Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

mikro ekonomia

Liczba pozycji: 44
 • Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – książka

  Beata Filipiak   Dariusz Sobolewski  

  Monografia skupia się na zagadnieniach określenia optymalnego kształtu i struktury sektora funduszy pożyczkowych oraz na ustaleniu zakresu wpływu instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Autorzy starają się w praktyczny sposób wskazać jak należy prowadzić pomiar rozwoju mikro i małych firm wobec potrzeby kreowania nowych modeli biznesowych. W książce zaprezentowano...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Zobowiązania handlowe mikro- i małych przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Zobowiązania handlowe mikro- i małych przedsiębiorstw – książka

  Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska  

  Książka przeznaczona dla chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów. Omówione zagadnienia skoncentrowano wokół specyfiki zobowiązań handlowych mikro- i małych przedsiębiorstw. Bogata merytorycznie – zawiera zarówno studia literaturowe, przegląd dostępnych wyników badań , jak i wnioski z badań własnych autorki. Wśród zagadnień m.in.: • kredyt kupiecki a zaufanie oraz korzystne i niekorzystne aspekty...

  Data dostępności:

  Cena: 53,94 zł 58,00 zł

  Więcej

 • Ekonomia dla licealistów – książka
  TANIEJ 7 %

  Ekonomia dla licealistów – książka

  Mieczysław Nasiłowski  

  Podręcznik z dziedziny mikro- i makroekonomii napisany dla uczniów szkoł średnich. Przy pisaniu podręcznika autor uwzględnił sugestie nauczycieli wykładających od lat przedmioty ekonomiczne w szkołach średnich. W efekcie powstał przystępnie napisany podręcznik z ekonomii nawiązujący do doświadczeń budowy gospodarki rynkowej w Polsce. Autor nie ograniczył się w nim do wyjaśnienia podstawowych pojęć,...

  Data dostępności:

  Cena: 22,46 zł 24,15 zł

  Więcej

 • Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia – książka
  TANIEJ 7 %

  Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia – książka

  Wojciech Głód  

  Prezentowana książka ukazuje nowatorskie spojrzenie na realizowaną funkcję kierowniczą w podmiotach ochrony zdrowia uwzględniające dynamiczne zachodzące zmiany w mikro i makro-otoczeniu. Podjęta problematyka obejmuje również analizę szeregu zmiennych o charakterze pośrednim mający zasadniczy wpływ na efektywność jednostek ochrony zdrowia.

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne – książka

  Małgorzata Golińska-Pieszyńska  

  W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne oraz wymiar praktyczny polityki wiedzy i jej związku z procesami innowacyjnymi. Zaprezentowano politykę wiedzy jako politykę realizowaną zarówno na różnych poziomach sprawowania władzy, jak i w skali mikro-w przedsiębiorstwach.

  Data dostępności:

  Cena: 27,34 zł 29,40 zł

  Więcej

 • Badania empiryczne innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. – książka
  TANIEJ 7 %

  Badania empiryczne innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. – książka

  Katarzyna Brożek  

  Monografia traktuje o innowacyjności jako kreatorze rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jest to ważne zagadnienie, gdyż współcześnie innowacje i innowacyjność zarówno z punktu widzenia pojedynczych podmiotów gospodarczych, jak i gospodarek narodowych powinny być traktowane jak rozbudowane wewnętrznie zestawy środków służących podnoszeniu sprawności działania,...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO – książka
  TANIEJ 7 %

  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO – książka

  Grażyna Paulina Wójcik  

  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO W książce przybliżono problematykę ochrony danych osobowych, w tym zasady realizacji obowiązku informacyjnego oraz pomoc przy wdrażaniu RODO przez mikro- i małe przedsiębiorstwa. Publikacja adresowana jest głównie do przedsiębiorców i ma na celu zwiększenie ich świadomości prawnej w zakresie ochrony danych osobowych. · Podstawowe informacje odnoszące się...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec – książka
  TANIEJ 7 %

  Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec – książka

  Joanna Korczyńska  

  Książka przedstawia w wielu aspektach wyjazdy zarobkowe Polaków do pracy w rolnictwie niemieckim. Autorka prowadziła badania empiryczne na 240 pracownikach sezonowych w latach 1999-2000, ukierunkowane na analizę kosztów i korzyści w wymiarze mikro: migranta i jego rodziny. Końcowe wnioski z analizy ujęte zostały w próbie bilansu kosztów i korzyści nie tylko w odniesieniu do pracownika sezonowego, ale...

  Data dostępności:

  Cena: 29,30 zł 31,50 zł

  Więcej

 • Wartość, cena, zysk a racjonalość dynamicznej gospodarki – książka
  TANIEJ 7 %

  Wartość, cena, zysk a racjonalość dynamicznej gospodarki – książka

  Józef Chmiel  

  Tradycyjna nauka ekonomii, której podstawową metodą badań jest analiza stanów statycznej równowagi, ma trudności z wyjaśnieniem wielu istotnych zjawisk i tendencji występujących w realnej gospodarce. Autor próbuje wykazać, że teoria dynamiczna może przybliżyć rozwiązanie tych problemów. Ze względu na nowe podejście do badań ekonomicznych i szeroki zakres tematyczny, książka ta powinna zainteresować...

  Data dostępności:

  Cena: 59,52 zł 64,00 zł

  Więcej

 • Projektowanie systemów logistycznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Projektowanie systemów logistycznych – książka

  Marianna Jacyna   Konrad Lewczuk  

  Książka ma na celu uporządkowanie aktualnej wiedzy na temat procedur projektowych oraz opracowanie uniwersalnych ram projektowania systemów logistycznych. Intencją autorów było przedstawienie praktycznego narzędzia wspomagającego poznanie zasad projektowania systemów logistycznych w skali mikro, jak i makro. Książkę adresujemy do szerokiego grona odbiorców. Polecamy ją studentom uczelni technicznych...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 44

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA