Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7979
 • wydawnictwa naukowe: Konferencja pokojowa w Paryżu 1919 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Konferencja pokojowa w Paryżu 1919 – książka

  Emile Joseph Dillon  

  Książka Emile'a Josepha Dillona (1854-1933) - cenionego dziennikarza i publicysty politycznego - ukazuje przebieg, kulisy i skutki paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r. To wielowymiarowa analiza idei, motywacji i działań uczestników obrad - tych, którzy rościli sobie prawo, by wówczas rozdawać karty i tych, o których losie chciały decydować zwycięskie mocarstwa. Jej autor znał osobiście wielu aktorów...

  Cena: 46,88 zł 49,35 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Akceptacja niepełnosprawności u kobiet z uszkodzeniem narządu ruchu – książka

  Agnieszka Gabryś  

  Akceptacja niepełnosprawności, zgodnie z założeniami B. Wright (1983), nie jest tożsama z rezygnacją i uległością względem posiadanych ograniczeń oraz poddaniem się nieuchronności świata. Oznacza jedynie, albo aż, zaakceptowanie „straty”. […] Proces akceptacji straty jest niezwykle złożony i wielowymiarowy, ale możliwy do realizacji po spełnieniu określonych warunków, tj. dokonaniu zmian w wartościach....

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Instytucje systemów politycznych w procesie zmian – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Instytucje systemów politycznych w procesie zmian – książka

  Praca […] zawiera zbiór rozważań na temat instytucji systemów politycznych w procesie zmian w szerokim ujęciu. […] Bez wątpienia publikacja ta jest jedną z bardziej interesujących z uwagi na fakt ujęcia problematyki z innej nieco perspektywy – poprzez ukazanie, z jednej strony, dynamiki przeobrażeń instytucji systemów politycznych, z drugiej zaś, wyeksponowanie braku stagnacji i jej konsekwencji dla...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ścieżki kultury Tom 1 Wizualność w kulturze – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ścieżki kultury Tom 1 Wizualność w kulturze – książka

  Koniec wieku XX i pierwsze dekady XXI stulecia często określane są pogardliwie mianem „epoki kultury obrazkowej”. Współczesnym czasom zarzuca się detronizację kultury wysokiej i zabójstwo słowa. Wraz z szybko postępującym rozwojem technologii, zmieniającą się sytuacją polityczno-społeczną i globalnym rozpowszechnieniem massmediów badania potwierdzają stale zwiększającą się fascynację kulturą wizualną....

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ruchy secesjonistyczne w USA w XXI wieku – książka

  Marcin Pomarański  

  Monografia dr. Marcina Pomarańskiego jest oryginalnym osiągnięciem naukowo-badawczym. Poświęcona jest ruchom secesjonistycznym w USA w XXI wieku jako zjawisku dezintegrującemu ład społeczno-polityczny w przestrzeni lokalnej i centralnej Stanów Zjednoczonych. Analizowany w monografii problem zaliczany jest do standardów amerykańskiej nauki. Wynika to z odejścia od badań wąsko-faktograficznych na rzecz...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939 – książka

  Alicja Lisiecka  

  Niniejsza książka jest rozprawą z pogranicza pedagogiki, historii, teorii wychowania, socjologii i filozofii pedagogiki oraz pedagogiki artystycznej. Należy uznać za sukces Autorki umiejętną charakterystykę wszystkich najważniejszych elementów, które budują system kształcenia, a mianowicie czynników historycznych, ekonomicznych, społecznych oraz kulturowych i ich integracji na poziomie kształcenia...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wśród stereotypów i tekstów kultury – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wśród stereotypów i tekstów kultury – książka

  Małgorzata Karwatowska   Leszek Tymiakin  

  Walorem monografii jest jej bogaty, starannie wyselekcjonowany materiał badawczy, umożliwiający szerokie omówienie poruszanych zagadnień, uwzględniających adekwatne perspektywy metodologiczne. Analizy materiałowe poprzedzają istotne dla danego tekstu kultury i podejmowanego problemu rozważania teoretyczne oraz objaśnienia terminologiczne, którym towarzyszy pogłębiony przegląd stanu badań […] Autorzy...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Teoria rywalizacji hierarchii – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Teoria rywalizacji hierarchii – książka

  Piotr Szreniawski  

  Teoria rywalizacji hierarchii jest próbą nowego, szerszego spojrzenia na problem rywalizacji w układzie jednostek, ale też w układzie różnego rodzaju zrzeszeń. Rywalizacja hierarchii może być rozumiana jako rywalizacja pomiędzy hierarchiami, ale też rywalizacja w obrębie danej hierarchii. Takie spojrzenie na szeroko rozumiane stosunki międzyludzkie ułatwia ich analityczną diagnozę w kierunku oceny...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych – książka

  Anna Biśta  

  MONOGRAFIA NAUKOWA Publikacja jest poświęcona problematyce opodatkowania transakcji finansowych, w szczególności opodatkowania transakcji instrumentami pochodnymi. W syntetyczny sposób przedstawiono w niej zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, instrumentów pochodnych oraz podatku od transakcji finansowych, jak również dokonano przeglądu światowych badań naukowych z zakresu wpływu...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Roman Witold Ingarden we Wrocławiu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Roman Witold Ingarden we Wrocławiu – książka

  Radosław Kuliniak   Mariusz Pandura  

  Zanim lwowiacy osiedli we Wrocławiu musieli prejść drogę przez Warszawę,Lublin,Kraków i inne polskie miasta.Gdy jednak okazało się,że Warszawa całkowicie została zrównana z ziemią,Lublin zaś wydawał się być położony za daleko od innych ośrodków naukowych,a krakowska elita intelektualna albo zapomniała,albo nie potrafiła odwzajemnić wsparcia i gościnności okazanych jej przez Lwów w 1939 roku,lwowscy...

  Cena: 35,53 zł 37,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Doświadczenia dydaktyczne – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Doświadczenia dydaktyczne – książka

  Agnieszka Koterwas  

  Praca jest wzorcowym przykładem innowacyjnego badania praktyki szkolnej z oddolnej, tzw. emicznej, perspektywy. Treść publikacji stanowi znaczący wkład w doskonalenie wiedzy pedagogicznej oraz jej praktyczne aplikacje. Ponadto otwiera drogę do kolejnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Specyficzne dla tego projektu jest […] nade wszystko pokonanie swoistego rytu dydaktycznego myślenia...

  Cena: 42,56 zł 44,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bezpieczeństwo informacyjne państwa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo informacyjne państwa – książka

  Monika Szyłkowska  

  Bezpieczeństwo informacyjne państwa - wybrane problemy - Szyłkowska Monika

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Badania kierowalności i stateczności pojazdów samochodowych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Badania kierowalności i stateczności pojazdów samochodowych – książka

  Wiesław Pieniążek   Dariusz Więckowski  

  Współczesny samochód to złożone urządzenie, zbudowane z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć takich dziedzin, jak: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka czy chemia. Wraz z rozwojem technologii stale rośnie udział elektronicznych układów sterujących pracą zespołów, podzespołów i poszczególnych urządzeń, (np. elementy wyposażenia związane z bezpieczeństwem oraz...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wewnętrzny nauczyciel człowieka – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wewnętrzny nauczyciel człowieka – książka

  Ryszard Kozłowski  

  Książka prezentuje wieloaspektowe podejście do człowieka, zawiera analizy na styku refleksji filozoficznej i teologicznej. Autor szkicuje optymistyczną wizję człowieka jako osoby, ukazuje go jako istotę zdumiewającą się, szukającą prawdy, dialogiczną, wewnętrznie zintegrowaną. Rozwój człowieka nie zatrzymuje się na poziomie natury ludzkiej, ale idzie „w górę”. Człowiek to istota zbawiona, zbawiająca...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium – książka
  TANIEJ 5 %

  Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium – książka

  Zofia Rzeźnicka   Maciej Kokoszko  

  The following publication constitutes a continuation of a longstanding research conducted by both authors on nourishment, dietetics, pharmacology and gastronomy in the Late Antiquity and early Byzantium. The book was created based primarily on Greek medical treatises composed from the 1st to 7th century, but it takes into account data that originates outside of this collection. The goal of the authors...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Richard Swineshead’s Theory of Motion – książka
  TANIEJ 5 %

  Richard Swineshead’s Theory of Motion – książka

  Robert Podkoński  

  Richard Swineshead’s short treatises (opuscula) on motion provide us with a direct insight into the successive stages in the fourteenth-century Oxford speculative, mathematical science of local motion not only token generally, but also with respect to the progress of this thinker’s scientific awareness and knowledge. Even though the dependence of these opuscula on his predecessors’ – William Heytesbury...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowe wzory ojcostwa w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowe wzory ojcostwa w Polsce – książka

  Marta Magdalena Bierca  

  Autorka skupia się na wielu aspektach nowego ojcostwa: od relacji mężczyzny z dzieckiem, z partnerką, przez negocjowanie obowiązków, ojcowskie autorytety, sferę publiczną, aż po dom rodzinny rozmówców. Odchodząc od dychotomii stare - nowe ojcostwo, książka ukazuje rodzicielstwo mężczyzn jako postawę czerpiącą elementy zarówno ze starego modelu, jak i inspirowaną nowymi wpływami. Książka powstała na...

  Cena: 55,10 zł 58,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rachunkowość umów leasingu – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunkowość umów leasingu – książka

  Mikołaj Turzyński  

  W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu standaryzacji rachunkowości umów leasingu, polskie przepisy o rachunkowości w zakresie umów leasingu – KSR 5, kwalifikację umów leasingu na podstawie przepisów o podatku dochodowym,...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miasto według socjologii – książka
  TANIEJ 5 %

  Miasto według socjologii – książka

  Andrzej Majer  

  Książka jest zbiorem socjologicznych esejów, w których zaprezentowano dwa sposoby postrzegania miast – ewolucję materialnej przestrzeni od pierwszych osad do współczesnych metropolii oraz zmiany w przestrzeni społecznej, stanowiącej pole aktywności wielu pokoleń ludzi. Połączenie tych perspektyw pozwala na pełniejszy opis czynników kształtujących w przeszłości i wciąż rozwijających miasta. Rozważania...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zielone miejsca pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Zielone miejsca pracy – książka

  Łukasz Jarosław Kozar  

  Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w praktykę gospodarczą idei zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest ukazanie, iż przechodzenie z brązowej gospodarki na zieloną przyczynia się do jakościowej zmiany charakteru miejsc pracy. Powstają tzw. zielone miejsca pracy, które w myśl wieloaspektowych analiz odzwierciedlają założenia zielonej gospodarki. Transformacja...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7979

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA