Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 917
 • Korupcja gospodarcza – książka
  TANIEJ 5 %

  Korupcja gospodarcza – książka

  Janusz Bojarski  

  Problematyka korupcji od lat stanowi przedmiot refleksji nie tylko na gruncie nauk prawnych, lecz także społecznych. Na płaszczyźnie nauk prawnych koncentruje się ona przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Korupcja związana z dążeniem do uzyskania na konkurencyjnym rynku przewagi przy wykorzystaniu nielegalnych metod, czyli korupcja określana...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy Próba eksplanacyjnego podejścia – książka
  TANIEJ 5 %

  Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy Próba eksplanacyjnego podejścia – książka

  Wojciech Patryas  

  Derogacja norm prawnych polega na zakończeniu ich obowiązywania. Taki efekt powodują rozmaite okoliczności, ale kluczową rolę w tym względzie odgrywa prawodawca wprowadzający tak zwane przepisy uchylające, przepisy zmieniające oraz przepisy dodające. W najprostszym przypadku, ogólne mechanizmy wymuszania przez te przepisy derogacji norm są podobne, aczkolwiek różnią się w szczegółach. Bardziej złożona...

  Cena: 34,20 zł 36,00 zł

  Więcej

 • Prawo Fakt Instytucja – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo Fakt Instytucja – książka

  Marek Smolak  

  Celem pracy jest rekonstrukcja poglądów O. Weinbergera i N. MacCormicka - twórców Prawniczego Pozytywizmu Instytucjonalnego (w skrócie PPI). Należy zatem podkreślić, że jako rekonstrukcja PPI praca ta prezentuje poglądy autorów, które explicite bądź implicite formułowane są jako twierdzenia PPI. Dlatego też przedstawiony tekst nie stanowi prezentacji wszystkich osiągnięć naukowych autorów, a tym bardziej...

  Cena: 8,08 zł 8,51 zł

  Więcej

 • Koncepcja aktu prawa wewnętrznego Konstytucji RP – książka
  TANIEJ 5 %

  Koncepcja aktu prawa wewnętrznego Konstytucji RP – książka

  Witold Płowiec  

  Praca poświęcona jest konstytucyjnej koncepcji aktu prawa wewnętrznego, tj. aktu prawa, o którym mowa w art. 93 Konstytucji RP z 1997 r. To ujęcie przedmiotu badań w szerszym kontekście piśmiennictwa prawniczego i judykatury sprawia, że autor odnosi się do aktu prawa wewnętrznego jako jedności prawa, myśli o prawie i praktyki stosowania prawa. Celem pracy jest "rekonstrukcja" koncepcji aktów prawa...

  Cena: 25,65 zł 27,00 zł

  Więcej

 • Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku – książka
  TANIEJ 5 %
 • Bezpieczeństwo społeczeństwa 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo społeczeństwa 3 – książka

  Brunon Hołyst  

  Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej – książka

  Wojciech Rowiński  

  Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku polskiej nauki prawa dotyczącej problematyki interpretacji prounijnej, a przede wszystkim orzeczeń TK, SN i NSA, w których odwoływano się do prawa unijnego, a wcześniej wspólnotowego. Celem tej analizy jest...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego – książka

  Piotr Zamelski  

  Opracowanie podejmuje zagadnienie równowagi praw i obowiązków człowieka, która wynika z urzeczywistniania zasady dobra wspólnego. Przez dobro wspólne rozumie się różnorodne uwarunkowania życia spo­łecznego służące integralnemu rozwojowi każdej osoby i całego społeczeń­stwa na miarę ludzkiej godności. Wśród tychże uwarunkowań szczególne znaczenie posiada równowaga między prawami i obowiązkami. Rozważania...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym – książka

  Mariusz Nawrocki  

  W książce przeanalizowano konstrukcję błędu jako ustawowego znamienia typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Analiza ta została przeprowadzona z perspektywy pozostającej na uboczu dotychczasowych rozważańo błędzie. Należy mieć bowiem na uwadze, że przez dziesięciolecia błąd interesował przedstawicieli doktryny polskiego prawa karnego głównie z uwagi na próbęokreślenia jego istoty oraz ustalenia...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo Ogólne problemy badawcze Tom 1 – książka

  Brunon Hołyst  

  Przedmiotem zawartych w książce analiz jest bezpieczeństwo rozpatrywane w trzech podstawowych wymiarach: jednostki, społeczeństwa oraz gatunku ludzkiego, pokazane jako: - warunek przetrwania ludzkiego gatunku - potrzeba - wartość - stan świadomości - prawo człowieka

  Cena: 79,80 zł 84,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 917

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA