Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwo uniwersytetu gdańskiego

Liczba pozycji: 238
 • Poezja domu – książka

  Poezja domu – książka

  Maria Dąbrowska  

  Książka przedstawia, jak każdy z członków „piszącej rodziny” ujmuje w swojej poezji ten sam temat: dom i relacje rodzinne. Podstawę do przeprowadzanych analiz i interpretacji stanowił przede wszystkim wspólnie przez tych autorów wydany zbiór poetycki: Antologia rodzinna. Cztery twarze domu. Taki autorski wybór zachęca badacza do podjęcia próby opisania, jakie są podobieństwa i odmienności pomiędzy...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland – książka

  The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland – książka

  Krzysztof Banaś  

  Monografia jest syntezą badań roślinności podwodnej 161 jezior pomorskich. Jej celem było wyłonienie głównych regulatorów struktury zbiorowisk, wyrażonej kombinacją gatunków, ich liczbą, frekwencją i biomasą. Analizę rangi poszczególnych czynników środowiska abiotycznego w różnicowaniu zbiorowisk i ich toposekwencji wewnątrz jeziora i między jeziorami przeprowadzono na podstawie 10 692 próbek roślin...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej – książka

  Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej – książka

  Julia Koralun-Bereźnicka  

  W książce przedstawiono ocenę porównawczą roli kraju, sektora i wielkości podmiotu w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. W części teoretycznej dokonano przeglądu wyników dotychczasowych prac badawczych nad tymi zagadnieniami. Przegląd ten obejmuje głównie bogate zasoby literatury światowej w tym obszarze, jak również dorobek krajowy. Celem badania...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych – książka

  Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych – książka

  Marcin M. Wiszowaty  

  Książka stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej monografię z dziedziny prawa konstytucyjnego, poświęconą zagadnieniu współczesnych monarchii mieszanych (królewskich i republikańskich) nie tylko w Europie, ale także poza kontynentem europejskim. Autor porusza w niej zagadnienia nieomal nieobecne w polskiej doktrynie konstytucyjnej, takie jak: aktualny kształt zasady monarchicznej i jej przejawy...

  Cena: 77,70 zł

  Więcej

 • Językowy literacki i kulturowy obraz Pomorza Tom 2 – książka

  Językowy literacki i kulturowy obraz Pomorza Tom 2 – książka

  Niniejszy tom zawiera ponad trzydzieści tekstów, które składają się na cztery tematyczne części publikacji oraz varia. W pierwszej znajdują się artykuły poświęcone kaszubsko-­pomorskiej problematyce językowej. Druga część zawiera teksty o tematyce onomastycznej poświęcone antroponimii, plateonimii, a także ludowym etymologiom pomorskich onimów. W trzeciej zamieszczono artykuły na temat twórczości autorów...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka

  Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka

  Jarosław Waśniewski  

  Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • Shakespeare po polsku 20 lat Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego – książka

  Shakespeare po polsku 20 lat Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego – książka

  Publikacja z jednej strony stanowi podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności edukacyjnej, kulturowej i naukowej w Gdańsku trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Fundacji Theatrum Gedanense oraz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Z drugiej strony ze względu na swój interdyscyplinarny charakter pokazuje, w którym kierunku zmierzają badania szekspirowskie w Polsce ostatnich...

  Cena: 37,30 zł

  Więcej

 • Tractatus Ethico-Biologicus – książka

  Tractatus Ethico-Biologicus – książka

  Gregor Becker  

  This book develops a model of bioethics. Integrated in science. The main idea is that medical professionals and biologists do have sufficient moral competences to determine their own ethical frames for their work. The main request is that they shall use these competences – as bioethics is primarily their responsibility!

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • Azja Wschodnia w oczach Polaków – książka

  Azja Wschodnia w oczach Polaków – książka

  Józef Włodarski  

  Profesor Józef Arno Włodarski w 2001 r. książką pt. Chiny w oczach Polaków do XX wieku. Państwo – społeczeństwo – kultura zainicjował szerokie badania nad Azją Wschodnią na Uniwersytecie Gdańskim, które z dużymi sukcesami są kontynuowane do dziś. Ich efektem było wydanie cyklu książek poświęconych Azji Wschodniej; w ten sposób powstała swoista seria wydawnicza: Azja Wschodnia w oczach Polaków. W ramach...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • Übersetzen als komplexer kognitiv bedingter sowohl das sprachliche Wissen in zwei Sprachen als auc – książka

  Übersetzen als komplexer kognitiv bedingter sowohl das sprachliche Wissen in zwei Sprachen als auc – książka

  Iwona Legutko-Marszałek  

  W niniejszej pracy zostały przedstawione kognitywne aspekty procesu tłumaczenia, który należy do najbardziej skomplikowanych procesów przetwarzania językowego. Należy zwrócić uwagę, że jego jakość zależy od tego, czy osoba tłumacząca przetwarza informacje na płaszczyźnie językowej czy pojęciowej. Przetwarzanie na płaszczyźnie pojęciowej jest możliwe w przypadku bardzo dobrego opanowania języka drugiego,...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 238

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA