Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

sadownictwa

Liczba pozycji: 10
 • Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie – książka
  TANIEJ 7 %

  Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie – książka

  Piotr Mikuli  

  Książka jest próbą przedstawienia ustroju współczesnego sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie, w tym zagadnień dotyczących struktury sądów i trybunałów, ich obsady personalnej, statusu prawnego sędziów oraz administrowania sądownictwem. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie opisywane rozwiązania współgrają z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Piotr Mikuli jest...

  Data dostępności:

  Cena: 27,90 zł 30,00 zł

  Więcej

 • Spory i ich rozwiązywanie – książka
  TANIEJ 7 %

  Spory i ich rozwiązywanie – książka

  Małgorzata Fuszara   Jacek Kurczewski  

  Praca ma szczególne walory poznawcze, zarówno ze względu na tematykę, rzadko będącą przedmiotem dociekań naukowych, jak i na sposób uzyskiwania materiałów służących za podstawę analiz. Dotyczy tak ważnych problemów, jak m.in. mowa nienawiści, zniesławienie oraz sposoby rozwiązywania związanych z tym sporów, w tym pozasądowe. Typologię sporów i modele ich rozwiązywania przedstawiono, opierając się na...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • Kierunki rozwoju prawa administracyjnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Kierunki rozwoju prawa administracyjnego – książka

  Publikacja przedstawia wyniki badań nad aktualnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa gospodarczego publicznego. Wytyczone pole analizy naukowej zagwarantowało interesujące spojrzenie na zagadnienia prawne dotyczące m.in. odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, podatku katastralnego, wpisu do rejestru zabytków, zgłoszenia...

  Data dostępności:

  Cena: 26,04 zł 28,00 zł

  Więcej

 • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część 1 Prawo – książka
  TANIEJ 7 %

  Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część 1 Prawo – książka

  Wymiar sprawiedliwości a wraz z nim jego kluczowi interesariusze stawiają sobie pytanie czy organizacja ta może nadal funkcjonować w tradycyjnie pojmowany sposób, czy też należy dokonać w niej zmian, które poprawią jej wizerunek, ale co ważniejsze wzmocnią jej społeczną wiarygodność. Dyskusja na temat kształtu i roli sądów toczy się w Polsce od wielu lat, a podejmowane reformy (niektóre zasadne, a...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • Preambuła prawa – książka
  TANIEJ 7 %

  Preambuła prawa – książka

  Jan Ligęza  

  Publikacja ta jest skierowana do społeczności obywatelskich, eksperckich, prawniczych, do starszych i do młodszych pokoleń. Jest opracowaniem edukacyjnym o historii polskiego prawa w kontekście szacunku do jego unikatowych zabytków, prawdziwie wartościowych dla każdego pełnoprawnego Obywatela. To równocześnie projekt aktu prawnego o doniosłym charakterze, łączącym w sobie zalety ustrojowe – siłę powszechnych...

  Data dostępności:

  Cena: 13,02 zł 14,00 zł

  Więcej

 • Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty – książka
  TANIEJ 7 %

  Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty – książka

  Artur Pawlicki  

  Monografia jest podsumowaniem działalności sądownictwa specjalnego w dziedzinie zbrodni niemieckich, które zostały popełnione na terenie Kraju Warty czyli jednostki administracyjnej utworzonej przez okupanta niemieckiego w ramach ziem wcielonych do III Rzeszy. Poza omówieniem kształtowania się ustawodawstwa w dziedzinie ścigania i karania zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • Arbitraż handlowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozwoju historycznym – książka
  TANIEJ 7 %

  Arbitraż handlowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozwoju historycznym – książka

  Łukasz Speer  

  Zasadniczym celem pracy jest analiza rozwoju arbitrażu w Stanach Zjednoczonych oraz odpowiedź na pytanie, jakie stadium rozwojowe osiągnęło sądownictwo polubowne w tym kraju, tj. czy uzyskano formę doskonalszą od poprzedniej bądź przynajmniej ulepszoną w oczach prawodawcy. Rozwój ten można rozumieć również jako zdobywanie popularności w społeczeństwie, przejawiające się częstszym stosowaniem arbitrażu...

  Data dostępności:

  Cena: 41,66 zł 44,80 zł

  Więcej

 • Problemy ochrony praw człowieka w Afryce – książka
  TANIEJ 7 %

  Problemy ochrony praw człowieka w Afryce – książka

  Grażyna Michałowska  

  Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych. W Polsce stan badań nad prawami człowieka w krajach pozaeuropejskich prezentuje się dość skromnie ze względu na kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych, egzotykę niektórych zjawisk i związane z nią ryzyko...

  Data dostępności:

  Cena: 45,90 zł 49,35 zł

  Więcej

 • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych – książka

  Interesariusze wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności społeczeństwo, pojedynczy obywatele czy przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać sprawnego, w tym efektywnego wymierzania sprawiedliwości. Efektywność ekonomiczna czy też organizacyjna to podstawowe pojęcia w ekonomii i zarządzaniu. Stąd też w drugiej części publikacji „Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych” dokonano analizy sądownictwa...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • Ochrona praw i wolności system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona praw i wolności system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Maria Kruk   Marcin Olszówka   Mariusz Godlewski  

  Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych – Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem. Na analizowany w monografii system składa się polski wymiar sprawiedliwości – wszystkie polskie sądy (sądy...

  Data dostępności:

  Cena: 102,29 zł 109,99 zł

  Więcej

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA