Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10488
 • wydawnictwa naukowe: Polska szkoła filmowa – książka
  Bestseller

  Polska szkoła filmowa – książka

  Punkt wyjścia i zasadniczy impuls tych rozważań wyznacza poczucie niedosytu badawczego. Wiele przemawia za tym, że nie w pełni zdawaliśmy sobie sprawę dotąd sprawę z rzeczywistej doniosłości wydarzenia, jakie stało się z udziałem naszej kinematografii, a którym był, bo zaledwie kilkuletni, epizod umownie zwany polską szkołą filmową - pisze Marek Hendrykowski, któremu książka Polska szkoła filmowa....

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: ABC mody Projektowanie strojów – książka

  ABC mody Projektowanie strojów – książka

  Hilary Lovell  

  Książka uczy podstaw projektowania ubiorów - od klasycznych typu: trencz, mała czarna, biała bluzka, poprzez odpowiednie na spotkania i imprezy towarzyskie, stosowne na wycieczkę czy na plażę aż do eleganckich, oszałamiających kreacji wieczorowych i przeznaczonych dla wielkie okazje. Zawarte w niej rady i wskazówki pozwalają opanować, krok po kroku, umiejętność rysowania kobiecej figury i ozdabiania...

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Broń nieśmiercionośna – książka
  Nowość

  Broń nieśmiercionośna – książka

  Norbert Świętochowski  

  Wzrastające zastosowanie środków obezwładniających przez służby mundurowe, a nawet przez osoby fizyczne, powinno skłaniać do refleksji, czy zjawisko to ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obywateli i państwa. W jakim zakresie broń nieśmiercionośna ogranicza ryzyko śmierci? Wobec kogo jest ona używana i jaka jest jej skuteczność? Czy jej zastosowaniem przyniesie poprawę naszego bezpieczeństwa czy tez...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Antybohater polskeij prozy ( po roku 1989) – książka
  Nowość

  Antybohater polskeij prozy ( po roku 1989) – książka

  Anna Zagórska  

  Książka poświęcona jest szeroko rozumianej postaci „antybohatera”, co łączy się blisko z kwestiami społecznego„wykluczenia” i „outsiderstwa”, a także z problematyką wzorców osobowych i modeli heroizmu funkcjonujących w dzisiejszym polskim społeczeństwie. Autorka wykazuje się doskonałą znajomością prozy najnowszej i jej poszczególnych nurtów.Nie operuje na ograniczonym polu przykładów, dobranych tak,...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia – książka

  Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia – książka

  Karol Morawski  

  Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz politycznej tradycji Zachodu ukazują znaczącą rolę i siłę imaginarium politycznego. Obrazy, mity czy symbole organizują nasze polityczno-społeczne doświadczenia: krystalizują powiązania pomiędzy grupami zaangażowanymi...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II-VII w. Część 1 – książka

  Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II-VII w. Część 1 – książka

  Maciej Kokoszko   Krzysztof Jagusiak   Zofia Rzeźnicka  

  Książka przedstawia szczegółową analizę ewolucji poglądów starożytnych i wczesnośredniowiecznych autorów na temat dietetyki i ocenia wartość dzieł medycznych dla historii jedzenia i gastronomii. Autorzy przebadali wybrane traktaty medyczne i dietetyczne, spisane pomiędzy II i VII w. n.e., tj. od momentu ukonstytuowania się doktryn i poglądów dietetycznych za sprawą działalności i pisarstwa Galena aż...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II-VII w. Część 2 – książka

  Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum II-VII w. Część 2 – książka

  Prezentowany tom kontynuuje cykl książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w książce Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (tom XVI serii Byzantina Lodziensia), opisując rolę roślin strączkowych i warzyw,...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski – książka

  Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski – książka

  Małgorzata Andrałojć   Mirosław Andrałojć   Patrycja Silska   Piotr Szyngiera  

  W publikacji zaprezentowano odmienny od dotychczasowych sposób podejścia do problematyki skarbów wczesnośredniowiecznych. W odróżnieniu od innych prac z tego zakresu, celem niniejszego opracowania nie było stworzenie inwentarza monet, a rekonstrukcja kontekstu archeologicznego depozytów, rozumianego jako ich kontekst kulturowy i środowiskowy. Wszechstronnej analizie poddano grupę 140 skarbów z terenu...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Krótki wykład o utowarowieniu – książka

  Krótki wykład o utowarowieniu – książka

  Krystyna Romaniszyn  

  Ostatnie dekady przynoszą gruntowne przeobrażenia w sferze gospodarczej w skali całego świata. W literaturze naukowej i w publicystyce są one identyfikowane i określane na wiele sposobów w odwołaniu do cechy uznanej za główną. Mimo złożoności i wieloaspektowości powstającego porządku jego sedna upatruję w nowej zasadzie pierwszej, ukierunkowującej i organizującej działania najpotężniejszych podmiotów...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Teorie wywrotowe – książka

  Teorie wywrotowe – książka

  Antologia Teorie wywrotowe to nie tylko ambitne przedsięwzięcie, indywidualny, autorski projekt, ale znakomicie pomyślany zestaw tekstów, który zapoznaje czytelników/czytelniczki z najbardziej awangardowymi interpretacjami współczesnej kultury, jej złożoności, wreszcie ze sprawami i zagadnieniami o których istnieniu jeszcze dekadę temu niczego nie wiedzieliśmy. Ów projekt znakomicie łączy i sprzymierza...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956-1991 – książka

  Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1956-1991 – książka

  Konrad Białecki  

  Spis treści: Wstęp Rozdział I. Korzenie Rozdział II. Klub Latający, czyli okres prezesury Mieczysława Luzińskiego (1957-1969) Rozdział III. Klub na rozdrożu, czyli okres prezesuryJerzego Ozdowskiego (1969-1980) Rozdział IV. Od „Solidarności" do wolności, czyli czas trzech prezesów (1980-1991)

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953 – książka

  Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953 – książka

  Dzieje państwa radzieckiego są jedną z najbardziej pasjonujących, a zarazem, mimo ogromnej liczby publikacji na ten temat, najsłabiej zapisanych kart historii XX wieku. Dziesięciolecia trwania słusznie minionego ustroju, którego jedną z najważniejszych cech było ograniczanie dostępu do informacji spowodowały, że historia Rosji Radzieckiej i ZSRR była pisana bez cenzuralnych ograniczeń tylko poza strefą...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Komentarze frazeograficzne – książka

  Komentarze frazeograficzne – książka

  Stanisław Bąba  

  Na prezentowany tom składają się krótkie artykuły z lat 1979-2010. Koncentruję się w nich na problematyce innowacyjności i poprawności frazeologicznej dzisiejszej polszczyzny ogólnej. Zwykle przybierają one postać felietonów kulturalnojęzykowych, opartych na materiale frazeologicznym, pochodzącym z tekstów publicystycznych (prasowych), artystycznych i naukowych (z zakresu humanistyki).

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Społeczność żydowska w Chmielniku w XIX-XX wieku – książka

  Społeczność żydowska w Chmielniku w XIX-XX wieku – książka

  Marek Maciągowski  

  Losy Chmielnika w XIX i XX wieku nieodłącznie związane były z historią Żydów. To oni wspólnie z Polakami tworzyli historię tego miasta, budowali je, organizowali tutaj swoje życie społeczne i w dominującym stopniu przyczynili się do rozwoju gospodarczego miejscowości. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt zakrojonych na szeroką skalę badań regionalnych dotyczących historii miasteczek regionu świętokrzyskiego...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oblicza buntu Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej – książka

  Oblicza buntu Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej – książka

  Praca penetruje obszar, który bardzo rzadko był przedmiotem systematycznej refleksji. Nie da się ukryć, że problematyka szeroko pojętego buntu należy do najciekawszych tematów nowoczesności. Kwestia ta wciąż wydaje się być atrakcyjna zarówno dla badaczy, jak i szerokiego odbiorcy niezwiązanego ze światem sztuki. Antropologiczny punkt widzenia okazuje szczególnie ożywczy w prowadzonych na terenie humanistyki...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Jak świat prawdziwy stał się bajką – książka

  Jak świat prawdziwy stał się bajką – książka

  Paweł Zajas  

  Książka Jak świat prawdziwy stał się bajką jest pionierską próbą opisu literatury niefikcjonalnej, która, zdaniem autora, funkcjonuje na rynku wydawniczym jako komercyjny produkt o ściśle określonych dyrektywach czytelniczych. Granica między fikcją a nie-fikcją jest nieodłącznym elementem strategii marketingowej stosowanej w ramach współczesnego pola literackiego, gdzie dla coraz lepiej sprzedającej...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Współczesne oblicza przeszłości – książka

  Współczesne oblicza przeszłości – książka

  Prezentowana książka jest wszechstronnym podejściem do problematyki tworzenia obrazów przeszłości we współczesnym świecie. W polskiej archeologii brak dotąd takiego poważnego opracowania. (...) Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawia się ta nowatorska praca. Jest ona bardzo dobrze skonstruowana, spójna na poziomie teoretycznym i praktycznym. Istotną jej zaletą jest również wprowadzenie archeologii...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polonofil czy polakożerca? – książka

  Polonofil czy polakożerca? – książka

  Marek Wedemann  

  Młody Żeromski, po zapoznaniu się z odczytem Brandesa o literaturze rosyjskiej opublikowanym w "Kraju", zanotował w dzienniku pod datą 11 maja 1887 roku: "Brandes rozbierał... Turgieniewa i Dostojewskiego. Zastanowił się przeważnie nad Raskolnikowem... Przecudny artykuł, ale złości mię to, że to Brandes mówi. I Moskali on widocznie polubi. Zły to gatunek ci kosmopolici!" Złość już wkrótce przeniosła...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zapomniany wiek XX Retrospekcje – książka

  Zapomniany wiek XX Retrospekcje – książka

  Tony Judt  

  Tony’emu Judtowi można pozazdrościć znajomości dziejów europejskiej kultury i ciętego, a niekiedy wręcz bezlitosnego pióra, co dobitnie potwierdza w tym zbiorze. - „The Economist” W Zapomnianym wieku XX Tony Judt, jeden z najwybitniejszych historyków zeszłego stulecia, przywołuje niedawną przeszłość, którą – jak twierdzi – zdążyliśmy wyrzucić z pamięci, nim ją zrozumieliśmy. Prowadzi czytelnika między...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych – książka
  Nowość

  Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych – książka

  Monografia „Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych” jest piątą publikacją z cyklu opracowań przygotowanych w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach projektu „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi”. Tom powstał dzięki współpracy badaczy z kilku polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz akademickich, którzy dostrzegli potrzebę opisania...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10488

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA