Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego

Liczba pozycji: 32
 • Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej – książka

  Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej – książka

  Grzegorz Wierczyński  

  Książka zawiera wyniki badań dotyczących różnych aspektów udostępniania informacji o prawie we współczesnym państwie prawa stanowionego. Pierwsza część dotyczy sposobów redagowania tekstu aktu prawnego, druga część dotyczy sposobów ogłaszania ustanowionych aktów prawnych, a trzecia część prezentuje wyniki badań na temat przepływu informacji o prawie w społeczeństwie.

  Cena: 58,80 zł

  Więcej

 • Wspólnota międzynarodowa – książka

  Wspólnota międzynarodowa – książka

  Tomasz Hubert Widłak  

  Polecamy pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografię poświęconą tematyce wspólnoty międzynarodowej autorstwa Tomasza Widłaka. Publikacja stanowi próbę zwrócenia uwagi na doniosłość zagadnienia, w znacznej mierze pomijanego dotąd przez naukę prawa, oraz na jego szczególny związek i wpływ na wiele newralgicznych problemów współczesnego prawa międzynarodowego. Poprzez szeroką analizę czterech płaszczyzn...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej – książka

  Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej – książka

  Anna Stępień-Sporek  

  Niniejsze opracowanie dotyczy niezbyt romantycznego aspektu małżeństwa, a mianowicie jego skutków majątkowych, które obecnie nabierają wymiaru międzynarodowego. Zmiana miejsca zamieszkania kilka czy nawet kilkanaście razy w ciągu życia dotyczy znacznej części społeczeństwa. Coraz częściej ta zmiana oznacza przeprowadzenie się do innego kraju, a jeśli dojdzie dodatkowo do zawarcia małżeństwa przez obywateli...

  Cena: 48,30 zł

  Więcej

 • Prawo ochrony zabytków – książka

  Prawo ochrony zabytków – książka

  Książka PRAWO OCHRONY ZABYTKÓW jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięcioleciem obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stanowi ona sui generis komentarz do tej ustawy, bowiem układ odpowiada kolejnym rozdziałom ustawy, a wszystkie teksty koncentrują...

  Cena: 79,80 zł

  Więcej

 • Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjnoprawych – książka

  Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjnoprawych – książka

  Andrzej Szmyt  

  Książka stanowi zbiór opinii konstytucyjnoprawnych, które profesor Andrzej Szmyt sporządził w latach 2007–2015 (VI i VII kadencji Sejmu RP) w ramach Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Wpisuje się ona w cykl publikacji jako kontynuacja dwóch wcześniejszych zbiorów ekspertyz profesora („Elementy praktyki ustrojowej pod rządami Małej Konstytucji. Miscellanea prawne” oraz „Elementy praktyki sejmowej...

  Cena: 69,30 zł

  Więcej

 • Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego – książka

  Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego – książka

  Jakub H. Szlachetko  

  Rozważania podjęte w niniejszej książce dotyczą partycypacji społecznej w legislacji samorządowej. W ciągu ostatnich kilku lat partycypacja społeczna, różnie określana (np. udziałem, uczestnictwem) i traktowana według różnych ujęć, na dobre zagościła w dyskursie naukowym, a także – co znamienne – publicznym. 0 dużym zainteresowaniu nauki partycypacją społeczną świadczy liczba organizowanych wokół tego...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 – książka

  Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 – książka

  Opracowania zebrane w tomie poruszają problematykę wolności i praw jednostki oraz standardu ich ochrony w systemie prawnym Rady Europy, w prawie wspólnotowym (unijnym) i oddziaływania tych standardów na prawo konstytucyjne i system instytucjonalny ochrony wolności i praw jednostki w poszczególnych państwach europejskich. Autorzy artykułów skupili uwagę na newralgicznych i wysoce aktualnych kwestiach,...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość – książka

  Wolność zabudowy Mity a normatywna rzeczywistość – książka

  Książka, poruszając praktyczny wymiar koncepcji wolności zabudowy, obejmuje swym zasięgiem prawne regulacje urbanistyczno-budowlane oraz ich szerszy fundament, tj. Konstytucję RP i regulacje prawa cywilnego. Autorzy artykułów podjęli próbę odpowiedzi na wątpliwości co do sposobu rozumienia oraz normatywnych źródeł i granic wolności zabudowy.

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury – książka

  Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury – książka

  Alicja Jagielska-Burduk   Wojciech Szafrański   Łukasz Gaweł  

  Niniejsza publikacja jest pierwszą pozycją wydawniczą przedstawiającą mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury i stanowi rezultat obszernych badań podstawowych. Analiza funkcjonowania instytucji prawnych w zarządzaniu dziedzictwem kultury miała na celu wzbogacenie dotychczasowej wiedzy z zakresu prawa ochrony zabytków o historyczną analizę dysponowania zabytkami i ocenę efektywności przyjmowanych...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • W kręgu zagadnień parlamentarnych – książka

  W kręgu zagadnień parlamentarnych – książka

  Prezentowana praca obejmuje wybrane zagadnienia z kręgu problematyki parlamentarnej, zwłaszcza sejmowej. Nawet jeśli pewne jej fragmenty powstały na kanwie problematyki senackiej, to mają jednak wymiar ogólniejszy. O charakterze publikacji świadczy podtytuł – stanowi zbiór opinii konstytucyjnoprawnych przygotowanych w związku z problemami, które pojawiły się podczas prac parlamentarnych. Genezą powstania...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 32

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA