Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9957
 • wydawnictwa naukowe: Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje – książka
  Nowość

  Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje – książka

  Przedstawiona praca to zbiór ciekawych naukowych artykułów dotyczących bogatej problematyki obrazu. Z dużym uznaniem trzeba odnotować oryginalny i niezwykle trafny zamysł zestawienia ze sobą wielu opracowań analizujących obrazowanie rzeczywistości z perspektywy kilku modalności zmysłowych, a tym samym obejmujących różne rodzaje sztuki, jak: malarstwo, literatura, muzyka czy film. Przedstawione prace...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rewolucje niezbrojne – książka
  Nowość

  Rewolucje niezbrojne – książka

  Jarosław Chodak  

  Recenzowana praca stanowi wkład w badanie źródeł i dynamiki w zakresie nonviolent civil resistance. Dostarcza bardzo bogatego materiału faktograficznego, szerokiego przeglądu terminologii stosowanej w analizach ruchów kontestacyjnych i umiejętnie łączy podejście socjologii historycznej z badaniami nonviolent civil resistence i polityki kontestacji. Z recenzji prof. dr. hab.. Piotra Sałustowicza ...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Jestem bardzo niefortunnym wyborem... – książka
  Nowość

  Jestem bardzo niefortunnym wyborem... – książka

  Twórczość autora Szpicy będzie bowiem zawsze dla badacza formą „niefortunnego wyboru”, a narzędzia badawcze użyte przez niego często będą „pływać po wierzchu” prozy pisarza, dając nieprawdziwe odbicia jednostkowej, niepowtarzalnej i skomplikowanej metody twórczej. Haupt – obserwator potrafił wyprzedzić wszelkie ruchy interpretacyjne, czekając na nas wszędzie tam, gdzie zabłądzimy ze swoimi przekonaniami,...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Państwowość Kosowa Geneza - uwarunkowania - współczesność – książka
  Nowość

  Państwowość Kosowa Geneza - uwarunkowania - współczesność – książka

  Konrad Pawłowski  

  Przedmiotem badań naukowych zawartych w treści niniejszej dysertacji jest państwowość Kosowa – jej geneza, uwarunkowania, kształt i funkcjonowanie. Za podjęciem głębokich badań naukowych nad powyższym zagadnieniem przemawia z pewnością szereg argumentów. W pierwszym rzędzie należy do nich wyraźna specyfika państwowości Kosowa, widoczna na tle pozostałych państw sukcesyjnych byłej Jugosławii. Do analizy...

  Cena: 65,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mickiewicz i świat żydowski. – książka
  Nowość

  Mickiewicz i świat żydowski. – książka

  Andrzej Fabianowski  

  Autor przedstawia relacje, jakie łączyły Mickiewicza z szeroko pojętym judaizmem, z którym poeta zetknął się, przebywając na emigracji oraz jego zainteresowanie mistyką żydowską, kabałą, reinkarnacją, literaturą i kulturą Żydów. Obszerne studium uzupełniają teksty, które szczegółowo analizują różne „żydowskie” wątki w życiu i twórczości Mickiewicza, a także innych wybitnych polskich romantyków (J....

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej – książka
  Nowość

  O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej – książka

  Beata Garlej  

  Czy o Ingardenowskiej konkretyzacji estetycznej można powiedzieć coś jeszcze, skoro tylu badaczy w minionych dekadach czyniło ją przedmiotem swojego zainteresowania? Szkopuł w tym, co przez to „coś” należałoby rozumieć. […] „Łatka” bycia dopełnioną, rozwiniętą wersją dzieła sztuki to przecież formuła, jaką obdarza się konkretyzację estetyczną najczęściej i nikogo ona nie dziwi. Wręcz przeciwnie –...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Karl Jaspers Logos i alogon – książka
  Nowość

  Karl Jaspers Logos i alogon – książka

  Artykuły zawarte w kolejnym, V tomie Serii Jaspersowskiej ogniskuje zasadniczy temat książki, jakim jest problem rozumu i jego granic, rozpatrywany na tle myśli Karla Jaspersa. Jak pokazują autorzy w swych opracowaniach, temat ten poruszał już starożytnych, co widać na przykładzie drogi życiowej samego Sokratesa i określenia „słupy Heraklesa”, a poczynając od tych myślicieli był obecny przez całą tradycję...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Narracje zombiecentryczne Literatura - Teoria - Antropologia – książka
  Nowość

  Narracje zombiecentryczne Literatura - Teoria - Antropologia – książka

  Ksenia Olkusz  

  Narracje zombiecentryczne. Literatura ? Teoria ? Antropologia to głównie rozważania genologiczne i antropologiczne; ich celem jest zdyskontowanie powszechnego wyobrażenia, że teksty koncentrujące się wokół zombie są wyłącznie horrorami bądź nie angażują się w istotne dyskursy. Popkultura jest bowiem ? paradoksalnie ? bardzo czułym rezonatorem wszelkich przemian, kryzysów czy paradygmatów, co oznacza,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Studia galicyjskie – książka
  Nowość

  Studia galicyjskie – książka

  Alois Woldan  

  Studia galicyjskie poświęcone są wielonarodowym zjawiskom dawnej Galicji, miastom i ludziom opisanym albo piszącym w różnych językach tego kraju (po polsku, po ukraińsku, po niemiecku). Metoda komparatystyczna, rzadko na razie stosowana w badaniach galicyjskich, pozwala postrzegać pojedyncze teksty jako elementy jednej całości, jednej wielkiej literatury galicyjskiej. Tematami tych szkiców są miasta...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna – książka
  Nowość

  Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna – książka

  W budowaniu tożsamości młodych ludzi i określaniu przez nich celów życiowych ogromnie ważne jest poczucie zakorzenienia w przeszłości, czerpanie z niej tego, co wartościowe, a zarazem krytyczne podejście do historycznych grzechów, wypaczeń i zaniechań. Autorzy XXX tomu serii „Edukacja Nauczycielska Polonisty”, podejmując tematykę obecności historii najnowszej na lekcjach języka polskiego, nie piszą...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przemoc (w) opowieści – książka
  Nowość

  Przemoc (w) opowieści – książka

  Hanna Gosk  

  Choć wydawało mi się, że dobrze znam zainteresowania badawcze Hanny Gosk, to jednak zaskoczyły mnie – pozytywnie – strategia autorska i buntownicza siła tej książki. Autorka postrzega dwudziestowieczną historię i kulturę polską jako obszar poddany aktom opresywnym, które jawnie lub skrycie reprezentowane są w narracjach literackich. Ta opresyjność wynika nie tylko z oddziaływania twardych faktów historycznych,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej – książka
  Nowość

  Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej – książka

  Mateusz Stępień   Rafał Łukasiewicz  

  Monografia Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej stanowi kolejny krok w kierunku zintensyfikowania badań nad problemtyką prawa azjatyckiego. Należy przy tym podkreślić, że fraza „prawo azjatyckie” powinna być używana jedynie w znaczeniu geograficznym. Trudno bowiem wyróżnić swoisty „azjatycki” system czy model prawa, który charakteryzowałby się wspólnymi dla wszystkich azjatyckich ustawodawstw...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wojna sertoriańska (80-71 przed Chr.) – książka
  Nowość

  Wojna sertoriańska (80-71 przed Chr.) – książka

  Tomasz Ładoń  

  "Publikacja ta niewątpliwie wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze naukowej na temat tytułowego epizodu w dziejach Republiki Rzymskiej w I stuleciu p. n. e. Wcześniej ową problematyką zajął się u nas tylko Zdzisław Zmigryder-Konopka w artykule, wydanym jeszcze przed II Wojną Światową (Sertorius a Pompeius na tle paktów z Mithrydatesem, „Przegląd Klasyczny” 1938, 4, s. 389-417). Niniejsza monografia,...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier – książka
  Nowość

  Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier – książka

  Géza Perjés  

  "Książka Gézy Perjésa od ukazania się w 1977 r. wzbudziła żywe zainteresowanie nie tylko na Węgrzech, ale i na świecie, czego wyrazem było jej wydanie w USA. Nic w tym dziwnego, ponieważ dzieło zawiera niezwykle interesujące rozważania metodologiczne dotyczące uwarunkowań procesu decyzyjnego i racjonalności polityki. Ponadto prezentuje geopolitykę mocarstw europejskich i Imperium Osmańskiego oraz rolę...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sztuka wojenna Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300 – książka
  Nowość

  Sztuka wojenna Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300 – książka

  John France  

  W "Sztuce wojennej Europy Zachodniej w epoce krucjat 1000-1300" autor bada charakter wojny w latach 1000-1300 i dowodzi, że była ona kształtowana głównie przez ludzi, którzy ją prowadzili - właścicieli ziemskich. John France wyjaśnia rolę aspektów własnościowych w powstaniu charakterystycznych narzędzi wojny - zamków i rycerzy. To miarodajne studium szczegółowo przedstawia sposób, w jaki prowadzono...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Plany wojny tureckiej Władysława IV – książka
  Nowość

  Plany wojny tureckiej Władysława IV – książka

  Wiktor Czermak  

  "Władysław IV i jego plany polityczne. Polska a Turcja między rokiem 1632 a 1644 Projekt wojny tureckiej w 1645 r. Projekt wojny tureckiej w początkach roku 1646 (od stycznia do połowy marca) Projekt wojny tureckiej ogłoszony. Przygotowania wojenne (marzec-maj 1646) Senat wobec planów wojennych króla. Dalszy ciąg przygotowań (maj-czerwiec 1646) Rada senatu łobzowska. Podróż króla do Lwowa Przed sejmem...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Napędzane emocjami – książka
  Nowość

  Napędzane emocjami – książka

  SPIS TREŚCI Przedsłowie Małgorzaty Kity: Kiedy samochód przestał być tylko samochodem… Lingwistyczne odczytanie tekstów z zakresu brandingu motoryzacyjnego Wprowadzenie do Motion & Emotion Rozdział 1. Prasa branżowa w strategii kreowania marki Rozdział 2. Elitarna egalitarność. Do kogo adresowane są teksty w motoryzacyjnej prasie branżowej Rozdział 3. Lew na maskach peugeotów. Logo marki jest...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. IX – książka
  Nowość

  Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. IX – książka

  Kolejny tom pracy zbiorowej, która stanowi zbiór artykułów autorstwa badaczy wywodzących się z kilku ośrodków akademickich, archiwistów, pracowników IPN, jest przybliżeniem czytelnikowi tej tematyki z uwzględnieniem rezultatów ich najnowszych badań.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Z romantycznego repertuaru – książka
  Nowość

  Z romantycznego repertuaru – książka

  Marek Dybizbański  

  „Niniejszy zbiór studiów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii dramatu i teatru romantycznego samoczynnie lokalizuje zjawiska z obszaru kultury popularnej i zagadnienia for­my dramatycznej w ramie artystycznych praktyk mitotwórczych romantyzmu – albo odwrotnie: od mitu-układnki do mitu-syntezy prowadzi poprzez zaułki romantycznej popkultury i formalnych eksperymentów. Zjawiska to powiązane...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nurty etyki – książka
  Nowość

  Nurty etyki – książka

  Władysław Zuziak  

  Monografia pt. Nurty etyki. Od starożytności do nowożytności jest podręcznikiem pisanym z myślą o dydaktyce. Każdy podręcznik jest jakąś autorską propozycją prezentacji stanowisk i wyeksponowania określonych problemów. Zadaniem tego opracowania jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia etyczne osadzone w określonych modelach filozoficznych. To pierwszy krok na drodze poznania filozoficznych podstaw...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9957

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA