Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

szkice

Liczba pozycji: 318
 • Dzieła wszystkie Tom 2 Szkice literackie – książka

  Dzieła wszystkie Tom 2 Szkice literackie – książka

  Bolesław Leśmian  

  Drugi tom "Dzieł wszystkich" Bolesława Leśmiana jest próbą ukazania krytycznego i eseistycznego dorobku Leśmiana. Kiedy publikowano je po raz pierwszy (PIW, 1959) teksty te – zupełnie zapomniane i nigdy niezebrane w wydaniu książkowym – były niespodzianką. Obecny przedruk uzupełniony o teksty wcześniej pominięte – można także uznać za niespodziankę. Jest ważny nie tylko ze względu na wymogi „Dzieł...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • Szkice do teorii wychowania kreatywnego – książka

  Szkice do teorii wychowania kreatywnego – książka

  Andrzej J. Sowiński  

  Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj...

  Cena: 49,80 zł

  Więcej

 • Zaufanie Szkice teoretyczne – książka

  Zaufanie Szkice teoretyczne – książka

  Teresa Żółkowska  

  Tematyka pracy jest niezwykle istotna, porusza bowiem problematykę, która stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin humanistyki, nie tylko socjologii, ale również psychologii i filozofii. Podejmując taki rodzaj problematyki badawczej, Autorka tomu stawia sobie ambitne zadanie łączenia perspektyw i proponowania interdyscyplinarnego podejścia w spoglądaniu na zjawiska społeczne. Ten rodzaj optyki...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • O języku i nie tylko Studia i szkice – książka

  O języku i nie tylko Studia i szkice – książka

  Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artykuły naukowe z zakresu szeroko pojętego językoznawstwa (lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, językoznawstwo kognitywne i kontekstualne), antropologii...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni Tom 2 Szkice kulturoznawcze – książka

  Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni Tom 2 Szkice kulturoznawcze – książka

  Seria wydawnicza "Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze" powstała z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców działającego przy Zakładzie Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tom drugi poświęcony został zagadnieniom związanym z przestrzenią magiczną we współczesnej kulturze. Przestrzeń magiczna analizowana...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • Szkice systematyczne z filozofii dziejów – książka

  Szkice systematyczne z filozofii dziejów – książka

  Leszek Kopciuch  

  Nowość perspektywy rozwijanej w tej książce tkwi w sposobie interpretacji modelu praktycznego, teoretycznego i teoretyczno-praktycznego. Oryginalny jest również pomysł, by zamiast podziału na model optymistyczny i pesymistyczny (najczęściej utożsamianego z podziałem na stanowiska uznające postęp historyczny oraz stanowiska, które go kwestionują) posługiwać się bardziej efektywnym podziałem na stanowiska...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie – książka

  Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie – książka

  Tadeusz Bujnicki  

  Na książkę Sześć szkiców o Zagłobie…, poza Wstępem i Zakończeniem składa się 13 tekstów, skupionych na twórczości i recepcji Sienkiewicza. Zgodnie z tytułem osobną część stanowi sześć szkiców ukazujących różne uformowania jednej z najbardziej znanych Sienkiewiczowskich kreacji — postaci Onufrego Zagłoby. Szkice akcentują wieloaspektowość tej postaci; wskazują na jej prymarne cechy sarmackie, na metamorfozy...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • Struktura w antystrukturze Szkice o karnawale i teatrze – książka

  Struktura w antystrukturze Szkice o karnawale i teatrze – książka

  Wojciech Dudzik  

  Zbiór studiów z zakresu badań nad teatrem i karnawałem. Zawiera szkice o konkretnych przejawach praktyk karnawałowych lub teatralnych oraz o sposobie badania jednych i drugich. Autor postrzega teatr w kontekście kulturowym i komunikacyjnym i w podobny sposób traktuje karnawał, analizując obie formy ludzkiej aktywności artystycznej i społecznej za pomocą podobnych narzędzi. Poszerza spojrzenie na teatr...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • Władza, wyobraźnia i pamięć szkice o polityce i literaturze – książka

  Władza, wyobraźnia i pamięć szkice o polityce i literaturze – książka

  Donskis Leonidas  

  Związki polityki i literatury są o wiele bliższe, niż można by było sądzić. Wielkie szekspirowskie dramaty poddają analizie problemy, które do dziś nie zostały w pełni przedstawione przez teoretyków polityki. Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku zostało najlepiej opisane przez wielkich literatów – Czesława Miłosza czy Milana Kunderę. Literatura klasyczna często znacznie trafniej obrazuje struktury...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • Złożoność nie jest zbrodnią: szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej – książka

  Złożoność nie jest zbrodnią: szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej – książka

  Julia Fiedorczuk  

  W prezentowanym tomie autorka przybliża awangardową twórczość amerykańskich modernistów i postmodernistów polskim czytelnikom. Ponadto gruntownej refleksji poddaje zjawisko innowacji, analizując niektóre trendy w najnowszej poezji, na przykład flarf (poezję pisaną z pomocą wyszukiwarki Google). Podstawowa kwestia, którą Julia Fiedorczuk rozpatruje, dotyczy tego, czy pojęcie awangardy ma jeszcze jakikolwiek...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 318

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA