Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 2481
 • Zgoda wodnoprawna – książka
  TANIEJ 7 %

  Zgoda wodnoprawna – książka

  Piotr Korzeniowski  

  W monografii poddano analizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną. W książce przedstawiono następujące formy zgody wodnoprawnej: • pozwolenie wodnoprawne; • zgłoszenie wodnoprawne; • ocenę wodnoprawną; • decyzje zwalniające z określonych zakazów, a także wydanie decyzji, opłaty...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej – książka

  Stan prawny: 15 kwietnia 2021 r. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: • konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej i jej urzeczywistnianie przez samorząd terytorialny, • dobry samorząd terytorialny w świetle standardów międzynarodowych, • jawność i niejawność jako element prawa do dobrego samorządu, • granice prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny, • raport...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa – książka
  TANIEJ 7 %

  Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa – książka

  Jakub Stelina  

  Książka dotyczy tematyki szeroko pojętego zatrudnienia w sferze publicznej. W państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych wyróżnić możemy trzy grupy osób świadczących pracę: - urzędników, - personel obsługowo-pomocniczy, oraz - tak zwany korpus polityczny, w skład którego wchodzą przede wszystkim kierownicy tych jednostek organizacyjnych oraz ewentualnie ich doradcy i asystenci. W dotychczasowej...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych – książka

  Ilżbieta Gaździki   Ewa Ostapowicz   Barbara Jarosz  

  Książka „Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa. Zawiera wzory dokumentów i zarządzeń gotowych do zastosowania w każdej jednostce. Publikacja została opracowana na podstawie przepisów ustawowych oraz wykonawczych wchodzących w życie w 2018 r., w tym nowe rozporządzenie ministra rozwoju i...

  Data dostępności:

  Cena: 136,71 zł 147,00 zł

  Więcej

 • Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – książka
  TANIEJ 7 %

  Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – książka

  Henryk Palarz  

  Książka zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in.: - istotę i charakter prawny umowy, - zasady zawierania i rozwiązywania umów, - obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne,...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz – książka

  Cezary Banasiński   Krzysztof Jaroszyński  

  Komentarz omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej oraz aktów prawnych z nią związanych. Opiera się na doświadczeniach pochodzących z praktyki, w tym z orzecznictwa sądowego, jak i na poglądach doktrynalnych, które się z nimi wiążą i pozwalają je usystematyzować. Książka uwzględnia zmiany wynikające z: przepisów wprowadzających ustawę o zasadach...

  Data dostępności:

  Cena: 157,17 zł 169,00 zł

  Więcej

 • Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny – książka
  TANIEJ 7 %

  Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny – książka

  Monografia stanowi pokłosie dyskusji przeprowadzonej w trakcie XII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w dniach 11–12 października 2018 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich liczących się ośrodków akademickich w Polsce oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych,...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Paweł Czarnecki   Anna Reda-Ciszewska   Barbara Surdykowska  

  W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: • powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, • zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, • informacji o odmowie wykonania polecenia, • oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej, •...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Monika Augustyniak   Bogusław Przywora   Paweł Sularz  

  Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej. Przedstawia wiele przykładów i propozycji rozwiązań, a także wzory dokumentów z komentarzem w zakresie omawianej problematyki. W opracowaniu omówiono takie tematy, jak: - wymagania...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka

  Agata Cebera  

  Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. - zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności; - katalog działań niezgodnych z prawem oraz pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; - przedawnienie roszczeń odszkodowawczych; - odpowiedzialność odszkodowawczą organów władzy publicznej w...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2481

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA