Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Wolters Kluwer Polska

Liczba pozycji: 305
 • Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne – ebook

  Grzegorz Karasiewicz  

  W książce przedstawiono kompleksowy model marketingowej strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Autor wskazał, jakie decyzje marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych prowadzą do pozytywnych efektów finansowych. Uwzględnił przy tym, opierając się na oryginalnych badaniach empirycznych, specyfikę polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność...

  Data publikacji:

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy – ebook

  Opracowanie zbiorowe null  

  Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa...

  Cena: 10,90 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Autonomia pacjenta a polskie prawo karne – ebook

  Teresa Dukiet-Nagórska  

  W książce omówiono zagadnienia prawnokarnej ochrony prawa pacjenta do wyrażania zgody na podejmowane względem niego interwencje medyczne i jego prawa do sprzeciwiania się im. Położono w niej nacisk na zróżnicowanie konsekwencji w zależności od tego, czy czynność lekarska jest legalna pierwotnie, czy wtórnie. Uwzględniono także aspekt zgodności istniejących rozwiązań normatywnych z Konstytucją RP. ...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska – ebook

  Bartosz Rakoczy  

  "Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografia nie ma swego odpowiednika w literaturze naukowej. (...) Autor swe wywody opiera na solidnej materii normatywnej polskiej, międzynarodowej, europejskiej i wybranych państw. (...) Nadto nawiązuje do orzecznictwa. Szczególnie cenne jest wykorzystanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. (...) Autor...

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim – ebook

  Joanna Buchalska  

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią....

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym – ebook

  Stanisław Nitecki  

  Stan prawny na 1.02.2008 r. Niniejsza monografia wypełnia w polskiej literaturze lukę dotyczącą opracowań na temat prawnych aspektów pomocy społecznej. W książce porusza się kwestie związane z zakresem pojęcia pomocy społecznej, jej miejscem w systemie prawa oraz celami, zasadami i wartościami występującymi na gruncie tego prawa. Problematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby ubiegającej się o...

  Cena: 80,30 zł

  Więcej

  • PDF
 • Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym – ebook

  Michał Rusinek  

  W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w procesie karnym. Uwzględniono też odnoszące się do zawodowej dyskrecji orzecznictwo i dogmatykę prawa. Podniesiono kwestie takie jak względny czy bezwzględny charakter tajemnicy zawodów prawniczych, granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej, dotarcie do zawodowych sekretów zawartych w dokumentach...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym – ebook

  Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym – ebook

  Maciej Fingas  

  W monografii omówiono aktualny zakres oraz optymalny kształt uprawnień sądu odwoławczego do wydania orzeczenia reformatoryjnego w polskim procesie karnym. Kompleksowo przedstawiono przesłanki do zmiany zaskarżonego orzeczenia w instancji odwoławczej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania dowodowego. Publikacja uwzględnia wszystkie istotne zmiany w zakresie postępowania odwoławczego wprowadzone...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Immunitety w polskim postępowaniu karnym – ebook

  Barbara Janusz-Pohl  

  Książka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka rozpoczyna rozważania od przedstawienia zagadnień ogólnych, związanych zwłaszcza z konstrukcją teoretyczną immunitetów poszczególnych typów, następnie dokonuje charakterystyki immunitetów relewantnych z punktu widzenia prawa karnego, by ostatecznie skupić się na ich analizie w ujęciu...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym – ebook

  Monika Tenenbaum-Kulig  

  Stan prawny na: 20.08.2008 r. Książka stanowi kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące zadatku - instytucji, z którą wiążą się liczne problemy i różnice poglądów, dotyczącejej relacji do ogólnych reguł odpowiedzialnościkontraktowej, jak i stosunków pomiędzy niąa innymi dodatkowymi zastrzeżeniami umownymii instytucjami prawnymi o pokrewnym charakterze.Monografia przedstawia m.in. analizę uregulowaniazadatku...

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 305

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA