Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

towarow

Liczba pozycji: 19
 • Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim IMDG Code (Kodeks IMDG) – książka
  TANIEJ 7 %

  Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim IMDG Code (Kodeks IMDG) – książka

  Karolina Kołdys  

  Przez pojęcie przewozu towarów niebezpiecznych rozumie się nie tylko samo przemieszczenie tych towarów za pomocą środka transportu, ale również postoje towarzyszące temu przemieszczeniu i czynności mające na celu przygotowanie towaru do przewozu. Towary niebezpieczne mogą być przewożone transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, lotniczym i morskim. Mimo że transport morski charakteryzuje się stosunkowo...

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

 • Region wobec procesów globalizacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Region wobec procesów globalizacji – książka

  Mariusz E. Sokołowicz  

  Zjawisko globalizacji wiąże się ze zwiększoną mobilnością czynników produkcji oraz towarów. Prowadzi tym samym do zwiększenia globalnych współzależności, podatności gospodarek na wpływ tendencji zewnętrznych oraz nasilającej się presji konkurencyjnej. Jedną z głównych ról w tym procesie odgrywają przedsiębiorstwa ponadnarodowe będące jednocześnie jego siłą sprawczą i głównymi beneficjantami.

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • Czy Polska importuje bezrobocie? – książka
  TANIEJ 7 %

  Czy Polska importuje bezrobocie? – książka

  Gabriela Grotkowska  

  W książce omówiono zagadnienia związków między otwarciem polskiej gospodarki a sytuacją na rynku pracy. Autorka, odwołując się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki – książka
  TANIEJ 7 %

  Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki – książka

  Józef Chmiel  

  Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do stanu długookresowej równowagi. W następujących po sobie krótkich okresach równowadze na rynku towarów może towarzyszyć przymusowe bezrobocie i niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Ceny równowagi w krótkich okresach nie są równe kosztom krańcowym ale przeciętnym pełnym kosztom najdroższego producenta zaspokajającego popyt...

  Data dostępności:

  Cena: 67,38 zł 72,45 zł

  Więcej

 • Wprowadzenie do problematyki globalnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Wprowadzenie do problematyki globalnych – książka

  W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych przez wymianę towarów i usług oraz przepływy ludzi i kapitału, powstaje wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez działania pojedynczych aktorów prywatnych. Problemy te można zasadnie nazwać problemami publicznymi: ich rozwiązanie wymaga stworzenia wspólnych ram koordynacji działań, a niekiedy nawet form zinstytucjonalizowanej kooperacji...

  Data dostępności:

  Cena: 33,85 zł 36,40 zł

  Więcej

 • Bazary – książka
  TANIEJ 7 %

  Bazary – książka

  Łukasz T. Marciniak  

  Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansującymi między kooperacją a konkurencją. Książka zawiera barwne opisy trajektorii zakupów klientów, strategie...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • Dług – książka
  TANIEJ 7 %

  Dług – książka

  David Graeber  

  Wszystkie podręczniki ekonomii mówią to samo. Pieniądz wynaleziono po to, by zastąpić uciążliwy i skomplikowany barter – aby starożytni nie musieli już nosić swoich towarów na rynek. Problem z tą wersją historii? Nie ma cienia dowodu na jej prawdziwość. Antropolog David Graeber w porywający sposób odwraca utarte przekonania. Pokazuje, że pięć tysięcy lat temu, w okresie narodzin rolniczych imperiów,...

  Data dostępności:

  Cena: 74,31 zł 79,90 zł

  Więcej

 • Arytmetyka codzienności – książka
  TANIEJ 7 %

  Arytmetyka codzienności – książka

  Katarzyna Orszulak-Dudkowska  

  W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych warunkach kulturowych - autorka dokonała interesującej antropologicznej analizy aktywności polskich gospodyń...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • Od inteligencji do postinteligencji – książka
  TANIEJ 7 %

  Od inteligencji do postinteligencji – książka

  Transformacja oraz związana z nią nadzieja powrotu do Europy nie unieważniły problemów wynikających z położenia geograficznego – w pewnych wymiarach nawet je uwypukliły – nie unieważniły automatycznie wyzwań, przed którymi stoi warstwa wykształcona w półperyferyjnym kraju. Inteligencja, zarówno jako elita podtrzymująca pewien etos, jak i ogół osób wykształconych, może być uznana za stosunkowo trwały...

  Data dostępności:

  Cena: 31,25 zł 33,60 zł

  Więcej

 • Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 – książka
  TANIEJ 7 %

  Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 – książka

  Edward Kołodziej  

  Po I wojnie światowej zwycięska ententa nałożyła na państwa centralne ogromne reparacje, których nie można było w całości wyegzekwować, żądała też od nowo powstałych państw spłaty części zadłużenia Niemiec, Austro-Węgier i Rosji. Stany Zjednoczone postanowiły zaś w 1924 r. zainwestować swe kapitały w gospodarkę niemiecką – licząc na to, że plan Dawesa może być dla finansów USA dobrym rozwiązaniem....

  Data dostępności:

  Cena: 27,34 zł 29,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 19

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA