Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 854
 • czasopisma : Psychologia Społeczna 2014/3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Społeczna 2014/3 – książka

  Zbiór esejów poświęconych tematyce psychologii społecznej. Spis treści [Contents] Paweł Boski, Ina Wilczewska: Uprzedzenia polsko-rosyjskie a emocje polskich kibiców w trakcie Euro 2012 [Polish-Russian prejudice and emotions among Polish football fans during Euro 2012], doi: 10.7366/1896180020143001, s. 258–284; Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak: Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna 1(28)2014 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 1(28)2014 – książka

  Czasopismo "Psychologia społeczna" jest kwartalnikiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil czasopisma obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej psychologii społecznej, czasopismo jest otwarte na prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od socjologii i nauk społecznych, a...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna t8 3(26) 2013 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna t8 3(26) 2013 – książka

  W numerze [Contents] Agata Błachnio, Aneta Przepiórka: Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne [Editorial: Closer to emotions], s. 247–250; Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) na formułowanie sądów [Diffusiveness of emotions (of automatic vs. reflective origin) as bases of judgments], s. 251–261; Wojciech Błaszczak: Huśtawka emocjonalna: konsekwencje...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 8 nr 2 2013 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 8 nr 2 2013 – książka

  Konsekwencje stosowania różnych narzędzi sprawowania władzy Pozytywna tendencyjność w pamięci źródła informacji na własny temat Learning through the eyes of Eastern and Western European university students: Mind or virtue-oriented? Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: polaryzacja czy depolaryzacja postaw? Gniew i empatia...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Społeczna 1(24) 2013 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Społeczna 1(24) 2013 – książka

  W numerze [Contents]: Daniel Bar-Tal: Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: podejście socjopsychologiczne [Cultural foundations and dynamics of intractable conflicts: A socio-psychological approach], s. 7–22; Jan Cieciuch: Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza [The measurement of values in the refined Schwartz’s theory], s. 22–41; Aleksandra Cisłak, Aleksandra...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Społeczna Tom 7 nr 4 (23) 2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Społeczna Tom 7 nr 4 (23) 2012 – książka

  W numerze [Contents] Konrad Bocian, Wiesław Baryła, Michał Parzuchowski: Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej nasila motyw czystości [Activation of a stereotype of an immoral person facilitates the cleanliness motive], s. 297–306; Aleksandra Gronostaj: Różnice międzypłciowe w reakcjach na jawną i ukrytą radę [Gender differences in reactions to blunt and mitigated advice], s. 307–321; Wiesław Łukaszewski,...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna 3/2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 3/2012 – książka

  W numerze: O nieuczciwości w nauce: Dyskusja [On scientific dishonesty: A discussion] Jarosław Klebaniuk: Profesor Stapel na dopingu. O upiększaniu psychologii społecznej [Professor Stapel on dope. On the beautifying of social psychology], s. 213–217; Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik: Normy uprawiania nauki w psychologii społecznej umożliwiające publikowanie badań typu stapelowskiego oraz utrudniające...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Społeczna Tom 7 nr 2 (21) 2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Społeczna Tom 7 nr 2 (21) 2012 – książka

  W numerze [Contents]: Joanna Trzópek: Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości? [Does social psychology have room for the category of subjectivity?], s. 115–139; Romana Kadzikowska-Wrzosek: Determinizm i nieświadoma wola a podmiotowość [Determinism, “unconscious volition” and subjectivity], s. 140–150; Krzysztof Mudyń: Podmiotowość. Co to może znaczyć? [Subjectivity: What...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 6 numer 4/2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 6 numer 4/2011 – książka

  W numerze Maciej Dymkowski: W sprawie nomotetycznych aspiracji psychologii społecznej [On nomothethical aspirations of social psychology], Eufrozyna Gruszecka: Wdzięczność a szczęśliwe życie [Gratitude and subjective well-being], Oleg Gorbaniuk, Marta Omiotek: Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji przypisywanych krajom [Lexical taxonomy and structure of dispositions attributed...

  Cena: 17,95 zł 18,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 6 3 (18) 2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 6 3 (18) 2011 – książka

  Arkadiusz Białek: Podejmowanie perspektywy epistemicznej przez osoby w różnym wieku Tomasz Baran: Pomiar zjawiska infrahumanizacji "obcych" poprzez atrybucję słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcych Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk: Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację Monika Mynarska: Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Małgorzata...

  Cena: 17,95 zł 18,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 7/2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 7/2012 – książka

  Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do wzmacniania Ja idealnego swojej drugiej połowy? Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? Tendencyjność pamięciowa o charakterze motywacyjnym Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczną jako predyktory...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 5/2010 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 5/2010 – książka

  W numerze: Obiektywna i spostrzegana natura dzielonych zasobów a preferencje alokacyjne Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku Orientacja na dominację społeczną i usprawiedliwianie systemu w kontekście nierówności międzypaństwowych Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego...

  Cena: 17,95 zł 18,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna Tom 3 3(8) 2008 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 3 3(8) 2008 – książka

  O transferze emocji i nastrojów między ludźmi - mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego Makiawelista wśród ludzi. Nowe badania Wpływ wartości na rozumienie pojęcia demokracji

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna numer 1 (1)2006 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna numer 1 (1)2006 – książka

  W numerze [Contents]: Sławomir Śpiewak, Małgorzata Kossowska: Eksperymentalne metody badania zjawisk społecznych – o możliwościach integracji wiedzy psychologicznej [Experimental methods for exploration of social phenomena – comments on psychological knowledge integration], s. 7–10; Piotr Winkielman: Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? [Social psychology...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna 5 nr 2-3(14)2010 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 5 nr 2-3(14)2010 – książka

  Spis treści: Tytus Sosnowski: Zaawansowane metody statystyczne. Wprowadzenie Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel: Wielowymiarowa analiza wariancji Piotr Radkiewicz: Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania w badaniach społecznych Tytus Sosnowski: Analiza interakcji zmiennych kategorialnych i ciągłych Aleksandra Cichocka, Michał Bilewicz: Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych?...

  Cena: 34,20 zł 36,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rocznik strategiczny 2009/10 – książka
  TANIEJ 5 %

  Rocznik strategiczny 2009/10 – książka

  W piętnastej, jubileuszowej edycji: Wprowadzenie (9); Autorzy Rocznika Strategicznego 1995–2010 (22). Forum Rocznika Michał Boni – Lekcja 2008 a szanse polskiego rozwoju (25); Franciszek Gągor – Jaką rolę będzie odgrywać siła militarna, jej potencjał i użycie w polityce bezpieczeństwa ? (30); Edward Haliżak – Konsekwencje kryzysu dla porządku międzynarodowego: czy Wschodnia Azja przejmie pałeczkę od...

  Cena: 48,88 zł 51,45 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia nad totalitaryzmami i wiekiem XX nr 2/2018 / Instytut Solidarności i Męstwa im. w. Pileckiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad totalitaryzmami i wiekiem XX nr 2/2018 / Instytut Solidarności i Męstwa im. w. Pileckiego – książka

  zbiorowa Praca  

  Niniejszy, dwujęzyczny tom „Studiów” dotyczy przede wszystkim polityki Niemców oraz ich sojuszników prowadzonych w czasie II wojny światowej wobec przedstawicieli elit okupowanych państw. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi represje wobec profesorów Uniwersytetu w Belgradzie, losy polskiego duchowieństwa więzionego w KL Gusen, eksterminacja Serbów w Niezależnym Państwie Chorwackim,...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 74/1 2014 kraj – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 74/1 2014 kraj – książka

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 65/2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 65/2 – książka

  On the localized wave patterns supported by convection-reaction-diffusion equation Sticky particles on the line under harmonic interactions Complementarity and state estimation On the gauge version of exponential map Bounds for multipartite concurrence

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rocznik strategiczny 2010/2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Rocznik strategiczny 2010/2011 – książka

  SPIS TREŚCI Wprowadzenie FORUM ROCZNIKA Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu Atlantyckiego Adam Daniel Rotfeld – Szczyt NATO w Lizbonie: Co dalej? Bolesław Balcerowicz – Koncepcja Strategiczna NATO 2010.Wymiar wojskowy I. PRZEGLĄD SYTUACJI STRATEGICZNEJ – ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE Ameryka i postamerykański świat; NATO: nowa strategia i afgańskie jądro ciemności; Unia w cieniu widma upadku euro;...

  Cena: 48,17 zł 50,70 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 854

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA