Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ebooki

Liczba pozycji: 50382
 • ebooki: Księga ocalonych snów – ebook
  Nowość

  Księga ocalonych snów – ebook

  Krystyna Sakowicz  

  Nagroda Literacka NIKE 2009 (nominacja) nagroda w XIV edycji Konkursu Literackiego Fundacji Kultury Promocja najnowszej literatury polskiej 2008 To bez wątpienia najlepsza książka tej edycji. Esej, poemat i powieść zarazem. Wspaniała erudycja wtopiona idealnie w eseje o Blixen, Niżyńskim, Lechoniu, Roerichu i Dąbrowskiej. Wszystko przez pryzmat snów i śnienia; wielkie przeżycie. Bohdan Zadura ...

  Cena: 21,75 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • ebooki: Skerco – ebook
  Nowość

  Skerco – ebook

  Artur Daniel Liskowacki  

  "Skerco" to zbiór krótkich, niekiedy miniaturowych opowiadań, formą i nastrojem nawiązujących do typowego dla muzyki klasyczno-romantycznej gatunku o lekkim, na ogół pogodnym charakterze, jakim jest scherzo (po włosku: żart). Ten swego rodzaju żart, drobiazg, błahostka, osiąga jednak czasem kształt samodzielnej, dramatycznej wypowiedzi, bardzo osobistej, lirycznej i ekspresyjnej. Takiej właśnie jak...

  Cena: 19,99 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • Nowość

  eleWator 8 (2/2014) - Virginia Woolf – ebook

  Opracowanie zbiorowe null  

  "eleWator" jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Sample story – ebook

  Dorota Ryst  

  Dorota Ryst w tomie "Sample story" opisuje różne stany i natężenia niepokoju, który wędruje pod skórą i przypomina o jałowej egzystencji. Bohaterka tej poezji szuka przyjaźni z ziemią, ona jest sprzymierzeńcem, pozwalającym przetrwać w ciasnym losie. Jednym z najważniejszych tematów liryki Doroty Ryst jest cielesność i seksualność człowieka, autorka przygląda im się uważnie, zapisując w wersach i frazach...

  Cena: 18,75 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Jeden pokój – ebook

  Maria Bigoszewska  

  Nagroda Literacka GDYNIA 2016 (nominacja) Zbiór wierszy "Jeden pokój" naznaczony jest piętnem wiecznie nienasyconego głodu świata. To zapis pragnień zachowania w pamięci okruchów codzienności, którymi karmią się zachłannie zmysły człowieka. Tom przynosi wyraz potrzeby znalezienia swoich enklaw bezpieczeństwa i eksklaw w państwie doskonale znanego, bo własnego i powszedniego domostwa. Autorka monologu...

  Cena: 18,75 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Europejskie modele samorządu terytorialnego – ebook

  Jacek Wojnicki  

  Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich – ebook

  Stanisław Bieleń   Andrzej Skrzypek  

  Tradycyjne myślenie geopolityczne Polaków koncentrowało się na okrążaniu przez wroga, groźbie utraty terytorium i obcej infiltracji. Położenie „między” silniejszymi państwami, które swoje przewagi historyczne wyrażały poprzez ekspansję i agresję stało się źródłem trwałych uprzedzeń. Od ponad dwu dekad „starą” geopolitykę” „dualną”, zorientowaną na dwu najważniejszych sąsiadów, jako historycznych wrogów,...

  Cena: 30,40 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Podstawy logiki w przykładach i zadaniach – ebook

  Beata Witkowska-Maksimczuk  

  "Podstawy logiki w przykładach i zadaniach" to repetytorium podstaw logiki wraz z zadaniami. Książka przeznaczona jest dla tych studentów studiów humanistycznych, dla których logika jest jedynie przedmiotem pomocniczym. Głównymi adresatami są studenci studiów niestacjonarnych, szczególnie takich kierunków jak prawo, administracja i zarządzanie. Z tego powodu "Podstawy..." nie obejmują wszystkich działów...

  Cena: 23,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Zachowania ryzykowne i uzależnienia – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Małgorzata Janusz   Marek Walancik  

  Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym. Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów, wielkiego przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego ruchu, presji mediów i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszcza wszechobecnej reklamy. Publikacja...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Administracja rządowa i samorządowa w Polsce – ebook

  Eugeniusz Zieliński  

  Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji. Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji – ebook

  Alicja Jaskiernia   Janusz W. Adamowski  

  Tom 24. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Komunikowanie międzykulturowe rozumiane jako wzajemne oddziaływanie pomiędzy kulturami w danym kraju czy regionie odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, wymianę informacji oraz wzajemne uczenie się i rozumienie pojęć pochodzących z różnych środowisk zdefiniowanych według...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Kadra Wojska Polskiego 1989-2012 – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Marek Paszkowski  

  "Publikacja wypełnia istotną lukę w badaniach nad transformacją wojska, kwestie te bowiem - w aspekcie ilościowym (zmniejszenie wojska z niemal 400 tys. do niespełna 100 tys.) i jakościowym (likwidacja poboru, powstanie armii zawodowej, powstanie służby wojskowej kobiet) - nie były do tej pory w tak szerokim ujęciu diagnozowane. W obszernym studium autorzy dokonują wielowątkowej analizy przemian w...

  Cena: 47,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Narkotyki i środki zastępcze – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Piotr Jabłoński  

  Wychodząc z założenia, że narkotyki choć niepożądane, stały się obecne w przestrzeni społecznej, autorzy postanowi przygotować drugie wydanie opracowania dotyczącego zagrożeń narkotykowych – mając świadomość, iż w ostatnich latach liczba publikacji o podobnym charakterze jest ogromna (tylko w latach 2008-2011 na polskim rynku wydawniczym ukazało się ponad 30 nowych publikacji podejmujących problem...

  Cena: 23,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej – ebook

  Katarzyna Grosicka   Leszek Grosicki   Przemysław Grosicki  

  "Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Negocjacje w stosunkach międzynarodowych – ebook

  Stanisław Bieleń  

  Autor ukazuje genezę i rozwój działań negocjacyjnych w świecie, eksponując przy tym szczególny dorobek świata anglosaskiego. Trafnie ujmuje fenomen i specyfikę procesu negocjacyjnego Unii Europejskiej. Prezentuje charakterystykę pojęć (kategorii) wiedzy o negocjacjach międzynarodowych, problemy pertraktacji, rokowań i przetargu interesów. Główną uwagę skupiana negocjacjach dyplomatycznych, ale wskazuje...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Marketing polityczny a public relations – ebook

  Wojciech Jabłoński  

  Tom 25. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. "Pomysł na przygotowanie publikacji o związkach między marketingiem politycznym a public relations uważam za znakomity. Opracowanie zbiorowe składające się z artykułów przygotowanych przez ośmiu autorów jest przykładem jednej z niewielu prac z ostatnich lat w Polsce, które...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Komunikowanie polityczne 2.0 – ebook

  Łukasz Przybysz  

  Tom 22. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. "Autora interesuje przede wszystkim to, jak budować skuteczne i długofalowe strategie komunikacyjne, uwzględniające nie tylko realia kształtowane przez czynniki społeczne, ekonomiczne, kulturowe czy międzynarodowe, ale także analogiczne działania podejmowane przez innych liczących się...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Etyka w życiu publicznym – ebook

  Sławomir Sowiński  

  Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i definicje demokracji, współczesne ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele zachodnich społeczeństw – w tym także Polacy – coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś sensie...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej – ebook

  Paulina Karina Marczuk  

  W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także - a może nawet zwłaszcza - do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym także komunikacji...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • ebooki: The way in the front – ebook
  Nowość

  The way in the front – ebook

  Feng Ping  

  It is a great pleasure to recommend to a Polish reader the literary debut of the Chinese student of the University of Warsaw (who studies International Relations). From the very first lectures which I held for the students of her year, Ms Feng Ping stood out as person showing keen interest in Poland and ready to discover the links which bring the Chinese and Poles closer together. I was also impressed...

  Cena: 23,20 zł

  Więcej

  • EPUB
Liczba pozycji: 50382

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA