Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9139
 • wydawnictwa naukowe: O powinnościach żołnierskich Tom 3 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  O powinnościach żołnierskich Tom 3 – książka

  O żołnierzach mówi się różnie. Dla jednych są bohaterami, dla innych zaledwie „mięsem armatnim”, a tylko nieliczni mają czas i odwagę zgłębiać naturę wojny i w jej „przestrzeni” sytuują żołnierza, z całym bogactwem jego osobistych doświadczeń, zarówno tych koszarowych, jak również frontowych. Wśród „cnót żołnierskich”, niemal jednym głosem, na pierwszym miejscy wymieniamy honor. Cóż to jest za cecha,...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kodeks wojskowy Piotra I z 1716 roku – książka

  Paweł Krokosz   Karol Łopatecki  

  Od ponad dwóch dekad bardzo intensywnie rozwija się w Polsce historia wojskowości. Co szczególnie istotne prowadzone badania nie sprowadzają się jedynie do odtwarzania dziejów wojen, kampanii czy bitew, a prowadzone są na wielu płaszczyznach tematycznych, co sprawia, że mamy do czynienia z rzeczywistymi badaniami nad historią wojskowości. Często powraca się przy tym do zagadnień, którymi zajmowali...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Jan z Czyżowa namiestnik Władysława Warneńczyka – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Jan z Czyżowa namiestnik Władysława Warneńczyka – książka

  Anna Sochacka  

  Książka o Janie z Czyżowa to studium kariery dwu pokoleń rodziny Półkozów, która wywodząc się z kręgu średniozamożnej szlachty małopolskiej w ciągu pierwszej połowy XV w. weszła do elity społecznej i politycznej, wspięła na najwyższy szczebel władzy, jakim była w latach 1440-1447 funkcja namiestnika (tytułowanego też wicekrólem). Autorka stara się wyjaśnić drogi awansu Michała z Bogumiłowic, ojca głównego...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Różnymi drogami do niepodległości – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Różnymi drogami do niepodległości – książka

  Grzegorz Cwyl, Bitwa pod Iłżą w styczniu 1864 r Marcin Wasilewski, Weterani dziewiętnastowiecznych powstań narodowych i pamięć o ich czynach w okresie II Rzeczpospolitej Małgorzata Krupecka USJK, Działalność Urszuli (Julii) Ledóchowskiej na rzecz niepodległości Polski w latach 1914–1920 na terenie krajówskandynawskich Barbara Świtalska, Polska wyłania się z chaosu, czyli dziwne przypadki Józefa...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Chrześcijaństwo starożytnego Egiptu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Chrześcijaństwo starożytnego Egiptu – książka

  Ewa Wipszycka  

  Bohaterem głównym tej książki jest kościół, instytucjonalny czy hierarchiczny, jak kto woli. Oczywiście są w mojej książki rozdziały i podrozdziały, w których zajmuję się problemami nie należącymi do klasycznie określonej historii Kościoła a tworzącymi część historii chrześcijaństwa (jak, na przykład, proces cofania się pogaństwa). Nie ma w tej książce rozbudowanej historii monastycyzmu, choć wszędzie...

  Cena: 51,30 zł 54,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miasta kujawskie w średniowieczu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Miasta kujawskie w średniowieczu – książka

  Adam Kosecki  

  Książka Adama Koseckiego jest pierwszą próbą całościowego spojrzenia na proces lokacji miast, formowania się ich ustrojów i działalności samorządów miejskich w odniesieniu do terytorium całych Kujaw w średniowieczu. Od XIII do końca XV wieku podjęto na tym obszarze 28 inicjatyw lokacyjnych. Tylko 3 spośród nich zakończyły się definitywnym niepowodzeniem, w wyniku czego pod koniec XV wieku na terenie...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Estetyczne przesłony rzeczywistości – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Estetyczne przesłony rzeczywistości – książka

  Jan Kurowicki  

  Dlaczego ozdoba zdobi? Przed dziesięcioma laty prof. dr. hab. Jan Kurowicki- skądinąd poeta, członek Związku Literatów Polskich, a w swej specjalności akademickiej estetyk- wydał zbiór esejów pod takim właśnie tytułem. Rewelacyjnym, bo sprowadzonym do prostego, naiwnego pytania, ale treść tytułowego eseju wnikliwie objaśnia istotę rzeczy, jaką wszyscy mijamy bez zastanowienia. "Estetyczne przesłony...

  Cena: 43,61 zł 45,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Informacja Wojska Polskiego 1943-1957 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Informacja Wojska Polskiego 1943-1957 – książka

  Zbigniew Palski  

  Monografia Zbigniewa Palskiego, którą oddajemy dziś do rąk Czytelników, ma długą i w jakimś sensie tajną historię, tak jak służba specjalna będąca obiektem badań Autora.Pierwsza wersja opracowania o Informacji Wojska Polskiego trafiła do Agencji Wydawniczej CB bodaj w 1998 roku. Dziś trudno odtworzyć okoliczności, które spowodowały, że wówczas nie doszło do publikacji tego niezwykłego dziełaUpływ lat...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicza-Dreszera 1918-1939 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicza-Dreszera 1918-1939 – książka

  Krzysztof Drozdowski   Piotr Jerzykowski  

  Obszerne dzieło K. Drozdowskiego i P. Jerzykowskiego po raz pierszy ukazuje w pełnej krasie historię 16 Pułk Ułanów Wlkopolskich. Jest to piersza monografia prezenutjaca całą historię jednostki. Ukazało się niewiele publikacji na jego temat, a te, które powstały, zostały mocno skrytykowane przez ostatnich żyjących ułanów. Większą wartość mają nieliczne artykuły naukowe oraz spisane wspomnienia. Cennym...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dziecko w literaturze – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Dziecko w literaturze – książka

  Jarosław Górski  

  Autor prezentuje ideę książki, w której będzie się on zajmował nie literaturą dziecięcą, nie literaturą dla dzieci, ale dzieckiem w literaturze. Jego rozważania mają prowadzić do odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni dziecko w życiu duchowym dorosłych, dlaczego oni tak chętnie projektują na nie własne życie psychiczne, własne oczekiwania, lęki, niepokoje czy idee. Książka jest poświęcona dziecięcemu...

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wizje zagłady w literaturze – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wizje zagłady w literaturze – książka

  Janusz Bobrek  

  Książka wchodzi w skład serii „Literatura i kontrowersje”. Stanowi prezentację kilkudziesięciu utworów literackich, określanych mianem katastroficznych, których powstanie było ściśle związane z oddziaływaniem defetystycznych historiozofii, tragicznych wydarzeń oraz licznych stereotypów i uprzedzeń. Teksty te bazują na popularnych stereotypach i mitach powielanych przez brukowe gazety oraz liczne plotki....

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Królestwo Polskie w okresie Iwana Paskiewicz (1832 - 1856) – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Królestwo Polskie w okresie Iwana Paskiewicz (1832 - 1856) – książka

  Iwan Paskiewicz - z tym nazwiskiem w Polsce nie mamy dobrych skojarzeń. Najczęstsze to „noc paskiewiczowska”. Paskiewicz został namiestnikiem po przegranej przez Królestwo Polskie wojnie z Cesarstwem Rosyjskim. Po wojnie tej rozpoczął się proces unifikacji Królestwa z Cesarstwem. Zostało to rozstrzygnięte na gruncie statutu organicznego z 26 lutego 1832r., który jednocześnie gwarantował odrębną administrację...

  Cena: 44,89 zł 47,25 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: The Idea of Catholic University In the Reborn Poland – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  The Idea of Catholic University In the Reborn Poland – książka

  Mieczysław Ryba  

  Prof. Ryba's book is a study of early years of John Paul II Catholic University of Lublin (KUL), created in 1918, in the year when the reborn Polish Commonwealth was back on the map of Europe after 123 years of the invaders' rule. Key actors and events of those early days are shown here against the backdrop of the universal struggle: the fight for the future shape of human culture which, in this case,...

  Cena: 33,15 zł 34,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym – książka

  Ewa Grabowska-Kaczmarczyk   Krzysztof Jonas   Małgorzata Szulc   Katarzyna Świetla   Paweł Zieniuk  

  Wraz ze zmianami zachodzącymi w obrębie sprawozdawczości finansowej, rośnie rola osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przygotowanie oraz prezentację wobec interesariuszy. Celem monografii jest wskazanie roli księgowych i audytorów odpowiedzialnych za rachunkowość jednostek bez względu na ich wielkość, obszar oraz zakres działania. Przedmiotem analizy sa zarówno ujawnienia dotyczące spółek giełdowych,...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym – książka

  Kazimierz J. Pawelec  

  Autor dokonuje analizy determinantów ryzykownych zachowań, podchodząc do problematyki w sposób interdyscyplinarny, jak również opierając się na własnych badaniach. Wiele uwagi poświęca agresji w ruchu drogowym i czynnikom ją wywołującym. Wskazuje, że bezcennym materiałem badawczym dla dyscypliny bezpieczeństwa ruchu drogowego są ustalenia postępowań karnych oraz w sprawach wykroczeń drogowych, o ile...

  Cena: 71,25 zł 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Góry przestrzenie i krajobrazy Studia z historii literatury i kultury – książka
  TANIEJ 5 %

  Góry przestrzenie i krajobrazy Studia z historii literatury i kultury – książka

  Jacek Kolbuszewski  

  Góry – przestrzenie i krajobrazy są zbiorem studiów Jacka Kobuszewskiego poświęconym różnym aspektom literackiej problematyki gór. Autor w młodości łączył działalność taternicką z badaniami dziejów tematyki tatrzańskiej w literaturze. Prezentowanym w książce rozprawom i szkicom koncepcji badań historycznoliterackich związanych z tzw. tematologią literacką towarzyszy nowocześnie podejmowana egzegeza...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Literatura a polityka Literatur und Politik Tom 5 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Literatura a polityka Literatur und Politik Tom 5 – książka

  W tomie zamieszczono teksty, w których rozważana jest kwestia, w jakim stopniu literatura angażowała i nadal angażuje się politycznie i społecznie, jaki jest jej udział w debatach społecznych i czy można mówić o jej wpływie w sferze społeczno-politycznej społeczeństwa niemieckiego w badanym okresie. Autorzy starają się odpowiedzieć również na pytanie, czy i jeżeli tak, to na ile estetyka tekstów literackich...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny – książka

  Waldemar Kozyra  

  Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w., a zwłaszcza na przełomie wieków XX/XX […], są bardzo słabo rozpoznane; badania na ich temat są dopiero w fazie początkowej. Dlatego też dobrze stało się, że Waldemar Kozyra podjął się ambitnego, trudnego zadania przedstawienia dziejów urzędu wojewody lubelskiego w ostatnich...

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Novaya frazeologiya v sovremennoy rossiyskoy presse – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Novaya frazeologiya v sovremennoy rossiyskoy presse – książka

  Olga Iakovleva  

  Monografia dr Olgi Jakowlewej podejmuje temat niezwykle istotny dla współczesnej praktyki badań rusycystycznych. Jest to praca niezmiernie potrzebna, ponieważ przedstawia materiał nie do końca poznany; mimo bogatej literatury przedmiotu zarówno w językoznawstwie polskim, jak i rosyjskim brak jest opracowań, które by w sposób kompleksowy, syntetyczny ujmowały problematykę zawartą w tytule [...]. Recenzowana...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu – książka

  Ada Domańska  

  Praca stanowi zwartą treściowo i kompleksową monografię poświęconą systemowi wspierania przedsiębiorczości w regionie. (…) Problematyka modelowego ujęcia wpływu instytucji otoczenia biznesu na wzrost poziomu przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych nie jest wystarczająco omówiona w literaturze polskiej. Przeprowadzone badania i analiza literatury przedmiotu pozwalają rozszerzyć wiedzę w tym temacie....

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9139

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA