Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 159
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka
  TANIEJ 7 %

  Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka

  Emilia Sarnacka  

  Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego, wykonywania zawodu lekarza dentysty, organów samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Autorka w przystępny sposób omawia poszczególne regulacje...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Informacja zdrowotna – książka
  TANIEJ 7 %

  Informacja zdrowotna – książka

  Małgorzata Kisilowska   Justyna Jasiewicz  

  Unikatowy w skali kraju raport z badań eksploracyjnych przeprowadzonych w 2012 roku wśród pacjentów przychodni warszawskich z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych. Przedstawiony materiał pozwala naszkicować ścieżki zachowań informacyjnych, kontekst podejmowania decyzji i bodźce motywujące do poszukiwania informacji dotyczących zdrowia. Ujawnia ogromne zapotrzebowanie na kształcenie informacyjnych...

  Data dostępności:

  Cena: 30,69 zł 33,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Zdrowie publiczne – książka

  W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: - koncepcji zdrowia w medycynie - polityki zdrowotnej - współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny - profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich - profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych - zagrożeń zdrowia psychicznego - opieki medycznej nad młodzieżą szkolną - promocji...

  Data dostępności:

  Cena: 124,62 zł 134,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka
  TANIEJ 7 %

  Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka

  Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie...

  Data dostępności:

  Cena: 78,12 zł 84,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka

  Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych. Wszystkie te wymiary są obecne...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka

  Christoph Sowada  

  Książka Christopha Sowady jest pierwszą na polskim rynku, która ukazuje problemy funkcjonowania i zmian systemu zdrowotnego w pełni jego teoretycznej i praktycznej złożoności. Jednocześnie pozbawia złudzeń co do tego, że istnieje jedno remedium i możliwe są szybkie i zasadnicze przeobrażenia tego systemu. (…) Szczególnie wartościowe w tej pracy jest to, że ogólne rozważania na temat łączenia rynku...

  Data dostępności:

  Cena: 45,90 zł 49,35 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Położna w systemie prawnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Położna w systemie prawnym – książka

  Emilia Rozwadowska  

  W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób zostały przedstawione obowiązujące regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu położnej. Autorka nie tylko podaje konkretne ustawy i rozporządzenia, ale też wprowadza Czytelnika w strukturę prawa i terminologię prawniczą, co ułatwia zrozumienie przepisów. Książka skierowana jest do położnych już praktykujących, a także studentów położnictwa. Będzie...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej – książka

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej! Publikacja obejmuje następujące zagadnienia: krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce, tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej - wzrost zaangażowania źródeł prywatnych, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, narzędzia i techniki zarządzania gospodarką...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3 – książka
  TANIEJ 7 %

  Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3 – książka

  Pierwszy w Polsce podręcznik z zakresu żywienia człowieka prezentujący żywienie w kontekście zdrowia publicznego. Omówiono w nim: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; różne czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa - od ekonomicznych, klimatycznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne; sposoby...

  Data dostępności:

  Cena: 78,12 zł 84,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki – książka
  TANIEJ 7 %

  Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki – książka

  Anna Stychlerz  

  Książka zawiera wybrane uregulowania prawne z zakresu wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce. Uwzględniono także kwestie związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w państwach Unii Europejskiej. Przystępnie, krok po kroku omówione podstawowe zagadnienia prawne rozwieją wątpliwości, jakie mogą pojawić się podczas pracy zawodowej pielęgniarek i ułatwią im orientację w niejednokrotnie...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Problemy wielokulturowości w medycynie – książka
  TANIEJ 7 %

  Problemy wielokulturowości w medycynie – książka

  Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami...

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarys współczesnej promocji zdrowia – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarys współczesnej promocji zdrowia – książka

  Dorota Cianciara  

  W sposób zwięzły i przystępny omówiono uwarunkowania zdrowia i choroby oraz tzw. nierówności w zdrowiu, charakterystykę współczesnej promocji zdrowia, główne kierunki i zasady promocji zdrowia, infrastrukturę promocji zdrowia, w tym m.in. kształcenia pracowników i regulacji prawnych, zasady komunikacji między lekarzem a pacjentem oraz udzielania informacji o zdrowiu, miejsce promocji zdrowia w systemie...

  Data dostępności:

  Cena: 78,12 zł 84,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Epidemiologia w zdrowiu publicznym – książka
  TANIEJ 7 %

  Epidemiologia w zdrowiu publicznym – książka

  W podręczniku w sposób zwięzły i prosty przedstawiono zagadnienia z dziedziny epidemiologii, biostatystyki i demografii, których obszary zainteresowań nakładają się na siebie w wielu aspektach. Taka wiedza umożliwia monitorowanie stanu zdrowia jednostki i populacji. Podręcznik dostosowany jest do programu nauczania na wydziałach zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu. Liczne przykłady i zadania powinny...

  Data dostępności:

  Cena: 115,32 zł 124,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Zdrowie publiczne – książka

  Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych, ale również instytucji życia społecznego i indywidualnego zachowania ludzi. Publikacja przedstawia koncepcje zdrowia w medycynie, standardy opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz opieki medycznej nad młodzieżą szkolną. Autorzy wyjaśniają różnicę w definiowaniu pojęć zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Książka...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zbiór standardów przyjęcia opieki socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zbiór standardów przyjęcia opieki socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego – książka

  Krystyna Kimak  

  Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej - zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji. Każdy z modułów zawiera...

  Data dostępności:

  Cena: 17,67 zł 19,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Zdrowie publiczne – książka

  Andrzej Wojtczak  

  Zdrowie publiczne to dział nauki o zdrowiu blisko związany z naukami medycznymi, odgrywający w dobie globalizacji coraz większą rolę w profilaktyce chorób i w umacnianiu zdrowia społeczeństw.

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zakażenia szpitalne – książka
  TANIEJ 7 %

  Zakażenia szpitalne – książka

  Książka zawiera wiadomości niezbędne do prawidłowego prowadzenia programu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. Omówiono w niej zagadnienia dotyczące epidemiologii, organizacji kontroli i ekonomiki zakażeń, diagnostyki, leczenia i profilaktyki zakażeń zarówno wśród pacjentów szpitali, jak i personelu medycznego. Osobny rozdział poświęcono obowiązującym przepisom oraz odpowiedzialności prawnej szpitala...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Medycyna rodzinna Repetytorium – książka
  TANIEJ 7 %

  Medycyna rodzinna Repetytorium – książka

  Książka zawiera podstawowe zagadnienia z najważniejszych dziedzin medycyny rodzinnej. Ujęte skrótowo, jednak bez spłycania problemów. Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne ułatwiające samokontrolę przyswojonych wiadomości. Zakres tematyczny książki jest zgodny z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, Programem stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej...

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy – książka
  TANIEJ 7 %

  Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy – książka

  Katarzyna Ziemkiewicz  

  „Poradnik Ubezpieczeniowy dla Lekarzy” jest pierwszą publikacją na rynku, ujmującą całokształt problematyki ubezpieczeń zawodowych lekarzy w Polsce po 1989 roku. Jego treść oparta jest na analizie podstaw prawnych oraz praktycznym doświadczeniu brokerskim autorki. Dodatkowo zostały uwzględnione sugestii uwagi bezpośrednio zainteresowanych publikacją lekarzy. Jesteśmy przekonani, że autorce udało się...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 159

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA