Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Universitas

Liczba pozycji: 449
  • TANIEJ 7 %

    Literatura świadomości. Samuel Beckett-podmiot-negatywność – ebook

    Jakub Momro  

    Samuel Beckett jest w tej książce postacią centralną, ale nie jedyną. Jego dramaty, utwory prozą i poezja pozwalają zrozumieć, że pytania, które w języku własnej twórczości, trudnym do przełożenia na inny „zewnętrzny” język, stawia pisarz, są centralnymi kwestiami podejmowanymi przez najwybitniejszych myślicieli nowoczesności. Tak właśnie powstał pomysł, ażeby potraktować autora Molloya...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 12,74 zł 13,70 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Logos niepojęty. – ebook

    Piotr Sikora  

    Pozornie czysto teologiczny tytuł kryje próbę przedstawienia oryginalnej propozycji z zakresu filozofii religii. Książka zawiera analizę zgodności istotnych elementów chrześcijańskiego uniwersum symbolicznego, tj. tezy, że Jezus Chrystus jest pełnią Bożego objawienia z jednej strony oraz intuicji apofatycznych, które nie pozwalają uznać jakiegokolwiek uwarunkowanego, skończonego elementu rzeczywistości...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 12,18 zł 13,10 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Polski Whitman O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej – ebook

    Marta Skwara  

    Książka jest próbą refleksji zarówno nad samym zagadnieniem recepcji twórcy „obcego” (twórcy innej kultury i innego języka) w kulturze narodowej, jak i próbą monograficznego ujęcia polskiej recepcji Walta Whitmana, powszechnie znanego jako „bard Ameryki”. Heterogeniczność i wieloaspektowość zagadnienia recepcji znajduje swój wyraz w konstrukcji książki, która opisuje obecność...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 11,81 zł 12,70 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego – ebook

    Monika Kaczorowska  

    W przekładach Barańczaka funkcją nadrzędną wobec dopełniającej i polemicznej jest funkcja artystyczna[…]. W wykonaniu Barańczaka przekład poetycki jest rodzajem wypowiedzi o innym utworze poetyckim - metawypowiedzi, w której oryginał jest tematem […]. „Ja” poetyckie Barańczaka (podmiot autorski) jest kategorią nadrzędną wobec wypowiedzi-tłumaczenia: organizuje ją według założeń...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 9,30 zł 10,00 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Przez teksty Stanisława Marii Salińskiego – ebook

    Joanna Gajowiecka-Misztal  

    Książka Joanny Gajowieckiej-Misztal jest wnikliwym studium historycznoliterackim i teoretycznoliterackim twórczości jednego z najciekawszych pisarzy-marynistów. Na znane, jak i tworzone pod licznymi pseudonimami teksty Salińskiego, autorka patrzy między innymi z perspektywy marynistyki, cyklu literackiego, kultury popularnej i myśli postkolonialnej.

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 13,02 zł 14,00 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza – ebook

    Bartosz Małczyński  

    Karpowiczowski poemat polimorficzny to poemat nieistniejący do końca, widmowy, zatrzymany w odwodzie języka, potencjalny. Można go składać z fragmentów, ale to nie załatwia sprawy, bo wiele fragmentów nie zostało napisanych, a te dające się odczytać pojawiają się w kontekstach, których architektury nigdy nie zgłębimy. To już właściwie nie Księga. To sen o Księdze. A może raczej coś pomiędzy snem a...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 11,16 zł 12,00 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Rzeczy i Zagłada – ebook

    Bożena Shallcross  

    Jako jedno z najważniejszych doświadczeń historii XX wieku i modernizmu Zagłada przemawia do nas dzisiaj w języku śladów - jako wizualna migawka, materialny strzęp czy echo traumatycznej pamięci. Owa ocalała reszta jest tekstem Zagłady na równi z pisanymi świadectwami. Książka ta stawia pytanie o to, czym jest reszta i ślady pozostałe po uprzedmiotowionej ofierze i po przerobionej ludzkiej somie, a...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 11,16 zł 12,00 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka kreatywności – ebook

    Katarzyna Kasia  

    Jest to pierwsza polska praca, która tak szeroko przedstawia wybitnego włoskiego myśliciela Luigiego Pareysona (1918­-1991) - umieszczanego na rozmaitych mapach XX-wiecznej filozofii obok Hansa-Georga Gadamera i Paula Ricoeura - jako współtwórcę współczesnej postheideggerowskiej hermeneutyki. Jako uczeń Karla Jaspersa Pareyson bliski jest również filozofii egzystencjalnej. Stworzoną przez niego...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 10,88 zł 11,70 zł

    Więcej

    • PDF
  • TANIEJ 7 %

    Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama – ebook

    Piotr Sikora  

    Głównym zamierzeniem pracy jest sformułowanie poglądu na temat sensowności, racjonalności i prawdziwości dyskursu religijnego. Autor szuka inspiracji i podstaw dla swych przemyśleń w poglądach Hilarego Putnama, znanego i cenionego filozofa analitycznego. Książka składa się z trzech części - dwie pierwsze poświęcone są prezentacji i uzasadnieniu perspektywy Putnamowskiej, trzecia natomiast zasadniczemu...

    Data dostępności:

    Data publikacji:

    Cena: 11,16 zł 12,00 zł

    Więcej

    • PDF
Liczba pozycji: 449

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA