Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Adam Marszałek

Liczba pozycji: 337
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej – książka

  Zasługą autorów i redaktorów recenzowanej pracy jest nowoczesne ujęcie determinant, zależności i uwarunkowań dla zapewnienia współpracy państw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej. Autorzy artykułów starają się ukazać, w wyważonym naukowym oglądzie, jak w omawianym segmencie gospodarki może dojść do bliższej współpracy w regionie środkowoeuropejskim, w którym dotychczas nie było...

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

 • Rysunki pisane piórkiem Stefana Wojciechowskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Rysunki pisane piórkiem Stefana Wojciechowskiego – książka

  Joanna Mostowa  

  W niniejszej publikacji podjęłam się rozważań na temat twórczości graficznej i rysunkowej Stefana Wojciechowskiego. Przedmiot badań stanowiły grafiki, rysunki i drobne formy malarskie tego artysty zawarte w Zbiorach Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Na podstawie tego zwartego zbioru 77 prac opracowanych na podłożu papierowym przy użyciu różnorodnych technik rysunkowych, graficznych...

  Cena: 37,24 zł 39,20 zł

  Więcej

 • Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim – książka

  Problem finansowania polityki jest coraz bardziej istotny, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia do Konstytucji RP z 1997 r. zasady jawności finansowania partii politycznych oraz obywatelskiego prawa do informacji. Ważną rolę odgrywają rozwiązania przyjęte w innych państwach UE, które mogą wskazywać na zakres koniecznych zmian w prawie polskim zmierzających do urzeczywistnienia idei państwa transparentnego. Niniejsze...

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

 • Szkice z filozofii polskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Szkice z filozofii polskiej – książka

  Marcin Pełka  

  Niniejsza książka powstała z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, gdy badacz zajmuje się w swoich dociekaniach szerokim czasowo przedziałem zagadnień (w tym przypadku całościową prezentacją polskiej filozofii dziejów), stwierdza w końcu, iż pomiędzy analizowanymi przez niego koncepcjami różnych myślicieli zachodzą relacje, które zasługują na osobne studia badawcze, których wykład stanowiłby osobne...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • Poradnictwo – książka
  TANIEJ 5 %

  Poradnictwo – książka

  Tom zatutułowany Poradnictwo – kolejne przybliżenia eksponuje [...] przede wszystkim problematykę nowych, zróżnicowanych dziedzin, metod, form współczesnego poradnictwa, które niepozbawione są rysów charakterystycznych dla specyfiki rozwoju kulturowo-społecznego kraju [...], daje też niezwykle szeroki, interesujący i inspirujący do refleksji wgląd w problematykę świadczenia i odbierania pomocy, wsparcia,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Uniwersalny system ochrony praw człowieka – książka
  TANIEJ 5 %

  Uniwersalny system ochrony praw człowieka – książka

  Oddawane do rąk Czytelników dzieło stanowi dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia - instytucje — efektywność”, która odbyła się w cbiiach 10–11 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu. Konferencja została zorganizowana dla uczczenia 55. rocznicy powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy podpisania...

  Cena: 58,52 zł 61,60 zł

  Więcej

 • Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski – książka
  TANIEJ 5 %

  Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski – książka

  Sabina Sanetra-Półgrabi  

  Praca jest pozycją wyjątkową na polskim rynku wydawniczym z dwóch powodów: po pierwsze, lista książek podejmujących problematykę euroregionów, zwłaszcza ogłoszonych w języku polskim, nie jest zbyt obszerna; po drugie, autorka przedmiotem swoich zainteresowań uczyniła trzy euroregiony, jednostki niezwykle interesujące i ważne na mapie Polski i naszych południowych sąsiadów. Fragment recenzji dr. hab....

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • Instytucja sygnalizacji w polskim procesie karnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Instytucja sygnalizacji w polskim procesie karnym – książka

  Justyna Karaźniewicz  

  Autorka podjęła w publikacji problematykę nieczęsto poruszaną w literaturze procesowej. Zarówno ujęcie tematu, jak i sposób jego zaprezentowania stanowią wyraz autorskiej koncepcji, a efekt jawi się jako wysoce zadowalający. Podjęta problematyka została omówiona na wysokim poziomie merytorycznym. Recenzowane opracowanie może więc stanowić monografię, która na trwałe zapisze się w doktrynie prawa karnego...

  Cena: 42,56 zł 44,80 zł

  Więcej

 • Wybrane problemy badawcze historii wojskowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wybrane problemy badawcze historii wojskowej – książka

  Wojna towarzyszy człowiekowi od zawsze. Wszechobecność i częstotliwość wojen powoduje, że analizując niemalże każdą dziedzinę aktywności człowieka, zarówno w sferze materialnej, jak i intelektualnej dostrzegamy wyraźny wpływ wojen, zarówno w trakcie ich trwania, jak i w okresach pokoju. I może dlatego wojny wzbudzały i nadal wzbudzają żywe zainteresowanie, można by rzec, że fascynują człowieka swoją...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • Wprowadzenie do problematyki globalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Wprowadzenie do problematyki globalnych – książka

  W świecie silnych powiązań gospodarczych, generowanych przez wymianę towarów i usług oraz przepływy ludzi i kapitału, powstaje wiele problemów, które nie mogą być rozwiązane przez działania pojedynczych aktorów prywatnych. Problemy te można zasadnie nazwać problemami publicznymi: ich rozwiązanie wymaga stworzenia wspólnych ram koordynacji działań, a niekiedy nawet form zinstytucjonalizowanej kooperacji...

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 337

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA