Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7776
 • wydawnictwa naukowe: Spotkania z Ossowskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Spotkania z Ossowskim – książka

  Tom Spotkania z Ossowskim skomponowany jest z kilkunastu studiów dotyczących mało znanych lub dotychczas niepodejmowanych tematów w twórczości Ossowskiego i jego kręgu, takich jak inspiracje romantyczne w jego życiu i dziele, socjologia rasizmu czy socjologia religii. Autorzy korzystali z różnorodnych źródeł, zarówno drukowanych pism Ossowskiego, jego dzienników, jak i bogatych materiałów archiwalnych;...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pracownicze plany kapitałowe Obowiązki pracodawcy – książka
  TANIEJ 5 %

  Pracownicze plany kapitałowe Obowiązki pracodawcy – książka

  Aneta Olędzka  

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) są nową formą dodatkowego i długoterminowego oszczędzania z możliwością skorzystania ze zgromadzonych środków po ukończeniu 60 roku życia. Dla osób zatrudnionych przystąpienie do programu jest dobrowolne. W każdej chwili także mogą do niego przystąpić lub z niego zrezygnować. Natomiast podmioty zatrudniające (np. pracodawcy, zleceniodawcy) mają obowiązek przystąpienia...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Islandia Wybrane współczesne wyzwania gospodarcze – książka
  TANIEJ 5 %

  Islandia Wybrane współczesne wyzwania gospodarcze – książka

  Ewa Szymanik   Aliaksandra Navasiad   Dymitr Makowski  

  Islandia to nie tylko piękno natury, turystyka, rybołówstwo i przemysł rybny, ale przede wszystkim ciekawy przykład kraju, który w krótkim czasie nadrobił wielowiekowe opóźnienie gospodarcze i stworzył dobrze funkcjonujące społeczeństwo. Wysoki poziom zaufania społecznego i niska przestępczość to miary cywilizacyjnego rozwoju Islandii. Nic więc dziwnego, że ten mały kraj przyciągnął wielu polskich...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polish Yearbook of International Law Volume .XXXIX 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polish Yearbook of International Law Volume .XXXIX 2019 – książka

  CONTENTS • Karolina Wierczyńska, Łukasz Gruszczyński: Editorial, doi: 10.24425/pyil.2020.134472, pp. 7–10. IN MEMORIAM • Jerzy Menkes: Recollection of Memories: Andrzej Wasilkowski 1932–2020, doi: 10.24425/pyil.2020.134473, pp. 11–20. GENERAL ARTICLES • Peter Hilpold: Krzysztof Skubiszewski and the Right to Self-determination: Past and Future, doi: 10.24425/pyil.2020.134474, pp. 21–36; • Przemysław...

  Cena: 94,76 zł 99,75 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej – książka
  TANIEJ 5 %

  Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej – książka

  Przemiany demokratyczne, jakie miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90.XX stulecia, wpłynęły zasadniczo na oblicze nie tylko regionu, ale i świata, oddziałując na porządek wewnętrzny każdego z państw bloku wschodniego z jednej strony oraz kończąc zimnowojenny podział świata z drugiej. Demokratyzacja w rejonie środkowoeuropejskim doprowadziła tym samym do fundamentalnych...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zachowania konsumentów Wybrane problemy – książka
  TANIEJ 5 %

  Zachowania konsumentów Wybrane problemy – książka

  Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką zachowań konsumentów i wykorzystaniem wiedzy z tego zakresu w działaniach marketingowych organizacji, a także dla studentów – jako materiał uzupełniający do zajęć dotyczących marketingu, zachowań konsumentów i badań marketingowych. Przedstawiono w niej wybrane problemy dotyczące potrzeb, preferencji, postaw, opinii i zachowań konsumentów...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym – książka
  TANIEJ 5 %

  Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym – książka

  Piotr Grudowski  

  Kategoria jakości w szkolnictwie wyższym, choć tak ważna dla zapewnienia oczekiwanego tempa rozwoju państw i społeczeństw, ciągle jeszcze nie znajduje odpowiadającego jej randze odzwierciedlenia w pracach przedstawiających tę problematykę w sposób holistyczny, w odniesieniu do stale zmieniających się możliwości i wyzwań. Oddawana do rąk Czytelników monografia wnosi wkład w wypełnianie wspomnianej luki,...

  Cena: 66,41 zł 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu – książka
  TANIEJ 5 %

  Rewolucja 4.0. Nowe technologie w marketingu – książka

  Rewolucja 4.0 to przede wszystkim nowa droga do odniesienia sukcesu przez organizacje – dzięki postępowi technologicznemu. Połączenie kanałów online i offline umożliwia lepszą komunikację z klientami i opracowanie dla nich odpowiedniej oferty. Publikacja przedstawia wybrane problemy dotyczące przemian zachodzących pod wpływem nowych technologii w procesie obsługi klienta oraz w działaniach sprzedażowych...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń – książka

  Czwarte już, zaktualizowane wydanie książki „Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń” przedstawia terminy i zakresy przeprowadzania badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, handlowych i innych. Zostały w niej omówione przepisy regulujące te kwestie oraz Polskie Normy, którymi należy się kierować wykonując badania.

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18-49 lat w 2017 roku – książka
  TANIEJ 5 %

  Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 18-49 lat w 2017 roku – książka

  Zbigniew Izdebski  

  Autor w kompleksowy, unikatowy sposób ujmuje tematykę sfery seksualności polskiego społeczeństwa, przedstawiając zarazem podsumowanie dwudziestoletnich badań i obserwacji zmieniających się zachowań seksualnych Polek i Polaków. Umożliwia czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z sytuacją aktualną, lecz także śledzenie przemian kulturowych i obyczajowych w dziedzinie polskiej seksualności. Wszechstronnie...

  Cena: 32,30 zł 34,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przestrzenie uniwersytetu – książka
  TANIEJ 5 %

  Przestrzenie uniwersytetu – książka

  Michał Sikorski   Stefan Jackowski   Karolina Matysiak  

  „Chcielibyśmy, żeby [Uniwersytet] był przyjazny i otwarty, zorientowany na rozwój pracowników i studentów, nastawiony na współpracę i efektywny, «przenikalny» dla ludzi i idei, szanujący zasoby naturalne, ekologiczny i oszczędny, odpowiedzialny i inspirujący” – piszą autorzy publikacji, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne oraz standardy projektowania...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku – książka
  TANIEJ 5 %

  Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku – książka

  Janusz Czajkowski  

  Publikacja omawia następujące zagadnienia: krótkowzroczność i jej profilaktykę, zespół suchego oka a zespół oka komputerowego u młodzieży,smartfon a narząd wzroku, promieniowanie ultrafioletowe i smog – ich wpływ na oczy,bezpieczeństwo prowadzenia samochodu po zmroku, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, profilaktykę jaskry i retinopatii cukrzycowej, zaćmę, alergie oczne. Odbiorca: personel medyczny...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wykłady o humanizmie – książka
  TANIEJ 5 %

  Wykłady o humanizmie – książka

  Juliusz Domański  

  Nazwę i pojęcie humanizmu konstytuują dwa dość luźno i zarazem w sposób nieprosty zestrojone ze sobą składniki. Jeden jest filozoficzny i można go opisać jako wyróżnienie z całej reszty bytów i zarazem wysokie wartościowanie człowieka. Drugi odsyła do pewnego szczególnego typu kultury umysłowej i artystycznej, w którym najważniejsze miejsce zajmuje rozumne i kunsztowne, artystycznie wypielęgnowane...

  Cena: 85,50 zł 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Anatomia człowieka Tom 1-5 / Anatomia człowieka Repetytorium – książka
  TANIEJ 5 %

  Anatomia człowieka Tom 1-5 / Anatomia człowieka Repetytorium – książka

  Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych - skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny - uznało tę książkę za najlepsze dzieło medyczne XX wieku. Tom 1 Anatomia ogólna Kości Stawy i więzadła Mięśnie Tom 2 Układ trawienny Układ oddechowy Układ...

  Cena: 721,05 zł 759,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949 – książka
  TANIEJ 5 %

  Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949 – książka

  Michał Sywula  

  Niniejsza publikacja opisuje proces tworzenia Milicji Obywatelskiej i jej działalność w województwie gdańskim w latach 1945–1949. W pierwszych latach po wojnie MO była postrzegana jako jeden z filarów umacniających władzę komunistów w Polsce. Milicjanci, wespół z innymi formacjami aparatu bezpieczeństwa, aktywnie zwalczali wszelkie przejawy buntu wobec komunistycznej władzy. Autor stara się odpowiedzieć...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wkrótce już stanę przed innym sądem... – książka
  TANIEJ 5 %

  Wkrótce już stanę przed innym sądem... – książka

  Elżbieta Romanowska  

  Autorka na konkretnych przykładach pokazuje charakter i rodzaj represji stosowanych latach 1944–1956 wobec przedwojennych prawników – niemających, zdaniem władz, „należytego stosunku ideowego do nowego ustroju Polski Ludowej” – przez organy bezpieczeństwa publicznego, działające z inspiracji i według instrukcji najwyższego kierownictwa partii komunistycznej: PPR/PZPR.

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Na granicach Niepodległej – książka
  TANIEJ 5 %

  Na granicach Niepodległej – książka

  Straż Graniczna (1928-1939) jest najmniej poznaną formacją graniczną II Rzeczypospolitej Polskiej. Jej historia zawsze pozostawała w cieniu Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1939), cenionego przez historyków m.in. za obronę Kresów Wschodnich przed sowiecką dywersją i komunizmem. Straż Graniczna pomimo podobieństwa zadań w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, ze względu na ochronę granic zachodniej,...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990 – książka
  TANIEJ 5 %

  Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990 – książka

  "Prezentowany tom stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989” zorganizowanej w dniach 29 XI – 1 XII 2016 r. we Wrocławiu. Powyższa problematyka spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem badaczy z całego świata, na konferencję nadesłano blisko 80 zgłoszeń. Ostatecznie wzięło w niej udział 58 naukowców z 19 krajów, m.in. Polski, Rosji, Stanów...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cukier krzepi – książka
  TANIEJ 5 %

  Cukier krzepi – książka

  Zofia Zakrzewska  

  Publikacja analizuje kampanię propagującą konsumpcję cukru z lat 1925–1932. Podejmuje wiele wątków badawczych, m.in z dziedziny historii mediów i reklamy, historii gospodarczej, a także historii jedzenia. Głównym celem badań było odtworzenie przebiegu kampanii propagandowej cukrowników na tle społeczno-kulturowej historii samego cukru – jego znaczenia w kontekście społecznym, gospodarczym, a także...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy – książka
  TANIEJ 5 %

  SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy – książka

  Paweł Cengiel  

  Poznaj sposoby na skuteczną kampanię SEO w Twojej firmie! Handel elektroniczny (e-commerce) z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej - częściej bowiem podejmujemy decyzje zakupowe przy komputerze, tablecie, a nawet ze smartfonem w ręku. Rosnące wymagania klientów sprawiły, że dziś każdy, kto myśli o skutecznym prowadzeniu biznesu, powinien działać na różnych polach i oferować sprzedaż zarówno stacjonarnie,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7776

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA