Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7434
 • wydawnictwa naukowe: Nagły zgon sercowy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Nagły zgon sercowy – książka

  Katarzyna Bieganowska  

  Nagły zgon sercowy u dzieci rozpoczyna nową serię Biblioteki kardiologii dziecięcej. Zagadnienia poruszane w publikacjach będą opracowaniem najczęściej występujących problemów kardiologicznych u małych pacjentów. Pierwsza z publikacji porusza ważny i dramatyczny problem nagłej śmierci u małych pacjentów. Przybliża przyczyny nagłego zgonu sercowego (NZS, ang-SCD) w wieku pediatrycznym i u osób młodych...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Inżynieria marketingowa – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Inżynieria marketingowa – książka

  Dworak Janusz  

  Inżynieria marketingowa definiuje sposoby przetwarzania danych o klientach, firmie i rynku w celu uzyskania niezbędnych informacji do podejmowania trafnych decyzji. Do obszaru jej działalności należą również modyfikowanie i projektowanie nowych koncepcji rynkowych, nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych ze zbytem oraz kreowanie relacji z interesariuszami. Głównym celem książki jest...

  Data dostępności:

  Cena: 63,24 zł 68,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym – książka

  Bieszk-Stolorz Beata  

  Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów kapitalizacji odsetek, rachunku rent, różnych rodzajów kredytów, a także metod oceny projektów inwestycyjnych. Zawiera ona wybrane zagadnienia z matematyki finansowej i opisy wybranych funkcji dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych pomocnych w wykonywaniu obliczeń. Publikacja ma charakter podręcznika...

  Data dostępności:

  Cena: 55,80 zł 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Chemsex – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Chemsex – książka

  Robert Kowalczyk   Agata Stola  

  Chemsex. Ujęcie wielodyscyplinarne Książka została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół autorów, wybitnych specjalistów i praktyków. Treści są zbudowane wokół złożonego terminu, jakim jest „chemsex”. David Stuart, twórca określenia, podkreśla, że chemsex nie jest definiowany wyłącznie poprzez używanie narkotyków do aktywności seksualnej. Łączenie środków psychoaktywnych z seksem ma długą historię,...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Tożsamość banków wobec rozwoju technologii finansowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Tożsamość banków wobec rozwoju technologii finansowych – książka

  Piotr Łasak  

  Książka poświęcona wybranym zagadnieniom z obszaru technologii finansowych (FinTech) oraz oddziaływania tych technologii na funkcjonowanie banku komercyjnego. Autorzy starali się pokazać trzy aspekty: wpływ technologii finansowych na poszczególne części modelu operacyjnego banku; mechanizmy przekształcania banków z podmiotów tradycyjnych w podmioty cyfrowe; społeczne aspekty związane z procesami digitalizacji...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • TANIEJ 7 %

  Ortodoncja – książka

  M.T. Cobourne   A.T. DiBiase  

  Ortodoncja

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Toczeń rumieniowaty układowy Część 1 Rozpoznawanie i leczenie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Toczeń rumieniowaty układowy Część 1 Rozpoznawanie i leczenie – książka

  Maria Majdan  

  Toczeń rumieniowaty układowy, cz. 1. Rozpoznawanie i leczenie to kolejna publikacja z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Reumatologia” przygotowana pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marii Majdan. W ostatnich latach pojawiły się nowe dane dotyczące TRU i sposobów jego leczenia. Nadal jednak w polskim piśmiennictwie brakuje aktualnych, wyczerpujących publikacji na temat tej trudnej choroby – niniejsza...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 – książka
  TANIEJ 7 %

  Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915 – książka

  Kvietkauskas Mindaugas  

  Zasadniczym celem tej książki jest odtworzenie – na ile to możliwe – panoramy wielojęzycznej literatury wileńskiej wczesnego modernizmu. O tym zróżnicowaniu historia literatury litewskiej jak dotąd wie niewiele. Wielojęzyczna literatura Wilna (i szerzej – całej Litwy) początku XX wieku jest najmniej rozpoznanym przejawem tak w badaniach nad dziewiętnastowiecznym modernizmem, jak i nad literaturą litewską...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ways to Translation – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ways to Translation – książka

  Scholarship in translation studies is these days developing at an unprecedented rate, as the field is becoming ever more diversified and specialized. This volume aims at disseminating up-to-date knowledge about translation and interpreting and providing easy access to a wide selection of topics ranging from translation fundamentals (e.g. equivalence, translating procedures, translation competence specialized...

  Data dostępności:

  Cena: 44,92 zł 48,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uczyń nas otwartymi – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Uczyń nas otwartymi – książka

  Marek Szulakiewicz  

  Wszystkie wielkie religie, ale też poważne filozofie i psychologie podkreślają, że największym złem, grzechem i błędem jest zamknięcie się w sobie i uznanie siebie za centrum istnienia. Człowiek, który to uczynił – pisał przed laty Erich Fromm – „czuje się bardzo pewny siebie, ponieważ nie obchodzi go to, jak się wokół niego rzeczy mają”. Wszelkie inne zło pochodzi z tego zamknięcia. Oznacza bowiem...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje Mazurki – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje Mazurki – książka

  Bogusław Rottermund  

  Przystępność przekazu niniejszej książki jest dla autora priorytetem, dlatego stara się on opisywać dzieła, a przede wszystkim ich wykonania bez uciążliwego, muzykologicznego, ze ”szkiełkiem i okiem” wgłębiania się w strukturę utworu. Najłatwiej chwyta się ją bowiem słuchem, a nie czytając o niej najlepszy nawet tekst, który może mieć charakter wspomagający. Taki punkt widzenia/słysze­nia pozwala adresować...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Hematologia sportowa – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Hematologia sportowa – książka

  Książka Hematologia sportowa przedstawia, oparte na piśmiennictwie światowym, najnowsze fakty dotyczące krwi, jak i jej poszczególnych elementów składowych, w różnych stopniach wysiłku sportowego, czy też po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych. Książka zawiera podstawową wiedzę na temat fizjologii wysiłku i jego podziałów, jak i zaangażowanie układu krążenia w różnych stopniach wysiłku sportowego....

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Funkcje neuropsychologiczne oraz stan mózgu osób zakażonych HIV w dobie wysoce skutecznej terapii – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Funkcje neuropsychologiczne oraz stan mózgu osób zakażonych HIV w dobie wysoce skutecznej terapii – książka

  Emilia Łojek  

  Interdyscyplinarny opis funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego osób zakażonych wirusem HIV leczonych według najnowszych standardów światowych. Autorzy podsumowują wyniki wieloletnich pionierskich w Polsce badań nad wpływem starzenia się na przebieg infekcji HIV, charakteryzując funkcjonowanie neuropsychologiczne badanych osób HIV+ oraz analizując stan struktur i aktywność mózgu w odniesieniu do...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miscellanea ekonomii nr 2 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Miscellanea ekonomii nr 2 – książka

  W niniejszej monografii zawarto rozważania, spostrzeżenia z zakresu ekonomii i ekonometrii. Rozważania te mają charakter zarówno teoretyczny, jak i aplikacyjny. Dotyczą problemów ogólnych, a także szczegółowych. Łączy je dążenie autorów do naukowego ujęcia otaczającej nas rzeczywistości. Wiele procesów ekonomicznych wymaga identyfikacji i opisu po to, aby celowe działania człowieka były trafniejsze, a...

  Data dostępności:

  Cena: 35,34 zł 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Freedom of Speech Conscience and Religion – książka
  TANIEJ 7 %

  Freedom of Speech Conscience and Religion – książka

  The monograph which we hand over to the Reader is the result of international collaboration between employees and students of the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Toruń and representatives of legal doctrine from national and international research centres with a recognized position in the scientific community. This publication responds to the need for legal doctrine...

  Data dostępności:

  Cena: 29,76 zł 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Z abakusem przez wieki – książka
  TANIEJ 7 %

  Z abakusem przez wieki – książka

  Sławomir Sojak  

  Historia rachunkowości rozpoczyna się na długo przed tym, zanim człowiek opanował umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz przed powstaniem pisma i jest ściśle powiązana z umiejętnością liczenia (pomiaru). Człowiek od zarania dziejów musiał poradzić sobie z liczeniem, ewidencjonowaniem w celu zapamiętania i potwierdzenia czegoś, najczęściej posiadania rzeczy, dzisiaj powiedzielibyśmy – posiadania majątku...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie – książka
  TANIEJ 7 %

  Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie – książka

  Ta książka jest próbą dyskusji wybranych aspektów problematyki zdrowia psychicznego w kontekście obserwowanych zmian zachodzących we współczesnym świecie. Autorzy wskazali, w jaki sposób takie procesy jak rozluźnienie więzi społecznych, wzrost poczucia osamotnienia, stopniowe zwiększanie się wpływu technologii na nasze codzienne funkcjonowanie, przyczyniają się do zmian w rozumieniu wybranych zaburzeń...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Jezus Największy terapeuta wszech czasów – książka
  TANIEJ 7 %

  Jezus Największy terapeuta wszech czasów – książka

  Mark Baker  

  Czy najnowsze odkrycia psychologiczne kłócą się z przesłaniem Jezusa? Czy może właśnie pomagają nam czynić je bardziej zrozumiałymi? Dr Mark Baker przeprowadza analizę psychologiczną nauk Jezusa. Od ponad stu lat współczesna psychologia próbuje poprawić stan człowieka, odrzucając jednocześnie nauki jednego z pierwszych lekarzy ludzkiej duszy – Jezusa. Dr Mark Baker w swojej przystępnej książce udowadnia,...

  Data dostępności:

  Cena: 37,19 zł 39,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Narzędziownia – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Narzędziownia – książka

  Rafał Drozdowski   Maciej Frąckowiak   Marek Krajewski   Łukasz Rogowski  

  Narzędziownia prezentuje metodologiczne zaplecze projektu Niewidzialne miasto, użyte w nim narzędzia badawcze oraz przebieg terenowych eksploracji. Książka składa się z czterech podstawowych części, poświęconych roli języka, obrazu i technologii w badaniach społecznych, a także problemom popularyzowania wiedzy naukowej. Książka powinna być pomocna tym wszystkim, którzy prowadzą badania nad życiem...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Eksperymenty i badania na zwierzętach – książka
  TANIEJ 7 %

  Eksperymenty i badania na zwierzętach – książka

  Zbiorowy  

  Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek ustawie są wzmianki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub chemikalia)? Czy są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł się znaleźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na zwierzęciu? Jaka jest świadomość społeczna...

  Data dostępności:

  Cena: 58,59 zł 63,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7434

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA