Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja w polsce

Liczba pozycji: 188
 • Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej – książka

  Marianna Zieleńska  

  Marianna Zieleńska Mechanizmy reprodukcji i zmiany w administracji publicznej na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji Idzie, w największym skrócie, o to, że tzw. otwarta metoda koordynacji miała – ma zresztą nadal – stanowić taką formułę budowania „Europy socjalnej”, która nie narzuca – poprzez jurydyzację rozmaitych standardów socjalnych – podstaw tej budowli, lecz prowadzi do tego, że...

  Data dostępności:

  Cena: 33,20 zł 35,70 zł

  Więcej

 • Kontrola publiczna. – książka
  TANIEJ 7 %

  Kontrola publiczna. – książka

  Zbysław Dobrowolski   Jacek Kościelniak  

  Szczególną rolę w zarządzaniu państwem odgrywa kontrola publiczna, której wyniki powinny ułatwiać ocenę sposobu planowania, realizacji i finansowania zadań publicznych. Bez rzetelnych informacji o stanie państwa i jego instytucji możliwość podejmowania prawidłowych decyzji o alokowaniu zasobów jest ograniczona. Choć rola państwa w życiu społecznym i gospodarczym wzrasta, a w niebyt odchodzi utopijna...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • Republicyzacja zadań publicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Republicyzacja zadań publicznych – książka

  Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza...

  Data dostępności:

  Cena: 27,90 zł 30,00 zł

  Więcej

 • Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce – książka

  Monika Sidor   Katarzyna Kuć-Czajkowska   Justyna Wasil  

  Funkcjonujący w Polsce od 2002 roku model samorządu gminnego sprzyja powstawaniu sytuacji, w której relacje między organami stanowiąco-kontrolnym i wykonawczym mogą prowadzić do zjawiska koabitacji, czyli współsprawowania władzy przez podmioty wywodzące się z przeciwnych obozów ideowych i politycznych. W takim układzie wybrany przez mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma poparcia większości...

  Data dostępności:

  Cena: 33,20 zł 35,70 zł

  Więcej

 • Gra o jutro usług publicznych w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Gra o jutro usług publicznych w Polsce – książka

  Wiesława Kozek  

  Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych, rozumie ich misję i uznaje postulat ich ogólnej dostępności. Nawet najrzetelniej przeprowadzone badania i zaprezentowane...

  Data dostępności:

  Cena: 28,32 zł 30,45 zł

  Więcej

 • Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki – książka

  Aleksander Gadkowski  

  Zakreślona w tytule niniejszej pracy problematyka badawcza pozornie tylko odnosi się do jednego, konkretnego zagadnienia, obejmującego kształtowanie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce w konsekwencji prawomocnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W istocie rzeczy jest ona obszerna i wielowątkowa, a jej prezentacja wymaga przeprowadzenia szerokich...

  Data dostępności:

  Cena: 43,71 zł 47,00 zł

  Więcej

 • Analiza stanowisk pracy i jej synteza – książka
  TANIEJ 7 %

  Analiza stanowisk pracy i jej synteza – książka

  Adam Biela  

  Książka Adama Bieli "Analiza stanowisk pracy i jej synteza. Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowisk Pracy (EKASP)" omawia fundamentalną problematykę analizy pracy ważną zarówno dla dyscypliny psychologii pracy i organizacji, jak i dla praktyki zarządzania. Niniejsza publikacja zapełnia lukę w piśmiennictwie polskim w tym zakresie. Autor powołuje się na obszerną i kompletną literaturę i oferuje...

  Data dostępności:

  Cena: 31,25 zł 33,60 zł

  Więcej

 • Państwo a gospodarka Nowe prawo zamówień publicznych Tom 9 – książka
  TANIEJ 7 %

  Państwo a gospodarka Nowe prawo zamówień publicznych Tom 9 – książka

  Przedstawione do recenzji opracowanie jest interesującym zbiorem autorskich refleksji grona naukowców reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak również praktyków zajmujących się problematyka zamówień publicznych. Książka poświęcona jest w całości zagadnieniom nowego prawa zamówień publicznych i jego implikacji praktycznych. Książka posiada walor nowości, stanowiąc pierwszą na rynku polskim tak pogłębioną...

  Data dostępności:

  Cena: 41,66 zł 44,80 zł

  Więcej

 • Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych – książka

  Joanna Działo  

  Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w Polsce instytucji fiskalnych oraz wskazanie rozwiązań w tym zakresie, które mogłyby przyczynić się do poprawy dyscypliny fiskalnej i prowadzenia dobrej polityki fiskalnej. W niniejszej pracy przez instytucje fiskalne rozumie się reguły fiskalne, regulacje odnośnie systemu wyborczego, reguły proceduralne związane z ustawą budżetową oraz rozwiązania...

  Data dostępności:

  Cena: 31,25 zł 33,60 zł

  Więcej

 • Zmiana w szkolnictwie wyższym – książka
  TANIEJ 7 %

  Zmiana w szkolnictwie wyższym – książka

  Ewa Kowalska  

  W badaniach nad szkolnictwem wyższym w Polsce brakuje prac eksplorujących proces zmiany, gdyż dominują publikacje będące diagnozą jego stanu. Dlatego ze względów poznawczych interesujące wydawało się Autorce publikacji postawienie pytań o to, jak przebiega taki proces w nowych warunkach systemowych. Za podjęciem takiej problematyki przemawiał także wyraźny niedobór opracowań teoretycznych i empirycznych...

  Data dostępności:

  Cena: 37,20 zł 40,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 188

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA