Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 984
 • czasopisma : Zeszyty literackie 141/1/2018 – książka

  Zeszyty literackie 141/1/2018 – książka

  Józef Czapski / Witold Gombrowicz „Korespondencja” O Czapskim piszą: Eric Karpeles, Wojciech Karpiński, Piotr Mitzner, Aleksander Fiut Ponadto: Maria Stauber o Ginczance, Tomas Venclova o Żydach i Litwinach, T. S. Eliot o Andrzejewskim, Roberto Calasso o demokracji, Roberto Salvadori o Picassie, Marek Zagańczyk o Berlinie Nowe wiersze: Adam Zagajewski, Tomasz Różycki, Anna Piwkowska, Krystyna D...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Dialog 3/2018 – książka

  Dialog 3/2018 – książka

  Pismo poświęcone dramaturgii współczesnej i sztukom widowiskowym. Konsekwentnie, od pierwszego wydania DIALOGU w 1956 roku, każdy numer otwiera polski dramat lub scenariusz. W miesięczniku ukazują się także przekłady dramatów obcojęzycznych. Ambicją pisma jest publikowanie tekstów dramatycznych jeszcze przed ich premierą teatralną lub filmową. Eseistyka DIALOGU ma charakter interdyscyplinarny: teatr...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Lehahayer 4 – książka

  Lehahayer 4 – książka

  Podejmując inicjatywę wydawania czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich, kierowaliśmy się przekonaniem, że to ciekawe i ważkie zagadnienie powinno w większym niż do tej pory stopniu zaistnieć w humanistyce polskiej i światowej. Ormianie polscy to społeczność wielowiekowa i choć nigdy nie byli oni liczni, wytworzyli znaczący dorobek kulturowy, który funkcjonował i nadal jest żywotny w kulturze...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rocznik Historii Sztuki Tom XXXV – książka

  Rocznik Historii Sztuki Tom XXXV – książka

  Ogród Armidy arkadyjskiej - Heleny Radziwiłłowej Między HISTORIĄ KRÓLA A historią psyche. Francuskie pierwowzory w malarskiej dekoracji wnętrz pałacu Herrenchiemsee Oddział architektury w dawnej Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku 1904-1945. Struktura, wykładowcy, koncepcje Francesco Algarotti 1712-1764. Międzynarodowa kariera weneckiego "kosmopolity"

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Amortyzacja i środki trwałe w praktyce – książka

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce – książka

  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zwolnienienia grupowe - obowiązki pracodawcy – książka

  Zwolnienienia grupowe - obowiązki pracodawcy – książka

  Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta nakłada na pracodawcę wiele obowiązków o charakterze formalnym, od których spełnienia zależy poprawność dokonanych zwolnień....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 81/1 2018 Kraj – książka

  Reports on Mathematical Physics 81/1 2018 Kraj – książka

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 81/1 2018 – książka

  Reports on Mathematical Physics 81/1 2018 – książka

  Multiplicity of self-adjoint realisations of the (2+1)-fermionic model of Ter-Martirosyan-Skornyakov type Geometry of the discrete Hamilton-Jacobi equation: Applications in optimal control Invariant solutions to the Khokhlov-Zabolotskaya singular manifold equation and their application Adaptation of the Alicki-Fannes-Winter method for the set of states with bounded energy and its use Nontranslation...

  Cena: 445,64 zł

  Więcej

 • czasopisma : Biblioteka epoki nowożytnej 4/I/2016 Liberum veto – książka

  Biblioteka epoki nowożytnej 4/I/2016 Liberum veto – książka

  Czwarty zeszyt czasopisma podejmuje kwestię funkcjonowania liberum veto w polskim życiu politycznym od XVI do XVIII stulecia. Przemysław Gawron, Unamitas czy pluritas votorum? Tryb podejmowania uchwał w zgromadzeniu stanowym w Europie XVI-XVII wieku Wacław Uruszczak, Podejmowanie uchwał na sejmie walnym koronnym w pierwszej połowie XVI wieku Jolanta Choińska-Mika, Zwycięstwo liberum veto na sejmach...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Teksty drugie 4/2017 – książka

  Teksty drugie 4/2017 – książka

  „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Pismo należy do najlepiej punktowanych na liście MNiSW i w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Znajduje się także na liście filadelfijskiej ISI Master Journal List...

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Star Wars 1/2018 Imperium kontratakuje Epizod V – książka

  Star Wars 1/2018 Imperium kontratakuje Epizod V – książka

  Alessandro Ferrari   Kawaii Creative Studio .   Davide Turotti  

  Kolejny komiks na podstawie filmu z gwiezdnej sagi. Mimo zniszczenia Gwiazdy Śmierci Imperium wciąż stara się ostatecznie zmiażdżyć Rebelię. Jej bohater, Luke Skywalker, trenuje, aby stać się rycerzem Jedi, tak jak było mu to pisane. Musi się jednak strzec, gdyż Darth Vader chce go pojmać za wszelką cenę. Aby to osiągnąć, jest gotów nawet wystawić przyjaciół Luke’a na niebezpieczeństwo. Nadeszła godzina...

  Cena: 19,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Książki Magazyn do czytania 2 2017 – książka

  Książki Magazyn do czytania 2 2017 – książka

  Na początku był problem - Polacy czytają coraz mniej. Kolejne badania pokazywały apokaliptyczny obraz Polski nieczytającej. Naszą odpowiedzią na ten stan była promująca czytelnictwo akcja „Czytamy w Polsce” oraz „Książki. Magazyn do czytania”, który stał się jej emanacją. Pierwszy numer naszego kwartalnika, z Januszem Korczakiem na okładce, ukazał się 14 czerwca 2011 roku. Chcieliśmy pokazać, że o...

  Cena: 9,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe po zmianach – książka

  Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zespół 0 - Aktywa twarde po zmianach – książka

  Zespół 0 - Aktywa twarde po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kodeks Podatnika – książka

  Kodeks Podatnika – książka

  Na tom składa się pięć części prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r. oraz rozliczenia PIT za 2017 r. Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji.

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Książki Magazyn do czytania 1/2018 – książka

  Książki Magazyn do czytania 1/2018 – książka

  W najnowszym numerze: O zapowiadanej książce Małgorzaty Szejnert pisze redaktor naczelny Paweł Goźliński. Michał Nogaś i Natalia Szostak przepytają słynne nowojorskie małżeństwo literackie - Paula Austera i Siri Hustvedt, Dorota Wodecka pyta Joannę Tokarską-Bakir o jej książkę poświęconą pogromowi kieleckiemu, która może wstrząsnąć Polską. Wojciech Orliński opowiada o historię fake newsów, a Łukasz...

  Cena: 11,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Dialog 2018/02 Strach – książka

  Dialog 2018/02 Strach – książka

  Marta Górnicka   Falk Richter   Malina Prześluga  

  Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kronos 4/2017 Bożyca Trentowskiego – książka

  Kronos 4/2017 Bożyca Trentowskiego – książka

  Wiemy to od Greków: filozof zajmuje w ludzkiej wspólnocie miejsce szczególne. Mówią o tym Platon i Arystoteles. Pokazuje to Sokrates. Szczególność tego miejsca – niezwykłość tej pozycji – wynika z jego marginalnego charakteru. Filozof mieszka na marginesie. Stoi na jakiejś granicy i z niej do nas przemawia. Filozof mówi językiem wspólnoty, ale jego język jest osobny. Zwykłe słowa przybierają niezwykłe...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Wieś i rolnictwo 2017/4 – książka

  Wieś i rolnictwo 2017/4 – książka

  Wieś i Rolnictwo" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, poświęconym różnym zagadnieniom (ekonomicznym, społecznym, demograficznym, kulturowym oraz politycznym), związanym z przemianami zachodzącymi na obszarach wiejskich, w tym w rolnictwie; w Polsce, Europie oraz na świecie.

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne nr 4 2017 – książka

  Studia Regionalne i Lokalne nr 4 2017 – książka

  Kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne", wydawany od 2000 roku przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG) oraz polską sekcję Regional Studies Association, jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 984

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA