Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 336
 • administracja, samorząd terytorialny: Opcja czy osoba – książka

  Opcja czy osoba – książka

  Michał Bukowski   Jarosław Flis   Agnieszka Hess   Agnieszka Szymańska  

  Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej,...

  Cena: 34,65 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Działalnośc Rady Miejskiej Miasta Poznania w latach 1919-1939 i losy poznańskich radnych – książka

  Działalnośc Rady Miejskiej Miasta Poznania w latach 1919-1939 i losy poznańskich radnych – książka

  Elżbieta Wojcieszyk  

  Praca przedstawia działalność poznańskiej Rady Miejskiej w latach 1919-1939. Ukazuje też wojenne i powojenne losy radnych. Rozdział pierwszy omawia przepisy prawne, na podstawie których działała poznańska Rada Miejska w dwudziestoleciu międzywojennym. Pozostałe rozdziały dotyczą już konkretnej działalności Rady Miejskiej: spraw wyborczych, polityki finansowej, problemów socjalnych, kulturalnych i oświatowych...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych – książka

  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych – książka

  Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Książka jest odpowiedzią...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – książka

  Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – książka

  Jacek Chądzyński   Aleksandra Nowakowska   Zbigniew Przygodzki  

  W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury instytucjonalnej, przedsiębiorczosci i innowacyjności. Odpowiedzialność za tworzenie tych warunków w głównej mierze, spoczywa na barkach przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Poprzez paletę...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce – książka

  Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce – książka

  Potencjał rozwojowy w każdym wymiarze - gospodarki świata, kraju, regionu czy gminy, należy określać na podstawie analizy wielkich kapitałów będących równocześnie zasobami, czynnikami wytwórczymi, którymi powinna dysponować harmonijnie rozwijająca się gmina. Niniejsze opracowanie daje różne możliwości analizy. Dzięki prezentacji wskaźnikowej obejmuje wszystkie elementy kapitałów-zasobów, a więc zarówno...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland – książka

  Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland – książka

  Dobrobyt społeczności lokalnych jest ściśle związany z poziomem kompetencji jednostek w tworzeniu i korzystaniu z postępu technologicznego, informacyjnego i społecznego. Książka przedstawia badania czynników decydujących o poziomie kompetencji, takich jak: zdolność do tworzenia innowacji, zdolność do zatrudnienia, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, kompetencje osób starszych, zachowania...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o samorządzie gminnym – książka

  Ustawa o samorządzie gminnym – książka

  Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: • zakresu działania i zadań gminy, • kompetencji władz, • zagadnień związanych z gminną gospodarką finansową i mieniem komunalnym. Autorzy omówili też zagadnienia związane z tworzeniem związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin i zawierania porozumień. Skomentowane zostały także przepisy dotyczące nadzoru...

  Cena: 279,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z płytą CD – książka

  Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z płytą CD – książka

  Izabela Małgorzata Świderek  

  Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania...

  Cena: 168,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bezpieczne i skuteczne komunikowanie – książka

  Bezpieczne i skuteczne komunikowanie – książka

  Leszek Jan Buller  

  Prasa jest jedną z form, w których można wyrazić myśl ludzką. Elementem głównym a zarazem zasadniczym środkiem, za pomocą którego prasa powstaje i rozwija się jest druk. Wielu urzędników tworzy obraz instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych na podstawie osobistego kontaktu z obywatelem. Jednak środki masowego przekazu w tym samym czasie tworzą nieproporcjonalny poziom opinii publicznej dotyczącej...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? – książka

  Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? – książka

  Małgorzata Anna Saar  

  Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w wystarczający i obrazowy sposób opisywałyby potrzeby i możliwości współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku to pionierskie opracowanie. W publikacji przedstawiono metody i sposoby, jakimi posługują się lub mogłyby posługiwać się samorządy lokalne, aby rozwijać lokalną przedsiębiorczość. Dzięki...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka

  Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka

  Jolanta Arcimowicz  

  Od rozpoczęcia przeobrażeń ustrojowych w Polsce minęło już ponad dwadzieścia lat. Zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie, mają w wielu sferach życia publicznego wręcz rewolucyjny jakościowy charakter i objęły również aparat administracyjny państwa. Autorka, badając i opisując służbę cywilną III Rzeczypospolitej, uwzględnia perspektywę historyczną (zarówno z okresu międzywojennego, jak i po II wojnie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka

  Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka

  Sylwia Dudek-Mańkowska  

  Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się przede wszystkim w obszarze zainteresowań ekonomistów, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania oraz osób zajmujących się rynkiem środków masowego przekazu. W pracy wskazano także na znaczące możliwości...

  Cena: 38,85 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa – książka

  Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa – książka

  Katarzyna Kopczewska  

  Książka "Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa" podejmuje problematykę rozwoju przestrzennego Polski ostatniego dwudziestolecia, z uwzględnieniem podziału terytorialno-administracyjnego przed i po reformie z 1999 r. Szczególny nacisk został w niej położony na ocenę zmian gospodarczospołecznych w obszarach peryferyjnych. Autorka porusza zagadnienia dotyczące m.in.: - roli państwa...

  Cena: 51,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzenia w samorządzie – książka

  Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzenia w samorządzie – książka

  Jarosław Żarowski  

  Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorządowców: takie jak organizacja wyborów samorządowych, procedury budżetowe, zatrudnianie pracowników samorządowych. Raz w miesiącu jeden problem poruszony od A do Z. Dzięki wiedzy zdobytej z monotematycznych...

  Cena: 47,25 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego z płytą CD – książka

  Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego z płytą CD – książka

  Jan Charytoniuk  

  Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Publikacja opracowana zgodnie z: * ustawą z dnia 27 sierpnia 2009...

  Cena: 273,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz – książka

  Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz – książka

  W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze dotyczące m.in. Katalogu podstaw dokonania zabezpieczenia należności, przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne, rozporządzania mieniem zajętym w celu zabezpieczenia. Szczegółowo przedstawiono także nowelizacje przepisów odnoszących się do stosowania egzekucji administracyjnej, egzekucji w zakresie zobowiązań oraz rozszerzonego...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjne prawo nieruchomości – książka

  Administracyjne prawo nieruchomości – książka

  Piotr Wancke  

  Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie prawa nieruchomości są obecnie rozległe i regulowane przez znaczną ilość przepisów prawa. Prezentowana książka składa się z tabel zawierających zestawienie przysługujących urzędnikom uprawnień i obowiązków, dotyczących nieruchomości, z przypisanymi im konkretnymi podstawami prawnymi. Tabele powstały w oparciu o kategorie tematyczne (hasła) tożsame...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka

  Katarzyna Borowska   Anna Kościńska-Paszkowska  

  Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje w szczególności omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego komentowanej ustawy, zasad ponoszenia odpowiedzial-ności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problematyka została bogato zilustrowana...

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki – książka

  Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki – książka

  Andrzej Piekara  

  Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracji publicznej w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych i wzrostu...

  Cena: 19,95 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie – książka

  Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie – książka

  W książce podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do: - organizacyjnych i finansowych aspektów gospodarowania nieruchomościami gminnymi - skutków kryzysu finansowego w gospodarce komunalnej wybranych gmin - skutków kryzysu finansowego w kontekście wykonywania zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości - skutków kryzysu finansowego w sferze stosunków cywilnoprawnych

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 336

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA