Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wzrost gospodarczy

Liczba pozycji: 26
 • Ceny energii a wzrost gospodarczy w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Ceny energii a wzrost gospodarczy w Polsce – książka

  Andrzej Brożek  

  Każda gospodarka potrzebuje taniej i ogólnie dostępnej energii, dlatego też rozwój cywilizacyjny jest nierozerwalnie związany z energetyką. Surowce energetyczne w postaci paliw kopalnych nadal stanowią główny substrat w procesie wytwarzania energii. W związku z powyższym naturalne ograniczenia zasobów energetycznych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię determinują konieczność poszukiwania nowych,...

  Data dostępności:

  Cena: 57,66 zł 62,00 zł

  Więcej

 • Ropa naftowa a wzrost gospodarczy – książka
  TANIEJ 7 %

  Ropa naftowa a wzrost gospodarczy – książka

  Wojciech Potocki  

  Współczesna cywilizacja jest oparta na ropie naftowej. Nic więc dziwnego, że wszystko to, co jest związane z rynkiem ropy naftowej budzi zrozumiałe zainteresowanie. O ropie naftowej i jej miejscu w codzienności pisze się wiele. Każda nowa publikacja musi na wstępie udowodnić swoją celowość, przydatność do zrozumienia otaczającego nas świata. Książka Wojciecha Potockiego z powodzeniem przechodzi test...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • Nierówności i wzrost gospodarczy – książka
  TANIEJ 7 %

  Nierówności i wzrost gospodarczy – książka

  Grzegorz Malinowski  

  W książce zawarta jest kompleksowa analiza relacji występującej pomiędzy nierównościami społecznymi a wzrostem gospodarczym. Autor • szuka odpowiedzi na pytanie, czy nierówności społeczne są korzystne dla gospodarki, • Przedstawia zależność między poziomem nierówności społecznych a dynamiką gospodarczą, • udowadnia, że uzasadniona jest próba określenia optymalnego zakresu nierówności społecznych dla...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Dług publiczny a wzrost gospodarczy – książka
  TANIEJ 7 %

  Dług publiczny a wzrost gospodarczy – książka

  Joanna Siwińska-Gorzelak  

  Problem długu publicznego i jego oddziaływania na długo- i krótkookresową równowagę makroekonomiczną stał się w ostatnich kilku latach jednym z częściej poruszanych w literaturze ekonomicznej. Mimo licznych badań wciąż pozostaje kwestią sporną, a tym samym bardzo interesującą. Autorka przeprowadza wielowątkową analizę konsekwencji zadłużenia publicznego dla wzrostu PKB. Bierze pod uwagę przede wszystkim...

  Data dostępności:

  Cena: 29,30 zł 31,50 zł

  Więcej

 • Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja – książka
  TANIEJ 7 %

  Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja – książka

  Jan Jacek Sztaudynger  

  Książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym w zakresie ekonometrycznego pomiaru wpływu prywatyzacji i kapitału społecznego na wzrost gospodarczy. Autor porusza aktualne problemy wzrostu gospodarczego okresu transformacji, takie jak: kapitał społeczny, inflacja i prywatyzacja. Czynniki te powszechnie uznaje się jako kluczowe w niwelowaniu różnicy rozwoju gospodarczego, która dzieli Polskę od...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

 • Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce – książka

  Iwona Maciejczyk-Bujnowicz  

  W monografii poddano badaniu wzajemne zależności pomiędzy wielkością i stopniem rozwoju systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Przedmiotem rozważań jest analiza znaczenia poszczególnych segmentów sektora finansowego w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz badanie wpływu tego wzrostu na dalszy rozwój rynku finansowego. Przedstawione w opracowaniu aspekty teoretyczne, jak i aplikacyjne są kontynuacją...

  Data dostępności:

  Cena: 51,06 zł 54,90 zł

  Więcej

 • Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji – książka

  Agnieszka Witoń  

  MONOGRAFIA NAUKOWA Afryka Subsaharyjska stanowi jedno z najbardziej perspektywicznych miejsc do inwestowania na świecie. Wiele z najszybciej rozwijających się krajów leży właśnie w tym regionie. W latach 2000–2019 średnioroczny wzrost PKB w skali całego regionu wyniósł 4,36%, co nie przełożyło się jednak na redukcję ubóstwa i wzrost poziomu życia społeczeństwa. Afryka Subsaharyjska nadal pozostaje...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej – książka
  TANIEJ 7 %

  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej – książka

  Aneta Kosztowniak  

  Kraje EŚW-10, w tym Polska zadają sobie liczne pytania związane z obecnością kapitału zagranicznego w ich gospodarkach. Wśród głównych są takie: Jak przyciągnąć ZIB? Czy ważniejszy jest wolumen czy struktura napływu ZIB? Czy może alokacja sektorowa ZIB w gospodarce? Kiedy ZIB stymulują wzrost gospodarczy a kiedy mogą być hamulcem rozwoju? Co zrobić, aby ZIB stymulowały wzrost gospodarczy? W książce...

  Data dostępności:

  Cena: 83,70 zł 90,00 zł

  Więcej

 • Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu – książka
  TANIEJ 7 %

  Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu – książka

  Rozważania zawarte w tej książce wpisują się w nurt empirycznych badań wpływu na wzrost gospodarczy tzw. nowych czynników rozwoju. Zalicza się do nich zazwyczaj kapitał intelektualny - wiedzę naukową i poziom wykształcenia społeczeństwa - a także kreowany przez państwo system formalnoprawny, w którym działają podmioty gospodarcze. Powszechnie przyjmuje się, że te właśnie czynniki rozwoju decydować...

  Data dostępności:

  Cena: 28,32 zł 30,45 zł

  Więcej

 • Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy – książka
  TANIEJ 7 %

  Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy – książka

  Zbigniew Dokurno  

  Wzrost gospodarczy i rozwój we współczesnej ekonomii z perspektywy filozofii nauki Teoria kapitału ludzkiego w relacji do wzrostu gospodarczego - metodologiczny dyskurs Przegląd wybranych, reprezentatywnych modeli współczesnej teorii wzrostu gospodarczego opartej na kapitale ludzkim Analiza i synteza kapitału ludzkiego w ujęciu deterministycznym i stochastycznym w procesie modelowania gospodarki opartej...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 26

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA