Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

procesowego

Liczba pozycji: 88
 • Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art. 1-166 – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art. 1-166 – książka

  Stanisław Zabłocki   Jacek Kosonoga   Jerzy Skorupka   Ryszard Stefański  

  Publikacja stanowi pierwszą część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, jak i nauki. Zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu...

  Data dostępności:

  Cena: 305,97 zł 329,00 zł

  Więcej

 • Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym – książka
  TANIEJ 7 %

  Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym – książka

  Sylwia Lisowska-Krakowiak  

  Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób instytucje kuratorów występujących w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym oraz całościowo omawia zagadnienie roli kuratorów w realizacji prawa do sądu zastępowanego i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu cywilnym. Autorka prezentuje kompleksową analizę przepisów, na podstawie których działają kuratorzy w cywilnym...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Prawo karne procesowe – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo karne procesowe – książka

  Hanna Kuczyńska   Joanna Mierzwińska-Lorencka  

  Trzecie wydanie zbioru kazusów z prawa karnego procesowego zawiera stany faktyczne, przy ocenie których uwzględniono ostatnią dużą nowelizację procedury karnej obowiązującą od 5 października 2019 r. W książce zamieszczono kilkanaście nowych kazusów odwołujących się do zmienionych lub dodanych na jej podstawie przepisów. W kazusach – zarówno stworzonych na przykładach z rzeczywistych spraw, z którymi...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

 • Umorzenie postępowania w procesie cywilnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Umorzenie postępowania w procesie cywilnym – książka

  Agnieszka Gołąb  

  Umorzenie postępowania jako instytucja prawa procesowego cywilnego jest zbiorem zróżnicowanych przypadków, których wspólnym elementem jest to, że prawidłowo zainicjowane postępowanie kończy się bez wydania orzeczenia co do istoty sprawy, rozstrzygającego o prawach podmiotowych jednostki. W książce poruszono kontrowersyjne zagadnienia praktyczne, m.in.: - wpływ spełnienia świadczenia na bieg procesu...

  Data dostępności:

  Cena: 147,87 zł 159,00 zł

  Więcej

 • Kodeks postępowania karnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks postępowania karnego – książka

  Joanna Mierzwińska-Lorencka  

  Publikacja stanowi praktyczne omówienie w formie komentarza najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej z 19 lipca 2019 r. Autorka uwzględnia dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu, które zostały zestawione z przepisami zmienionymi lub uchylonymi, odnosząc się również do przepisów przejściowych. Formuła komentarza pozwala na szybkie wdrożenie się w zakres zmian i ocenę konsekwencji wejścia...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – książka

  Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Opracowanie uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności: - monitoringu pracowniczego, -...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • Podsłuch procesowy i pozaprocesowy – książka
  TANIEJ 7 %

  Podsłuch procesowy i pozaprocesowy – książka

  Maciej Rogalski  

  Publikacja stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego przez podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli operacyjnej. Autor szczegółowo omawia stosowanie podsłuchu z uwzględnieniem problematyki: - przedmiotu i podmiotu kontroli; - wypadków niecierpiących zwłoki; -...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • Poufne osobowe źródła informacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Poufne osobowe źródła informacji – książka

  Piotr Herbowski  

  Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowana jest w głównej mierze na zdobycie informacji służących walce z przestępczością. W polskim systemie prawa ma w istocie nieuregulowany charakter. Praca ma charakter interdyscyplinarny i stanowi kompleksową...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.) – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.) – książka

  Łukasz Błaszczak  

  Monografia omawia problematykę dotyczącą zgłaszania zarzutu potrącenia w procesie cywilnym. Jest to pierwsze opracowanie, które w tak obszerny sposób analizuje zarzut potrącenia w kontekście środków procesowych dopuszczalnych po stronie pozwanej. Książka uwzględnia najnowszą nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą do polskiego systemu prawa procesowego zarzut potrącenia jako...

  Data dostępności:

  Cena: 147,87 zł 159,00 zł

  Więcej

 • Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych – książka

  Barbara Adamiak   Janusz Borkowski  

  Książka jest rezultatem wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. Problemy pojawiające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej. W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 88

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA