Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Hubert Izdebski

Liczba pozycji: 14
 • Administracja publiczna – książka

  Administracja publiczna – książka

  Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconego administracji publicznej! Książka uwzględnia najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prezentuje...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Historia myśli politycznej i prawnej – książka

  Historia myśli politycznej i prawnej – książka

  Hubert Izdebski  

  W podręczniku ,,Historia myśli politycznej i prawnej" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: idealistycznej nauki Platona o państwie, filozofii prawa Immanuela Kanta, rozwoju myśli liberalnej, pozytywizmu prawniczego w XIX i XX w., współczesnych teorii prawa natury. Piąte wydanie zostało rozszerzone o takie kierunki jak: republikanizm i nowoczesne koncepcje zarządzania publiczne...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • Konstytucjonalizm rosyjski – książka

  Konstytucjonalizm rosyjski – książka

  Adam Bosiacki   Hubert Izdebski  

  Praca poświęcona jest konstytucjonalizmowi Rosji i jego współczesnemu funkcjonowaniu w Federacji Rosyjskiej. Przedstawione zostało podłoże historyczne, tj. zarówno próby stworzenia rosyjskiego modelu konstytucyjnego przed rewolucją bolszewicką (okres przed 1905 r. opracował H. Izdebski), jak kształtowanie się monarchii konstytucyjnej, umocnienie oraz dekompozycję „konstytucjonalizmu socjalistycznego”...

  Cena: 29,65 zł

  Więcej

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz – książka

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz – książka

  Hubert Izdebski   Igor Zachariasz  

  Opracowanie zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej – wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów ustawy, szeroko odnoszących się do bogatego i często rozbieżnego orzecznictwa Sądów Administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a także piśmiennictwa prawniczego.

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Hubert Izdebski  

  Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Hubert Izdebski   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: - monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania. Publikacja, której idea powstała wśród badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, została przygotowana...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz – ebook

  Jan Michał Zieliński   Hubert Izdebski  

  Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: nowych zasad uzyskiwania stopnia doktora, warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, zmian w systemie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne – ebook

  Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne – ebook

  Igor Zachariasz  

  W publikacji wskazano nową konwencję poznawczą prawa, pozwalającą opisać teoretyczny problem podziału prawa na publiczne i prywatne w innym aspekcie, niż dotychczas powszechnie próbowano to czynić na gruncie nauk prawnych. Rozgraniczenie prawa publicznego od prawa prywatnego jest bowiem kwestią poznania, a granicę wyodrębnienia tych dwóch części prawa można przeprowadzić w sposób jasny i pewny, wbrew...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja – ebook

  Stanisław Waltoś   Andrzej Rozmus  

  Czwarte wydanie cenionej w środowisku osób zajmujących się polskim szkolnictwem wyższym publikacji zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone ilustracjami wybitnego rysownika Adama Korpaka. W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół wyższych, z uwzględnieniem najnowszych zmian m.in. w zakresie: tworzenia i likwidacji uczelni, badań naukowych i grantów, ...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
Liczba pozycji: 14

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA