Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

cedewu

Liczba pozycji: 818
 • Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie – książka
  TANIEJ 5 %

  Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie – książka

  Kształtowanie się kursów walut państw Europy Środkowej względem euro i dolara Polityka monetarna a cykl koniunkturalny Bankowość centralna w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech Polityka pieniężna Cypru Kryzys finansowy USA - 2007/2008

  Cena: 44,65 zł 47,00 zł

  Więcej

 • Perswazja w sprzedaży – książka
  TANIEJ 5 %

  Perswazja w sprzedaży – książka

  Beata Zatwarnicka-Madura  

  W książce mowa jest o perswazji w sprzedaży osobistej, a więc w tych formach sprzedaży, które związane są z bezpośrednim, interpersonalnym kontaktem sprzedawcy z nabywcą. Skuteczność różnych form sprzedaży osobistej uzależniona jest w dużej mierze od umiejętności perswadowania.

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • Ryzyko inwestycyjne Analiza polskiego rynku akcji – książka
  TANIEJ 5 %

  Ryzyko inwestycyjne Analiza polskiego rynku akcji – książka

  Ewa Feder-Sempach  

  Rynek giełdowy jest w ciągłym ruchu, a ruch cen jest źródłem ryzyka. Tymczasem to właśnie podejmowanie ryzyka daje nam szansę na stanie się bogatszymi i wykorzystywanie zmian cen instrumentów finansowych w pożądanym kierunku. Dzięki tej książce można poznać: - ryzyko inwestycyjne - miary ilościowe ryzyka inwestycyjnego - współczynniki beta oszacowane na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek z indeksu...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Controling dla menadżerów – książka
  TANIEJ 5 %

  Controling dla menadżerów – książka

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów róż­nych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, - jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu, - jakie są koncepcje i ukierunkowania...

  Cena: 63,65 zł 67,00 zł

  Więcej

 • Rynek kapitałowy i jego rozwój – książka
  TANIEJ 5 %

  Rynek kapitałowy i jego rozwój – książka

  Wioletta Nawrot  

  Książka stanowi pogłębioną i wielopłaszczyznową analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim uczestniczące, instytucje organizujące i nadzorujące rynek, kluczowe instrumenty finansowe będące zarówno przedmiotem obrotu na tym rynku, jak również źródłem...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych – książka

  Krystyna Brzozowska  

  Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych to temat bardzo aktualny chociażby w kontekście budowy autostrad. W książce przedstawiono analizę szczególnych cech projektów infrastruktury gospodarczej oraz czynników o charakterze ekonomicznym, politycznym, społecznym i prawnym, warunkujących udział w nich kapitału prywatnego, jak również problemów finansowania tych kapitałochłonnych inwestycji, a także...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Ryzyko rynku akcji – książka
  TANIEJ 5 %

  Ryzyko rynku akcji – książka

  Grzegorz Mentel  

  W obecnych czasach ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, lecz nie do końca znanym. Ponieważ nie da się go wyeliminować z codziennych decyzji, jakie przychodzi nam podejmować, należy je poznać jak najlepiej. Wówczas posiadana przez nas wiedza pozwoli nam nie tyle na skuteczne jego ograniczanie, ale głównie na przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie mogą w pewnych sytuacjach mieć miejsce. Książka...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości – książka
  TANIEJ 5 %

  Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Marzena Strojek-Filus   Iwona Kumor  

  We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości. Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wynikająca z danych prezentowanych w jego sprawozdaniu finansowym. Jednak ta wartość może być uzależniona...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego – książka

  Grzegorz Mentel  

  Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania...

  Cena: 51,30 zł 54,00 zł

  Więcej

 • Corporate Governance Banki na straży efektywności przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 5 %

  Corporate Governance Banki na straży efektywności przedsiębiorstw – książka

  Agnieszka Słomka-Gołębiowska  

  Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagadnienia teorii kontraktów, teorii agencji, kosztów transakcyjnych. Na tym teoretycznym tle Autorka analizuje centralne zagadnienie swojej pracy, a mianowicie nadzór wierzycielski, czyli mechanizmy za pomocą...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 818

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA