Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Handel i gospodarka

Liczba pozycji: 178
 • CENA NEXTO

  Finanse i polityka gospodarcza. Wybrane aspekty. Tom 43 – ebook

  Marcin Kalinowski   Michał Pronobis  

  W ostatniej dekadzie w naukach ekonomicznych następuje istotne przeformułowanie i doprecyzowanie istniejących dotychczas paradygmatów. Rzeczywistość ekonomiczna zmusza do nowego spojrzenia zarówno na zależności występujące w całej gospodarce, jak i w poszczególnych jej segmentach. W tym kontekście zauważalna jest rosnąca rola finansów, w tym szczególnie rynków finansowych, w utrzymywaniu stabilności...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 47,70 zł 53,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy - demografia – ebook

  prof. Kazimierz Pająk  

  Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku central­nego w przywracaniu stabilności finansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wy­równywania szans niektórych krajów. Ciekawym wątkiem są też zagadnienia demograficzno-socjologiczne, dotyczące...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 39,60 zł 44,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa – ebook

  Joanna Błach   Maria Gorczyńska   Krystyna Mitręga-Niestrój   Blandyna Puszer   Monika Wieczorek-Kosmala   Krystyna Znaniecka  

  Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska. W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono: - przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 54,90 zł 61,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Gospodarka - nowe perspektywy po kryzysie – ebook

  Marcin Kalinowski   Michał Pronobis  

  Kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r., kiedy to doszło do pęknięcia bańki kredytów hipotecznych w USA, przerodził się następnie w globalny kryzys gospodarczy. Rok 2009 przejdzie do historii jako rok głębokiej recesji, która dotknęła prawie wszystkie kraje świata. Skala załamania gospodarczego była porównywana do skali załamania z czasów Wielkiego Kryzysu w 1929 r. Kryzys istotnie stał się bardzo...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,90 zł 51,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce – ebook

  Katarzyna Kazojć  

  Praca stanowi studium teoretyczno-metodologiczne-empiryczne dotyczące transferu technologii w klastrach morskich. Ukazuje złożoność tej tematyki, problemy jakie występują w dążeniu do innowacyjności i rozwoju tych struktur oraz propozycje wdrożenia usprawnień. Rozwiązania zaprezentowane w pracy, mogą nieść ze sobą korzyści zarówno dla podmiotów w klastrze, jak i otoczenia czy całej gospodarki. Znajduje...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 58,50 zł 65,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych. Podręcznik akademicki – ebook

  Natasza Duraj  

  Federacja Rosyjska jako największe pod względem powierzchni państwo świata jest krajem wielonarodowościowym, na terytorium którego funkcjonuje osiemdziesiąt pięć podmiotów, w tym dwadzieścia dwie republiki, dziewięć krajów, czterdzieści sześć obwodów, trzy miasta o znaczeniu federalnym, jeden obwód autonomiczny oraz cztery okręgi autonomiczne. Jest ona państwem o bardzo wysokim stopniu urbanizacji,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 19,31 zł 21,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Indonezja 1600-2000. Instytucje i idee oraz ich wpływ na biedę i bogactwo kraju – ebook

  Sergiusz Prokurat  

  Dyskusja o tym, w jaki sposób sprawić, aby państwo osiągnęło wysoki wzrost gospodarczy jest wciąż żywa pośród ekonomistów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Indonezję, której dzieje, w tym wejście tego kraju na drogę rozwoju gospodarczego, są stosunkowo mało znane. Kraj ten miał okazję doświadczyć zarówno systemu kolonialnego w XIX wieku, w XX wieku przejść przez krótki okres zaawansowanego socjalizmu,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 68,40 zł 76,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Współczesne waluty międzynarodowe – ebook

  Ireneusz Pszczółka  

  Istnienie kluczowych walut w światowej gospodarce jest jej naturalnym elementem od czasów antycznych. Wraz z pojawieniem się nowych supermo­carstw na arenie międzynarodowej, zmieniały się także kluczowe waluty powszechnie wykorzystywane przez nierezydentów tych państw. Oznacza to, że naturalnym elementem historii walut międzynarodowych są ich upadki, pociągające za sobą wzrost znaczenia nowych walut....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce – ebook

  Barbara Borusiak   prof. Kazimierz Pająk  

  Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają Czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej. „Monografia jest niezwykle interesującym opracowaniem Autorów - doktorantów skłonnych do zadawania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 75,60 zł 84,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy – ebook

  Aneta Kosztowniak  

  Gospodarka światowa od ponad dwudziestu pięciu lat boryka się z problemem zadłużenia zagranicznego, który dotyczy blisko 150 krajów rozwijają­cych się, wywołując w większości z nich kłopoty z osiągnięciem długotrwałego wzrostu gospodarczego. Zauważalny jest stały wzrost zadłużenia za­granicznego hamujący wzrost dochodu per capita. Spada wartość finansowania ze strony międzynarodowych instytucji finansowych....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 46,80 zł 52,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Handel i gospodarka: Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi – ebook
  CENA NEXTO

  Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi – ebook

  Dariusz Urban  

  Jedna z największych zmian, jaka zaszła w postrzeganiu roli państwa w gospodarce na początku XXI wieku, była wynikiem akumulacji kapitału w rękach państwa i w konsekwencji pojawienia się nowej kategorii inwestorów instytucjonalnych, jakimi są państwowe fundusze majątkowe. Ich działalność na przestrzeni ostatnich lat może być uznana za dowód wyraźnego ścierania się ze sobą dwóch przeciwstawnych koncepcji...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania. Tom 39 – ebook

  Marcin Kalinowski   Michał Pronobis  

  Istnieją różne opinie w zakresie powiązań pomiędzy rynkami finansowymi a gospodarką. Rozważana jest zarówno rola służebna, jak i nadrzędna rynków finansowych względem sfery realnej. Wskazuje się również na występowanie zależności dwustronnych pomiędzy sferą finansową a gospodarką. Relacja pomiędzy rynkami finansowymi a gospodarką realną najbardziej uwidacznia się w okresach destabilizacji. Skłania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 71,10 zł 79,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Giełdy kapitałowe w Europie – ebook

  Urszula Ziarko-Siwek  

  Książka Giełdy kapitałowe w Europie jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym tak szeroko opisującą poszczególne giełdy funkcjonujące na terytorium Europy. Celem opublikowania tej pozycji jest scharakteryzowanie wybranych rynków giełdowych Europy, zarówno tych o największej kapitalizacji i największych obrotach, jak i giełd niniejszych, które znajdują się już lub w niedługim czasie znajdą...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 68,40 zł 76,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury. Tom 32 – ebook

  Michał Pronobis   Marcin Kalinowski  

  Powiązania pomiędzy rynkami finansowymi i gospodarką stają się z biegiem lat coraz silniejsze. Pierwotnie rynki finansowe cechowała służebna rola względem gospodarki realnej. Ich głównym zadaniem była sprawniejsza obsługa procesów płatniczych zachodzących w gospodarce oraz zmniejszenie ryzyka realizowanych transakcji. Postępujący wzrost rozmiarów rynków finansowych spowodował zmianę ich funkcji względem...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 52,20 zł 58,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych – ebook

  Izabela Jonek-Kowalska   Aneta Michalak  

  Niniejsza monografia poświęcona jest internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście sektorowym na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych. Treść i układ opracowania podporządkowano głównemu celowi, którym jest analiza rynku krajowego oraz potencjału eksportowego na rynki za­graniczne, w tym w szczególności zidentyfikowanie rynków o wysokim potencjale eksportowym w branży maszyn i urządzeń...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 79,20 zł 88,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce – ebook

  Dorota Ostrowska   Paweł Jamróz  

  Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami systemu finansowego. Opracowanie to dotyczy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 68,40 zł 76,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Dług publiczny a równowaga fiskalna – ebook

  Beata Jajko  

  Problem długu publicznego jest na trwałe wpisany w rzeczywistość gospodarczą. Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny? Jakie są granice zaciągania zobowiązan? Jaki poziom długu jest dopuszczalny? Te ważne pytania są czesto zadawane przez ekonomistów i polityków.. W praktyce nie istnieją na nie proste i uniwersalne odpowiedzi.. Ilość i różnorod­ność czynników, które są brane pod uwage...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 48,60 zł 54,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych – ebook

  Sławomir Antkiewicz   Marcin Kalinowski  

  Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło między innymi warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Korporacje działają w warunkach rosnącej konku­rencji i szerszego dostępu do nowoczesnych instrumentów finansowych. Zmieniająca się rzeczywistość, w tym procesy globalizacji, wymagają stoso­wania nowych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw. Poznanie nowych rozwiązań, a także ocena...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 48,60 zł 54,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku – ebook

  Ewa Cieślik  

  Rok 2012 to w chińskiej tradycji Rok Smoka - rok innowacji, przełomowych zdarzeń, wielkich idei. W historii Chin właśnie Rok Smoka wielokrotnie był okresem fundamentalnych przemian w Państwie Środka. Obserwując metamorfozę gospodarki chińskiej trudno zatem nie stawiać pytania, czym może jeszcze zadziwić gigant zza Wielkiego Muru w obliczu ponad trzech dekad fenomenalnego rozwoju gospodarczego. „Efekt...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 51,30 zł 57,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Handel i gospodarka: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza – ebook
  CENA NEXTO

  Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza – ebook

  Józef Garczarczyk  

  Recenzowana książka o charakterze pracy zbiorowej pt. „Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza" jest ważnym wydarzeniem na rynku pi­śmienniczym. Odnaleźć w niej można opinie i fakty dotyczące obecnego kryzysu finansowego i koniunktury bankowej i w tym kontekście przydatność metod badania koniunktury, można zapoznać się ze szczegółowymi metodami badania i prognozowania koniunktury (ze szczególnym...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 48,60 zł 54,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 178

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA