Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

kultura, cywilizacja, etnografia

Liczba pozycji: 2491
 • kultura, cywilizacja, etnografia: Wersal Etykieta na dworze Króla Słońce – książka

  Wersal Etykieta na dworze Króla Słońce – książka

  Daria Galateria  

  Ludwik XIV miał swoistą obsesję na punkcie etykiety. Nierespektowanie lub niewłaściwe przestrzeganie jej zasad groziło utratą dotychczasowej pozycji i przywilejów. Wersalska etykieta była rodzajem gry. Określała stosunki i hierarchiczną zależność między poszczególnymi członkami dworu króla Francji. Była ważnym elementem wersalskiego widowiska. Wystudiowane ruchy, teatralne gesty i powtarzalność...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Louis Vuitton Catwalk – książka

  Louis Vuitton Catwalk – książka

  Louise Rytter   Jo Ellison  

  Founded as a luxury leather goods house in 1854, Louis Vuitton was for many decades one of the world’s leading trunk and accessories makers. It was after launching its first fashion collections in 1998, however, that the house reached unprecedented global fame, and pioneered high-profile collaborations with artists such as Richard Prince, Takashi Murakami and Stephen Sprouse. This definitive publication...

  Cena: 231,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: W łożu z Tudorami – książka

  W łożu z Tudorami – książka

  Amy Licence  

  Nieślubne dzieci, niewierne królowe, dotknięci impotencją królowie, na których barkach spoczywają losy całej dynastii. Seks i narodziny dzieci całkiem dosłownie stanowiły dla Tudorów kwestię życia lub śmierci – Elżbieta York zmarła w wyniku powikłań poporodowych, dwie żony Henryka VIII zostały ścięte za zdradę małżeńską, a dobrowolne dziewictwo Elżbiety I stało się sygnałem zapowiadającym upadek dynastii. Amy...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Komunikacja miedzykulturowa w biznesie – książka

  Komunikacja miedzykulturowa w biznesie – książka

  Leszek Gracz   Izabela Ostrowska   Grażyna Rosa   Kamila Słupińska  

  Umiędzynarodowienie działalności polskich firm powoduje konieczność poznawania odmiennych kultur i zwyczajów panujących w biznesie. Zróżnicowanie kulturowe jest przyczyną trudności w komunikacji. Współpraca z osobami zachowującymi się w inny sposób, problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną mogą powodować dyskomfort, poczucie wyobcowania, a nawet niepowodzenie przedsięwzięcia biznesowego. Zrozumienie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji – książka

  Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji – książka

  Teksty są zogniskowane wokół centralnej kategorii - kultury konwergencji - i prezentują jej szerokie spektrum interpretacji w oparciu o literaturę polską oraz światową. Tego typu rozważania są nowatorskie w polskiej literaturze pedagogicznej. Ta wielość ujęć, także konkurujących ze sobą, jest zaletą książki (...) Godne podkreślenia jest również to, że w obecnym multikulturowym i cyfrowym społeczeństwie...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – książka

  Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – książka

  Zebrane w tomie prace obrazują bogactwo krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Europy. Ofiarowane zostały ks. prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu z okazji jego 60-tych urodzin i 30-lecia pracy naukowej. Rozwijają popularny obecnie nurt badań nad krajobrazem kulturowym i historią lokalną.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Performatywność – książka

  Performatywność – książka

  Erika Fischer-Lichte  

  W niniejszej książce zajmuję się zatem przede wszystkim tym, jak należy rozumieć performatywny punkt widzenia na kulturę i samo pojęcie „performatywności”, a następnie wykorzystać je z pożytkiem w badaniach form artystycznych i kulturowych. Dlatego w pierwszej części omawiam pokrótce historię teorii performatywnych oraz przedstawienia. Następnie, odwołując się do definicji przedstawienia, opisuję podstawowe...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic – książka

  Orbis interior kurpiensis mieszkańców gminy Kadzidło i okolic – książka

  Książka jest pozycją ważną co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze w znakomity sposób kontynuuje tradycje badań etnograficznych na Kurpiowszczyźnie, dzięki czemu prace m.in. Adama Chętnika, Anny Kutrzeby-Pojnarowej, Mariana Pokropka czy Krzysztofa Brauna są kontynuowane i możliwe jest dokonywanie studiów porównawczych. Po drugie pokazuje, jak ważne jest badanie „obcych obok nas”, monitorowanie tego,...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Pomiędzy retro a retromanią – książka

  Pomiędzy retro a retromanią – książka

  Czy kultura retromanii jest jedynie odtwórczym kolażem istniejących już elementów, bezrefleksyjną modą odcinającą produkty kultury od ich rzeczywistego kontekstu, zabijającą inwencję i sprawiającą, że już nigdy nie doczekamy się kolejnego rewolucyjnego, przełomowego zjawiska, czy też ciągłym przedefiniowywaniem kultury, przejęciem jej przez fanów, którzy w jej ramach tworzą pole oporu przeciwko jednej...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 – książka

  Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989 – książka

  Justyna Błażejowska  

  Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Autorka powiązała postawy ludzi i ich działalność z wydarzeniami politycznymi. W efekcie powstał portret środowiska, w którym rozpoznajemy bohaterów i rozumiemy motywacje ich działań na tyle, na ile wynikają one ze zgromadzonych materiałów […] Poznajemy wiele mało znanych faktów. Praca jest pionierska i doskonale udokumentowana. To mikrohistoria jednego...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Historia w turystyce kulturowej – książka

  Historia w turystyce kulturowej – książka

  Rohrscheidt Armin Mikos von  

  Jednym z ważniejszych przejawów obecności historii w przestrzeni publicznej jest turystyka kulturowa, która przeżywa dzisiaj widoczny renesans. Oprócz tradycyjnych form aktywności bardzo popularne stały się w ostatnich latach choćby spacery miejskie, które pozwalają odkrywać tajemnice swojej okolicy. Coraz więcej ludzi interesuje się własnym otoczeniem i jego historią, nie tylko lokalną, lecz także...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Plastyczność u zmierzchu pisma – książka

  Plastyczność u zmierzchu pisma – książka

  Catherine Malabou  

  Plastyczność u zmierzchu pisma jest retrospektywnym spojrzeniem Malabou na ponad dekadę własnych badań filozoficznych. Jest to fragment intelektualnej autobiografii, jednak nade wszystko jest to filozoficzny manifest, deklaracja epokowej zmiany i konieczności wykroczenia poza założenia, cele i praktyki Derridiańskiej dekonstrukcji. Catherine Malabou rozwija tezę, że stoimy w obliczu zmierzchu pisma...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Rewolucja kulturalna Historia narodu 1962-1976 – książka

  Rewolucja kulturalna Historia narodu 1962-1976 – książka

  Frank Dikotter  

  Po gospodarczej klęsce Wielkiego Skoku Naprzód, który w latach 1958–1962 kosztował życie dziesiątki milionów ludzi, starzejący się Mao musiał ratować swoją pozycję i pozbyć się wrogów. Oficjalnym celem rewolucji kulturalnej było oczyszczenie kraju z elementów burżuazyjnych i kapitalistycznych, które – jak twierdził Przewodniczący – stanowiły zagrożenie dla komunistycznej ideologii. Mao wykorzystał...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Obrazy wychodzą na ulice – książka

  Obrazy wychodzą na ulice – książka

  Łukasz Zaremba  

  Czy w Polsce jest dziś za dużo obrazów? Albo czy mnogość obrazów na naszych ekranach i ulicach świadczy o ich potędze? I jak opowiadać o obrazach w języku, który na ten temat mówił dotąd tak niewiele? Obrazy wychodzą na ulice to próba rekonstrukcji dominującego porządku wizualnego dokonana w oparciu o analizę konfliktów o obrazy: usuwania pomników około 1989 roku, ataków na sztukę w galeriach około...

  Cena: 38,80 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Moda Wikingów – książka

  Moda Wikingów – książka

  Kamil Rabiega  

  Kamil Rabiega zebrał informacje o chyba wszystkich (...) znaleziskach, które można powiązać ze Skandynawami żyjącymi w okresie wikińskim, tj. w IX–XI w. Interpretację tych, zachowanych najczęściej fragmentarycznie, ubiorów ułatwiły mu własne doświadczenia z eksperymentalnym odtwarzaniem dawnych technik przędzenia, farbowania, tkania, krojenia, szycia i wyszywania. Do tego doszedł przegląd źródeł ikonograficznych...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Ulepszanie człowieka – książka

  Ulepszanie człowieka – książka

  Istnieje kilka powodów, dla których niniejsza książka ma charakter wyjątkowy i niezmiernie cenny. W pierwszej kolejności jest ona napisana z wielkim obiektywizmem i znawstwem. Autor w sposób obiektywny omawia różnego rodzaju teorie, z którymi nie zawsze się zgadza. Drugą cechą omawianej publikacji jest jej konkretność (...). Spójny układ oraz adekwatny do tematyki kwant wiedzy sprawiają, iż jest to...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Sensy błądzenia – książka

  Sensy błądzenia – książka

  Magdalena Barbaruk  

  Magdalena Barbaruk opisuje różnorodne i wielotorowe wędrówki trasą Don Kichota, rozumianą jako mnemotopos - ewokujący pamięć i będący pamięcią osadzoną w przestrzeni. Jednocześnie "Sensy błądzenia" prezentują w pogłębiony i wszechstronny sposób jedną z najbardziej intrygujących praktyk współczesnych - podróże literackie, dzięki którym czytelnicy wychodzą z Biblioteki, by za sprawą literatury doświadczyć...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Nowoczesność oświecenia – książka

  Nowoczesność oświecenia – książka

  Maciej Parkitny  

  Wyłaniający się z książki obraz polskiego oświecenia – inicjującego nowoczesność, bynajmniej nie antychrześcijańskiego, wchodzącego w złożone i niekoniecznie antagonistyczne relacje ze swą własną, sarmacką tradycją, re?eksyjnego i skłonnego do samokrytyki – nie we wszystkich elementach, być może nawet wręcz w niewielu, pokrywa się z tradycyjnym konterfektem epoki utrwalonym na kartach podręczników...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Święta i obyczaje w Polsce – książka

  Święta i obyczaje w Polsce – książka

  Amanda Hopkins  

  W niniejszej książce omówione zostały polskie święta i obyczaje. Są wśród nich święta rodzinne, kościelne, państwowe i społeczne, dni związane z problemami naszej planety, zabawy okolicznościowe, zwyczaje międzynarodowe i ludowe oraz inne ważne wydarzenia. Dziecko odpowiadając na pytania, poznaje te święta; dowiaduje się, kiedy je obchodzimy, czym się wyróżniają, kto świętuje, jakie są symbole. W książce...

  Cena: 29,89 zł

  Więcej

 • kultura, cywilizacja, etnografia: Watching the English – książka

  Watching the English – książka

  Kate Fox  

  In this completely revised and updated edition of international bestseller WATCHING THE ENGLISH, anthropologist Kate Fox takes a revealing look at the quirks, habits and foibles of the English people. Now with new survey data to add weight to her original fieldwork findings, and more extensive field-research and experiments to back up earlier observations, Kate Fox has deciphered yet more enigmatic...

  Cena: 56,54 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2491

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA