Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7860
 • wydawnictwa naukowe: Wyzwania rewizji finansowej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wyzwania rewizji finansowej – książka

  W monografii zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące aktualnych i ważnych problemów szczegółowych współczesnej rewizji finansowej, które stanowią wyzwania dla biegłych rewidentów w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i wzrostu zapotrzebowania na wiarygodną informację sprawozdawczą wśród szerokiego grona interesariuszy. Książka jest rezultatem...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Deutsche vita – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Deutsche vita – książka

  Leszek Szaruga  

  Profesor Marek Zybura pisze o książce: "Leszek Szaruga traktuje literaturę szeroko, w jej rozumieniu z czasów wczesnego średniowiecza, jako „wspólną przestrzeń słowa pisanego”, do czego dzisiaj szczęśliwie zdajemy się powracać (także na uniwersytetach). Dlatego nie znajdziemy w tej książce tradycyjnych pod/rozdziałów poświęconych rodzajom i gatunkom literackim. Za to znajdzie tu czytelnik frapujące...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Reports On Mathematical Physics 86/1 - Polska – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Reports On Mathematical Physics 86/1 - Polska – książka

  Reports on Mathematical Physics publishes papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics and mathematical foundations of physical theories. Papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry, algebra and mathematical...

  Cena: 41,56 zł 43,75 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji – książka

  Monografia ta stanowi unikalne kompendium współczesnej wiedzy dotyczącej metod oraz systemów automatyki i robotyki, w znacznej mierze uwzględniające różnorodne elementy przetwarzania informacji, wspomagania decyzji i inteligencji obliczeniowej. Powstała z inicjatywy Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, w ramach której zaproszono do współpracy najwybitniejszych polskich specjalistów...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czytanie Wierzyńskiego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Czytanie Wierzyńskiego – książka

  Wydaje się, że po okresie wzmożonej uwagi krytyków i badaczy literatury obejmującej dzieła Wierzyńskiego i Skamandra […] twórczość skamandrytów nie cieszy się obecnie szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza młodszego pokolenia badaczy. Nie wnikając w przyczyny takiego stanu rzeczy […], trzeba z satysfakcją stwierdzić, że zredagowany przez Wacława Lewandowskiego i Jakuba Osińskiego zbiór interpretacji...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Liminalność i bycie – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Liminalność i bycie – książka

  Przemysław Chojnowski  

  W monografii uderzają dwie sprawności: bardzo dokładna analiza tekstów oparta na regule close reading, a z drugiej strony znakomite rozpoznanie teoretycznych tekstów z dziedziny współczesnej lingwistyki, komparatystyki, także filozofii, edytorstwa i teatrologii, które wspomagają i pogłębiają intuicyjne rozpoznania Chojnowskiego-czytelnika […]. [Autor rozprawy] jako odbiorca i komentator twórczości...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W gabinecie lekarza specjalisty Pediatria Nefrologia dziecięca w praktyce pediatry – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  W gabinecie lekarza specjalisty Pediatria Nefrologia dziecięca w praktyce pediatry – książka

  W gabinecie lekarza specjalisty to cykl publikacji przygotowanych przez specjalistów dla specjalistów, omawiający wybrane, najbardziej istotne zagadnienia, nowe trendy i innowacyjne terapie w danej dziedzinie medycyny. W tym i kolejnych tomach wybitni polscy specjaliści dzielą się wiedzą i doświadczeniem z praktyki klinicznej, przedstawiają najnowsze dokonania oraz aktualne rekomendacje i standardy...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Neurologia wieku rozwojowego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Neurologia wieku rozwojowego – książka

  Książka została przygotowana przez wybitnych neurologów dziecięcych, neurologów i pediatrów. W podręczniku uwzględniono takie zagadnienia jak: prawidłowy rozwojów dziecka, specyfika badania neurologicznego w różnych przedziałach wiekowych, charakterystyka zespołów chorobowych i chorób występujących w wieku rozwojowym oraz postępowanie w tych przypadkach zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Edycja...

  Cena: 236,55 zł 249,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wrzesień 1939 w dolinie Dunajca – książka

  Dawid Golik  

  Książka w istotny sposób wzbogaca stan wiedzy o walkach w dolinie Dunajca w pierwszych dniach września 1939 r. Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane aneksy, które bardzo ułatwiają zwiedzanie terenów walk i cmentarzy wojennych, pozwalają także na zapoznanie się w jednym miejscu z interesującym materiałem źródłowym. Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Losy Polski i jej obywateli...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej – książka

  Keum Jang-TaeE  

  Historia koreańskiej myśli konfucjańskiej jest książką łączącą w sobie wymiar kulturowy oraz historyczno-intelektualny, co ma na celu ukazanie różnorodności i złożoności koncepcji występujących w koreańskim konfucjanizmie. Ponieważ idee filozoficzne były żywe i praktykowane w społeczeństwie koreańskim na przestrzeni całej jego historii, uchwycony został także cały mechanizm, w którym koreańska myśl...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ludzkie, niezbyt ludzkie – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ludzkie, niezbyt ludzkie – książka

  Grzegorz Sowinski  

  Opus posthumum Sowinskiego, Ludzkie, niezbyt ludzkie. Collage filozoficzny, jak w soczewce oddaje charakter jego aktywności przekładowo-filozoficznej, jest niejako jego pełnym i ostatecznym scaleniem siebie w pośmiertnym dziele, a zarazem jego filozoficznoświatopoglądowym credo oraz przesłaniem. (…) Sowiński tłumaczy (…) autorów mu najbliższych, tych zatem, którzy filozoficznie go uformowali i których,...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uczmy dzieci stosować matematykę Poradnik – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Uczmy dzieci stosować matematykę Poradnik – książka

  Danuta Zaremba  

  Matematyka jest dosłownie wszędzie, a współczesny świat na każdym kroku daje nam okazję do jej zastosowania. Obliczanie budżetu, pensji i zobowiązań finansowych, zakupy, rozliczenia z urzędem skarbowym, kalkulowanie rat kredytu, szacowanie odległości, którą da się pokonać samochodem po tankowaniu - wszystkie te czynności wymagają użycia aparatu matematycznego, którego należyte zrozumienie pozwala szybko...

  Cena: 33,15 zł 34,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Strach, śmiech i łzy – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Strach, śmiech i łzy – książka

  Mirosława Czarnecka  

  W moich badaniach nad literaturą i kulturą śląskiego (i niemieckiego) baroku szczególną uwagę poświęcam dyskursom antropologicznym epoki, współkształtującym światy codzienności, a także ich literackiemu przedstawianiu. […] Literatura baroku pokazuje wyraźnie, jak antropologia strachu współokreślała ludzkie życie oraz historię relacji płci w owym czasie. Pod pojęciem antropologii strachu rozumiem obraz...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rak piersi – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Rak piersi – książka

  Anna Brandt-Salmeri  

  Prezentowana książka to cenna monografia poglądowa z zakresu psychoonkologii. Autorka opisuje koncepcje, umocowane głównie w literaturze zagranicznej, w świetle których obecność symptomów stresu traumatycznego związanego z chorobą nie wyklucza optymalnego funkcjonowania. W publikacji dokonuje szerokiego przeglądu badań ukazujących, iż wydarzenia wysoce stresujące bywają czynnikiem spustowym, uruchamiającym...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe – książka

  W książce zidentyfikowano kluczowe problemy dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, wynikające ze stosowania przez Federację Rosyjską niemilitarnych instrumentów oddziaływania i niestrategicznej broni nuklearnej oraz zaproponowano działania zmierzające do ich rozwiązywania. Skoncentrowano się również na bezpieczeństwie zewnętrznym Polski i przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony Federacji Rosyjskiej w...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Reakcje osteoimmunologiczne w uszkodzeniach urazowych i chorobach układu kostno-stawowego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Reakcje osteoimmunologiczne w uszkodzeniach urazowych i chorobach układu kostno-stawowego – książka

  Edward Golec  

  Monografia „Reakcje osteoimmunologiczne w uszkodzeniach urazowych i chorobach układu kostno-stawowego” stanowi kompendium wiedzy z zakresu immunopatomechaniki i immunogenezy uszkodzeń urazowych i wybranych chorób narządu ruchu, przygotowane na bazie aktualnego piśmiennictwa oraz obserwacji własnych Autorów. Znajomość tych mechanizmów jest niezbędna w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i leczniczych. Publikacja...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich – książka

  Justyna Brouquier  

  W książce podjęto tematykę związku między ekoinnowacyjnością a konkurencyjnością na przykładzie krajów skandynawskich, których ekoinnowacyjna gospodarka stanowi wzór do naśladowania dla innych krajów, w tym także dla Polski. Wśród omówionych zagadnień m.in.: • ekoinnowacyjność i konkurencyjność gospodarki w ujęciu teoretycznym • ekoinnowacyjność gospodarek krajów skandynawskich, ich system polityczny...

  Cena: 55,10 zł 58,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ekoturystyka – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ekoturystyka – książka

  Dminika Zaręba  

  Książka podejmuje bardzo aktualny problem rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki w powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego. Głównym jej założeniem jest propagowanie turystyki zrównoważonej, usiłującej godzić sprzeczne interesy turysty, który pragnie przebywać w środowisku przyrodniczym jak najmniej zdegradowanym, a jednocześnie sam to środowisko niszczy, zarówno bezpośrednio, jak i wymagając...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pathophysiology of Heart Disease – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Pathophysiology of Heart Disease – książka

  Enthusiastically acclaimed by medical students and faculty worldwide, this text is specifically designed to prepare students for their first encounters with patients with cardiovascular disease. Thoroughly revised by internationally recognized Harvard Medical School faculty and a team of select cardiology fellows and internal medicine residents, this seventh edition equips students with a clear, complete,...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce – książka

  Danuta Czarnecka   Katarzyna Stolarz-Skrzypek   Agnieszka Olszanecka  

  Publikacja Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego w codziennej praktyce została przygotowana po redakcją wybitych specjalistów chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii prof. dr hab. Danuty Czarneckiej, prof. dr hab. Katarzyny Stolarz-Skrzypek oraz dr hab. Agnieszki Olszaneckiej. Celem monografii jest przedstawienie nowoczesnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego w ujęciu praktycznym....

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7860

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA