Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Hubert Izdebski

Liczba pozycji: 13
 • Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz – książka

  Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz – książka

  Hubert Izdebski   Jan Michał Zieliński  

  Komentarz w nowym wydaniu zawiera, uwzględniającą potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownych nowelizacjach. W publikacji zaprezentowano wskazówki postępowania w różnych sytuacjach stwarzających problemy na gruncie stosowania ustawy, zwłaszcza po jej dwukrotnym znowelizowaniu, dotyczące m.in.: - stosunku pracy nauczycieli akademickich, ich "uwłaszczenia"...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13 – książka

  Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13 – książka

  Hubert Izdebski  

  Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.). Publikacja...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz – ebook

  Hubert Izdebski   Maciej Dercz   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz – ebook

  Jan Michał Zieliński   Hubert Izdebski  

  Komentarz do ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem na rynku wydawniczym. W drugim wydaniu omówiono najnowsze zmiany ustawy dotyczące: doprecyzowania warunków wszczęcia przewodu doktorskiego, określenia, jakie publikacje mogą stanowić podstawę postępowania habilitacyjnego, zmniejszenia wymagań...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz – ebook

  Jan Michał Zieliński   Hubert Izdebski  

  Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: nowych zasad uzyskiwania stopnia doktora, warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, zmian w systemie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja – ebook

  Stanisław Waltoś   Andrzej Rozmus  

  Czwarte wydanie cenionej w środowisku osób zajmujących się polskim szkolnictwem wyższym publikacji zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone ilustracjami wybitnego rysownika Adama Korpaka. W publikacji omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół wyższych, z uwzględnieniem najnowszych zmian m.in. w zakresie: tworzenia i likwidacji uczelni, badań naukowych i grantów, ...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne – ebook

  Igor Zachariasz  

  W publikacji wskazano nową konwencję poznawczą prawa, pozwalającą opisać teoretyczny problem podziału prawa na publiczne i prywatne w innym aspekcie, niż dotychczas powszechnie próbowano to czynić na gruncie nauk prawnych. Rozgraniczenie prawa publicznego od prawa prywatnego jest bowiem kwestią poznania, a granicę wyodrębnienia tych dwóch części prawa można przeprowadzić w sposób jasny i pewny, wbrew...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw – książka

  Hubert Izdebski  

  Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Ile jest nauki w nauce? – książka

  Ile jest nauki w nauce? – książka

  Hubert Izdebski  

  Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia zarówno aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce, w tym projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („ustawa 2.0”, „konstytucja nauki”), jak i ogromna...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej – książka

  Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania. Publikacja, której idea powstała wśród badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, została przygotowana...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 13

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA