Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

banków

Liczba pozycji: 52
 • Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków – książka
  TANIEJ 7 %

  Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków – książka

  Emilia Klepczarek  

  Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną częścią książki są wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich bankach publicznych. Na ich podstawie...

  Data dostępności:

  Cena: 41,76 zł 44,90 zł

  Więcej

 • Kluczowe aspekty łączenia się banków spółdzielczych. – książka
  TANIEJ 7 %

  Kluczowe aspekty łączenia się banków spółdzielczych. – książka

  Piotr Huzior   Dorota Romek   Ireneusz Kurczyna  

  Integracja jest kluczowym pojęciem w procesie łączenia się banków spółdzielczych. Polega na łączeniu się kilku elementów w całość poprzez scalanie bądź syntezę mniejszych jednostek (struktur) w większe. Obecna sytuacja na rynku finansowym nie sprzyja rozwojowi banków spółdzielczych – ich działanie utrudniają ciągłe zmiany ustawowe oraz nowo pojawiające się zagrożenia zewnętrzne wpływające na gospodarkę...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych – książka

  Tomasz J. Dąbrowski   Katarzyna Majchrzak  

  Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od banków oczekuje się wyższego poziomu społecznej odpowiedzialności niż wobec „zwykłych" przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty sektora bankowego są skłonne brać na siebie taką odpowiedzialność. Czytelnik...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków – książka
  TANIEJ 7 %

  Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków – książka

  Marcin Flotyński  

  Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest tematyce: - stabilności finansowej, - nadzoru finansowego, - polityki makroostrożnościowej, - regulacji sektora bankowego. W wyniku kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych istotność tych zagadnienień w ostatnich latach wzrosła. Celem opracowania jest pokazanie znaczenia regulacji ostrożnościowych banków dla utrzymania stabilności finansowej. W...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • Stabilność finansowa Banków Spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Stabilność finansowa Banków Spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych – książka

  Krzysztof Kil  

  Książka stanowi kompleksowe i aktualne opracowanie w zakresie stabilności finansowej banków spółdzielczych w Polsce w kontekście pokryzysowych zmian regulacyjnych. W monografii przeprowadzono między innymi krytyczną analizę definicji stabilności finansowej (na poziomie makro- i mikroekonomicznym), jej mierników oraz determinant w bankach spółdzielczych; przedstawiono pokryzysowe zmiany regulacyjne...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce – książka

  Remigiusz Tunowski  

  W książce Autor porusza problematykę wpływu, jaki wywiera system Business Intelligence na organizację. Na podstawie badań przeprowadzonych w bankach komercyjnych zaprezentowano w publikacji próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy systemy Business Intelligence wpływają na kondycję finansową banków. W ramach poszukiwań rozwiązania podjętego problemu badawczego sformułowano pozytywną hipotezę, zakładającą,...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych – książka
  TANIEJ 7 %

  Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych – książka

  Łukasz Murowaniecki  

  Kolegium redakcyjne wydawnictw „Folia Oeconomica” wyodrębniło osobną serię prac doktorskich, w stosunku do których Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Rada Wydziału Zarządzania uchwaliły wnioski o nagrody naukowe. Celem nowej serii jest promocja młodych pracowników nauki i prezentacja ich dorobku. Publikacja wyróżnionych prac pozwoli na rozszerzenie kręgu czytelników i będzie stanowiła dodatkową...

  Data dostępności:

  Cena: 23,44 zł 25,20 zł

  Więcej

 • Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID-19 – książka
  TANIEJ 7 %

  Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID-19 – książka

  Stanisław Kasiewicz   Lech Kurkliński  

  Książka zawiera wyniki empirycznego badania kultury ryzyka przeprowadzonego po raz pierwszy (wrzesień 2020 r.) w polskim sektorze bankowym. Ponadto dostarcza wielu wskazówek dotyczących tego, jak dokonywać skutecznej transformacji cyfrowej, mając na względzie uwarunkowania kulturowe tego procesu. Sektor bankowy u progu trzeciej dekady XXI w. stanął przed ogromnymi wyzwaniami, do najważniejszych z...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • Portfele aktywów bankowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Portfele aktywów bankowych – książka

  Irena Pyka   Joanna Cichorska   Janusz Cichy  

  Monografia koncentruje się na zagadnieniach kształtowania portfeli aktywów finansowych współczesnych banków. Wysoka dynamika ich ekspansji kredytowej połączona z rosnącym zaangażowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym instrumentów sekurytyzowanych skłaniała do refleksji nad granicą i skutkami nasilających się tendencji inwestycyjnych współczesnych banków - szczególnie wobec doświadczeń wynikających...

  Data dostępności:

  Cena: 35,34 zł 38,00 zł

  Więcej

 • Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce – książka

  Mirosława Capiga   Grażyna Szustak   Łukasz Szewczyk  

  Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, problematykę związaną z funkcjonowaniem polskiego sektora banków spółdzielczych, szczególnie akcentując: • obowiązujące rozwiązania instytucjonalne, • zachodzące procesy i zmiany oraz miejsce, a także zasady działania...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 52

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA