Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Mówią Wieki – e-wydanie – 9/2018

Bestseller

9/2018

01.09.2018

polski

Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki"

12304018

  • PDF
  • Dostęp online PDF

Opis

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” ma już ponad 50 lat, można więc powiedzieć, że, choć to najstarsze pismo popularno-historyczne w Polsce, jesteśmy dopiero w wieku średnim, czyli   - przyszłość przed nami.  A za nami wieki dziejów powszechnych i rodzimych, ponieważ odmiennie od wielu pism zagranicznych nie zajmujemy się wyłącznie „historią krajową”. Tytuł pochodzi zresztą jeszcze sprzed II wojny światowej – tak nazywał się jeden z przedwojennych podręczników do historii. Nam przyswoiła go wybitna historyczka, prof. Maria Bogucka, pierwszy redaktor naczelny pisma stworzonego w roku 1958 przez grono warszawskich historyków. A za zadanie miał po prostu mówić prawdę, w formie przyswajalnej dla licznych u nas wielbicieli historii. Nad poziomem merytorycznym Magazynu czuwa Rada Redakcyjna złożona z samych świetnych nazwisk; prof.prof Andrzej Chwalba, Marcin Kula, Krzysztof Mikulski, Jacek Purchla, Andrzej Paczkowski, Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Barbara Szacka, Janusz Tazbir, Wiesław Władyka

W numerze:

Temat miesiąca Niemcy w Polsce, Polacy w Niemczech to opowieść o wymianie kulturowej między dwoma krajami od czasów średniowiecza do przedednia I wojny światowej. Antagonizm, to tylko jeden z aspektów stosunków między Polską a Niemcami – i to wcale nie dominujący w ostatnim tysiącleciu.

Opowieść zaczyna  się od artykułu o osadnictwie na prawie niemieckim w Polsce. Nieco dalej Peter Oliver Loew pisze o polskiej emigracji zarobkowej do Niemiec: przez stulecia kierunkiem emigracji był Wschód, gdzie ludzie mieli możliwość szybszego awansu. W XIX wieku tendencja się odwróciła.  O Polakach w Berlinie w tym okresie pisze Basil Kerski. Przeczytamy też o polskiej kolonii artystycznej ( z Gierymskim na czele) w Monachium i pruskich Radziwiłłach.

 Edmund Kizik analizuje niejednoznaczną rolę Gdańska w dawnej Rzeczpospolitej. W wywiadzie udzielonym redakcji profesor Krzysztof Mikulski rozstrzyga kwestię czy Kopernik był Polakiem czy Niemcem.  Ważną sprawę – stosunku Prusaków i Niemców do powstania listopadowego porusza Piotr Szlanta w tekście Buntownicy czy apostołowie wolności?

Historia Polski i Niemiec jest również tematem najnowszego odcinka cyklu Z dziejów gospodarczych Polski powstającego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Jednak kontekst jest zdecydowanie odmienny. Miłosz Niewierowicz pisze o zwycięskim Powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919. Natomiast Mateusz Ratyński w artykule Polsko-niemiecka rywalizacja gospodarcza w Wielkopolsce w XIX wieku podkreśla: Przez ponad stulecie mieszkańcy Wielkopolsce wykształcili w sobie najlepsze cechy – zaradność i pracowitość, dzięki którym zdołali wytrwać w polskości mimo ostrej germanizacji. Na oddzielną uwagę zasługuje biogram polskiego ekonomisty Stefana Zweiga ( ur. 1896 r. ), jego poglądy określane niegdyś jako neoliberalizm nie mają wiele wspólnego z doktryną Miltona Friedmana, bo choć był zwolennikiem wolnego rynku, to jego wrażliwość na ubóstwo i proponowane mu przeciwdziałanie były rodem z idei socjalistycznych.

W kolejnej odsłonie comiesięcznego cyklu 100 lat polskiej techniki zbrojeniowej ukazującej się pod patronatem Polskiej Grupy Zbrojeniowej temat jest pozornie mało spektakularny, ale niezwykle ważny dla poznania  zagadnienia: produkcja prochu i amunicji w II RP.  U progu niepodległości Polska pod tym względem była właściwie bezbronna – skazana prawie całkowicie na import! Wysiłek gospodarczy młodego państwa i myśl techniczna naszych inżynierów sprawiły, że pod koniec lat trzydziestych staliśmy się znaczącym eksporterem, a nasze produkty nie tylko nie ustępowały zagranicznym, ale w niektórych aspektach je przewyższały! Piszą o tym Marcin Wilczek i prof. Zbigniew Tucholski (IHN PAN).

Ponadto: dzieje wieży Zamku Warszawskiego i podróż historyczna po Brześciu i okolicach + oferta turystyczna! 

prenumerata roczna

84,00 zł

Mówią Wieki - e-wydanie – 9/2018

8,50 zł
?

Kup Mówią Wieki – e-wydanie – 9/2018 / e-wydanie

Forma zakupu
 

Mówią Wieki – e-wydanie – 9/2018

  • 9/2018
    • PDF
    • Dostęp online PDF
8,50 zł
17 pkt?

prenumerata półroczna

  • 6
45,00 zł

90 pkt?

prenumerata roczna

  • 12
84,00 zł

168 pkt?

Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!