Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

analiza danych

Liczba pozycji: 25
 • Kultura danych Algorytmy wzmacniające uwagę – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura danych Algorytmy wzmacniające uwagę – książka

  Karol Piekarski  

  Publikacja opisuje problem przeciążenia informacyjnego i wyłaniające się w Sieci strategie zarządzania danymi. Tworzą one nowy model percepcji, tzw. percepcję ambientową, ułatwiającą poruszanie się w usieciowionym środowisku informacyjnym. Szczegółowej analizie poddano m.in. wizualizację danych, personalizację treści, kuratorstwo sieciowe, dziennikarstwo danych, zjawisko big data czy język wizualny...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Diagnoza zasobów kapitału społecznego w rozwoju regionalnym Polski z wykorzystaniem metody ekonomii eksperymentalnej – książka

  Urszula Markowska-Przybyła  

  Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań nad kapitałem społecznym zmierzających w kierunku poszukiwania nowych źródeł danych, nowych metod pomiaru zjawiska, pozwalających na konfrontację z dotychczasową wiedzą. Przedmiotem pracy jest analiza kapitału społecznego oraz jego związków z rozwojem gospodarczym o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Ze Wstępu

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej – książka
  TANIEJ 5 %

  Analiza konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej – książka

  Karolina Górna  

  Przedmowa do ósmego tomu serii / 9 Wstęp / 11 ROZDZIAŁ I . Konwergencja gospodarcza – aspekty teoretyczne oraz przegląd analiz Empirycznych / 15 1.1. Istota konwergencji gospodarczej – wieloznaczność terminu „konwergencja” / 15 1.2. Rodzaje konwergencji i metody ich weryfikacji / 18 1.3. Przegląd literatury oraz przykłady empiryczne analiz konwergencji z wykorzystaniem ekonometrii przestrzennej /...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • Twórczość codzienna w narracjach pedagogów – książka
  TANIEJ 5 %

  Twórczość codzienna w narracjach pedagogów – książka

  Monika Modrzejewska-Świgulska  

  Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W serii będą publikowane prace poruszające problematykę edukacyjnych i społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej. Książka ma charakter...

  Cena: 39,23 zł 41,30 zł

  Więcej

 • We władzy blogów. – książka
  TANIEJ 5 %

  We władzy blogów. – książka

  Karolina Burno-Kaliszuk  

  O atrakcyjności książki, poza językiem, (...) decyduje kilka kwestii. Po pierwsze aktualność tematyki. Blogi nie okazały się być jedynie modą, ale stały się produktem medialnym, co Autorka zręcznie pokazuje. Drugą mocną stroną jest rzetelny przegląd literatury przedmiotu. Autorka przywołuje naukową literaturę światową oraz prace polskich badaczy. Taka teoretyczna podstawa służy Autorce do przedstawienia...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. – książka
  TANIEJ 5 %

  Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. – książka

  Paweł Baranowski  

  Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu dziedzinach życia zawodowego. Jako nowe rozwiązania komunikacyjne oraz największe publicznie dostępne agregaty danych osobowych media społecznościowe zostały zauważone również przez dziennikarzy. Celem...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • Polski transport samochodowy ładunków – książka
  TANIEJ 5 %

  Polski transport samochodowy ładunków – książka

  Analiza funkcjonowania rynku transportu samochodowego nie dotyczy tylko gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących stanu liczbowego tego transportu, wielkości przewozów, a także kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego wykonującego przewozy ładunków. Autorzy w niniejszej monografii zaprezentowali między innymi także nowe wyzwania badawcze, takie jak: prognozowanie tendencji...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Między słowami Projektowanie folklorystyki konwersacyjnej na materiale celebracji Wodzic w Macedonii – książka
  TANIEJ 5 %

  Między słowami Projektowanie folklorystyki konwersacyjnej na materiale celebracji Wodzic w Macedonii – książka

  Joanna Rękas  

  Monografia jest nowatorską I interdyscyplinarną analizą obrzędu Wodzić w Macedonii, a także propozycją nowego spojrzenia na folklorystykę, które Autorska nazywa folklorystyką konwersacyjną. Autorka nie sięga po obecną w badaniach koncepcję oralności ani nie mówi o folklorze jako literaturze (tylko) ustnej w opozycji do literatury pisanej, która zresztą nie potrzebuje tego przymiotnika. Pokazuje na...

  Cena: 34,20 zł 36,00 zł

  Więcej

 • Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych – książka

  Halina Waniak-Michalak  

  Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej iw XXI w. Celem książki jest analiza zjawiska...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • Transformacja nieoczywista Polska jako kraj imigracji – książka
  TANIEJ 5 %

  Transformacja nieoczywista Polska jako kraj imigracji – książka

  Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji to systematyczna, interdyscyplinarna analiza charakterystyk i mechanizmów napływu cudzoziemców do Polski w kontekście funkcjonowania państwa i jego gospodarki. Jej autorzy nie ograniczają się do przeglądu dostępnych danych na temat imigracji do Polski, lecz podejmują próbę identyfikacji i pogłębionego opisu mechanizmów odpowiedzialnych za obecny...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 25

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA