Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10418
 • wydawnictwa naukowe: Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym – książka
  Nowość

  Cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym – książka

  Ambroży Mituś  

  Prezentowana książka stanowi znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny prawa, a także nauki administracji. Charakteryzuje ją oryginalność podjętej problematyki, zastosowanych metod badawczych i prezentowanych treści. Można powiedzieć, że faktycznie jest to pierwsza praca mająca za przedmiot cel w administracji publicznej i prawie administracyjnym w tak kompleksowym ujęciu. Zapełnia przez to istniejącą...

  Cena: 54,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cień Hamleta – książka
  Nowość

  Cień Hamleta – książka

  Hanna Ratuszna  

  Na tragiczną rolę Hamleta zwracano często uwagę, natomiast niewiele zastanawiano się nad jej komizmem, groteską czy ironią, co jest walorem tej właśnie pracy. Uwaga kierowana na preegzystencjalizm Hamleta jest interesująca i słuszna, a jego odczucie owego „braku” jak najbardziej trafne. Oddaje to egzystencjalną sytuację moderny, której nieobca była „postawa hamletyczna i hamletyzm”, o której chciałoby...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości – książka
  Nowość

  Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości – książka

  Agnieszka Skala  

  Autorka, podejmując pioniersko na gruncie naukowym problematykę triady: startupy – zarządzanie – edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach. Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Tekst słowo obraz – książka

  Tekst słowo obraz – książka

  Punktem wyjścia dla autorów publikacji jest tekst, który w naukach humanistycznych stwarza szerokie możliwości analizy związanej zarówno z literaturoznawstwem, jak i edytorstwem naukowym, translatoryką czy designem. Kategorie uzupełniające to „słowo” i „obraz” - autorzy postawili sobie za cel przyjrzeć się tekstowi z nieoczywistych stron. „Tom przynosi nie tylko wiele nowych ustaleń, lecz także świeże...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O literaturze, sztuce i dydaktyce – książka

  O literaturze, sztuce i dydaktyce – książka

  Anna Pilch  

  Artykuły zebrane w książce łączy zasada komplementarności czytania tekstów kultury, jak również interpretacyjnego drążenia każdego z nich. Znalazły się tu części poświęcone retoryce obrazu malarskiego i literackiego, filozofiom tekstów kultury, sposobom budowania iluzji w dziełach artystycznych, magiom: słów, detali, fraz poetyckich, form, linii i kolorów plastycznych. Polonistyka w kontekście tradycji...

  Cena: 45,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego – książka

  Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego – książka

  Arkadiusz Wąsiński  

  Autor publikacji podjął tematykę rodzicielstwa adopcyjnego małżeństw doświadczających niepowodzenia prokreacyjnego i związanej z tym niezamierzonej bezdzietności. Zaprezentował własną koncepcję autokreacji małżonków do wielowymiarowego rodzicielstwa. Proces autokreacji ujmowany całościowo obejmuje świadomą pracę nad sobą małżonków, transformatywne uczenie się biograficzne, autoformacyjne kierowanie...

  Cena: 46,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli – książka

  Międzypokoleniowe uczenie się nauczycieli – książka

  Marcin Rojek  

  Główną inspiracją do napisania tej książki była jedna z tez współczesnej pedeutologii mówiąca, że nie jest możliwe pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela, ponieważ uczenie się nieustannie towarzyszy wykonywaniu tego zawodu. Dotąd prowadzone były badania nad wzajemnym uczeniem się nauczycieli, ich wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym i międzypokoleniowym uczeniem się, ale nie zajmowano się problematyką...

  Cena: 42,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta – książka

  Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta – książka

  Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwalała na wielowymiarowe ujmowanie poruszanych problemów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że stanowi jedynie przyczynek do podejmowanych tu zagadnień, zasługujących na rozwinięcie w kolejnych opracowaniach. W pierwszej części książki przedstawiamy gdańską kulturę i sztukę w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowe media w trzecim sektorze – książka
  Nowość

  Nowe media w trzecim sektorze – książka

  Małgorzata Łosiewicz  

  Ciągła zmiana, będąca tendencją globalną, modernizacje oraz innowacje wpisały się w krajobraz otoczenia rynkowego i są stałymi elementami determinującymi funkcjonowanie trzeciego sektora. W obliczu rozwoju technologii informacja zyskuje nowy wymiar strategicznego zasobu będącego motorem procesów zarządczych organizacji pozarządowych. Ułatwia im uczenie się oraz staje się obiektem powszechnego zainteresowania...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kino - maszyna myślenia – książka
  Nowość

  Kino - maszyna myślenia – książka

  Thomas Elsaesser  

  Kino - maszyna myślenia to książka poświęcona kinu współczesnemu, ujmowanemu w kontekście przemian współczesnego świata. Wiele miejsca zajmują refleksje nad filmami gier umysłowych, a więc znaczącym nurtem współczesnego kina, głównie amerykańskiego, w którym zakwestionowano obowiązujące w kinie klasycznym zasady jasności, pełnej zrozumiałości i linearności. Filmy gier umysłowych mylą tropy, zwodzą,...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Źródła sporu o Amoris laetitia – książka
  Nowość

  Źródła sporu o Amoris laetitia – książka

  Jarosław Kupczak  

  Z wielkim napięciem oczekiwano na publikację adhortacji Amoris laetitia. Liczono na to, że papież Franciszek zajmie jasne stanowisko w kwestiach najbardziej kontrowersyjnych, jak stosunek do osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach oraz do osób homoseksualnych. Tak się jednak nie stało, co więcej – dokument zaczął być interpretowany, w zależności od poglądów i oczekiwań, w sposób całkowicie...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy – książka

  Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy – książka

  Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy...

  Cena: 48,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Na szlakach kultury. Sztuka - antropologia - teoria – książka

  Na szlakach kultury. Sztuka - antropologia - teoria – książka

  Tom obejmuje pięć bloków tematycznych: O czytaniu, O opowieściach dla dzieci, O grozie, O muzyce, teatrze i filmie oraz O kulturach świata. Prezentowane w nich eseje są poświęcone różnorodnym zagadnieniom z obszaru kultury: motywacjom stojącym za lekturą tekstów literackich, sztuce epistolarnej, filmowej adaptacji Władcy pierścieni, tematowi dziecka wewnętrznego jako źródła twórczości, mechanizmom...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union – książka

  Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union – książka

  Monika Adamczak-Retecka   Olga Śniadach  

  According to the Intergovernmental Panel on Climate Change Report presented in March 2014, today climate change is already having substantial and widespread impacts which are being felt on all continents of the world.In the recent decades, changes in climate have caused impacts on both natural and human systems. Global warming is already having serious consequences on human health, biodiversity, ecosystems...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Individualästhetische Leitmotive Rainer Maria Rilke als Deutungs- und Übersetzungsproblem – książka

  Individualästhetische Leitmotive Rainer Maria Rilke als Deutungs- und Übersetzungsproblem – książka

  Adam Gorlikowski  

  Die Publikationsreihe Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis wurde gegründet, um die Leistungen junger Wissenschaftler, an der Universität Gdańsk neu promovierter Doktoren zu fördern. Sie umfasst die Dissertationen, die vom zuständigen Dekanat und vom Rektorat der Universität Gdańsk ausgezeichnet wurden. Im Rahmen der Reihe erscheinen Bücher aus unterschiedlichen Wissensgebieten und mit...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Typografia dla humanistów – książka

  Typografia dla humanistów – książka

  Ewa Repucho   Tomasz Bierkowski  

  Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej. Oczywiście problem ten nie dotyczy wyłącznie edycji z dziedziny nauk bibliologicznych,...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta – książka
  Nowość

  Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta – książka

  Mikołaj Piotr Sołtan  

  Zwięzły wykład podstawowych zagadnień teorii operatorów na przestrzeniach Hilberta. Wśród omówionych tematów znajdują się: rachunek funkcyjny i twierdzenia spektralne, operatory zwarte, śladowe i Hilberta-Schmidta, samosprzężone rozszerzenia operatorów symetrycznych oraz jednoparametrowe grupy operatorów. Dyskusja operatorów nieograniczonych oparta jest w znacznej mierze na narzędziu z teorii algebr...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Daniela Chodowieckiego przypadki – książka
  Nowość

  Daniela Chodowieckiego przypadki – książka

  Kalina Zabuska  

  Znakomity rysownik i rytownik Daniel Chodowiecki urodził się w Gdańsku. Tu został ukształtowany przez wartości kultywowane w jego rodzinnym domu. Stąd przed blisko trzystu laty wyruszył w drogę, która zaprowadziła go na szczyty europejskiej sławy. Po ojcu był Polakiem, po dziadkach ze strony matki Niemcem i Francuzem. Zawodowo i rodzinnie związał się z Berlinem. Pozostawiony przezeń dorobek artystyczny...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sztuczny Bóg – książka
  Nowość

  Sztuczny Bóg – książka

  Rozalia Knapik  

  Książka poświęcona sztucznej inteligencji w literaturze i filmie. „Człowiek i sztuczna inteligencja mają się do siebie tak, jak uczeń czarnoksiężnika do swojej słynnej miotły: łatwiej jest mu ją ożywić niż później – niepokorną – zatrzymać. W tworach (pop)kultury technologiczne protezy okazują się mieczem obosiecznym; poszerzają pole możliwości, ale i stoją za kryzysem tożsamości. Zbuntowane przestrzegają...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Studia globalne Wprowadzenie – książka
  Nowość

  Studia globalne Wprowadzenie – książka

  Adam Nobis  

  Spis treści: Wstęp /7/ Rozdział 1. Wstęp do badań terenowych globalizacji /9/ Rozdział 2. Datowanie początków globalizacji /19/ Rozdział 3. Złożoność globalizacji, czyli różne globalne historie /33/ Rozdział 4. Chiny i globalny kryzys /45/ Rozdział 5. O różnych globalnościach /55/ Rozdział 6. Lokalność i globalność: różne wymiary pieniądza /69/ Rozdział 7. O Âświecie w różnych językach: dawniej i dziÂś...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10418

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA