Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989 – ebook

Agnieszka Budzyńska-Daca   Paweł Nowak   Jerzy Lewiński   Katarzyna Bielawska-Drzewek   Dariusz Górski   Renata Rusin-Dybalska   Mieczysław Balowski   Beata Kuboková  

13.04.2022

01.04.2022

polski

267

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

978-83-235-5476-9

  • PDF

Opis

Zbiór tekstów analizujących elementy kształtowania się dyskursu politycznego w okresie przemian demokratycznych, które miały miejsce po roku 1989 w Polsce i Czechach. W książce zaprezentowano – z perspektywy polskiej i czeskiej – różnorodne strategie komunikacyjne i odmienne wizerunki aktorów politycznych, aby wskazać podobieństwa i różnice doktryn politycznych, ideologii społecznych, jak i standardów medialno-komunikacyjnych dominujących w obu krajach. Okres przemian demokratycznych, które miały miejsce po roku 1989 w Polsce i Czechach, to czas zróżnicowany zarówno pod względem dominujących doktryn politycznych, ideologii społecznych, jak i standardów medialno-komunikacyjnych. Wszystkie te elementy kształtowały dyskurs polityczny i tym samym miały bezpośredni wpływ na zagadnienia prezentowane w niniejszej publikacji. Znajdziemy wśród nich analizy elementów typowych dla kampanii przedwyborczych, ale również tych, których źródłem stał się internet i które odgrywają coraz istotniejszą rolę w procesie komunikowania politycznego. Tworzone z ich pomocą i poddane analizie strategie komunikacyjne czy wizerunki aktorów politycznych zyskują nowy wymiar za sprawą spojrzenia z dwóch perspektyw – polskiej i czeskiej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Political Discourses in Poland and the Czech Republic After 1989: Genres, Communication Strategies, Media Images A collection of texts analysing the elements constituting a political discourse at the time of democratic changes after 1989 in Poland and the Czech Republic. The book presents – from a Polish and Czech perspective – various communication strategies and distinct images of political players in order to show similarities and differences in political doctrines, social ideologies as well as communication and media standards, which prevail in both countries.

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (ORCID 0000-0003-1002-7197) – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Retoryki i Mediów. Autorka, współautorka i redaktorka 4 podręczników do kształcenia retorycznego: ""Retoryka"" (Warszawa 2008), ""Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera"" (Warszawa 2009), ""Ćwiczenia z retoryki"" (Warszawa 2010), ""Retoryka negocjacji. Scenariusze"" (Warszawa 2019). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych retoryce, w tym monografii autorskiej ""Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010"" (Warszawa 2015) i monografii zbiorowej pod jej redakcją ""20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych"" (Warszawa 2016) oraz współredakcji ""Retoryka i wartości"" (Warszawa 2019). Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Dr Renata Rusin-Dybalska (ORCID 0000-0002-1738-5985) – adiunkt, doktor nauk humanistycznych, językoznawca, zatrudniona w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja masowa, medialny obraz świata, komunikowanie polityczne, historia nauczania języka polskiego w Czechach. Prowadzi badania porównawcze na materiale polskim i czeskim. Autorka i współautorka 2 monografii: ""Sekundarne gatunki mowy w reklamie"" (Praga 2010), ""90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost"" (Praha 2013), 3 publikacji naukowo-dydaktycznych poświęconych nauczaniu języka polskiego i czesko-polskiemu przekładowi oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat m.in. ""Języka polityki czy języka mediów"", np. ""Nowy wymiar komunikowania politycznego na przykładzie języka prezydenta Czech Milosza Zemana"" („Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 2016), ""From Window Cleaner to Cardinal"": a story of an extraordinary media image"" („Dziennikarstwo i Media” 2018).

Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989 - ebook

Produkt bezpłatny
?
Ładowanie rekomendacji…