Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 3346
 • polityka: Konserwatywny liberalizm – książka

  Konserwatywny liberalizm – książka

  Lucjan Wroński  

  Wolność jednostki jest efektem długiego rozwoju cywilizacji, na który składa się ewolucja władzy politycznej zdolnej do gwarantowania tejże wolności jako podstawowego uprawnienia. Autorytet władzy wiąże się przede wszystkim ze skutecznością zapewnienia ładu w społeczeństwie. Ludzie mogą obyć się bez państwa tylko we wczesnych stadiach rozwoju cywilizacji.

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • polityka: Współczesne transformacje – książka

  Współczesne transformacje – książka

  Niniejszy tom jest głosem oddającym możliwe sposoby konceptualizacji, ujmowania i interpretowania tytułowego zjawiska przez naukowców reprezentujących różne dyscypliny, szkoły, tradycje i kultury. Stanowi dowód, swoisty ślad zapisu myśli, które towarzyszą jednostkom w podróży poszukiwania, odnajdywania oraz nadawania sensów zjawiskom determinującym i współkształtującym ludzką kondycję w całym jej złożonym...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Saudyjka za kierownicą – książka

  Saudyjka za kierownicą – książka

  Manal asz-Szarif  

  Osobista historia Manal asz-Szarif, saudyjskiej aktywistki walczącej o prawa kobiet. Manal wychowywała się w tradycyjnej arabskiej rodzinie, w kraju pozostającym pod wpływem islamskich radykałów. Dorastając, coraz mocniej doświadczała dyskryminacji tylko z tego powodu, że była kobietą. W dniu swoich 32 urodzin postanowiła zbuntować się i wbrew zakazowi usiadła za kierownicą…

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • polityka: Ludzie przeciw technologii – książka

  Ludzie przeciw technologii – książka

  Jamie Bartlett  

  Autor dowodzi, że dalszy rozwój cyfrowych narzędzi komunikacyjnych – technologii – jest nie do pogodzenia z dalszym trwaniem liberalnych instytucji – demokracji. Demokracja liberalna wykształciła się w czasach analogowych, więc do analogowej rzeczywistości były przystosowane jej główne założenia i narzędzia do zarządzania kryzysem. W epoce cyfrowej, gdy koncepcje mediów, obywatelstwa, sfery publicznej...

  Cena: 36,90 zł

  Więcej

 • polityka: Polityzacja ciała – książka

  Polityzacja ciała – książka

  Sylwia Breczko  

  Książka jest interesującą próbą pokazania jak w dyskursie publicznym kulturowe znaczenia ciała są obciążone politycznymi znaczeniami, jak wyznacza się granice tego, co w cielesności jest traktowane jak prywwatne, indywidualne, polityczne, niepodważalne czy podlegające negocjacji. Sądzę, że publikacja stanie się interesującą lekturą nie tylko dla socjologów czy antropologów. Z recenzji dr hab. Beaty...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Zygielbojma śmierć i życie – książka

  Zygielbojma śmierć i życie – książka

  Aleksander Rowiński  

  Zygielbojm w ósmym roku życia zaczął pracować zarobkowo. Z żydowską biedą dorastał w małych miasteczkach lubelszczyzny. Stawał się przywódcą proletariatu - dzielny, twardy, prawy, bezkompromisowy. Gdy w 1939 roku skapitulowała Warszawa, poszedł do niewoli niemieckiej jako jeden z 12 zakładników. Nikt inny nie odbył takiej podróży: z getta, przez hitlerowską Rzeszę, przez pół Europy do wolnego świata....

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Zły system – książka

  Zły system – książka

  Tadeusz Dołęga-Mostowicz  

  Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898–1939) – najpoczytniejszy polski autor w dwudziestoleciu międzywojennym. Twórca takich nieprzemijających przebojów czytelniczych, jak Kariera Nikodema Dyzmy czy Znachor, żeby wspomnieć tylko te najbardziej znane. Wbrew powszechnemu mniemaniu powieść Kariera Nikodema Dyzmy, wydana w 1932 roku, nie była jego debiutem jako człowieka pióra. Na przełomie lat 1924/1925 T. Dołęga-Mostowicz...

  Cena: 67,00 zł

  Więcej

 • polityka: Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi 1918-2018 – książka

  Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi 1918-2018 – książka

  Anna Ratke-Majewska  

  "Niniejsza publikacja, koncentrując się na omówieniu realizacji celów polityki zagranicznej państwa polskiego w jego relacjach z subregionem andyjskim w latach 1918-2018, skupia się na zagadnieniach nieznajdujących do tej pory odzwierciedlenia w literaturze naukowej. Tym sposobem uznać ją należy za pozycję szczególną na tle opracowań na temat stosunków polsko-latynoamerykańskich, opierającą się na...

  Cena: 79,80 zł

  Więcej

 • polityka: Pisma rozproszone Tom 1 i 2 – książka

  Pisma rozproszone Tom 1 i 2 – książka

  August Cieszkowski  

  TOM I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne, Pisma polityczne i społeczne Komuniści, demagodzy, utopiści wszelkiej barwy, którzy macie prawe przeczucia i prawe domysły, ale czucia i myśli zwichnięte – i wy synowie umęczonego, rozkrzyżowanego narodu – żywej i świętej ofiary, przez którą Bóg staje się ludzkością, jako przez Jezusa Chrystusa Bóg stał się człowiekiem, nie rozrywajcież dalej świata niedojrzałymi...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • polityka: Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries – książka

  Contemporary Political Parties and Party Systems in the Visegrad Group Countries – książka

  Ewelina Kancik-Kołtun  

  The reader receives competent and detailed analyses reffering to the party systems of Central European countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary. The authors present, in a cohesive, yet detailed way, crucial trends in the shaping of political scenes in those countries, reffering to democratic traditions and the period of systemic transformations. An excerpt from the review by Prof....

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • polityka: Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Co zostanie po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018? Jak opowiadać o historii i pamięci, żeby budować mosty, a nie utwierdzać istniejące podziały? Gdzie leży klucz do stworzenia pojemnej narracji europejskiej oddającej doświadczenia nowych, środkowoeuropejskich krajów wspólnoty? Dlaczego dziedzictwo to ludzie i jakim kierunku rozwijała się będzie współczesna heritologia? Za nami Europejski...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Państwo właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej – książka

  Państwo właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej – książka

  Anna Korzeniewska-Lasota  

  "Problematyka skutków utraty przez Polskę województw wschodnich na rzecz byłych republik radzieckich to zagadnienie ze wszech miar ważne, tak z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego – w szczególności politycznego i prawnego, ale także społeczno-gospodarczego i moralnego („sprawiedliwościowego”). Jest to także problematyka aktualna – kwestia reprywatyzacji, w różnych kontekstach prawnych,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: NIepokorny – książka

  NIepokorny – książka

  Maciej Klich  

  Maciej Klich (ur. 1958) w latach 1976–1977 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kolportował tam m.in. materiały ROPCiO, potem utrzymywał jeszcze kontakty z krakowskimi środowiskami opozycyjnymi). Od 1977 do 1981 r. studiował historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do grupy współzałożycieli NZS na tej uczelni i najbardziej aktywnych członków...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Jacek Poniedziałek  

  W książce autor podejmuje się próby refleksji nad istotą narodu w odniesieniu do ukształtowanych w nauce koncepcji teoretycznych. [...] Należy zaznaczyć, iż sama problematyka książki stanowić może pewne preludium do kwestii związanych z problematyką etniczności, ale i współczesnych zjawisk przemieszczania się ludności, niezależnie od procesów te ruchy wzmagających. Istotnym faktem jest również to,...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • polityka: Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku – książka

  Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku – książka

  Jolanta Sierańska  

  [...] praca ma charakter kompleksowy i wszechstronnie ukazuje różnorodne aspekty wzajemnych relacji. Syntetyczne ujęcie poszczególnych kwestii pozwoliło na kondensację wiedzy – i to w dobrym znaczeniu tego słowa. Praca nie jest przegadana, a jednocześnie zawiera dużą porcję wiedzy merytorycznej pozwalającej na szybkie przyswojenie przez czytelnika najważniej-szych faktów ze współczesnej historii relacji...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • polityka: Cenzuro wróć? – książka

  Cenzuro wróć? – książka

  Do przeszłości należy okres, gdy działał urząd cenzury, funkcjonujący pod nazwami: Centralne Biuro Kontroli Prasy (1945–1945), Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1945–1981) oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (1981–1990). Kontrolował on wszystkie zgłaszane do publikacji widowiska, artykuły prasowe, książki, filmy, audycje radiowe oraz telewizyjne. Do połowy lat 70. XX...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE – książka

  Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE – książka

  Olga Barburska  

  „W pracy podjęto próbę określenia specyfiki zarówno całej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, jak i jej ważnej części składowej, jaką stanowi unijna polityka wschodnia. Autorka podjęła się zadania określenia zasadniczych cech charakteryzujących obydwie te polityki, stosując właściwe dla jej doświadczeń naukowych podejście badawcze. Opiera się ono nie tyle na traktowaniu badanych zagadnień wyłącznie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Damian Walczak  

  „Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobistych oraz wpływu na rynek pracy. Autor wykonał interesujące badania ankietowe dotyczące postrzegania przywilejów oraz poszerzonej analizy badań obcych”. dr hab. Ilona Kwiecień, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • polityka: On Tyranny – książka

  On Tyranny – książka

  Timothy Snyder  

  'These 128 pages are a brief primer in every important thing we might have learned from the history of the last century, and all that we appear to have forgotten' Observer History does not repeat, but it does instruct. In the twentieth century, European democracies collapsed into fascism, Nazism and communism. These were movements in which a leader or a party claimed to give voice to the people,...

  Cena: 45,10 zł

  Więcej

 • polityka: Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy – książka

  Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy – książka

  Marek J. Chodakiewicz   Jolanta Mysiakowska-Muszyńska   Wojciech J. Muszyński  

  Co decyduje o przynależności do narodowej wspólnoty, o byciu Polakiem? Jakie są podstawy i korzenie polskiego nacjonalizmu? Polski obóz narodowy nie stanowił jednolitej, zwartej struktury politycznej. Był to powstający żywiołowo we wszystkich zaborach potężny ruch społeczny – fenomen, którego analogią jest ruch „Solidarności” z lat 1980–1981. Tworzyły go organizacje społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3346

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA