Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Liczba pozycji: 1560
 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Ortograffiti Matematyka bez trudności zeszyt ćwiczeń część pierwsza – książka
  TANIEJ 30 %

  Ortograffiti Matematyka bez trudności zeszyt ćwiczeń część pierwsza – książka

  Celina Tuszyńska-Skubiszewska  

  Zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej w szkole i w domu dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

  Cena: 17,29 zł 24,70 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka
  TANIEJ 30 %

  Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka

  Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w kontekście rozwoju uczniów. Z jednej strony proces edukacji szkolnej traktowany jest jako ważny element wsparcia, wyznaczany potencjałem jego uczestników, a z drugiej...

  Cena: 20,86 zł 29,80 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: E-learning dla nauczycieli – książka
  TANIEJ 30 %

  E-learning dla nauczycieli – książka

  Stanisław Szabłowski  

  E-learning jako wyzwanie cywilizacji informacyjnej jest obiektem licznych badań naukowych. W szybkim tempie się upowszechnia i jak sądzą eksperci, pedagogika XXI wieku musi na to wyzwanie odpowiedzieć. To nowoczesne podejście do procesu kształcenia zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Książka w zamyśle autora jest przewodnikiem po e-learningu dla nauczycieli, ma charakter praktyczny,...

  Cena: 16,10 zł 23,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Edukacja historyczna w szkole – książka
  TANIEJ 30 %

  Edukacja historyczna w szkole – książka

  Ewa Chorąży   Danuta Konieczna-Śliwińska   Stanisław Roszak  

  Kompendium wiedzy z zakresu szkolnej edukacji historycznej! Książka w przystępny sposób prezentuje: * aktualne trendy edukacyjne (m.in. nowoczesne techniki aktywacji ucznia); * odkrywcze spojrzenie na rolę dwóch podmiotów kształcenia historycznego – ucznia i nauczyciela; * wiele nowatorskich technik mających na celu lepsze przyswajanie przez uczniów wiedzy m.in. poprzez świadomość czynnego uczestnictwa...

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty – książka
  TANIEJ 30 %

  Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty – książka

  Jest to zbiór wybranych tekstów wygłoszonych na konferencji Fundamentu Edukacyjnej Wspólnoty. Wzorce porozumiewania się, kształtowanie m. In. W szkole, budują nie tylko sferę językową, ale także wpisują się w otwartość dziecka na drugą osobę i w jakość tworzenia przez nie wszelkich relacji międzyludzkich oraz więzi wspólnotowych.

  Cena: 19,11 zł 27,30 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym – książka
  TANIEJ 30 %

  Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym – książka

  Krystyna Skrok  

  Już dawno w dorobku dydaktyki przedmiotowej nie było tak wszechstronnej analizy zakresu celów wychowawczych i sposobów ich realizacji w odniesieniu do nauczania chemii. Praca ma posłużyć zarówno doświadczonym nauczycielom, jak i studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela. Z pewnością tak właśnie się stanie, gdyż zawiera ona analizę sytuacji zaobserwowanych okiem wytrawnego badacza oraz wyniki...

  Cena: 24,99 zł 35,70 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym – książka
  TANIEJ 30 %

  Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym – książka

  Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym wychowanie do odbioru mass mediów. Nazwa pedagogicznej specjalności akademickiej i międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej w polskim szkolnictwie, wprowadzonej reformą rządową z 1998 roku. Synonim ruchu społecznego, w piśmiennictwie anglosaskim określanym jako media...

  Cena: 9,80 zł 14,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka
  TANIEJ 30 %

  Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Zygfryd Juczyński  

  Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia...

  Cena: 27,30 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Wyspy oporu edukacyjnego – książka
  TANIEJ 30 %

  Wyspy oporu edukacyjnego – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pracy, swoich interakcji z uczniami i ich rodzicami. Równolegle do tworzenia dla dzieci wraz z innymi nauczycielami klas autorskich nowych pomocy dydaktycznych autor proponuje...

  Cena: 27,86 zł 39,80 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Klinika szkolnej demokracji – książka
  TANIEJ 30 %

  Klinika szkolnej demokracji – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku do wszystkich przedmiotów edukacji. Fundamentalnym bowiem warunkiem demokracji jest podmiotowość społeczeństwa, gwarancje kontrolowania wybranych przez nie władz oraz zaistnienie...

  Cena: 24,50 zł 35,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Developper la pensee critique a travers les discussions en langue etrangere – książka
  TANIEJ 30 %

  Developper la pensee critique a travers les discussions en langue etrangere – książka

  Joanna Górecka  

  Tematem niniejszej pracy są procesy konstruowania wiedzy naukowej w języku obcym podczas dyskusji seminaryjnych. . Niniejsze opracowanie proponuje model sytuacji uczeniowej sprzyjającej wdrażaniu studentów do dyskursu akademickiego oraz zawiera opis umiejętności komunikacyjnych i kognitywnych umożliwiających współtworzenie wiedzy w interakcji.

  Cena: 29,40 zł 42,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Zielnik Drzewa i krzewy owocowe – książka
  TANIEJ 30 %

  Zielnik Drzewa i krzewy owocowe – książka

  Małgorzata Garbarczyk   Henryk Garbarczyk  

  Książka, która przyda się na lekcjach w szkole, pomoże też nauczycielom w prowadzeniu zajęć dla starszych przedszkolaków i uczniów klas początkowych. Poszukiwanie i kolekcjonowanie liści jest fascynującym zajęciem. Nie tylko wzbogaca wiedzę, ale może też być wspaniałą przygodą. Radość z odkrywania tajemnic drzew jest dla dzieci dużym przeżyciem i pozytywnie wpływa na uczuciowy stosunek do przyrody....

  Cena: 20,93 zł 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Lekcja polskiego z oknem w tle – książka
  TANIEJ 30 %

  Lekcja polskiego z oknem w tle – książka

  Rumin Irena Żukowska  

  Publikacja zawiera propozycje scenariuszy lekcji: wykraczających poza "szkolną sztampę" wzbogacających treści nauczania przedmiotu odkrywających przed uczniami nowe literackie światy umożliwiających przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

  Cena: 3,50 zł 5,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Dzieci z zaburzeniami łączonymi – książka
  TANIEJ 30 %

  Dzieci z zaburzeniami łączonymi – książka

  Martin L. Kutscher   Tony Attwood   Robert R. Wolff  

  „Od 18 lat Kutscher diagnozuje często współwystępujące schorzenia neuropsychiatryczne takie jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autystycznego, trudności w nauce czy depresję dwubiegunową. Jego przystępnie i zrozumiale napisany poradnik opisuje ogólne zasady diagnozowania i terapii tych zaburzeń u dzieci; kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń i przybliżają czytelnikom przyczyny i objawy zaburzeń,...

  Cena: 27,30 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki – książka
  TANIEJ 30 %

  Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki – książka

  Teresa Czerklańska  

  Metoda biograficzna to jedna z metod aktywizujących uczniów. Szczególnie polecana jest w sytuacji, gdy chcemy "odformalizować" matematykę przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę. Metoda jest użyteczna na każdym poziomie nauczania, a ze względu na opis metody i przykłady książka jest przydatna nauczycielom wszystkich przedmiotów szkolnych.

  Cena: 7,35 zł 10,50 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Felberg real life stories Książka nauczyciela z ćwiczeniami – książka
  TANIEJ 30 %

  Felberg real life stories Książka nauczyciela z ćwiczeniami – książka

  Jerzy Chyb  

  To nowa na rynku wydawniczym seria uproszczonych lektur przeznaczona dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Na książeczkę składają się: biografia gwiazdy show-biznesu, słowniczek trudniejszych wyrazów i zwrotów użytych w tekście, ćwiczenia oraz klucz odpowiedzi do wybranych ćwiczeń.

  Cena: 33,08 zł 47,25 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt – książka
  TANIEJ 30 %

  Wzory i obrazki Program rozwijający percepcje wzrokową zeszyt – książka

  Marianne Frostig   David Horne  

  Program Frostig rozwijający percepcję wzrokową. Zeszyt poziom wyższy.

  Cena: 17,40 zł 24,85 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Wzory i obrazki Program rozwijający percepcję wzrokową zeszyt – książka
  TANIEJ 30 %

  Cena: 14,21 zł 20,30 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Bingo! 3 Książka dla nauczyciela – książka
  TANIEJ 30 %

  Bingo! 3 Książka dla nauczyciela – książka

  Anna Wieczorek  

  Książka ta zawiera:rozkład materiału na cały rok szkolny dla klasy trzeciejszczegółowe opisy sposobu prowadzenia lekcjiopisy różnorodnych ćwiczeń językowychoddzielny zeszyt Materiały do kopiowania zawierający 50 propozycji kart pracy, które mogą być wykorzystywane jako materiał do dodatkowych ćwiczeń.

  Cena: 27,93 zł 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Wychować człowieka mądrego – książka
  TANIEJ 30 %

  Wychować człowieka mądrego – książka

  Kazimierz Szewczyk  

  Książka jest pierwszym w polsce podręcznikiem do etyki nauczycielskiej. Jako podstawę rozważań przyjęto metodę kazuisyczną. Autor analizuje kilkadziesiąt przykładów z życia szkoły. Analizy ujęte są w teoretyczne ramy oryginalnej koncepcji etyki nauczycielskiej.

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1560

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA