzeb informacyjnych oraz uświadomienie sobie własnych ograniczeń. Niniejsza książka sygnalizuje kilka problemów związanych z poziomem kompetencji ICT, poziomem samooceny własnych umiejętności i ograniczeniami w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych wynikającymi z zaburzeń na płaszczyźnie socjologicznej...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej – książka

  Małgorzata Lisińska-Kuśnierz   Agnieszka Cholewa-Wójcik   Anna Fitrzyk  

  Monografia prezentuje informacje teoretyczne dotyczące wyrobów aerozolowych i stosowanych do nich opakowań wraz z wymaganiami dotyczącymi badań i oceny jakości. W części empirycznej dokonano implementacji macierzy Lockharta oraz metody QFD do określenia kryteriów oraz oceny jakości opakowań występujących w ofercie handlowej. Wyznaczono kryteria jakości opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej, wynikające...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zarządzanie różnorodnością w organizacji – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie różnorodnością w organizacji – książka

  Urszula Jeruszka   Mariola Wolan-Nowakowska  

  Książka dotyczy zagadnień związanych z różnymi właściwościami osobowymi, które decydują o różnorodności zespołów pracowniczych. W monografii została poddana analizie różnorodność zasobów ludzkich na rynku pracy w odniesieniu do różnic kształtujących: - tożsamość pierwotną człowieka (płeć, wiek, niepełnosprawność, czynniki temperamentalno-osobowościowe); - tożsamość wtórną (wykształcenie, doświadczenie...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe – książka

  Dominik Kopiński   Marek Wróblewski  

  Postępujący w ostatnich dekadach proces globalizacji wykreował wiele nowych rodzajów wyzwań wykraczających poza granice państw narodowych. Koronawirus, cyberprzestępczość, terroryzm, kryzysy finansowe, pranie brudnych pieniędzy – wszystkie one wywołały zapotrzebowanie na kolektywne działania społeczności międzynarodowej oraz koordynację polityk poszczególnych państw oraz innych aktorów stosunków międzynarodowych,...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego – książka

  Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie zostanie wyjaśnione zagadnienie...

  Cena: 85,50 zł 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: NSZZ Solidarność Podregion Miastko w latach 1980-1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  NSZZ Solidarność Podregion Miastko w latach 1980-1981 – książka

  Łukasz Szkwarek  

  Publikacja – wyróżniona w 2017 r. w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej – jest syntetycznym, przekrojowym ujęciem dziejów NSZZ „Solidarność” Podregionu Miastko (Region Słupsk) w latach 1980–1981. Jest wynikiem szczegółowej kwerendy archiwalnej i wielu wywiadów z żyjącymi świadkami historii.

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw – książka
  TANIEJ 5 %

  Z kart wojskowych tradycji Pomorza i Kujaw – książka

  Aleksander Smoliński  

  Publikacja dotyczy dziejów kawalerii i artylerii konnej oraz szkolnictwa kawaleryjskiego Wojska Polskiego, które po 1921 r. stacjonowały na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VIII „Toruń”. Autor starał się też ukazać przemiany, którym ta broń podlegała w Polsce i Europie pod wpływem doświadczeń Wielkiej Wojny oraz konfliktów, w których uczestniczyła Rzeczpospolita, jak choćby wojny polsko-sowieckiej...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O uczniu żołnierzu – książka
  TANIEJ 5 %

  O uczniu żołnierzu – książka

  Kazimierz Konarski  

  Relacje i wspomnienia uczniów ochotników wojny bolszewickiej 1920 r. opracowane na podstawie ankiet wysłanych do szkół. Intencją było udokumentowanie poczynań młodych ludzi i pozostawienie świadectw dla potomności. Układ pracy odzwierciedla kolejne etapy aktywności wojennej młodocianych żołnierzy: od zapisu do wojska, przez pobyt w koszarach, relacje z frontu, opisy przygód, opowieści o powrotach do...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Szczerbcowa brygada. – książka
  TANIEJ 5 %

  Szczerbcowa brygada. – książka

  Tomasz Balbus  

  Album dotyczy 3. Brygady Armii Krajowej – oddziału Okręgu Wileńskiego liczącego na początku lipca 1944 r. około 600 żołnierzy, od września 1943 r. walczącego z jednostkami litewskimi i niemieckimi, zarówno policyjnymi, jak i wojskowymi. Po demobilizacji część żołnierzy kontynuowała walkę z najeźdźcami sowieckimi już na terenach Polski pojałtańskiej w szeregach 5. Brygady AK i 3. Brygady Narodowego...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu – książka
  TANIEJ 5 %

  Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu – książka

  Bożenna Odowska-Szlachcic   Natalia Górka-Pik  

  Książka Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu to przede wszystkim podręcznik dla logopedów, neurologopedów, psychologów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów integracji sensorycznej. Pozwala na poszerzenie lub zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju motorycznego, kształtowania się mowy i jej zaburzeń oraz zasad karmienia i wprowadzania pełnowartościowej diety u dzieci, od niemowląt poczynając. Publikacja...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pokazuję co czuję – książka
  TANIEJ 5 %

  Pokazuję co czuję – książka

  Renata Malek  

  Pokazuję, co czuję… to uniwersalna pomoc, po którą można sięgnąć zarówno w gabinecie terapeutycznym, podczas zajęć przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, jak i w trakcie zabawy w domu. Publikacja składa się z 26 dwustronnych kart ze zdjęciami osób wyrażających różne uczucia oraz z książeczki zawierającej kilkanaście propozycji zabaw z kartami, które można wykorzystywać na wiele sposobów, dostosowując...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7871

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA