Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 122
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej – książka

  Maciej Gibiński   Renata Ciemierz  

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej. W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania właściwych oświadczeń pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego), a także aspekty...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka
  TANIEJ 5 %

  Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka

  Jarosław Waśniewski  

  Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa...

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Pacjent w sieci zależności – książka
  TANIEJ 5 %

  Pacjent w sieci zależności – książka

  Alicja Łaska-Formejster  

  Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce zaprezentowano sieć podstawowych zależności, w które uwikłany jest...

  Cena: 47,41 zł 49,91 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Profesjonalizm lekarski – książka
  TANIEJ 5 %

  Profesjonalizm lekarski – książka

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie profesjonalizmu lekarskiego uległo na świecie przekształceniu ze słabo zarysowanego terminu używanego najczęściej w sytuacjach, w których obserwowano jego naruszenia („to nie jest profesjonalne”, „temu lekarzowi brakuje profesjonalizmu”), do zdefiniowanego i określonego wieloma regulacjami zespołu wartości i zachowań stanowiących podstawę zaufania, jakim...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Jak stworzyć gabinet doskonały – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak stworzyć gabinet doskonały – książka

  Zbigniew Kowalski  

  Autor publikacji jest jednym z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających metod porozumiewania się z pacjentami. Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się projektami rozwojowymi dla lekarzy i farmaceutów oraz zarządów i pracowników firm z sektora medycznego. Od roku 2008 prowadzi indywidualne projekty doradcze zwane gabinetowymi...

  Cena: 22,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty – książka
  TANIEJ 5 %

  Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty – książka

  Maciej Gibiński   Wanda Konty-Gibińska   Joanna Gibińska-Styła  

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce lekarza dentysty. W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono również administracyjne aspekty prowadzenia dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych, a także aspekty prawne, przechowywanie, udostępnianie oraz zasady kontroli dokumentacji.

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych – książka

  Gertruda Krystyna Świderska   Marcin Pielaszek  

  Książka w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych. Jej celem jest przedstawienie omawianej dyscypliny jako niezbędnej w procesie efektywnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Uzyskane tą drogą informacje mogą zostać wykorzystane zarówno przez zarządzających podmiotem leczniczym, jak i przedstawicieli organów właścicielskich, którzy zapewniają...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Teoria popytu na samoubezpieczenie – książka
  TANIEJ 5 %

  Teoria popytu na samoubezpieczenie – książka

  Piotr Dudziński  

  Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem które redukuje ewentualną szkodę w zależności od poniesionych kosztów. Przykładami samoubezpieczenia są zakup gaśnicy przeciwpożarowej, sejfu, wynajęcie prawnika lub biura detektywistycznego, w sferze strat niematerialnych zaś jest to zakup dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, kupno kasku przez rowerzystę, instalacja poduszek powietrznych...

  Cena: 25,94 zł 27,30 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Agresja w opiece zdrowotnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Agresja w opiece zdrowotnej – książka

  Z Przedmowy: "Niepokojąco wzrasta liczba incydentów agresywnego zachowania pacjentów lub członków ich rodzin wobec lekarza i pielęgniarki. Towarzyszy temu, niestety, bezradność personelu medycznego. Dlatego podjęliśmy ten temat z intencją dostarczenia lekarzom i pielęgniarkom narzędzi radzenia sobie w sytuacjach, w których spotykają się oni z agresywnym zachowaniem. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja...

  Cena: 32,30 zł 34,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem – książka
  TANIEJ 5 %

  Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem – książka

  Paweł Dzięcioł  

  Praca szeroko obejmuje kategorie akredytacji, ale przede wszystkim wskazuje nowe perspektywy zarządzania szpitalem. W publikacji omówiono zarządzanie jakością, scharakteryzowano rynek usług medycznych, a także przyjęto autorskie ujęcie uwarunkowań wdrożenia orientacji projakościowej. Kompleksowo zaprezentowano Program Akredytacji Szpitali, zakres standardów akredytacyjnych oraz szanse i zagrożenia...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia – książka
  TANIEJ 5 %

  Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia – książka

  Bożena Mielczarek  

  Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu procesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów na symulowanym systemie. Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom konstrukcji i stosowania modeli symulacyjnych w obszarach problemowych występujących na różnych szczeblach zarządzania ochroną...

  Cena: 60,80 zł 64,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka
  TANIEJ 5 %

  Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka

  Emilia Sarnacka  

  Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego, wykonywania zawodu lekarza dentysty, organów samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Autorka w przystępny sposób omawia poszczególne regulacje...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Informacja zdrowotna – książka
  TANIEJ 5 %

  Informacja zdrowotna – książka

  Małgorzata Kisilowska   Justyna Jasiewicz  

  Unikatowy w skali kraju raport z badań eksploracyjnych przeprowadzonych w 2012 roku wśród pacjentów przychodni warszawskich z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych. Przedstawiony materiał pozwala naszkicować ścieżki zachowań informacyjnych, kontekst podejmowania decyzji i bodźce motywujące do poszukiwania informacji dotyczących zdrowia. Ujawnia ogromne zapotrzebowanie na kształcenie informacyjnych...

  Cena: 31,35 zł 33,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie publiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Zdrowie publiczne – książka

  W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: - koncepcji zdrowia w medycynie - polityki zdrowotnej - współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny - profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich - profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych - zagrożeń zdrowia psychicznego - opieki medycznej nad młodzieżą szkolną - promocji...

  Cena: 103,55 zł 109,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka
  TANIEJ 5 %

  Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka

  Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia – książka
  TANIEJ 5 %

  Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia – książka

  Prezentowane w niniejszym tomie teksty są pokłosiem konferencji pt. „Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia”, która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 r. Podejmowane podczas spotkania kwestie stanowią zaczątek poważnego dyskursu nad etycznym wymiarem zarządzania w służbie zdrowia, są wstępnym rekonesansem w dziedzinie, która dotychczas zwykle umykała uwadze teoretyków i praktyków systemu...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej – książka

  Księga Jublileuszowa poświęcona Prof. Cezaremu W. Włodarczykowi. Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej.

  Cena: 71,25 zł 75,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka

  Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych. Wszystkie te wymiary są obecne...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka

  Christoph Sowada  

  Książka Christopha Sowady jest pierwszą na polskim rynku, która ukazuje problemy funkcjonowania i zmian systemu zdrowotnego w pełni jego teoretycznej i praktycznej złożoności. Jednocześnie pozbawia złudzeń co do tego, że istnieje jedno remedium i możliwe są szybkie i zasadnicze przeobrażenia tego systemu. (…) Szczególnie wartościowe w tej pracy jest to, że ogólne rozważania na temat łączenia rynku...

  Cena: 46,88 zł 49,35 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Pacjent na oddziale psychiatrycznym – książka
  TANIEJ 5 %

  Pacjent na oddziale psychiatrycznym – książka

  Michael I. Casher   Joshua D. Bess  

  W książce przystępnie i zwięźle - w formie pytań i odpowiedzi - przedstawiono zagadnienia związane z rozpoznaniem i różnicowaniem chorób psychicznych, a także ogólny zarys postępowania z pacjentami hospitalizowanymi psychiatrycznie z powodu różnych chorób i zaburzeń psychicznych. Autorzy zawarli w niej wskazówki diagnostyczne oparte nie tylko na obowiązujących kryteriach diagnostycznych (DSM), ale...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 122

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA