Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Hubert Izdebski

Liczba pozycji: 14
 • Administracja publiczna – książka

  Administracja publiczna – książka

  Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconego administracji publicznej! Książka uwzględnia najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prezentuje...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz – książka

  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz – książka

  Hubert Izdebski   Igor Zachariasz  

  Opracowanie zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych do niej – wraz z komentarzem do poszczególnych artykułów ustawy, szeroko odnoszących się do bogatego i często rozbieżnego orzecznictwa Sądów Administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a także piśmiennictwa prawniczego.

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • Historia myśli politycznej i prawnej – książka

  Historia myśli politycznej i prawnej – książka

  Hubert Izdebski  

  W podręczniku ,,Historia myśli politycznej i prawnej" przedstawione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: idealistycznej nauki Platona o państwie, filozofii prawa Immanuela Kanta, rozwoju myśli liberalnej, pozytywizmu prawniczego w XIX i XX w., współczesnych teorii prawa natury. Piąte wydanie zostało rozszerzone o takie kierunki jak: republikanizm i nowoczesne koncepcje zarządzania publiczne...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • Konstytucjonalizm rosyjski – książka

  Konstytucjonalizm rosyjski – książka

  Adam Bosiacki   Hubert Izdebski  

  Praca poświęcona jest konstytucjonalizmowi Rosji i jego współczesnemu funkcjonowaniu w Federacji Rosyjskiej. Przedstawione zostało podłoże historyczne, tj. zarówno próby stworzenia rosyjskiego modelu konstytucyjnego przed rewolucją bolszewicką (okres przed 1905 r. opracował H. Izdebski), jak kształtowanie się monarchii konstytucyjnej, umocnienie oraz dekompozycję „konstytucjonalizmu socjalistycznego”...

  Cena: 29,65 zł

  Więcej

 • Samorząd terytorialny – książka

  Samorząd terytorialny – książka

  Hubert Izdebski  

  Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik, który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności samorządu terytorialnego. Łączy on wątki ogólnodoktrynalne – w tym konstytucyjne, porównawcze i historyczne – z treścią obowiązującego prawa jako „prawa w działaniu”. W pracy omówiono również konstytucyjne...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Hubert Izdebski   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: - monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Hubert Izdebski  

  Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz – ebook

  Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz – ebook

  Jan Michał Zieliński   Hubert Izdebski  

  Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym. W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące: doprecyzowania warunków wszczęcia przewodu doktorskiego, określenia, jakie publikacje mogą stanowić podstawę postępowania habilitacyjnego, zmniejszenia wymagań...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ebook

  Grażyna Bałtruszajtys   Marzenna Paszkowska   Marzena Paszkowska   Hubert Izdebski   Adam Bosiacki   Anna Rosner  

  Z dumą i radością oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie Zarysu dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja zbiega się z obchodami dwusetnej rocznicy utworzenia Naszej Uczelni, która jako Cesarsko-Królewski Uniwersytet Warszawski w dniu 19 listopada 1816 r. została powołana do życia dekretem Aleksandra I. Jedną z pięciu jednostek powstającego Uniwersytetu stał...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz – ebook

  Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz – ebook

  Hubert Izdebski   Maciej Dercz   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
Liczba pozycji: 14

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA