Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9139
 • wydawnictwa naukowe: Współczesne media Tom 1: Problemy i metody badań nad mediami – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Współczesne media Tom 1: Problemy i metody badań nad mediami – książka

  Uznając, że nauki o mediach wchodzą w okres dojrzałości metodologicznej i chcąc uczcić jubileusz naszej serii, dziesiąty jej tytuł – Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami – zaplanowałyśmy jako swoiste podsumowanie. Ważnym powodem wyboru problematyki było przejście od etapu opisu wnętrza dyscypliny nauki o mediach (przedmioty badań i ich geneza) do poziomu dyskusji o metodologii (jak...

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej – książka

  Marta Wójcicka  

  Autorka podjęła się monograficznego ujęcia memu internetowego z perspektywy pamięcioznawcy oraz mediologa. Cieszę się, że mogłam być pierwszym czytelnikiem takiego opracowania, którego Autorka jak mało kto w środowisku mediologiczno-kulturoznawczo-językoznawczym ma kompetencje, oczytanie, zasób poznawczy wystarczający do zamieszczenia na rynku wydawniczym monografii memu internetowego. Z recenzji...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Projekt, program i portfel w praktyce gospodarczej – książka

  Jan Chadam   Łukasz Kański  

  „W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii doskonalenie systemu zarządzania projektami przedsiębiorstwa, w tym zarządzania programami i portfelami projektów, staje się koniecznością (...). Zagadnienia poruszane w monografii są ważne zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Książka może być z powodzeniem wykorzystana do projektowania badań naukowych dotyczących efektywności...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną – książka

  Maria Chodkowska   Zdzisław Kazanowski  

  Monografia prezentuje wartościowe i oryginalne teoretyczno-empiryczne ujęcie tej przestrzeni edukacyjnej, w której dążymy do zbudowania jedności mimo zróżnicowań. Studium to jest bez wątpienia interesującą i cenną propozycją wydawniczą, przeznaczoną dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno naukowców, jak i praktyków, nauczycieli, terapeutów i tych, którzy z troską i zaangażowaniem uczestniczą w budowaniu...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw – książka

  Jarosław Pietruczuk  

  „Praca ujawniła i udokumentowała skomplikowaną rzeźbę mis zbiorników akumulacji biogenicznej wypreparowanych w skałach kredowych. Autor zbadał ich genezę i litologię osadów wypełniających misę, a stopień szczegółowości opracowania plasuje pracę w szeregu najlepszych opracowań geologicznych torfowisk. Uzyskane wyniki są unikatowe w skali kraju, bowiem tak skomplikowanej rzeźby nie pokazały dotąd inne...

  Cena: 27,93 zł 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Korzenie antyautorytaryzmu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Korzenie antyautorytaryzmu – książka

  Nina Witoszek  

  Jedną z najważniejszych, niedokończonych rewolucji we współczesnym świecie jest rewolucja godności: walka jednostek i grup o uznanie i respekt – niezależnie od religii, narodowości czy orientacji seksualnej. Autorka dowodzi, że rewolucja godności jest często dziełem małych, odważnych grup „humanistycznych renegatów”, od których zależy postęp moralny. Na nowo odczytuje polską rewolucję godności z lat...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prawica Nacjonalizm Monarchizm – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prawica Nacjonalizm Monarchizm – książka

  Jacek Bartyzel  

  Drugie wydanie, poprawione i rozszerzone o dodatkowe aneksy. Książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa i związku tych pojęć. Często utożsamia się ze sobą dwa pierwsze pojęcia, a nawet używa się określenia prawicy skrajnej lub ekstremistycznej na opisanie nacjonalizmu. Przykładem takiego kardynalnego...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Gospodarka Polski 1918-2018 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Gospodarka Polski 1918-2018 – książka

  Michał Gabriel Woźniak  

  Tylko zintegrowane, zdeterminowane, zorganizowane silne działania indywidualne, społeczne, ekonomiczne i polityczne mogą zapewnić teraźniejszym i przyszłym pokoleniom takie warunki życia, aby mogły być zaspokojone wszystkie ich potrzeby służące rozwojowi wartościowego życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego. W tych działaniach powinno się odnajdywać i odpowiednio zabezpieczać konieczne środki służące...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata Tom 1-3 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Marcin Bielski. Kronika, to jest historyja świata Tom 1-3 – książka

  Marcin Bielski  

  Kronika, to historyja świata Marcina Bielskiego (wyd. 1551, 1554, 1564) reprezentuje popularny w średniowieczu, a w epokach późniejszych nadal żywotny gatunek historii uniwersalnej, w encyklopedycznej odmianie imago mundi, otwartej m. in. na wiadomości obyczajowe i geograficzne. Na gruncie rodzimym dzieło Bielskiego okazało się przedsięwzięciem pionierskim: jako pierwsza polskojęzyczna kronika drukowana,...

  Cena: 189,99 zł 199,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Odporność psychiczna. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Odporność psychiczna. – książka

  Doug Strycharczyk   Peter Clough  

  Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne...

  Cena: 66,41 zł 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miejsca sporu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Miejsca sporu – książka

  Księga dedykowana Profesorowi zawiera teksty badaczy z dziedziny socjologii, filozofii i ekonomii – jego przyjaciół, współpracowników i uczniów. Łączy aspekty wspomnieniowe z naukowymi. Zbiera artykuły naukowe nawiązujące do głównych obszarów zainteresowań Pawła Śpiewaka: pamięci społecznej i jej aspektów politycznych, idei i praktyki państwa dobrobytu, ważnych pytań klasycznej filozofii polityki,...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Arteterapia indywidualna – książka
  TANIEJ 5 %

  Arteterapia indywidualna – książka

  Książka poświęcona jest arteterapii indywidualnej z uwzględnieniem jej praktycznych podstaw, procesu twórczego, zakładanych efektów oraz dokumentacji. Powstała na bazie praktyki arteterapeutycznej lekarzy, psychologów, artystów pracujących w placówkach medycznych i edukacyjnych, prowadzących indywidualne sesje arteterapeutyczne. W publikacji Czytelnik znajdzie: – podstawy pracy z klientem/dzieckiem, –...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa – książka

  Wiola Friedrich  

  Książka zawiera materiały, które zostały zebrane podczas badań przeprowadzonych w dwudziestu jednostkach penitencjarnych w Polsce. Jest efektem współpracy z ich pracownikami oraz osadzonymi, a wnioski zostały przekazane do wykorzystania w praktyce. Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia dotyczące: - prawnych aspektów kary pozbawienia wolności oraz środków oddziaływania na skazanych; - wielowymiarowych...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Talk to Me – książka
  TANIEJ 5 %

  Talk to Me – książka

  James Vlahos  

  The next great technological disruption is coming. The titans of Silicon Valley are racing to build the last, best computer that the world will ever need. Whoever successfully creates it will revolutionise our relationship with technology – and make billions of dollars in the process. It is known as conversational AI. For years, computers that can speak and think like humans have been on the verge...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Naród w nauczaniu społecznym Jana Pawła II – książka
  TANIEJ 5 %

  Naród w nauczaniu społecznym Jana Pawła II – książka

  Alicja Zygmunt  

  Publikacja skupia się tematycznie wokół wspólnoty narodowej, jej atrybutów duchowych, strukturalnych oraz funkcjonalnych we współczesnej rzeczywistości. W obszarze badań Autorki znalazły się: problematyka dotycząca definiowania narodu, czynniki kształtujące jego tożsamość, prawa i obowiązki, współczesne zagrożenia, a także relacje zachodzące w przestrzeni międzynarodowej.

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Inna scena – książka
  TANIEJ 5 %

  Inna scena – książka

  Inna Scena to wieloletni projekt badań nad tożsamością płci, seksualnością i cielesnością w historii i współczesności teatru polskiego. Jego celem jest otwarcie rodzimej teatrologii na inspiracje płynące z krytyki feministycznej, gender i queer studies. W ramach projektu corocznie organizowane są konferencje naukowe, dające podstawę późniejszym publikacjom.

  Cena: 38,01 zł 40,01 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O spotkaniach w pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  O spotkaniach w pracy – książka

  Książka stanowi zbiór interdyscyplinarnych esejów, zachęcających do podjęcia merytorycznej, wieloaspektowej dyskusji i wymiany myśli, koncentrujących się wokół relacji międzyludzkiej definiowanej jako spotkanie osobowe. Skierowana jest do osób zainteresowanych profesjonalnie i pozazawodowo problematyką relacji interpersonalnych, między innymi psychologów, lekarzy, pedagogów, menadżerów, coachów, PR-owców,...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Apokryfy z Biblii greckiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Apokryfy z Biblii greckiej – książka

  Michał Wojciechowski  

  Książka omawia i prezentuje pięć utworów - żadnej z nich nie przełożono dotąd na język polski.Treść tych apokryfów dotyczy świata żydowskiego czasów niedługo przed Jezusem Chrystusem, a zwłaszcza prześladowań ze strony pogan, na jakie narażeni byli wierzący w jedynego Boga.

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Historia stosunków polsko-japońskich, Tom 1 1904-1945 – książka
  TANIEJ 5 %

  Historia stosunków polsko-japońskich, Tom 1 1904-1945 – książka

  Na rok 2019 przypada 100. rocznica nawiązania oficjalnych stosunków między Polską a Japonią. To bowiem w marcu 1919 roku na konferencji pokojowej w Paryżu, która kończyła pierwszą wojnę światową, rząd Japonii uznał niepodległe państwo polskie. Tak ważne, okrągłe rocznice skłaniają do refleksji, przemyśleń i podsumowań, stają się też okazją do utrwalania pamięci o minionych wydarzeniach i osobach w...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wyspa Synchronizacja – książka
  TANIEJ 5 %

  Wyspa Synchronizacja – książka

  Jakub Szczęsny  

  Publikacja podsumowuje prace projektowo-badawcze architekta Kuby Szczęsnego i zaproszonej przez niego grupy współpracowników. Badania miały na celu opracowanie systemu punktowego oczyszczania wody, mogącego zaspokajać doraźne potrzeby mieszkańców. Książka zawiera, oprócz szczegółowego opisu prac badawczych, teksty teoretyczne, odnoszące się do problemu zanieczyszczenia rzek przepływających przez tereny...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9139

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA