Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Rodzinne i opiekuńcze

Liczba pozycji: 22
 • CENA NEXTO

  Rozwód. Dzieci - poradnik dla mężczyzn – ebook

  Wojciech Malicki  

  Mężczyzno, Tato, Myślisz, że ciebie to nie dotyczy? Tak myślał każdy facet, który po rozstaniu stracił kontakt z dziećmi albo w najlepszym wypadku – stał się niedzielnym tatą-bankomatem, skazanym na „łaskawość” matki swoich dzieci. To jedyny poradnik, który bez lukrowania rzeczywistości uzbroi cię w niezbędną, praktyczną wiedzę, co robić, a zwłaszcza CZEGO NIE ROBIĆ?, aby po rozstaniu (formalnym...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 17,99 zł 19,99 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Jurysprudencja 20. Dobro dziecka w ujęciu indywidualistycznym i wspólnotowym – ebook

  Karolina Mendecka  

  Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo spadkowe Teoria. Orzecznictwo. Kazusy. Wydanie 2 – ebook

  Natalia Szok  

  Omówienie instytucji prawa spadkowego wzbogacone zostało przede wszystkim analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. Treści zawarte w książce zostały przedstawione w sposób, który pozwoli Czytelnikowi poznać i zrozumieć złożoność regulacji prawa spadkowego, a także zapoznać się z problemami, z którymi przyszło borykać się zarówno przedstawicielom doktryny, jak...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 89,10 zł 99,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański – ebook

  Agnieszka Biernacka  

  Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański omawia terminy i pojęcia z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa rodzinnego w kontekście tłumaczenia poświadczonego. W tym celu, analizie językowej poddawane są przykładowe polskie i hiszpańskie teksty prawne i prawnicze dotyczące: zawarcia małżeństwa, małżeńskiego ustroju majątkowego, stosunków między rodzicami a dziećmi,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 134,10 zł 149,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Кодекс про сiм’ю та опiку – ebook

  Yuliia Vovchko  

  Książka zawiera ukraińskie tłumaczenie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odzwierciedla stan prawny na 1 lutego 2021 roku. Ця книга, видана в новій серії перекладів польських законів французькою, італійською, англійською, німецькою, російською й українською мовами, містить українськомовний переклад Кодексу про сім'ю та опіку. Переклад редакції кодексу станом на 1 лютого 2021 року.

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 89,10 zł 99,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego. 100 podstawowych pojęć – ebook

  Monika Bartnik   Justyna Jasińska  

  Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia ze skomplikowanymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. Charakter publikacji (...) prezentującej 100 pojęć z wybranych gałęzi prawa, zdeterminował w znaczny sposób...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 80,10 zł 89,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych – ebook

  Marek Andrzejewski  

  Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rodzi­ny, a na resocjalizacji...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 58,50 zł 65,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy – ebook

  Katarzyna Serafin  

    Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy. Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 31,46 zł 34,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Czynności prawne małżonków rozporządzające majątkiem wspólnym a ochrona wierzyciela przed czynnościami fraudacyjnymi – ebook

  Dąbrówka Przewłocka  

  Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej jest współcześnie dominującym ustrojem, w którym funkcjonują stosunki majątkowe małżonków w Polsce. Na styku zagadnień prawnych obejmujących wspólność majątkową małżeńską, czynności rozporządzające majątkiem wspólnym oraz zasady odpowiedzialności majątkiem objętym wspólnością łączną małżonków pojawiają się wielowarstwowe i skomplikowane zagadnienia prawne. Analiza...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 170,10 zł 189,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków – ebook

  Jacek Ignaczewski   Krystyna Skiepko  

  W książce przedstawiono przebieg sprawy o podział majątku wspólnego małżonków zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym: począwszy od szczegółowego przedstawienia składu i sposobu ustalenia wartości majątku wspólnego, roszczeń z jakimi strony mogą wystąpić, aż do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy małżonków, a także zakończenia postepowania i zasad orzekania o jego kosztach....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 152,10 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych na przykładach i wzorach – ebook

  Karolina Maciejewska-Adamiak   Jakub Puszkarski   Dominika Wetoszka  

  Pisma w sprawach rodzinnych na przykładach i wzorach mają na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania pism inicjujących postępowanie oraz apelacji w sprawach rodzinnych. Sprawy te są rozpoznawane zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym, w związku z tym w publikacji omówiono wymogi dla obu trybów postępowania. Opracowanie zostało podzielone na dwie części...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 89,10 zł 99,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5 – ebook

  Marek Andrzejewski  

  Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne i opiekuńcze” przedstawiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz pozakodeksowych przepisach...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 49,50 zł 55,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawa i obowiązki małżonków – ebook

  Marta Anna Jadczak-Żebrowska   Marta Jadczak-Żebrowska  

  Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak: wspólne pożycie małżonków, wierność małżeńską, wzajemną pomoc,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 153,00 zł 170,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Sytuacja prawna ojca dziecka poczętego w polskim prawie rodzinnym – ebook

  Agnieszka Kwiecień-Madej  

  Prezentowana publikacja ukazuje całokształt uregulowań prawnych dotyczących sytuacji ojca dziecka poczętego w polskim prawie rodzinnym począwszy od normatywnych podstaw ochrony ojcostwa (obejmującego również prenatalny okres życia dziecka), przez prawne sposoby ustalenia pochodzenia dziecka poczętego od mężczyzny, na prawach i obowiązkach związanych z ojcostwem dziecka poczętego skończywszy. Jest pierwszym...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 161,10 zł 179,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Komentarz do spraw o rozwód – ebook

  Elżbieta Szczepanowska   Jacek Ignaczewski  

  Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem czytelników serię Komentarze z wokandy . Podstawowym walorem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Zaletą tej publikacji jest również przedstawienie w ramach jednego opracowania zagadnień dotyczących...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,84 zł 144,27 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń – ebook

  Joanna Grzelińska  

  Publikacja zawiera analizę zagadnień związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnim dzieckiem, jak również omówienie treści obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, grup podmiotów zobowiązanych do alimentacji i kolejności wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez podmioty do tego zobowiązane. Ponadto omówione zostały: - zagadnienia związane z władzą...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 33,80 zł 37,56 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Zarząd majątkiem wspólnym małżonków – ebook

  Krzysztof Gołębiowski  

  Publikacja stanowi kompleksowe i najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Autor omawia zarówno samo pojęcie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagadnień dotąd nie doczekało się wyczerpującej analizy w literaturze, np. zasada samodzielnego zarządu częścią majątku wspólnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 91,43 zł 101,59 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Skutki prawne separacji małżonków – ebook

  Anna Sylwestrzak  

  Monografia "Skutki prawne separacji małżonków" stanowi obecnie pierwsze na rynku, oryginalne, pełne opracowanie tej tematyki. Instytucja separacji stanowi już w literaturze przedmiot licznych prac, jednakże koncentrują się one na innych zagadnieniach: historycznych, problematyce przesłanek i funkcji. Praca oprócz szeroko wykorzystanej literatury (ponad 400 pozycji) oraz orzecznictwa (ponad 100...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,33 zł 50,37 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo rodzinne – ebook

  Katarzyna Tryniszewska  

  Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W dziesiątej książce z tej serii zawarto komentarz do przepisów prawa...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 53,02 zł 58,91 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Alimenty i ojcostwo. Komentarz – ebook

  Zdzisław Krzemiński  

  Stan prawny na 1.01.2008 r. W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnegooraz procesowego , odnoszące się do alimentacjioraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzemautorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawieraponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawieo ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. W trzecim wydaniu autor omawia...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 39,95 zł 44,39 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 22

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA