Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

co to jest integracja

Liczba pozycji: 10
 • Integracja europejska Ćwiczenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Integracja europejska Ćwiczenia – książka

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich. Integracja europejska. Ćwiczenia ma służyć nauczycielom akademickim jako pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla studentów europeistyki oraz kierunków pokrewnych. Autorami są wykładowcy prowadzący kształcenie w obrębie...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka

  W tomie Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska znalazły się artykuły dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Problemy ustrojów państw współczesnych” zostały przedstawione m.in. uwarunkowania autorytetu i prestiżu prawa, a także problem suwerenności państw współczesnych. Ukazana została ewolucja, m.in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego....

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • Integracja ze strefą euro – książka
  TANIEJ 5 %

  Integracja ze strefą euro – książka

  Cezary Wójcik  

  W najbliższym czasie czeka Polskę jedno z najdonioślejszych wyzwań - wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty euro. Problem ten budzi nie tylko wiele dyskusji i kontrowersji, ale skłania również do prowadzenia intensywnych badań, zarówno w instytucjach naukowych, jak i nienaukowych. Autor publikacji, analizując różne procesy zachodzące w obszarze walutowym, formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej – książka

  Oddając w ręce Czytelnika niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zapełni ono istniejącą lukę w zakresie prac natury metodologicznej, które starają się połączyć warsztat badacza z praktyką jego wykorzystania w studiach nad integracją europejską. Zdając sobie sprawę z tematycznej wybiórczości poniższych artykułów i wciąż niedoskonałego warsztatu, autorzy pragnęli...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • Fenomenologia regionalnej integracji państw Studium prawa międzynarodowego Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Fenomenologia regionalnej integracji państw Studium prawa międzynarodowego Tom 1 – książka

  Cezary Mik  

  Integracja regionalna ma współcześnie charakter globalny. W Polsce, poza integracją europejską, jest wszakże rozeznana w bardzo ograniczonym zakresie. Tom I monografii zmierza do uzupełnienia tej luki. Integrację regionalną sytuuje się tutaj w szerszym kontekście zjawisk regionalnych, a także w perspektywie historycznej i teoretycznej. Dokonuje się szczegółowego przeglądu regionalnych organizacji integracyjnych...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej – książka

  Anna Stępień-Sporek  

  Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspektu małżeństwa, a mianowicie jego skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania kilka czy nawet kilkanaście razy w ciągu życia dotyczy znacznej części społeczeństwa. Coraz częściej ta zmiana oznacza przeprowadzenie się do innego kraju, a jeśli dojdzie dodatkowo do zawarcia małżeństwa przez obywateli...

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • Gospodarka regionalna i lokalna – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarka regionalna i lokalna – książka

  Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach. Książka składa się z 3 części, w których omówiono: * teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki regionalnej i...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka

  Katarzyna Świerszcz  

  Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • Prawo zamówień publicznych Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo zamówień publicznych Komentarz – książka

  Irena Skubiszak-Kalinowska   Ewa Wiktorowska  

  Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie...

  Cena: 274,55 zł 289,00 zł

  Więcej

 • Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Polityka wschodnia w koncepcjach partii politycznych w III Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Arkadiusz Krawcewicz  

  Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp I. Bezpieczeństwo w koncepcjach polityki wschodniej 1. Niepodległość państw 2. NATO 3. Konflikty zbrojne II. Demokracja i prawa człowieka w koncepcjach polityki wschodniej 1. Demokracja 2. Polska mniejszość narodowa 3. Prawa człowieka Zakończenie Bibliografia The Abstract Book „Recenzowane dzieło jest udaną kontynuacją pierwszej książki doktora Arkadiusza...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA