Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Oświatowe

Liczba pozycji: 50
 • CENA NEXTO

  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela oraz prawo pracy – ebook

  Lidia Marciniak  

  Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, jak i regulacji Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych. Dotyczą one takich zagadnień, jak: • nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o systemie oświaty. Komentarz – ebook

  AGATA PISZKO  

  Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W opracowaniu omówiono m.in.: zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych, sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 115,20 zł 128,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz – ebook

  Artur Olszewski  

  W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Autor uwzględnił ponadto w publikacji zmiany dotyczące: możliwości składania wniosków za...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,90 zł 111,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2018 – ebook

  Lidia Marciniak   Elżbieta Piotrowska-Albin  

  Publikacja Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu omawia regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej obowiązującym od 1 września 2017 r. Konieczność przyjęcia nowego rozporządzenia wynikła z uchylenia art. 35 ust. 6 i in. przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, dotyczących nadzoru pedagogicznego w ramach systemu oświaty, i przeniesienia tych regulacji do ustawy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 37,80 zł 42,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Rachunkowość jednostek oświatowych – ebook

  Monika Kaczurak-Kozak  

  Publikacja omawia zagadnienia organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także: • przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych, umożliwiające...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 53,10 zł 59,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Karta Nauczyciela. Komentarz – ebook

  Krzysztof Gawroński   Beata Irena Zajda   Artur Olszewski  

  W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy, a także wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy oraz odpowiedzialność dyscyplinarną. Opracowanie uwzględnia ostatnie zmiany...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 136,80 zł 152,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo oświatowe. Komentarz – ebook

  Artur Olszewski   Mateusz Pilich  

  W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy – Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.: • wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, • zarządzania szkołami i placówkami publicznymi, • organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, • przyjmowania do...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie – ebook

  Krzysztof Gawroński   Lidia Marciniak  

  Książka zawiera około 340 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, m.in.: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: – prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie i ograniczenie zatrudnienia,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 114,30 zł 127,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Jak założyć szkołę niepubliczną – ebook

  Dantua Sobkowiak  

  Książka stanowi praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy chcieliby otworzyć własną szkołę, przedszkole, żłobek lub inną niepubliczną placówkę edukacyjną. Zebrano w niej obowiązujące przepisy prawne z zakresu edukacji, zatrudniania, finansów, a także prawa pracy – potrzebne do prowadzenia placówki niepublicznej. Omówiono również podstawowe sytuacje, z którymi na początku pracy spotyka się ...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 68,40 zł 76,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ochrona danych osobowych w szkołach i przedszkolach – ebook

  Aleksandra Pyka  

  W publikacji przedstawiono wybrane problemy prawne związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w szkołach i przedszkolach: • w procesie przyjmowania kandydatów do publicznych przedszkoli i szkół; • podczas ewidencjonowania spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego; • w związku z zatrudnieniem (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień udostępniania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 60,30 zł 67,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty – ebook

  Lidia Marciniak  

  Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy – Prawo oświatowe. Dotyczą one takich zagadnień jak: – zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, –...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Szkolne prawo pracy. Poradnik dla pracowników oświaty – ebook

  Teresa Konarska  

  W poradniku omówione zostały prawne aspekty i przepisy związane z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. Szczególny akcent został położony na pragmatykę rozwiązywania problemów, począwszy od nawiązania stosunku pracy, przez określenie warunków i szczegółowe przedstawienie – krok po kroku – postępowania w sprawach dotyczących praw, zobowiązań i świadczeń wynikających ze stosunku...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 37,80 zł 42,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo oświaty niepublicznej – ebook

  Bogusława Wojtczak  

  Publikacja szczegółowo omawia przepisy dotyczące oświaty niepublicznej i sposoby ich stosowania w praktyce. Zaprezentowane zagadnienia zostały zilustrowane konkretnymi przykładami oraz opatrzone analizą często pojawiających się pytań i wątpliwości. Przedstawiono regulacje związane m.in. z: • dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły, w tym: organizacją zajęć obowiązkowych...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne – ebook

  AGATA PISZKO  

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak: • kryteria ustalenia wysokości dotacji, • warunki przekazywania dotacji...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego – ebook

  Elżbieta Piotrowska-Albin   Lidia Marciniak  

  Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reformy jest wygaszanie gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publikacja Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 60,70 zł 67,44 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych – ebook

  Krzysztof Gawroński  

  W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz nadzorującymi. -------------------------------------- Zaprezentowano analizę prawa oświatowego, planowania budżetowego, zagadnień relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych . Przedstawiono także sposoby wspomagania instytucjonalnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 90,90 zł 101,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych – ebook

  Dariusz Dwojewski   Helena Szewczyk  

  Publikacja stanowi analizę polskiego systemu prawnego w zakresie stosunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia polskiego prawa pracy w zakresie prawnej ochrony nauczycieli, m.in. przed zwolnieniem z pracy, nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy mobbingiem. W książce dokonano charakterystyki środków prawnych,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 60,30 zł 67,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 – ebook

  Lidia Marciniak   Elżbieta Piotrowska-Albin  

  Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadań i kompetencji kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie ograniczenia ...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Meritum. Prawo oświatowe – ebook

  Krzysztof Gawroński   Stefan Kwiatkowski  

  Najważniejsze nowości – w 5. wydaniu omówiono m.in.: • nowe regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego (wrześniowe zmiany prawne) – m.in. nowa, zwiększona rola kuratora oświaty w procesie nadzoru szkół, dyrektorów szkół; • zmiany w zakresie form nadzoru pedagogicznego (m.in. rezygnacja z wykorzystania ewaluacji szkolnej) – kontrola i wspomaganie; • nowe przepisy dotyczące egzaminów maturalnych,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 121,50 zł 135,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo oświatowe. Wydanie 2 – ebook

  Adam Balicki   Magdalena Pyter  

  "Zapotrzebowanie na kolejne wydanie książki "Prawo oświatowe" pokazuje, jak ważną dziedziną jest system oświaty. Cieszy fakt, że Autorzy monitorują na bieżąco zmiany, które dokonują się w tym zakresie. Efektem tego jest publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 44,10 zł 49,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 50

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA