Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4824
 • prawo i administracja : Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Polsko-niemiecki – książka

  Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Polsko-niemiecki – książka

  Agnieszka Kilian   Alina Kilian  

  Nowo opracowane i zaktualizowane trzecie wydanie tomu polsko-niemieckiego Słownika języka prawniczego i ekonomicznego zawiera około 42 000 haseł. Ich dobór został dokonany w oparciu o ustawodawstwo polskie i niemieckie oraz akty prawa europejskiego. Uzupełnienia obejmują przede wszystkim pojęcia dotyczące: prawa zamówień publicznych, prawa telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia, prawa rodzinnego, ochrony...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks pracy – książka

  Kodeks pracy – książka

  Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks pracy. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy...

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Maria Hulicka  

  Autorka ciekawie ujęła temat, wychodząc bowiem od analizowania rzeczywistości gospodarczej w badanym zakresie, z wykazaniem tzw. słabych punktów umożliwiających dokonywanie oszustw księgowych, i to w takiej formie, że trudno stosować powszechnie dostępne reguły efektywnego ich wykrywania, udowadnia konieczność rozszerzenia oraz wzmocnienia prac badawczych i teoretycznych w celu wypracowania adekwatnych...

  Cena: 31,49 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Konstytucja biznesu – książka

  Konstytucja biznesu – książka

  „Konstytucja biznesu” broszura – zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 13 września 2018 r. – zmiany zostały oznaczone przypisami – zmiany wchodzące w życie w terminie...

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : American Kingpin – książka

  American Kingpin – książka

  Nick Bilton  

  Drawing on exclusive access to key players and two billion digital words and images Ross left behind, New York Times bestselling author Nick Bilton offers a tale filled with twists and turns, lucky breaks and unbelievable close calls. It’s a story of the boy next door’s ambition gone criminal, spurred on by the clash between the new world of libertarian-leaning, anonymous, decentralised Web advocates...

  Cena: 46,25 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Frank – książka

  Frank – książka

  Mateusz Stępień  

  Jerome N. Frank (1889–1957) – prawnik, intelektualista, jeden z najważniejszych reprezentantów amerykańskiego realizmu prawnego. Sam siebie określał mianem „konstruktywnego sceptyka”. Kierując się owym sceptycyzmem, uważał, że w trakcie procesu sądowego nie jesteśmy w stanie uzyskać w pełni obiektywnej wiedzy o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i że osiągnięcie idealnej sprawiedliwości...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kelsen – książka

  Kelsen – książka

  Monika Zalewska  

  Hans Kelsen (1881–1973) – austriacki prawnik i filozof prawa, twórca normatywizmu prawniczego. Jego najbardziej znanym dziełem pozostaje dwukrotnie tłumaczona na język polski Czysta teoria prawa. Niniejsza książka zawiera pierwsze polskie tłumaczenie innej pracy Kelsena, Filozoficznych podstaw nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego. Tekst ten zasługuje na uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Odnawialne źródła energii w Polsce – książka

  Odnawialne źródła energii w Polsce – książka

  Książka Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji jest pionierską pracą na rynku polskim dotyczącą rozwoju energetyki odnawialnej. Do podjęcia tego wyzwania naukowego i intelektualnego skłoniła autorów obserwacja, z jednej strony, europejskich i światowych trendów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wskazujących na dynamiczny...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ślad – książka

  Ślad – książka

  Lena Sundstrom  

  Zimowy wieczór. Dwaj skuci w kajdanki mężczyźni, prowadzeni przez zamaskowanych funkcjonariuszy, wchodzą do samolotu na lotnisku w Brommie. Są bez butów, mają na sobie kombinezony i pieluchy. Następnego dnia trafią do Egiptu, gdzie rządzi reżim Mubaraka. Czekają ich tam tortury. Dwa lata później trójka dziennikarzy zaczyna drążyć sprawę dwóch deportowanych Egipcjan i tajemniczego samolotu o numerach...

  Cena: 34,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – książka

  Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – książka

  Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sferze usług finansowych, w tym w szczególności - usług ubezpieczeniowych. Nigdy dotąd instytucje finansowe nie musiały tak wiele uwagi poświęcić na staranne dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów, dokładne i zrozumiałe informowanie ich o warunkach zawieranych umów oraz wykonywanie kontraktów w sposób wolny od podejrzeń o naruszenia...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej – książka

  Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej – książka

  Marcin Czepelak  

  Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku – współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowiązujących w siedzibie sądu norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla oceny danego zdarzenia. W znacznej mierze normy te zostały ujednolicone w ramach Unii Europejskiej. Najnowszym tego przykładem jest...

  Cena: 74,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Anatomia kryzysów bankowych – książka

  Anatomia kryzysów bankowych – książka

  Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk  

  Autorka bardzo swobodnie porusza się w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczącej powstawania, przebiegu i skutków kryzysów finansowych. Umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe ustalenia do zakreślenia obszaru własnych dociekań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Książka zawiera wnioski bardzo istotne dla polityki regulacyjnej i władz publicznych. Co warte podkreślenia, wnioski te nie wynikają...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa – książka

  Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa – książka

  Karol Marek Klimczak  

  Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych – książka

  Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych – książka

  Podręcznik przedstawia w zwięzły sposób podstawowe zagadnienia prawa, które są objęte programem nauczania na licencjackich studiach ekonomicznych. Znajomość podstawowych instytucji prawa przez studentów ekonomii jest niezbędna w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Podręcznik omawia istotę podstawowych instytucji prawnych z zakresu wstępu do: prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Elastyczne formy zatrudnienia – książka

  Elastyczne formy zatrudnienia – książka

  Ewa Stroińska  

  Telepraca jest ciekawym osiągnięciem XXI wieku, jako elastyczna forma zatrudnienia wykonawcy, który może dowolnie kształtować miejsce i rodzaj swojego stanowiska pracy oraz komunikować się z pracodawcą, wykorzystując techniki informatyczne i telekomunikacyjne. Książka przygotowuje Czytelnika do zmiany poglądów i sposobów myślenia, aby lepiej znaleźć się w nowej rzeczywistości rynku pracy. Autorka przedstawia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kontrola skarbowa? Super cieszę się – książka

  Kontrola skarbowa? Super cieszę się – książka

  Krzysztof Kowalewski   Luiza Pieprzyk  

  Praktyczny i świetnie napisany poradnik dla wszystkich, którzy muszą stawiać czoła kontrolom skarbowym. Składa się z trzech części: - pierwsza pomaga przygotować się psychicznie do kontroli skarbowej i przejąć kontrolę nad sytuacją; - druga zawiera wybór i omówienie najważniejszych przepisów związanych z kontrolą oraz m.in. wykaz kar i rady, jak ich uniknąć; - trzecia część to opowieść o księgowej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Instytucje nadzoru w sektorze finansowym – książka

  Instytucje nadzoru w sektorze finansowym – książka

  Włodzimierz Szpringer  

  Książka dotyczy nowej, kształtującej się instytucji tzw. nadzoru systemowego (oversight) na tle kierunków rozwoju instytucji nadzorczych w sektorze finansowym. Istotą nadzoru systemowego nie jest nadzorowanie poszczególnych instytucji, ale monitorowanie efektywności i bezpieczeństwa systemów płatniczych i infrastruktury rynku finansowego (centralne depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy,...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Rynek usług zarządzania nieruchomościami – książka

  Rynek usług zarządzania nieruchomościami – książka

  Katarzyna Najbar  

  W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego zarządzania nieruchomościami. Autorka opisuje korzyści płynące ze zlecenia usług zarządzania nieruchomościami profesjonalnym podmiotom. Przedstawia procedury, metody, narzędzia i rozwiązania w pełnym cyklu zarządzania nieruchomością - od wyboru zarządcy, poprzez przejęcie obiektu do zarządzania i dostosowanie jego obsługi do wymagań użytkowników...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw – książka

  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw – książka

  Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej – książka

  Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej – książka

  Piotr Wawrzyk  

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich. Książka omawia przepisy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny, pozostając w kręgu zainteresowań nie tylko politologów, ale również prawników, specjalistów...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4824

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA