Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 5040
 • prawo i administracja : Partnerstwo publiczno-prywatne – książka
  Nowość

  Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Michał Kania  

  Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Omówienie poszczególnych przepisów ustawy odnosi się zarówno do kwestii praktycznych, jak i naukowych podstaw zawartych w jej konstrukcji. Wykorzystano najnowsze...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Elementy prawa Podręcznik – książka
  Nowość

  Elementy prawa Podręcznik – książka

  Jacek Musiałkiewicz  

  Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane...

  Cena: 23,10 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Spadki i prawo rodzinne – książka
  Nowość

  Spadki i prawo rodzinne – książka

  Joanna Ablewicz   Małgorzata Łączkowska   Tomasz Sadurski   Anna Natalia Schulz   Emilia Rucińska-Sech   Anna Urbańska-Łukaszewicz   Sebastian Wawruch  

  Stan prawny: 1 stycznia 2018 r. do Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych – książka

  Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych – książka

  Janusz Reichel  

  Sukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw lub firm rodzinnych, natomiast brakuje kompleksowych opracowań tego zagadnienia w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Celem prezentowanej...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej – książka

  Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej – książka

  Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Umowa przewozu osób – książka

  Umowa przewozu osób – książka

  Dorota Ambożuk   Daniel Dąbrowski   Krzysztof Wesołowski  

  Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu). Celem monografii jest naukowe omówienie przepisów prawa regulujących...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych go – książka

  Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych go – książka

  Zuzanna Rataj  

  Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielkiego ich przyrostu oraz długiego czasu oczekiwania na najem lokalu z zasobów społecznych. Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe gospodarstw niezamożnych...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Kamila Lewandowska   Tomasz Lewandowski  

  Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: - obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny – książka

  Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny – książka

  Arkadiusz Lach  

  Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak: – sposób liczenia odsetek...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach – książka

  Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach – książka

  Anna Barczak   Adrianna Ogonowska  

  Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak: - ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery, - udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, - finansowe instrumenty ochrony środowiska, - udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. W książce oprócz kazusów...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki – książka

  Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki – książka

  Kontrola działań administracji publicznej, będąca przedmiotem naukowych dociekań uczestników konferencji Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego na temat „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”., stanowi jedno z kluczowych zagadnień odnoszących się do funkcjonowania...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona danych osobowych medycznych – książka

  Ochrona danych osobowych medycznych – książka

  Klara Andres   Edyta Bielak-Jomaa   Mariusz Jagielski  

  Najważniejsze atuty publikacji to: liczne przykłady związane z prawidłowym przetwarzaniem szczególnej kategorii medycznych danych osobowych; wzory dokumentów i rozwiązań do zastosowania w jednostkach przetwarzających dane osobowe medyczne; omówienie ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych w kontekście danych osobowych medycznych, które zacznie obowiązuje od 25 maja 2018 r.; uwzględnienie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Jakub Rychlik  

  Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo handlowe – książka

  Prawo handlowe – książka

  Andrzej Kidyba  

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka „Prawo handlowe” składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia: Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, aksjologia Unii Europejskiej, struktura instytucjonalna UE, instytucje UE: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów – książka

  Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów – książka

  Dominika Wetoszka  

  Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 3 Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa – książka

  Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 3 Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa – książka

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków, składają się z 3 tomów odpowiadających...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Justyna Witas  

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wstęp do prawoznawstwa – książka

  Wstęp do prawoznawstwa – książka

  Tatiana Chauvin   Tomasz Stawecki   Piotr Winczorek  

  Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Egzamin na tłumacza przysięgłego Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski – książka

  Egzamin na tłumacza przysięgłego Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski – książka

  Ewa Betańska   Eryk Stachurski  

  Książka Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego stanowi kompletne i wyczerpujące opracowanie zagadnienia tłumaczeń polsko-francuskich i francusko-polskich odpisów aktów stanu cywilnego. Autorzy prezentują najistotniejsze przepisy prawa Francji i Polski odnoszące się do omawianego zagadnienia, dokładnie omawiają tłumaczone dokumenty, prezentują ich przykładowe tłumaczenia...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5040

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA