Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9050
 • wydawnictwa naukowe: Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870) żołnierz i przedsiębiorca – książka
  TANIEJ 5 %

  Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870) żołnierz i przedsiębiorca – książka

  Michał Prykaszczyk  

  Książka opowiada o losach Tomasza Łubieńskiego urodzonego w 1784 r., postaci zdecydowanie wyróżniającej się na tle swojej epoki. Był wojskowym, brał udział w bitwach pod Somosierrą, Wagram, Berezyną czy Lipskiem u boku cesarza Francuzów, Napoleona. Kilkanaście lat później toczył batalie z regularnymi wojskami rosyjskimi w zrywie niepodległościowym Polaków z 1830/1831 r. Okresy działalności wojskowej...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ryzyko długowieczności Znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Ryzyko długowieczności Znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych – książka

  Joanna Adamska-Mieruszewska  

  Obserwowane od połowy XX wieku w większości państw świata dynamiczne zmiany struktury demograficznej mają istotne znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych. Jednym z zagrożeń, szczególnie dla stabilności systemów emerytalnych, wpisujących się w proces starzenia się społeczeństwa, jest ryzyko długowieczności. Podstawowym jego źródłem jest błędne oszacowanie dynamiki, z jaką będą obniżać się współczynniki...

  Cena: 27,93 zł 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przekład współczesnej prozy nordyckiej to nie problem, to wyzwanie! – książka
  TANIEJ 5 %

  Przekład współczesnej prozy nordyckiej to nie problem, to wyzwanie! – książka

  Karolina Drozdowska   Magdalena Podlaska  

  W dobie rosnącej popularności literatury nordyckiej i jej przekładu na język polski warto pochylić się nad specyfiką pracy tłumacza w parach językowych języki nordyckie – język polski i zastanowić nad wyzwaniami, jakie paca ta za sobą niesie. W książce opisano tę tematykę z perspektywy naukowej i tłumaczki z pewnym doświadczeniem, oferując spojrzenie na problem, jakiego nie było jeszcze w polskiej...

  Cena: 21,95 zł 23,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Szacowanie podstawy opodatkowania – książka
  TANIEJ 5 %

  Szacowanie podstawy opodatkowania – książka

  Agata Kłosińska  

  Przedmiotem monografii jest instytucja szacowania podstawy opodatkowania uregulowana w art. 23 Ordynacji podatkowej. Opracowanie zawiera analizę obowiązujących przepisów dotyczących procedury szacowania podstawy opodatkowania, w szczególności odnoszącą się do przesłanek oraz metod szacowania, a także pozycji strony postępowania prowadzonego w tym trybie, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych,...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę maga – książka
  TANIEJ 5 %

  Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę maga – książka

  Justyna Bogołębska   Mateusz Bogołębski  

  Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań zwiększających efektywność działań i poprawiających jakość świadczonych usług. Praktyczne zastosowanie technologii stwarza nowe możliwości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do podniesienia zyskowności firm. Podjęte badania znajdują uzasadnienie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Judges nad Slaves. – książka
  TANIEJ 5 %

  Judges nad Slaves. – książka

  Jerzy Zajadło  

  The central concerns of this study are court cases and the verdicts of the judges invo!ved in them. Its uniąueness in Poland resides in thefact that the author does not resthct himselfin his narrative to a presentation of judges' views, but concentrates on court rulings. It, thus, brings Polish readers close to the essence of American jurisprudence. (...) Jerzy Zajadło convincing!y demonstrates the...

  Cena: 69,83 zł 73,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw – książka
  TANIEJ 5 %

  Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw – książka

  Magdalena Jażdżewska-Gutta  

  Bezpieczeństwo łańcucha dostaw (ang. supply chain security) definiuje się jako procedury i środki ochrony elementów łańcucha dostaw oraz jego otoczenia przed działalnością przestępczą i terrorystyczną. Koncepcja ta ukształtowała się w literaturze naukowej oraz praktyce gospodarczej w następstwie ataków terrorystycznych przeprowadzonych w Nowym Jorku i Waszyngtonie we wrześniu 2001 r. W wyniku zamachów...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym – książka
  TANIEJ 5 %

  Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym – książka

  Wioletta Niemiec  

  Publikacja stanowi pierwsze opracowanie monograficzne poświęcone czynności doręczenia w procesie karnym, w którym Autorka poddała procesową instytucję doręczenia analizie jako czynności procesowej zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej wraz z ich klasyfikacją. Ponadto w opracowaniu zostały zbadane warunki modalne prawidłowego dokonania tej czynności wraz z procesowymi skutkami ich naruszenia....

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues – książka
  TANIEJ 5 %

  Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues – książka

  In Polish culture too, during the closing decades of the nineteenth and early twentieth century, an increased interest in esoteric traditions was noticeable. Esoteric imports arriving in Poland from various origins were accepted and adapted to local realities. Furthermore, specifically Polish, eclectic visions arose — often constructed on the basis of pre-existing esoteric traditions — and were accompanied...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom III Masoneria – książka
  TANIEJ 5 %

  Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom III Masoneria – książka

  Oddajemy w ręce czytelników trzeci z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność", ukazującego się pod wspólnym tytułem „Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939”. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych...

  Cena: 25,94 zł 27,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom 2 Formacje ludzie idee – książka
  TANIEJ 5 %

  Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom 2 Formacje ludzie idee – książka

  Oto drugi z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych....

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Religijność Czesława Miłosza – książka
  TANIEJ 5 %

  Religijność Czesława Miłosza – książka

  ?Mówić o twórczości Czesława Miłosza bez uwzględnienia obecnych w niej idei i wierzeń religijnych jest jak oglądać czubek góry lodowej. Może piękny, lecz nie dający pojęcia o napieraniu głębi. Próbą ogarnięcia teologicznego wymiaru dzieła noblisty jest książka „Religijność Czesława Miłosza”. Na jej stronach twórczość ta jawi się w pełni odniesień poety do natury i darwinizmu zapładniającego manichejską...

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – książka

  Joanna Kruczalak-Jankowska   Anna Machnikowska   Monika Maśnicka  

  Niniejsza publikacja powstała w związku z prowadzonymi w okresie 1.01.2017–30.04.2019 badaniami naukowymi pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu ACURIA – Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and lnsolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement (Ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych:...

  Cena: 27,93 zł 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nie tylko Rothesay – książka
  TANIEJ 5 %

  Nie tylko Rothesay – książka

  Krzysztof Kaczmarski  

  Tematem książki jest historia osławionych „obozów generała Sikorskiego” na Wyspach Brytyjskich w latach 1940–1943. Rozdział pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest Zgrupowaniu Oficerów Nieprzydzielonych/Samodzielnemu Obozowi Oficerskiemu/ Stacji Zbornej Oficerów w Rothesay. Omówiono w nim okoliczności utworzenia tego ośrodka w sierpniu 1940 r., jego organizację, warunki życia oficerów i wielokrotnie...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W imię przyszłości Partii. – książka
  TANIEJ 5 %

  W imię przyszłości Partii. – książka

  W krótkim okresie odwilży października 1956 r. kwestia naruszania praworządności w wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1956 stała się tak głośna, że wymagała – według władz PRL – jakiegoś zgrabnego zamknięcia. Nie chodziło bynajmniej o dokonanie stosownych rozliczeń ze sprawcami zbrodni sądowych czy ze sprawcami zbrodniczych nadużyć władzy. Nie chodziło też o to, żeby usunąć z szeroko rozumianego...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom I Teozofia i antropozofia – książka
  TANIEJ 5 %

  Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom I Teozofia i antropozofia – książka

  Książka niniejsza jest pierwszym z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność", ukazującego się pod wspólnym tytułem „Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939”. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom IV Źródła i dokumenty – książka
  TANIEJ 5 %

  Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890-1939 Tom IV Źródła i dokumenty – książka

  Niniejsza publikacja to czwarty tom specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem „Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939”. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk...

  Cena: 47,88 zł 50,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych – książka

  Michał Pabiś-Orzeszyna  

  Michał Pabiś-Orzeszyna podjął się tematu niełatwego, również ze względu na konieczność uporządkowania znacznej materii. Nie tylko wywiązał się dobrze z tego zadania, ale z uporządkowania tego uczynił jedną z największych wartości swojej książki. Publikacja nie tylko stanowi nader kompetentne kompendium wiedzy o tzw. zwrocie historycznym w badaniach filmoznawczych, lecz także zaproszenie do dyskusji...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Multidimensional discourse in the fiction of Eva Figes – książka
  TANIEJ 5 %

  Multidimensional discourse in the fiction of Eva Figes – książka

  Małgorzata Godlewska  

  Nadrzędnym celem proponowanej monografii jest przedstawienie twórczości współczesnej pisarki Brytyjskiej Evy Figes (1932-2012) na przykładzie wybranych powieści. Głównym aspektem analizowanych utworów jest ich wielowymiarowość osiągnięta poprzez dyskurs intertekstualny na poziomie tekst - tekst, tekst - gatunek oraz tekst – rzeczywistość. Aby ukazać indywidualne sposoby tworzenia sensów w utworach...

  Cena: 21,95 zł 23,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czerwona księga – książka
  TANIEJ 5 %

  Czerwona księga – książka

  Gustav Jung Cal  

  Czerwona Księga, wydana po raz pierwszy na świecie, wiele lat po powstaniu i przyjęta z uznaniem w roku 2009, obejmuje rdzeń późniejszych prac Carla G. Junga. Tutaj rozwinął on swe główne teorie archetypów, nieświadomości zbiorowej i procesu indywidualizacji, które miały przekształcić psychoterapię z leczenia chorych w środek wyższego rozwoju osobowości. Dzieło jednego z prawdziwych wizjonerów współczesnej...

  Cena: 123,41 zł 129,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9050

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA