Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4572
 • prawo i administracja : Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku – książka

  Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku – książka

  Monika Nowak  

  Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonała też analizy...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy – książka

  Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy – książka

  Katarzyna Serafin  

  Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Bezpieczeństwo i higiena pracy – książka

  Bezpieczeństwo i higiena pracy – książka

  Kazimierz Kościukiewicz   Krzysztof Zamajtys   Maciej Ambroziewicz   Roman Majer  

  Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pracowników działów kadr, oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu BHP Wolters Kluwer...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce – książka

  Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce – książka

  Robert Zieliński  

  Monografia zawiera wnikliwą analizę i ocenę zakresu oraz rodzajów instrumentów personalizacji zastosowanych w systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce na tle rozwiązań wybranych państw europejskich. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji, pracowników naukowych oraz studentów. Próba całościowego ujęcia problematyki personalizacji w systemie opodatkowania...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Śmierć wisi w powietrzu – książka

  Śmierć wisi w powietrzu – książka

  Kate Winkler Dawson  

  Gdy Londyn podnosił się ze zniszczeń II wojny światowej, uderzyła w niego kolejna katastrofa: na pięć grudniowych dni 1952 roku zabójczy smog opadł na miasto i trzymał je w żelaznym uścisku. Dzień zamienił się w noc, transport miejski przestał funkcjonować, a przestępcy wylegli na ulice. Dwanaście tysięcy osób zmarło z powodu trującego powietrza. W tym chaotycznym okresie pojawił się w mieście jednak...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Profilowanie kryminalistyczne – książka

  Profilowanie kryminalistyczne – książka

  Bogdan Lach  

  Publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią dotyczącą profilowania kryminalistycznego oraz jego rozwoju w Polsce i na świecie. Autor ujawnia w niej tajniki swojego warsztatu, wskazuje czynniki, które wpływają na proces profilowania, opisuje metodykę pracy biegłego profilera oraz przedstawia efektywność profilowania kryminalistycznego w praktyce. Prezentuje także studia autentycznych...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Teatr w Polsce 2018 – książka

  Teatr w Polsce 2018 – książka

  zbiorowa Praca  

  "Teatr w Polsce 2018" zawiera - jak osiem poprzednich roczników - pełną dokumentację wszystkich wydarzeń (premier, repertuarów, kolejnych edycji festiwali), które odbyły się w sezonie 2016/17 oraz teksty Wojciecha Majcherka "Emocje", Doroty Buchwald "Filozofia dokumentowania, czyli dlaczego archiwista dokumentalisty nie zrozumie" i "Statystyka sezonu 2016/17" oraz Rafała Kasprzaka "Ekonomiczny efekt...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Byłam pokojówką komendanta – książka

  Byłam pokojówką komendanta – książka

  E. Kozłowska   Z. Kozłowski  

  Książka ta jest opisem życia w obozie koncentracyjnym widzianym oczyma młodej, dwudziestoletniej dziewczyny, która zostaje wyrwana z kręgu kochającej rodziny, od matki, ojca, czterech sióstr i dwóch braci do całkiem innego świata, gdzie każdego dnia i w każdej chwili ocierała się o śmierć. Trzeba było mieć wiele szczęścia, żeby przeżyć to piekło, i moja Mama, dzięki łasce Opatrzności, szczęście to...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podmiotowość administracyjnoprawna – książka

  Podmiotowość administracyjnoprawna – książka

  Janusz Niczyporuk  

  W prawie administracyjnym nieustannie muszą być prowadzone badania podstawowe, które przyspieszą rozwój tej najmłodszej gałęzi prawa. Z pewnością dotyczy to podmiotowości administracyjnoprawnej, gdyż stanowi ona kluczowe zagadnienie teoretyczne i praktyczne. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych wolno założyć, że podmiotowość administracyjnoprawna oznacza możliwość działania podmiotu prawa...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk – książka

  Administracyjnoprawne zagadnienia imion i nazwisk – książka

  Ura Michał  

  Monografia jest kompleksowym opracowaniem w doktrynie polskiego prawa administracyjnego tego interesującego i złożonego zagadnienia badawczego. W opracowaniu tym autor poddaje ocenie prawnej nie tylko polskie regulacje prawne w tym zakresie, lecz także rozwiązania prawne dominujące w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz w trzech państwach spoza UE, tj. w Islandii, na Ukrainie i w Rosji. W obecnej...

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo pracy Zbiór przepisów – książka

  Prawo pracy Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458 ze zm.) - 25 listopada 2018 r. - ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) - 1 grudnia 2018 r., 1 stycznia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka

  Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544) - 5 listopada 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 października 2018 r. w sprawie...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo handlowe Zbiór przepisów – książka

  Prawo handlowe Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - 11 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie – książka

  Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie – książka

  Prezentowana czytelnikom publikacja ma na celu zachęcenie do dalszej dyskusji nad kwestiami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, którego nie możemy ograniczać wyłącznie do jednego wymiaru. Każdy artykuł wyraża indywidualne zainteresowania autorów, a jednocześnie zachęca do dalszych refleksji nad badanym problemem. Studia przypadków, przygotowane przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych,...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo rodzinne i spadkowe – książka

  Prawo rodzinne i spadkowe – książka

  Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w referatach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu osób, które wspierając merytorycz­nie ideę powstania tej księgi, włączyły się w projekt zawiązanej...

  Cena: 55,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przewodnik po zmianach przepisów 2018/2019 – książka

  Przewodnik po zmianach przepisów 2018/2019 – książka

  Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2019 r. we wszystkich ustawach podatkowych (przede wszystkim w PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych), a także w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych)....

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Last Minute Prawo karne – książka

  Last Minute Prawo karne – książka

  Jak zdać egzamin z Kodeksu karnego i się nie przemęczyć Lubisz przygotowywać się do egzaminów z jednej książki, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje? Masz pamięć wzrokową i efektywniej uczysz się, kiedy w publikacji jest wiele ciekawych rozwiązań graficznych? Książki z serii Last minute to coś dla Ciebie, zwłaszcza jeżeli do egzaminu nie zostało już zbyt wiele czasu. Książka opracowana...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym – książka

  Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym – książka

  W książce zamieszczono piętnaście tekstów poświęconych regulacjom prawnym dotyczącym małżeństwa w rozwoju historycznym – od czasów starożytności po współczesność. Czytelnik znajdzie tu m.in. artykuł poświęcony problemowi małżeństw między bliskimi krewnymi w wybranych państwach antycznych, tekst o regulacjach duńskiego prawa małżeńskiego w okresie od XIII do XVII w., omówienie kryminalnych spraw małżeńskich...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego – książka

  Kultura prawna na ziemiach Królestwa Jerozolimskiego – książka

  Patryk Paszko  

  Krucjaty, nazywane dziś średniowiecznym desantem sił specjalnych chrześcijańskiej Europy, postrzegane są obecnie niemal wyłącznie z perspektywy militarnej, a bywa, że również kulturalnej i społecznej. Bardzo rzadko jednak od strony nie mniej istotnej – prawnej. A przecież to właśnie normy prawne, rozumiane jako reguły postępowania, wskazujące co i komu, w jakich okolicznościach jest dozwolone lub...

  Cena: 29,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pszczelarz z Sindżaru – książka

  Pszczelarz z Sindżaru – książka

  Dunya Mikhail  

  Prawdziwa historia pszczelarza, który ryzykuje życie, by ratować kobiety porwane przez ISIS Dawniej prowadziłem interesy w Iraku i Syrii, ale odkąd nastała ta zaraza Daeszu, moją rolą jest ratowanie branek. Telefon dzwoni bez przerwy. Czasem to sami bojownicy sprzedają mi porwane kobiety. Wczoraj uratowałem całą rodzinę. Nie mogłem zmrużyć oka, dopóki w końcu nie przyjechali cali i zdrowi o czwartej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4572

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA