Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo konkurencji

Liczba pozycji: 156
 • TANIEJ 7 %

  Prawo konkurencji. 25 lat – ebook

  Tadeusz Skoczny  

  Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo- darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych. Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13 15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw- szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego...

  Data dostępności:

  Cena: 174,65 zł 187,80 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Prawo konkurencji a regulacja sektorowa – ebook

  Marek Szydło  

  W opracowaniu poruszono problem wzajemnych relacji między obowiązującymi w sektorach sieciowych przepisami prawa konkurencji oraz regulacji sektorowej, rozważając to zagadnienie na płaszczyźnie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Na płaszczyźnie materialnoprawnej w pracy argumentuje się, dlaczego aksjologia prawa konkurencji powinna być przesądzająca dla interpretacji nakazów i...

  Data dostępności:

  Cena: 74,55 zł 80,16 zł

  Więcej

  • PDF
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – książka

  W obecnym wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające z: – ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), wchodzącej w życie 1 września 2019 r., – ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr 3475; oczekuje na podpis Prezydenta RP), wchodzącej...

  Data dostępności:

  Cena: 13,86 zł 14,90 zł

  Więcej

 • TANIEJ 7 %

  Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw – ebook

  Anna M. Nolan  

  Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Książka ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji („OSR”) w procesie stanowienia nowego prawa i nowelizacji istniejącego. Zdaniem Autorki, metoda OSR jest użyteczna w procesie...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej – ebook

  Jakub Kępiński  

  Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie gospodarczym i które tworzą system zwalczania nieuczciwej konkurencji są ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Dualizm polskich...

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym – książka
  TANIEJ 7 %

  Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym – książka

  Edyta Figura-Góralczyk  

  Publikacja zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym. W opracowaniu autorka wskazuje m.in.: – czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji, – jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • TANIEJ 7 %

  Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego – ebook

  Jakub Kociubiński  

  Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest kwestia instrumentalizacji prawa konkurencji UE w sektorze transportu lotniczego. Publikacja w sposób przejrzysty prezentuje zagadnienia związane z tematyką konsolidacji transportu lotniczego – począwszy od zagadnień terminologicznych, poprzez rozważania o polityce prawa konkurencji w kontekście interwencjonizmu państwowego w sektorze transportu lotniczego...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz – książka

  W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Autorzy szczegółowo omówili katalog czynów niedozwolonej konkurencji oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wynikającej z ich popełnienia. Drugie...

  Data dostępności:

  Cena: 222,27 zł 239,00 zł

  Więcej

 • Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz – książka

  Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyrektywy odszkodowawczej), wprowadza wiele rozwiązań, które mają ułatwiać podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodzenie praw na drodze sądowej....

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • TANIEJ 7 %

  Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej – ebook

  Zbigniew Jurczyk  

  Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej jest pracą pionierską na polskim rynku wydawniczym, w której w tak szerokim zakresie omówiony został aspekt ekonomiczny i prawny polityki kartelowej Unii Europejskiej. Przenikanie się obu pierwiastków tj. prawniczego i ekonomicznego wystepuje w całej monografii a nie tylko w poszczególnych rozdziałach i jest próbą niezwykle udaną. Monografia przenaczona...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 156

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA