Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 346
 • administracja, samorząd terytorialny: Kompetencje personalne i społeczne – książka

  Kompetencje personalne i społeczne – książka

  Anna Krajewska  

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach – obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) – część II podstawy programowej – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Tak więc może on być wykorzystywany w technikach, szkołach zasadniczych, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych kształcących we wszystkich...

  Cena: 18,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dokumentacja w gospodarce odpadowej – książka

  Dokumentacja w gospodarce odpadowej – książka

  Marta Hebda  

  Wytwórcy odpadów, a także firmy, które zajmują się dalszym zagospodarowaniem tych odpadów, muszą szczegółowo udokumentować wszelkie czynności z tym związane. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba zdobyć stosowne decyzje administracyjne. Procedury ich uzyskania są często skomplikowane, o dokumenty trzeba się ubiegać w różnych miejscach, nie wszędzie też są dostępne wzory wniosków potrzebnych do ich wydania....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorządowe centra usług wspólnych – książka

  Samorządowe centra usług wspólnych – książka

  Paweł Modrzyński   Robert Gawłowski   Joanna Modrzyńska  

  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby strukturę pracy stanowiły pytania, których...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony – książka

  Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony – książka

  Diana Trzcińska  

  W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lecz także proponowane rozwiązania zawarte w projektowanym od 2013 r. Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Autorka szczegółowo przedstawiła w książce takie zagadnienia jak: - katalog zasad i wartości istotnych dla...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Wojciech Hartung  

  Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kulisy warszawskiego ratusza – książka

  Kulisy warszawskiego ratusza – książka

  Jacek Wojciechowicz   Magdalena Rigamonti  

  Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem Wojciechowiczem, który przez 10 lat od początku kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz był wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz odpowiedzialny był m.in. za architekturę i zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo i komunikację, inwestycje miejskie. Został zdymisjonowany we wrześniu 2016 r. Książka odsłania kulisy funkcjonowania warszawskiego ratusza,...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji + CD – książka

  Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji + CD – książka

  Grzegorz Abgarowicz   Ewa Perłakowska   Artur Prasal  

  Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między różnymi podmiotami. We wszystkich tych aspektach istotną rolę odgrywa wykorzystanie możliwości elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spraw, jak również wykorzystanie systemów teleinformatycznych...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + CD – książka

  Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + CD – książka

  Andrzej Bielski  

  Książka obejmuje praktyczne i kompletne informacje dotyczące gromadzenia oraz windykacji należności gmin z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych. Prezentuje również prawne możliwości restrukturyzacji zaległości lokatorów, oraz sposoby pozwalające poprawić efektywność w procesie egzekucji dochodów z tego tytułu.

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo administracyjne Ćwiczenia – książka

  Prawo administracyjne Ćwiczenia – książka

  Urszula Legierska  

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika "Prawo administracyjne". Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych...

  Cena: 14,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Mirosław Gumularz  

  RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajdziesz m.in. omówienie: - danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych, - danych osobowych podanych, zaobserwowanych, pochodnych oraz wywnioskowanych, -...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Urszula Legierska  

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie...

  Cena: 18,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo finansów samorządowych – książka

  Prawo finansów samorządowych – książka

  Michał Bitner   Elżbieta Kornberger-Sokołowska  

  W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić: - podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu, - pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - klasyfikację dochodów,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Patryk Kuzior  

  Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej.

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Wojciech Hermeliński   Beata Tokaj   Anna Godzwon   Artur Adamiec  

  „Książka o konsekwencjach rewolucji w prawie wyborczym stanowiąca znakomity komentarz do wydarzeń z historii stosowania prawa wyborczego, a przede wszystkim do zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach, jest niezwykle potrzebna. Pokazuje bowiem te problemy, na które wyborca musi bardzo bacznie zwracać uwagę, by jego głos nie został wykorzystany w sposób nieuczciwy. Najważniejszy dla wyborów samorządowych,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Grzegorz Gąsior   Tomasz Gąsior  

  Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia także zmiany prawne, które dokonały się w styczniu 2018 r. lub dokonają, w przepisach Kodeksu wyborczego w wyniku wejścia w życie ustawy z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w książce zostały dobrane w ten sposób, aby z jednej strony - dokonać...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Monika Augustyniak  

  W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in.: - tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, - zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych protesty...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Planowanie przestrzenne gmin wiejskich – książka

  Planowanie przestrzenne gmin wiejskich – książka

  Marcin Feltynowski  

  Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody naukowe oparte na rzeczywistych danych. Na tego rodzaju podejście wpływa w głównej mierze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz podnosząca się świadomość mieszkańców obszarów wiejskich, którzy pragną uczestniczyć w procesach decyzyjnych....

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD – książka

  Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD – książka

  Paweł Daniel   Filip Geburczyk   Jan Szuma  

  Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, książka ma dawać odpowiedź...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska   Nowak Paweł A.   Piotr Król  

  Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej. Autorzy omawiają interakcje jednostek...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 346

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA